63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Versjoner:

Innbyggere av California: Besøk vår utvidede personvernregler for California for mer informasjon om retningslinjene for personvern.

Disse personvernreglene beskriver personvernrutiner som er spesifikke for https://contribute.surveymonkey.com («SMC») og bør leses i forbindelse med våre  primære personvernregler. Der det er en konflikt mellom våre overordnede personvernregler og disse personvernreglene, er disse personvernreglene gjeldende. SurveyMonkey Contribute brukes av folk som er interessert i å ta spørreundersøkelser på SMC («Paneldeltakere») og folk som foretar spørreundersøkelsene som er tatt av paneldeltakerne («Panelkjøpere»). Disse personvernreglene beskriver hvordan Momentive samler inn, bruker, deler og sikrer den personlige informasjonen du oppgir. De beskriver også valgene dine angående bruk, tilgang og korrigering av personopplysningene dine. Vi refererer til spørreundersøkelser gjennomført gjennom SMC som «Contribute-spørreundersøkelser», og disse behandles forskjellig fra spørreundersøkelser som gjennomføres gjennom hovednettstedet vårt. SMC er en tjeneste levert av Momentive Inc. og dets samarbeidspartnere.

Denne siden er delt inn i to deler: en for paneldeltakere og en for panelkjøpere.

Under er en liste over informasjon som vi innhenter fra og om deg når du bruker SMC. Informasjon knyttet til informasjonskategoriene vi kan innhente om deg eller din bruk av SMC, finner du i våre primære personvernregler. De påfølgende delene beskriver hva vi gjør med denne informasjonen.

Informasjon vi får direkte fra deg

 • Registreringsinformasjon: Du må ha en SurveyMonkey-konto for å bruke SMC som en paneldeltaker. For å registrere deg med en SurveyMonkey-konto må vi innhente kontoinformasjon fra deg (brukernavn, passord og e-postadresse).
 • Profildata: For å gi panelkjøpere tillatelse til å målrette seg mot paneldeltakere med spesifikke egenskaper ved utførelse av Contribute-spørreundersøkelser, bygger vi profiler for paneldeltakerne. Vi bygger opp profilen din ved å be deg om å svare på spørsmål om deg selv, og fra svarene dine på Contribute-spørreundersøkelser som panelkjøpere utfører. Vi refererer til all denne informasjonen som «profildata». Når vi kompilerer profildata, kan vi innhente din demografiske informasjon (f.eks. fødselsdato, kjønn, ansettelsesstatus, bransjen du jobber i, etnisitet, religion, inntektsnivå, utdanningsnivå, bostedsland, postnummer, politiske synspunkter, eierstatus for hjem, sivilstand, antall barn osv.), interesser (f.eks. hvilke aktiviteter du deltar i, og hvor ofte du deltar), preferanser (f.eks. hva slags mat eller drikke du liker) og meninger.
 • Contribute-spørreundersøkelsessvar: Vi mottar dine spørreundersøkelsessvar som du sender inn til panelkjøpere.

Informasjon vi mottar om deg fra andre kilder

 • Bruksdata: Vi mottar bruksdata om deg når du samhandler med SMC. Dette kan inkludere nettsider du besøker, det du klikker på, og hvilke Contribute-spørreundersøkelser du gjennomfører. I tillegg, i likhet med de fleste nettsteder i dag, har nettserverne våre loggfiler som registrerer data hver gang en enhet samhandler med de serverne. Loggfilene kan inkludere internettleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, filene som vises på nettstedet (f.eks. HTML-sider, grafikk osv.), operativsystem, dato-/klokkeslettstempel og/eller klikkstrømdata for å analysere samlede trender og administrere nettstedet.
 • Enhetsdata: Vi mottar data fra enheten du brukes til å samhandle med SMC, som for eksempel IP-adresse og nettlesertype. Vi kan også utlede din geografiske posisjon basert på IP-adressen din.

Det er valgfritt å oppgi informasjon: Du kan alltids velge å ikke oppgi noen personopplysninger som vi ber om. Muligheten din til å bruke SMC kan imidlertid begrenses hvis du ikke oppgir nødvendig informasjon for å levere tjenestene til deg. Hvis du for eksempel ikke oppgir profildata, kan du ikke delta i spørreundersøkelser, eller sjansen din for å bli valgt til en spørreundersøkelse kan bli redusert.

Om sensitiv informasjon: Vi behandler sensitiv informasjon (for eksempel personopplysninger som angir medisinske tilstander eller helsetilstander, rase eller etnisk opprinnelse, politiske synspunkter eller tilknytninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap i foreninger eller informasjon knyttet til seksuelle legning) med spesiell omhu. Du kan bli bedt om å oppgi sensitiv informasjon som en del av profildataene dine. Hvis vi har til hensikt å utlevere slik informasjon til en tredjepart eller bruke det til andre formål enn det som er beskrevet i personvernreglene, vil vi på forhånd innhente din spesifikke tillatelse til slik eventuell bruk eller utlevering.

Hvordan bruker Momentive informasjonen din?

Vi bruker generelt informasjonen din i forbindelse med å levere SMC-tjenester til deg og til panelkjøpere. Nærmere bestemt bruker vi den:

 • Til å levere relevante spørreundersøkelser til deg: Vi bruker profildataene dine til å målrette Contribute-spørreundersøkelser mot deg og sende deg e-poster med invitasjoner til å ta de spørreundersøkelsene. Hvis for eksempel profildataene du oppgir, viser at du er en 30 år gammel kvinne som bor i New York, kan vi sende deg en spørreundersøkelse der en panelkjøper er interessert i meningene til en person som bor i New York i alderen mellom 25 og 35 år.
 • For å forbedre SMC: Vi bruker dataene vi mottar internt til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Vi bruker og analyserer for eksempel bruksdata (som sidevisningsdata og svarfrekvens) for å gjøre spørreundersøkelsene vi sender mer relevante for deg, for å forbedre SMC-brukergrensesnittet og for å opprettholde en konsistent og pålitelig brukeropplevelse. Vi bruker profildataene til å hjelpe oss til å forbedre kvaliteten på panelet. For å gi panelkjøpere flere målrettingskriterier: Vi kan bruke svarene du gir på Contribute-spørreundersøkelser, til å gi andre panelkjøpere flere måter å nå de ønskede målområdene på. Vi gir imidlertid ikke de faktiske svarene dine på spørreundersøkelser til andre panelkjøpere enn kjøperen som faktisk utfører spørreundersøkelsen. Hvis du for eksempel oppgir i en Contribute-spørreundersøkelse at aksjeporteføljen din har 21 aksjer, kan vi gi panelkjøpere tillatelse til å målrette deltakere basert på størrelsen på aksjeporteføljen deres. Hvis en panelkjøper ønsket å målrette folk med aksjeporteføljer med mer enn ti aksjer og du svarte på spørreundersøkelsen, vil panelkjøperen vite at du har mer enn ti aksjer i porteføljen. Men vi vil ikke dele med vedkommende mer spesifikk informasjon om at du har 21 aksjer.
 • Til å bekrefte samsvar: Vi kan inspisere og bruke teknikker som maskinlæring på svarene dine på Contribute-spørreundersøkelser for å sikre samsvar med  SMCs vilkår for bruk og fastslå kvalitetssvar slik at vi har et konsistent og pålitelig panel.

Vi selger ikke profildataene dine! Selv om vi oppgir noe av profildataene dine til panelkjøpere, selger vi dem ikke. Ikke til noen. Ikke markedsføringsbedrifter, ikke forskere – ingen.

Hvem vi utleverer informasjonen din til, og hvilken informasjon vi deler

Vi anerkjenner at fordi du gir til oss og gir oss tillatelse til å bruke profildataene dine og andre personopplysninger, er vi betrodd til å beskytte personvernet for denne informasjonen. Din vedvarende tillit er svært viktig for oss, så det eneste tidspunktet vi utleverer eller deler den informasjonen med en tredjepart, er der vi har:

(a) gitt deg varsel (f.eks. i disse personvernreglene), 
(b) fått ditt samtykke (f.eks. basert på på-/avmeldingsinnstillingene for kontoen din) eller 
(c) anonymisert informasjonen slik at du ikke med rimelighet kan identifiseres av den.

Våre primære personvernregler beskriver personopplysningskategoriene vi kan utlevere til virksomhetsformål eller i henhold til gjeldende lov og rett. Nærmere bestemt utleverer vi dine:

 • Spørreundersøkelsessvar til panelkjøpere: Vi drifter Contribute-spørreundersøkelser for panelkjøpere, men de er egentlig den primære kuratoren av spørreundersøkelsesdata. Alt du uttrykkelig oppgir i Contribute-spørreundersøkelser vil, naturligvis, oppgis til dem. Panelkjøpere kan ha deres egne personvernregler som gjelder for spørreundersøkelser som de oppretter ved bruk av tjenestene våre. Disse policyene beskriver hvordan panelkjøpere håndterer informasjonen din og, hvis dette er oppgitt, oppfordrer vi deg til å lese den.
 • Grunnleggende demografi til panelkjøpere: Når du svarer på en spørreundersøkelse, gir vi automatisk et spesifikt informasjonssett om deg til panelkjøperen som vi kompilerer fra profildataene dine for panelkjøperen. Vi refererer til dette informasjonssettet som «grunnleggende demografi». Det inkluderer din/ditt:
  • alder
  • kjønn
  • område (hentet fra postnummer)

Deling av grunnleggende demografi skjer i kulissene og er ikke synlig i selve spørsmålene i spørreundersøkelsen. Vi inkluderer ikke navnet eller kontaktinformasjonen din som en del av den grunnleggende demografien.

 • Annen demografidata til panelkjøpere (indirekte): Selv om vi ikke utleverer mer enn grunnleggende demografidata til panelkjøpere, vil de – fordi de målretter sine Contribute-spørreundersøkelser mot spesifikke demografier – kunne slutte at du tilhører denne demografien simpelthen fordi de kun mottar svar fra den demografien. Ved valg av egenskaper for ønskede spørreundersøkelsesrespondenter kan en panelkjøper også få en indikasjon på hvor mange paneldeltakere som oppfyller panelkjøperens bestemte demografikrav for en gitt spørreundersøkelse.
 • Statistikk for anonymiserte paneldeltakere til informasjonsformål: Vi kan utlevere aggregert eller på annen måte anonymisert statistikk om paneldeltakerne våre. For eksempel kan vi publisere på bloggen vår, eller inkludere i markedsføringse-poster, interessant statistikk som hva den gjennomsnittlige svarfrekvensen for Contribute-spørreundersøkelser er, eller hvor stor prosentandel av paneldeltakerne som er menn.
 • Din informasjon til tjenesteleverandører. Vi kan oppgi personopplysningene dine til selskaper som leverer tjenester for å hjelpe oss med bedriftsaktivitetene våre, for eksempel å tilby kundestøtte. Disse selskapene er kun autoriserte til å bruke personopplysningene dine etter behov for å levere disse tjenestene til oss.
 • Din informasjon hvis det er en endring i bedriftseierskapet eller -strukturen. Vi kan overføre informasjonen din, inkludert alle profildata, kontoinformasjon, andre personopplysninger og svar på spørreundersøkelser til en etterfølgende enhet ved en fusjon, konsolidering eller annen bedriftsmessig omorganisering som Momentive deltar i, eller til en kjøper av alle eller i det vesentlige alle Momentives verdier knyttet til SMC. I så tilfelle blir du varslet per e-post og/eller et fremtredende varsel på nettstedet vårt om eventuell endring av eierskap, bruk av personopplysningene dine og valg du måtte ha i forbindelse med personopplysningene dine. Vi kan også utlevere personopplysningene dine til enhver tredjepart med ditt forutgående samtykke.
 • Lovpålagte utleveringer: Vi kan utlevere informasjonen din etter behov eller i henhold til loven, inkludert for å ivareta nasjonal sikkerhet og håndheving av loven, eller dersom vi i god tro mener at utlevering er nødvendig for å beskytte rettighetene våre, beskytte din eller andres sikkerhet, etterforske svindel og/eller for å etterkomme en rettslig prosedyre, rettskjennelse, stevning eller annen juridisk prosess som vi er involvert i.

Er svarene dine på Contribute-spørreundersøkelser anonyme?

 • For panelkjøpere er svaret kanskje. Hvis du oppgir navnet ditt i en Contribute-spørreundersøkelse, er du selvsagt ikke anonym. Men selv om du ikke gjør det, kan informasjonen du oppgir, være identifiserende, for eksempel i kombinasjon med annen informasjon. Husk at panelkjøpere også får den grunnleggende demografidataen din. For å bidra til å ivareta personvernet ditt krever vi at et visst minimum antall paneldeltakere oppfyller panelkjøpernes målrettingskriterier før vi tillater at Contribute-spørreundersøkelsen utføres. Vi ber deg rapportere til oss om du mottar en spørreundersøkelse som ber deg om e-postadressen din eller personopplysningene dine, ettersom vi forbyr panelkjøperne å innhente denne informasjonen.
 • For Momentive er svaret nei. Vi kobler svarene dine til brukernavnet ditt, men du trenger ikke å bekymre deg, for vi hverken misbruker eller utnytter dette. Vi gjør dette for å gi panelkjøpere ytterligere målrettingskriterier (se «Hvordan bruker Momentive informasjonen din?» over). Vi utleverer ikke denne koblingen til panelkjøperen.

Dine valg og kontroller

 • Du kan alltid nekte å svare på en spørreundersøkelse: Din deltakelse i enhver Contribute-spørreundersøkelse er helt frivillig, og du kan avstå fra å svare når som helst.
 • Du kan oppdatere informasjonen din: Hvis du vil endre profildataene dine, kan du kontakte brukerstøtteteamet vårt, så hjelper vi deg gjerne. Som en paneldeltaker kan du få tilgang til og korrigere enkelte personopplysninger som Momentive har om deg ved å besøke Min konto-siden fra SMC-nettstedet. Enkelte paneldeltakere og andre enkeltpersoner (inkludert de hvis informasjon vi mottar i samsvar med EU-U.S. Privacy Shield og Swiss-U.S. Privacy Shield) har enkelte juridiske rettigheter til å motta informasjon om hvorvidt vi har personopplysninger om dem, til å få tilgang til informasjon vi har om dem, og til å få dem korrigert, oppdatert, endret eller slettet i passende omstendigheter. For noe informasjon kan disse rettighetene utøves gjennom Min konto-siden nevnt over, og i ethvert tilfelle kan forespørsler om å utøve disse rettighetene rettes til kundestøtteteamet. Disse rettighetene er underlagt enkelte unntak, som for eksempel dersom det at du får tilgang, har en urimelig innvirkning på personvernet til andre enkeltpersoner. Vi svarer på din forespørsel om å utøve disse rettighetene i løpet av rimelig tid, og dersom det kreves av loven eller dersom vi ellers anser det som passende og praktisk å gjøre, imøtekommer vi forespørselen din.
 • Informasjon knyttet til data innhentet av panelkjøpere: Hvis du er en paneldeltaker som har valgt å oppgi kontaktinformasjonen din til en av panelkjøperne og ikke lenger vil kontaktes av en av panelkjøperne som bruker tjenesten eller som ønsker tilgang, eller som ønsker å korrigere, endre eller slette unøyaktig informasjon, kan du kontakte panelkjøperen (behandlingsansvarlig) som du samhandler med direkte. Overføring til påfølgende tredjeparter dekkes av tjenesteavtalene med panelkjøperne våre.
 • Du kan forlate SMC og få SMC-informasjonen din slettet: Hvis du ikke lenger ønsker å bruke SMC, kan du be om å forlate den ved å kontakte brukerstøtteteamet vårt. Vi svarer på forespørselen din i løpet av rimelig tid ved å fjerne SMC fra SurveyMonkey-kontoen din og permanent slette profildataene dine. Du får ikke lenger invitasjoner til å ta Contribute-spørreundersøkelser. Alle personopplysninger som tidligere er sendt inn til Contribute-spørreundersøkelser, slettes ikke – du må kontakte panelkjøperne som opprettet disse spørreundersøkelsene, for å få tilgang til disse dataene. Merk at hvis du forlater SMC, slettes ikke den primære SurveyMonkey-kontoen din.
 • Datalagring: Vi kan lagre informasjonen din (inkludert informasjonen vi behandler på vegne av panelkjøpere) så lenge kontoen din er aktiv eller etter behov for å levere tjenestene til deg, overholde juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtalene våre.
 • Rettigheter og valg under lokale lover: De lokale lovene kan dekke ytterligere rettigheter og valg for deg. Se gjennom «Dine rettigheter»-delen av de primære personvernreglene for å få ytterligere informasjon.

Sikkerhet

At personopplysningene dine er trygge, er viktig for oss. Vi følger generelt aksepterte standarder for å beskytte personopplysninger som sendes til oss, både under overføring og når de er mottatt. Hvis du har noen spørsmål om sikkerheten til personopplysningene dine, kan du kontakte brukerstøtteteamet vårt.

Merknad om finansielle intensiver

Momentive gir enkelte belønninger eller insentiver til paneldeltakere for at de skal svare på spørreundersøkelser. Du kan melde deg på belønningene eller insentivene ved å registrere deg med en SurveyMonkey-konto og svare på Contribute-spørreundersøkelser med kontolegitimasjonen din. Å delta er helt frivillig, og du har rett til å trekke deg fra Contribute når som helst. Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil delta, kan du unnlate å sende inn svar på Contribute-spørreundersøkelser, eller du kan stenge SurveyMonkey-kontoen din.

Den spesifikke belønningen eller insentivet som tilbys, hvis aktuelt, gjøres tilgjengelig for deg når du oppgir svar på tilgjengelige Contribute-spørreundersøkelser og kan variere i henhold til lengden på Contribute-spørreundersøkelsen og andre faktorer som er oppgitt under. Belønningen eller insentivets pengeverdi er et rimelig anslag av pengeverdien spørreundersøkelsessvarene dine har for oss. Vi har kommet frem til dette anslaget basert på en vurdering av flere faktorer, inkludert følgende: (1) inntekten som genereres av Momentive ved å gi aggregerte og/eller anonymiserte svar og innsikt til kunder, (2) Momentives påløpte kostnader ved drifting av Contribute og (3) vår rimelige vurdering av inntekten vi kan generere som et resultat av at Momentive leverer aggregerte og/eller anonymiserte svar og innsikt til kunder.

Under er en liste over informasjon vi innhenter fra og om deg når du oppretter og gjennomfører en Contribute-spørreundersøkelse. Du finner informasjon knyttet til informasjonskategoriene vi kan innhente om deg eller din bruk av SMC i de primære personvernreglene. De påfølgende delene beskriver hva vi gjør med denne informasjonen.

 • Informasjon vi innhenter direkte fra deg
  • Registreringsinformasjon: Du må ha en SurveyMonkey-konto for å bruke SMC som panelkjøper. For å registrere deg med en SurveyMonkey-konto må vi innhente informasjon fra deg (brukernavn, passord og e-postadresse).
 • Informasjonen vi får om deg fra andre kilder
  • Bruksdata: Vi får bruksdata om deg når du samhandler med nettstedet. Dette kan inkludere hvilke nettsteder du besøker og hva du klikker på. I tillegg, i likhet med de fleste nettsteder i dag, har nettserverne våre loggfiler som registrerer data hver gang en enhet samhandler med de serverne. Loggfilene kan inkludere Internettleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, filene som vises på nettstedet (f.eks. HTML-sider, grafikk osv.), operativsystem, dato-/klokkeslettstempel og/eller klikkstrømdata for å analysere trender i det aggregerte og administrere nettstedet.
  • Enhetsdata: Vi henter data fra enheten du bruker til å samhandle med nettstedet, for eksempel IP-adressen din og nettlesertypen. Vi kan også anslå din geografiske posisjon basert på IP-adressen din.
 • Contribute-spørreundersøkelser
  • Spørreundersøkelsesdata: Vi lagrer Contribute-spørreundersøkelsesdata (spørsmål og svar) på dine vegne.

Hvordan bruker Momentive informasjonen din?

Generelt bruker vi informasjonen din i forbindelse med å levere SMC-tjenester til deg og paneldeltakere. Nærmere bestemt bruker vi den:

 • Til å forbedre SMC: Vi bruker dataene vi mottar internt til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Vi bruker og analyserer for eksempel bruksdataene (som sidevisningsdata og svarfrekvenser) til å gjøre spørreundersøkelsene vi sender mer relevante for paneldeltakere, for å forbedre SMC-brukergrensesnittet og for å opprettholde en konsistent og pålitelig brukeropplevelse. Vi kan også bruke teknikker som maskinlæring på vegne av spørreundersøkelsessvarene dine for å sikre samsvar med SMCs vilkår for bruk og oppdage kvaliteten deres for å opprettholde pålitelige paneldeltakere.

For å gi panelkjøpere flere målrettingskriterer: Vi kan bruke Contribute-spørreundersøkelsesdata til å gi deg og andre panelkjøpere flere måter å nå ut til måldemografien du ønsker i fremtidige Contribute-spørreundersøkelser. For eksempel: Hvis du spør «Hvor høyt kan du hoppe?», kan vi gi andre panelkjøpere muligheten til å målrette paneldeltakere som kan hoppe mer enn for eksempel 60 cm (basert på svarene spørreundersøkelsesrespondentene ga). Andre panelkjøpere har ingen tilgang til spørreundersøkelsesdataene – de kan ikke fastslå at spørsmålet kom fra din Contribute-spørreundersøkelse. Vi bruker ikke spørreundersøkelsessvar til noen andre formål.

Vi selger ikke spørreundersøkelsesdataene dine! Ikke til noen. Ikke markedsføringsbedrifter, ikke forskere – ingen.

Hvem vi utleverer informasjonen din til, og hvilken informasjon vi deler

Samtidig som du gir oss tillatelse til å bruke spørreundersøkelsesdataene dine og annen informasjon i samsvar med disse personvernreglene, eier du alltid alle spørreundersøkelsesdataene dine, og vi anser det som informasjon som er konfidensielt for deg. Din vedvarende tillit er svært viktig for oss, så det eneste tidspunktet vi utleverer eller deler den informasjonen med tredjeparter er dersom vi har:

(a) gitt deg varsel (f.eks. i disse personvernreglene), 
(b) fått ditt samtykke (f.eks. basert på på-/avmeldingsinnstillingene for kontoen din),
(c) anonymisert informasjonen slik at du ikke med rimelighet kan identifiseres av den eller
(d) fylt ut en tilgangsforespørsel til paneldeltakernes data for å inkludere deres svar på dem.

Våre primære personvernregler beskriver personopplysningskategoriene vi kan utlevere til virksomhetsformål eller i henhold til gjeldende lov og rett. Nærmere bestemt utleverer vi dine:

Spørreundersøkelsesspørsmål til andre panelkjøpere: For å gi panelkjøpere ytterligere målrettingskriterier. Selv om panelkjøpere kan se de individuelle spørsmålene dine, kan de ikke fastslå at de kommer fra Contribute-spørreundersøkelsen din.

Spørreundersøkelsessvar til ingen: Unntatt noen få grunner angitt i de primære personvernreglene til Momentive (f.eks. hvis vi er pålagt av loven).

 • Anonymisert informasjon fra Contribute-spørreundersøkelse til informasjonsformål: Vi kan utlevere aggregert eller ellers anonymisert informasjon om Contribute-spørreundersøkelser. Vi kan for eksempel publisere på bloggen vår eller på annen måte inkludere interessant statistikk i markedsføringse-poster om for eksempel hvor mange spørreundersøkelser som ble gjennomført i løpet av en måned, eller hva den gjennomsnittlige lengden på en Contribute-spørreundersøkelse var.
 • Utleveringer som følge av endring i bedriftseierskap eller -struktur: Vi kan overføre informasjonen din, inkludert alle profildata, kontoinformasjon, andre personopplysninger og svar på spørreundersøkelser til en etterfølgende enhet ved en fusjon, konsolidering eller annen bedriftsmessig omorganisering som Momentive deltar i, eller til en kjøper av alle eller i det vesentlige alle Momentives verdier knyttet til SMC. I så tilfelle blir du varslet per e-post og/eller et fremtredende varsel på nettstedet vårt om eventuell endring av eierskap, bruk av personopplysningene dine og valg du måtte ha i forbindelse med personopplysningene dine. Vi kan også utlevere personopplysningene dine til enhver tredjepart med ditt forutgående samtykke.
 • Lovpålagte utleveringer: Vi kan utlevere informasjonen din etter behov eller i henhold til loven, inkludert for å ivareta nasjonal sikkerhet og håndheving av loven, eller dersom vi i god tro mener at utlevering er nødvendig for å beskytte rettighetene våre, beskytte din eller andres sikkerhet, etterforske svindel og/eller for å etterkomme en rettslig prosedyre, rettskjennelse, stevning eller annen juridisk prosess som vi er involvert i.

Dine valg og kontroller

 • Du kan slette spørreundersøkelsesdata: I likhet med enhver vanlig SurveyMonkey-spørreundersøkelse har du kontroll over Contribute-spørreundersøkelsene dine og kan slette dem når som helst gjennom nettstedet vårt.
 • EU-brukere: Andre enkeltpersoner (inkludert paneldeltakere og de hvis informasjon vi mottar i samsvar med EU-U.S. Privacy Shield og Swiss-U.S. Privacy Shield) har visse rettigheter til å få informasjon om hvorvidt vi har informasjon om dem, til å få tilgang til personopplysninger vi har om dem, og til å få dem korrigert, oppdatert, endret eller slettet under passende omstendigheter. For noe informasjon kan disse rettighetene utøves gjennom kontoadministrasjonssiden, og i ethvert tilfelle kan forespørsler om å utøve disse rettighetene rettes til kundestøtteteamet vårt. Disse rettighetene er underlagt enkelte unntak, som for eksempel at det å gi deg tilgang har en urimelig innvirkning på personvernet til andre enkeltpersoner. Vi svarer på sin forespørsel om å utøve disse rettighetene i løpet av rimelig tid og, der det kreves av loven eller der vi ellers anser det som egnet og praktisk å gjøre det, imøtekommer vi forespørselen din.
 • Rettigheter og valg i henhold til lokale lover: De lokale lovene kan omfatte ytterligere rettigheter og valg for deg. Se gjennom «Dine rettigheter»-delen av de primære personvernreglene for å få mer informasjon.

Dine avmeldingspreferanser

 • Når du registrerer deg for en konto, bruker vi navnet og e-postadressen din til å sende periodiske e-poster til deg av både salgsfremmende og transaksjonell art. Av hensyn til personvernet ditt kan du velge å slutte å få markedsføringse-poster ved å følge avregistreringsinstruksjonene i disse e-postene, eller du kan kontakte brukerstøtteteamet vårt.
 • Vi sender deg også tjenesterelaterte e-postkunngjøringer i sjeldne tilfeller når det er nødvendig. Hvis tjenesten for eksempel er midlertidig utilgjengelig på grunn av vedlikehold, kan vi sende deg en e-post. Du kan ikke velge bort disse e-postene, som ikke er av salgsfremmende art.

Informasjonskapsler/sporingsteknologi

 • Momentive og dets partnere bruker informasjonskapsler eller lignende teknologi til å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser på nettstedet og samle demografisk informasjon om brukerbasen som helhet. Du kan kontrollere bruken av informasjonskapsler på individuelt nivå per nettleser, men hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler, kan det begrense bruken av enkelte funksjoner eller funksjonaliteter på nettstedet eller tjenesten.
 • Adferdsbasert målretting. Vi kan be annonseringsnettverk og -meglere om å vise annonser som markedsfører tjenestene våre på andre nettsteder. Vi kan be dem om å levere disse annonsene basert på at det finnes en informasjonskapsel, men ingen andre personopplysninger deles med annonsøren ved at så skjer. Partnerne våre i annonseringsnettverket kan bruke informasjonskapsler og sidemarkeringer eller websignaler til å innhente bestemt informasjon om aktivitetene dine på dette og andre nettsteder for å gi deg målrettet markedsføring basert på interessene dine. Hvis du ikke vil at denne informasjonen skal brukes til å levere slike målrettede annonser til deg, kan du velge det bort på http://preferences-mgr.truste.com/. Hvis du velger det bort, mottar du fremdeles generiske annonser.

ANNET Å MERKE SEG

 • Steder informasjonen din behandles og lagres: Personopplysningene dine kan lagres og behandles i USA, Australia eller andre land der Momentive eller dets tjenesteleverandører har sine anlegg. Se her for en liste over land hvor Momentive har kontorer. Vi inngår standard kontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen med våre interne konsernselskaper for å sørge for overføring av personopplysninger, som inkluderer USA (du kan kontakte oss for å få mer informasjon). Morselskapet vårt, Momentive Inc., har også sertifisert sin overholdelse av U.S. Privacy Shield og Swiss-U.S. Privacy Shield (se oppføringen til Momentive Inc. på Privacy Shield-listen her for å få mer informasjon).
 • Endringer i disse personvernreglene: Vi kan når som helst endre disse personvernreglene, men hvis vi gjør det, varsler vi deg ved å publisere endringene på dette nettstedet. Hvis vi fastslår at endringene er viktige, gir vi deg et ytterligere, forutgående varsel som passer omstendighetene, som for eksempel per e-post.
 • Barn under 18 år: SMC er ikke ment for og kan ikke brukes av barn under 18 år. Barn under 18 år har ikke tillatelse til å registrere seg hos Momentive eller til å være en paneldeltaker.
 • Forhold til Momentives primære personvernregler: Hvis det oppstår en konflikt mellom noe disse personvernreglene sier om SMC og våre primære personvernregler, er disse personvernreglene gjeldende.
 • Nettsporing: For øyeblikket hverken behandler eller retter vi oss etter noen nettleseres «ikke spor»-signal eller andre lignende mekanismer som angir en forespørsel om å deaktivere nettsporing av individuelle brukere som besøker SurveyMonkey Contribute-nettstedet eller bruker SurveyMonkey Contribute.

Hvis du har spørsmål angående personvernreglene eller -praksisen vår, kan du kontakte Momentive elektronisk på privacy@momentive.ai. Du kan også kontakte oss per post på One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA hvis du befinner deg i USA, eller ved 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland hvis du befinner deg andre steder.