kalkulator for utvalgsstørrelse

Hvor mange individuelle besvarelser trenger du for spørreundersøkelsen din? Selv om du er statistiker, kan det være vanskelig å stemme spørreundersøkelsens utvalgsstørrelse.

Vil du vite hvordan du beregner den? Kalkulatoren vår for utvalgsstørrelse gjør det enkelt. Her er alt du trenger å vite om å få riktig antall svar på spørreundersøkelsen.

Beregn utvalgsstørrelse

Utvalgsstørrelse

0

Hva er utvalgsstørrelse?

Utvalgsstørrelse er antall fullførte svar spørreundersøkelseen mottar. Dette kalles et utvalg fordi det bare representerer en del av gruppen mennesker (eller målpopulasjonen ) med meninger eller atferd du bryr deg om. For eksempel er en måte å ta prøver på å bruke et «tilfeldig utvalg», der respondentene blir valgt ut helt tilfeldig fra populasjonen.

Med denne definisjonen i tankene skal vi se nærmere på følgende emner:

  • De forskjellige måtene å tolke utvalgets resultater på
  • Formelen som brukes til å beregne utvalgsstørrelse
  • Hvorfor det er viktig å ha en passende prøvestørrelse for en spørreundersøkelse
  • Hvordan betydningen av utvalgsstørrelsen varierer mellom undersøkelsestypene

Forstå utvalgsstørrelser

Her er tre viktige begrep som du må forstå for å beregne utvalgsstørrelsen og gi den sammenheng:

Populasjonsstørrelse: Totalt antall personer i gruppen du prøver å studere. Hvis du tok et tilfeldig utvalg av mennesker over hele USA, ville populasjonsstørrelsen være omtrent 317 millioner. Hvis du skal utføre spørreundersøkelser i bedriften din, er størrelsen på populasjonen lik totalat antall ansatte.

Feilmargin: En prosentandel som forteller deg hvor mye du kan forvente at undersøkelsesresultatene gjenspeiler synspunktene i den totale populasjonen. Jo mindre feilmargin, jo nærmere er du det eksakte svaret på et gitt konfidensnivå.

Utvalg for konfidensnivå: En prosentandel som avslører hvor trygg du kan være på at befolkningen vil velge et svar innenfor et spesifikt område. Et konfidensnivå på 95 % betyr for eksempel at du kan være 95 % sikker på at resultatene ligger mellom tallene X og Y.

Hvis du vil beregne feilmarginen din, ta en titt på vår feilmarginkalkulator.

Slik beregner du utvalgsstørrelsen

Lurer du på hvordan du kan beregne utvalgsstørrelse? Hvis du vil gjøre beregningen for hånd, bruker du følgende formel:

Formel for utvalgsstørrelse

N = populasjonsstørrelse • e = feilmargin (prosentandel i desimalform) • z = z-poengsum

Z-poengsummen er antallet standardavvik en gitt andel er unna gjennomsnittet. For å finne riktig z-poengsum, kan du se tabellen nedenfor:

Ønsket konfidensgradz-poengsum
80 %1.28
85 %1.44
90 %1.65
95 %1.96
99 %2.58

Ting å være på utkikk etter når du beregner utvalgsstørrelse

  • Hvis du vil ha en mindre feilmargin, må du ha en større utvalgstørrelse gitt den samme populasjonen.
  • Jo høyere konfidensgrad du vil ha for utvalget, desto større må utvalgsstørrelsen være.

Er det relevant å ha en statistisk signifikant utvalgsstørrelse?

Generelt er tommelfingerregelen at jo større utvalgsstørrelsen er, desto mer statistisk signifikant er det – noe som betyr at det er mindre sjanse for at resultatene dine skjedde ved en tilfeldighet.

Trenger du å regne ut statistisk signifikans? Ta en titt på A/B-testekalkulatoren.

Men du lurer kanskje på om en statistisk signifikant utvalgsstørrelse har betydning. Sannheten er at det varierer fra tilfelle til tilfelle. Utvalgsstørrelse kan fremdeles gi deg verdifulle svar uten å ha en utvalgsstørrelse som representerer den generelle befolkningen.Tilbakemelding fra kunder er én av spørreundersøkelsene som gjør det, uavhengig av om du har en statistisk signifikant utvalgsstørrelse. Å lytte til kundene kan gi deg verdifulle perspektiver om hvordan du kan forbedre virksomheten din.

På den annen side må politiske opinionsundersøkere være svært påpasselige om at de undersøker riktig utvalgsstørrelse – de må sørge for at det er balansert for å gjenspeile den totale befolkningen. Her er noen spesifikke brukstilfeller for å hjelpe deg med å finne ut om en statistisk signifikant utvalgsstørrelse utgjør en forskjell.

Effekten undersøkelsesverdier har på resultatenes nøyaktighet

Verdien økte Verdien avtok
Populasjonsstørrelse Nøyaktigheten avtar Nøyaktigheten øker
Utvalgsstørrelse Nøyaktigheten øker Nøyaktigheten avtar
KonfidensnivåNøyaktigheten økerNøyaktigheten avtar
FeilmarginNøyaktigheten avtarNøyaktigheten øker

Spørreundersøkelser for medarbeidere og menneskelige ressurser

Jobber du med en spørreundersøkelse om de ansattes tilfredshet? Alle HR-undersøkelser gir viktige tilbakemeldinger om hva de ansatte synes om arbeidsmiljøet eller bedriften din. Å ha en statistisk signifikant utvalgstørrelse kan gi deg et mer helhetlig syn om ansatte generelt. Selv om utvalgsstørrelsen ikke er statistisk signifikant, er det imidlertid viktig å sende spørreundersøkelsen uansett. HR-relaterte spørreundersøkelser kan gi deg viktige tilbakemeldinger om hvordan du bør forbedre arbeidsplassen.

Spørreundersøkelser om kundetilfredshet

Som vi nevnte tidligere, trenger ikke spørreundersøkelser om kundetilfredshet nødvendigvis å være avhengige av å ha en statistisk signifikant utvalgsstørrelse. Selv om det er viktig at svarene dine er nøyaktige og representerer hvordan kundene føler seg, burde du absolutt se nærmere på hvert svar i en spørreundersøkelse om kundetilfredshet. Eventuelle tilbakemeldinger, positive eller negative, er viktig.

Markedsundersøkelser

Når du gjennomfører en markedsundersøkelse, kan det utgjøre en stor forskjell å ha en statistisk signifikant utvalgstørrelse. Markedsundersøkelser kan hjelpe deg med å finne mer informasjon om kundene og målmarkedet. Det betyr at en statistisk signifikant utvalgsstørrelse kan enkelt hjelpe deg med å finne innsikt i det generelle målmarkedet. Det sikrer også at du får den mest nøyaktige informasjonen.

Utdanningsspørreundersøkelser

For utdanningsundersøkelser anbefaler vi å få en statistisk signifikant utvalgsstørrelse som representerer populasjonen. Hvis du planlegger å gjøre endringer på skolen din basert på tilbakemeldinger fra studenter om institusjonen, instruktører, lærere osv., vil en statistisk signifikant utvalgstørrelse hjelpe deg med å få resultater som leder skolen din til suksess. Hvis du planlegger å bare motta tilbakemeldinger fra studentene for å finne ut hva de mener – og ikke nødvendigvis gjøre en endring i systemet – er kanskje ikke en statistisk signifikant utvalgsstørrelse like viktig.

Spørreundersøkelser for helsevesenet

Når du gjennomfører spørreundersøkelser i helsevesenet, kan en statistisk signifikant utvalgsstørrelse hjelpe deg med å finne ut hvilke helseproblemer som er en større bekymring for pasientene dine fremfor andre. Det kan også hjelpe deg med å komme til konklusjoner i medisinsk forskning. Hvis du imidlertid bruker spørreundersøkelser om helsetjenester av pasienttilfredshetsårsaker eller avhører pasienter om deres vanlige helsepleie, er en statistisk signifikant prøvestørrelse kanskje ikke like viktig. Uten den kan du fremdeles få verdifull informasjon fra individuelle pasienter om deres behov og erfaring.

Uformelle spørreundersøkelser

I det daglige kan det være lurt å sende spørreundersøkelser til venner, kolleger, familie osv. I dette tilfellet avhenger det virkelig av hvilken målsetning du har med undersøkelsen din. Hvis du ønsker at resultatene dine skal brukes som bevis, er en statistisk signifikant utvalgsstørrelse viktig. Hvis ikke, og du bruker SurveyMonkey for moro skyld, skader det ikke å sende spørreundersøkelsen til bare noen få personer.

Trenger du flere svar?

Ikke bare gjett hvor mange som bør ta undersøkelsen din, og ikke slit deg ut med utvalgstaking eller sannsynlighetsfordelingsmodeller – bruk vår kalkulator for utvalgsstørrelse. Bli kjent med utvalgsskjevhet, utvalgsstørrelse, statistisk signifikante utvalgsstørrelser, og hvordan du kan få flere svar. Snart har du alt du trenger for å få bedre data for spørreundersøkelsen.

Hvis kalkulatoren for utvalgsstørrelse indikerer at du trenger flere respondenter, kan vi hjelpe. Fortell oss om populasjonen din, så finner vi de rette menneskene til å ta spørreundersøkelsene dine. Med millioner av kvalifiserte respondenter gjør SurveyMonkey Audience det enkelt å få spørreundersøkelsesresponser fra mennesker rundt om i verden umiddelbart, fra nesten hvem som helst.

Få flere svar

SurveyMonkey Audience har millioner av respondenter som er klare til å ta spørreundersøkelsen din.