63% van de mensen houdt rekening met de geschiedenis van het bedrijf ten aanzien van privacy en beveiliging voordat ze producten of services van dat bedrijf gebruiken.

Statistieken zijbalk juridische informatie

Du kan se gjennom et sammendrag av reviderte vilkår og retningslinjer nedenfor. Selv om vi har fremhevet endringene vi mener er mest relevante for brukerne våre, anbefaler vi at du går gjennom alle dokumentene.  

Oppdatering av vilkår for bruk

Vi har forenklet og omorganisert vilkårene for bruk for å gjøre dem enklere å forstå. I tillegg:

 • Betalingstjenester, -løsninger og abonnementer er utviklet for, og tiltenkt bruk, av enheter og organisasjoner til forretningsmessige og profesjonelle formål. Vi behandler slike kontoer som business-to-business-kunder. Hvis du er en forbruker som kjøper noe utenfor forretningssammenheng, som utenfor handel, bedrift, forening, håndverk eller yrke (dvs. til privat-, familie- eller husholdningsbruk), logger du på kontoen din og oppdaterer statusen på siden kontoadministrasjon.
 • Hvert abonnement du kjøper kommer med en fast svargrense. Hvis du overskrider svargrensen for abonnementet i løpet av en faktureringssyklus, vil du pådra deg et ekstra gebyr per svar.
 • For tjenester som leveres av SurveyMonkey Inc. har vi endret den personlige jurisdiksjonen og rettskretsen til føderale og statlige domstoler i San Francisco County i California.
 • Vi har korrigert tidslinjen for varsling for sikkerhetshendelser for å innrette oss etter forpliktelser under Personvernforordningen (GDPR). GDPR er en internasjonal standard, men hvis tidslinjen er forskjellig i ulike jurisdiksjoner, varsler vi deg i henhold til kravene i gjeldende jurisdiksjon. Vi forsøker alltid å varsle deg om sikkerhetshendelser raskest mulig.
 • Vi har oppdatert definisjonen av mindreårige til å bety enkeltpersoner under 16 år (eller under en høyere alder som angitt i visse land og territorier).

Vi har oppdatert personvernvilkårene for å gjenspeile oppdatert definisjon av mindreårige som beskrevet ovenfor og endringer i databeskyttelseslovgivning. For eksempel:

 • Vi har tilføyd GDPR i Storbritannia til definisjonen av «databeskyttelseslovgining» i databehandlingsavtalen vår.
 • Vi har også tilføyd oppdaterte referanser til EUs standard kontraktbestemmelser og UK Addendum (tillegget for Storbritannia), slik at begge er tilgjengelige i tilfelle du trenger dem.
 • Vi har kombinert underbehandlerlisten med dataoverføringserklæringen for EU, slik at du har en omfattende oversikt over hvordan dataene dine blir beskyttet når du overfører dem til SurveyMonkey, og når vi overfører dem videre til underbehandlere.
 • Vi har også delt opp underbehandler-listen etter produkt og gitt mer informasjon om hvilke personopplysninger som blir overført og hvordan vi beskytter dem.  

Vi har avklart hva vi forventer av brukerne og hvordan vi kan svare på brudd på retningslinjene for akseptabel bruk. 

Oppdateringer for kjøpere av SurveyMonkey Audience-undersøkelser

For SurveyMonkey Audience-deltakere som kjøper svar har vi avklart at vi ikke utsteder refusjoner i tilfeller hvor du ikke kan innhente ønsket antall spørreundersøkelsessvar på grunn av faktorer innenfor din kontroll som spørreundersøkelsesoppretter. Se retningslinjer for utforming

Oppdateringer for Rewards- og Contribute-paneldeltakere 

Hvis du tar spørreundersøkelser som Rewards- eller Contribute-paneldeltaker, har vi avklart at vi ikke er pålagt å utstede Rewards-kreditt eller gi Contribute-donasjoner for dårlig svarkvalitet. 

Oppdateringer for GetFeedback

For den begrensede mengden personopplysninger vi behandler som behandlingsansvarlige i EU, er behandlingsansvarlige vår irske enhet, SurveyMonkey Europe UC. Dette endrer ikke hvordan vi håndterer eventuelle personopplysninger, og SurveyMonkey forblir i hovedsak en databehandler med hensyn til GetFeedback-tjenesten. 

Andre ting å merke seg:

 • Med unntak av det som er beskrevet ovenfor, vil alle endringer tre i kraft 15. desember 2022 for alle eksisterende brukere som har kontoer hos oss før 10. oktober 2022.
 • Vi opprettholder også arkiverte versjoner av viktige retningslinjer som referanse.