Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

Hva er krysstabulering og når brukes dette?

Krysstabulering er ett av de mest brukte verktøyene for dataanalyse. Lær hva det er og hvordan du bruker det.

Krysstabulering, også kjent som alternativ tabellanalyse, brukes til å analysere kategoriske data. Les videre for å finne ut mer om krysstabuleringsanalyser og hvordan du bruker det. 

Krysstabulering er et nyttig analyseverktøy som vanligvis brukes til å sammenligne resultater fra én eller flere variabler med resultatene til en annen variabel. Det brukes sammen med data på en nominell skala, der variablene er navngitt eller merket uten en bestemt rekkefølge.

Krysstabuleringer er datatabeller som presenterer resultatene fra en hel gruppe med spørreundersøkelsesrespondenter, samt undergrupper. Med disse kan du undersøke forholdene i dataene som kanskje ikke er like innlysende når du ser på totale spørreundersøkelsessvar.

Med krysstabulering kan du undersøke dataene på en rekke ulike måter og få en dypere forståelse av hvilke ulike grupper respondentene er satt sammen av.

Analyse av store datasett kan være vanskelig. Å finne relevant, handlekraftig innsikt i store mengder data er enda vanskeligere. Krysstabuleringer forenkler og deler dataene i undergrupper for enklere tolkning. De viser prosentandeler og hyppighet som kan endres når de sammenlignes med variabler i andre kategorier. Når datasettene er lettere å administrere i større skala får du færre feil.

Ved å bruke krysstabuleringer kan du undersøke forholdet mellom én eller flere variabler, noe som gir mer innsikt på detaljnivå. Denne innsikten går deg kanskje hus forbi uten krysstabuleringer, forsvinner i et hav med data eller krever ekstra arbeid for å avdekkes. Bruk flere filter for å dykke enda dypere ned i dataene og avdekke flere detaljer.

Når du bruker krysstabuleringer forenkles datasettene så du kan sammenligne dem raskere. Det betyr raskere innsikt når du skal lage nye markedsføringsstrategier som veiledes av dataene. Du kan også se etter globale trender på tvers av spørreundersøkelsessvarene og iverksette nødvendige tiltak deretter.

Når du bruker krysstabuleringer forenkles datasettene og deles inn i undergrupper. Du får renere data i et mer fordøyelig format som enkelt kan ses og brukes av fagpersoner og teammedlemmer uten opplæring innen analyse.

Krysstabulering brukes vanligvis når du har informasjon som kan deles inn i like og eksklusive grupper, også kjent som kategoriske variabler. Slik kan du undersøke forholdene dataene imellom som kanskje ikke er helt innlysende. En krysstabuleringsrapport viser forbindelsen mellom to eller flere spørreundersøkelsesspørsmål fra studier i markedsundersøkelser.

Krysstabulering brukes av flere bransjer og yrker. Eksempler på avdelinger som kan dra nytte av krysstabuleringsanalyse inkluderer:

Personalavdelinger kan bruke krysstabulering for å undersøke medarbeiderundersøkelsesdata om selskapets kultur, administrasjon og medarbeiderengasjement med mer. Når personalavdelingen bruker krysstabuleringer, ser de om noen av avdelingene har problemer eller behov de må gjøre noe med.

Markedsundersøkelsesteam kan gjøre rådata lettere fordøyelig slik at ledelsen kan ta avgjørelser basert på krysstabuleringene.

Kundestøtteteam kan bruke krysstabuleringer til å evaluere nivået av kundetilfredshet hos langtidskunder kontra nye kunder.

Skoleadministrasjon kan bruke evaluering av lærerdata fra elever og krysstabulere dem med fag, timer og annen data for å gi elevene en bedre opplevelse.

En kjikvadrattest brukes for å teste data i en krysstabuleringstabell og bestemme om dataene har statistisk signifikans eller ikke. Resultatene har statistisk signifikans hvis to kategoriske variabler er selvstendige (og ikke har sammenheng). Kjikvadrattesten er en korrelasjonstest for kategoriske variabler.

Dette er ord som kan brukes i forbindelse med krysstabuleringer:

 • Bannere (kolonneoverskrift): overskriften på hver kolonne med navn på datakategoriene
 • Kategorier: slik variablene grupperes
 • Kjikvadrattest: analyser som bestemmer den statistiske signifikansen til hver krysstabulering og om sammenlignede variabler er selvstendige. Måler hvordan faktiske data sammenlignes med forventede data
 • Kolonner: celler som viser data vertikalt
 • Kolonneprosentandel: datavisningen som regner ut kolonnedataene som tilhører en bestemt rad
 • Antall (frekvens): totalt antall svar som hører til en rad eller kolonne
 • Krysstabuleringer eller alternativ tabell: tabell som brukes til å analysere kategoriske data 
 • CSV: filer med komma-separerte verdier som brukes til å eksportere komplekse data fra én app over til en annen, som notatfiler eller regneark
 • Filter: brukes for å sette søkelys på en bestemt datavisning i krysstabuleringen
 • Prosentandel: prosentandelen med svar som hører til rader eller kolonner
 • Tilpasningstabell: Hvis du bruker Excel, kan tilpasningstabeller brukes for å opprette krysstabuleringer
 • Rader: celler som viser data horisontalt
 • Radprosentandel: datavisning som beregner hvilke raddata som tilhører en bestemt kolonne
 • Statistisk signifikans: brukes for å bestemme sannsynligheten for at data er et resultat av tilfeldigheter
 • Stubber: overskrifter med navn på datakategoriene som vises etter rader

Eksempel 1

Medarbeidertilfredshet: Følgende er et eksempel på krysstabulering fra SurveyMonkey som ble opprettet med data fra en spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet. Spørreundersøkelsen stilte medarbeiderne flervalgsspørsmål:

 • Hvor fornøyde de er på jobb
 • Hvor lenge de har tenkt å bli i jobben
 • Hvor lenge de har vært i organisasjonen
 • Hvor mange timer de jobber til dagen (i gjennomsnitt)
Hva er krysstabulering og når brukes dette?

Spørsmålene som definerer gruppene finner du i kolonnene, spørsmålene som brukes til å sammenligne gruppene finner du i radene. Dette er standardformatet for krysstabuleringsrapporter.

Fra denne krysstabuleringstabellen ser du at det er et forhold mellom medarbeiderne som har vært i organisasjonen over lengre tid og tilfredshetsnivået. Når du har identifisert dette forholdet, kan du utforske det mer og finne ut hva som er den opprinnelige årsaken til dette forholdet. Du kan ikke si med sikkerhet at én variabel påvirker den andre ut ifra dataene du har. Data identifiserer altså sammenhengen mellom langtidsansatte og medarbeidertilfredshet, men det sier ikke noe om årsaken. 

Tips: Vær forsiktig når du analyserer dataene og pass på at du ikke blander sammenheng og årsak.

Eksempel 2:

Kjøpshensikt: I dette eksempelet ønsker du å få vite om kjønnet til spørreundersøkelsesrespondentene har noe å si for sannsynligheten at de kjøper produktet ditt.

Hva er krysstabulering og når brukes dette?

Nok en gang definerer dataene gruppene som vises i kolonnene (mann og kvinne). Og spørsmålet som sammenlignes vises i radene (ville du kjøpt katteparfymen min?).

Hvis du kun vurderer det helhetlige utfallet, uten å bruke krysstabuleringer, viser det at 54 % av respondentene sa at de ville vært interessert i å kjøpe produktet ditt. Du ville ikke hatt et tydelig bilde av kjøpshensikt etter kjønn, som garantert ville vært viktig for hvordan du tilpasset markedsføringen.

Med krysstabulering fant du ut at 45 % av alle respondentene definitivt ville kjøpt produktet ditt, og at 66 % av disse representantene var kvinner. Du kan bruke denne informasjonen som veiledning til alt fra produktnavn til emballasje og budskap.

Mye forskjellig innsikt kan avdekkes med krysstabuleringer. Her er bare noen få eksempler på spørsmål som kan besvares med krysstabuleringsrapporter.

Er nivået av kundetilfredshet større blant nye kunder enn kunder som har kjøpt fra deg tidligere?

Er det et forhold mellom nivået på kundetilfredshet og om kundene ville anbefalt produktet vårt?

Deler de mest tilfredse kundene dine disse positive omtalene i sosiale medier-kanaler?

Hva klager kundene som ikke er fornøyd med produktet ditt mest på?

Hva tenker medarbeidere i ulike avdelinger om selskapet vårt?

Er det et forhold mellom kontorlokasjon og tilfredshet? 

Er det forskjell på menn og kvinner og hensikten deres med å kjøpe produktet mitt?

Har alder noe å si for merkevarebevissthet?

Hva tenker elever som tar bestemte fordypninger om hvor tilgjengelige elevressurser er?

Finnes det et forhold mellom en bestemt fordypning og elevtilfredshet?

Når du går dypere og avdekker data i mer detalj, får du mest ut av krysstabuleringer og filter. Spar tid, avdekk detaljert innsikt og få mer ut av dataene dine med SurveyMonkey og krysstabuleringsdata. Besøk hjelpeseksjonen for å finne ut hvordan du oppretter din egen krysstabuleringsrapport.

Oversikt over verktøysett

Oppdag verktøysettene som hjelper deg å dra nytte av feedback i nettopp din rolle eller bransje.

Ta imot forespørsler på en enkel måte med nettbaserte forespørselsskjemaer

Lag og tilpass forespørselsskjemaer på en enkel måte for å ta imot forespørsler fra medarbeidere, kunder og flere. Bruk de ekspertbygde malene vår for å komme i gang i løpet av noen få minutter.

Gi bedriften et løft med nettbaserte bestillingsskjemaer

Enkelt lag og tilpass bestillingsskjemaer og motta betalinger for varer og tjenester, eller bruk én av ekspertmalene våre for å komme i gang på få minutter.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.