Culture of Genius-spørreundersøkelsesmal

Har dine ansatte en forhåndsbestemt mengde talent, eller er det rom for utvikling? Det er spørsmålet som fikk Christina Romero og Carol Dweck, forskere ved Stanford, til å dele virksomhetskulturer inn i to retninger, «Growth Mindsets» og «Cultures of Genius».

I en Culture of Genius ligger fokuset på de ansattes medfødte egenskaper, ikke på evnen til å utvikle seg. De ansatte føler seg ikke myndiggjort, og det er færre muligheter til å utvikle seg i jobben.

Bedrifter med en Cultures of Genius er spesielt problematisk for mennesker fra underrepresenterte grupper (som kvinner, raseminoriteter eller LGBTQ-grupper), som er bekymret for at de i mindre grad oppfattes som kompetente, uavhengig av om det stemmer eller ikke.

Noen indikatorer på en Culture of Genius:

 • Stillingsannonsene og jobbintervjuene inneholder ord som «rockestjerne» eller «skapt for å utvikle» eller «naturtalent»
 • Du har ikke et fastsatt mentorprogram eller program for profesjonell utvikling på plass, eller har ikke hatt hyppige forespørsler om det
 • Du har stor gjennomtrekk blant de ansatte

I et selskap med et Growth Mindset føler de ansatte seg myndiggjort til å fortsette sin profesjonelle utvikling. Det er tydelige kanaler for å stille spørsmål og lufte bekymringer, og det oppfordres til åpen diskusjon.

Growth Mindset sørger både for at de ansatte føler seg myndiggjort og i stand til å utvikle seg, og gir dem et insentiv for å bli lenger i selskapet.

Denne spørreundersøkelsesmalen gir deg innsikt i hva slags type kultur dine ansatte oppfatter at selskapet har – uansett om du mener det stemmer. Funnene dine kan gi deg en pekepinn på nye fokusområder, eller bekrefte elementer i kulturen som allerede finnes.

Bruk denne spørreundersøkelsen om du:

 • Forsøker å øke ansattengasjementet og redusere utmattelse
 • Vurderer å investere i profesjonell utviklingsopplæring eller mentorprogrammer
 • Ønsker å finne nye forbedringsområder i bedriftskulturen
 • Ønsker å finne områder i bedriftskulturen som kan fremheves for nyansatte
 • Leter etter måter å bedre støtte mangfold og inkludering på

Vi har mange kraftige funksjoner som hjelper deg å lansere spørreundersøkelser raskt, men dette er de mest populære for nye brukere.

Bruksklare temaer, tilgjengelige fargepaletter, egendefinerte skrifttyper, merker og mer.

Innhent svar på spørreundersøkelser via e-post, nettsteder, SMS, sosiale medier, QR-koder, frakoblet og mer.

Automatiske sammendrag fra rapporter, filtre, egendefinerte dashboard, krysstabuleringsrapporter, tekstanalyse og mer.

Les om kundene våre, utforsk webinarer og få veiledning om hvordan du kan samle inn tilbakemeldinger i bransjen din.

Få tips om hvordan du kan lage bedre spørreundersøkelser, hør de siste produkt nyhetene eller sjekk ut forskningen vår.

Få tilgang til kurs om hvordan funksjoner fungerer, finn ut mer om fakturering og kontakt kundestøtte.

  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Se gjennom flere maler