Last ned en kopi av Momentives TOU her.

Disse vilkårene gjelder tjenester du har kjøpt eller registrert deg for på Momentives nettsider. For informasjon om vilkår som gjelder tjenester som tilbys gjennom Enterprise-salgsteamet vårt, ber vi deg lese den gjeldende tjenesteavtalen.

Versjoner:

SIST OPPDATERT: mandag 10. oktober 2022

Disse vilkårene gjelder for din bruk av tjenestene. Du bør lese disse vilkårene grundig, men for enkelthets skyld gir vi kommentarer i bokser som dette gjennom hele dokumentet. Vær oppmerksom på at disse kommentarene ikke har noen juridisk effekt og ikke er en del av de offisielle vilkårene.

Disse vilkårene for bruk («vilkår for bruk») gjelder for din tilgang til og bruk av Momentives produkter, tjenester, nettsteder og apper som du kjøper eller registrerer deg for på Momentives nettsteder og som markedsføres som «Momentive», «SurveyMonkey», «Wufoo» eller «GetFeedback» (samlet kalt «tjeneste(r)»). Disse vilkårene for bruk gjelder ikke for tjenester som kun er tilgjengelig gjennom kanalen for Enterprise-salg.

Ytterligere tjenestespesifikke vilkår gjelder for enkelte tjenester («tjenestespesifikke vilkår»). Du kan også være underlagt landsspesifikke vilkår, hvis du befinner deg utenfor USA («landsspesifikke vilkår»). Vi refererer til disse tjenestespesifikke og landsspesifikke vilkårene samlet som «tilleggsvilkår» og kombinasjonen av disse vilkårene for bruk og eventuelle gjeldende tilleggsvilkår samlet som disse «vilkårene». Skulle det oppstå konflikter, har tilleggsvilkårene forrang over disse vilkårene for bruk med hensyn til tjenestene tilleggsvilkårene gjelder for.

Du godtar disse vilkårene ved å klikke for å godta disse vilkårene, ved å gjøre juridisk gjeldende et dokument som refererer til dem eller ved å bruke tjenestene.

Kundene våre

De betalte tjenestene våre er laget for å kjøpes og brukes til forretningsmessig eller profesjonell bruk av enheter og organisasjoner, og er ikke ment til å brukes av forbrukere til personlig bruk, familie- eller husholdningsbruk (med unntak av SurveyMonkey Basic-abonnement (kostnadsfritt)). Når du bruker tjenestene på vegne av en organisasjon, godtar du disse vilkårene på vegne av organisasjonen, og du fremholder at du har myndigheten til å gjøre dette. I slike tilfeller refererer «du» og «din/ditt» til den organisasjonen. Hvis du er en forbruker som kjøper en av de betalte tjenestene våre primært til andre formål enn forretningsbruk, som primært ikke skal brukes av virksomheter foreninger, håndverk eller yrker (dvs. til personlig bruk, familie- eller husholdningsbruk), ber vi deg bekrefte forbrukerstatusen din på siden kontoadministrasjon.

Du samtykker i å betale oss for tjenestene, og disse betalingene kan ikke refunderes.

Du godtar å betale Momentive eventuelle gebyrer for enhver tjeneste du kjøper eller bruker (inkludert eventuelle tilleggsgebyrer) i samsvar med pris- og betalingsvilkårene presentert for deg for tjenesten på kjøpstidspunktet. Slike gebyrer kan bli oppdatert fra tid til annen i henhold til avsnitt 1.4 nedenfor. Der det er aktuelt blir du fakturert ved hjelp av faktureringsmåten du valgte gjennom siden kontoadministrasjon. Hvis du har valgt å betale gebyrene med kredittkort, fremholder og garanterer du at kredittkortinformasjonen du oppgir, er riktig, og du varsler Momentive umiddelbart om eventuelle endringer i slik informasjon. Gebyrer du betaler er ikke refunderbare, unntatt som angitt i disse vilkårene eller når loven krever det (se avsnitt 11 for mer informasjon).

Noen av de betalte tjenestene våre faktureres automatisk med en jevnlig frekvens, som månedlig eller årlig. Du kan når som helst deaktivere automatisk fornyelse på kontoen din, eller si opp abonnementet.

Noen av tjenestene våre faktureres på abonnementsbasis (vi kaller disse «abonnementer»). Dette betyr at du blir fakturert på forhånd, på en løpende periodisk basis (hver periode kalles en «faktureringssyklus»). Faktureringssykluser er vanligvis månedlige eller årlige, avhengig av hvilken type abonnement du valgte da du kjøpte et abonnement. Abonnementet ditt fornyes automatisk mot slutten av hver faktureringssyklus, med mindre du avbryter den automatiske fornyelsen gjennom kontoadministrasjonssiden på nettet, eller ved å kontakte kundeservice. DU KAN AVBRYTE DEN AUTOMATISKE FORNYELSEN PÅ ABONNEMENTET DITT NÅR SOM HELST. DA VIL ABONNEMENTET DITT FORTSETTE TIL SLUTTEN AV FAKTURERINGSSYKLUSEN FØR DET AVSLUTTES.

Når du sier opp abonnementet, kan du bruke tjenesten frem til slutten av inneværende faktureringssyklus. Deretter vil du ikke lenger ha tilgang til tjenesten for det aktuelle abonnementet. Dersom du ikke har et aktivt abonnement, blir kontoen din et SurveyMonkey Basic-abonnement (kostnadsfritt). Se avsnitt 11.1 nedenfor for informasjon om hvordan du stenger kontoen og sier opp kontrakten din med oss.

Skatt er ditt ansvar. Hvis du er fritatt fra å betale skatt, ber vi deg sende oss et bevis, så vi kan justere kontoen din deretter.

De oppgitte prisene omfatter ikke skatter, avgifter, tollavgifter eller lignende offentlige beskatninger av noe slag, som merverdiavgift, omsetningsavgift eller bruks- og forskuddsskatt som kan innkreves av hvilken som helst jurisdiksjon (samlet sett, «skatter»), med mindre annet er angitt eller kreves av gjeldende lovgivning. Du er ansvarlig for å betale skatter forbundet med kjøpet og for å holde faktureringsinformasjonen oppdatert.

(a) Omsetningsavgift i USA. Dersom vi har en juridisk plikt til å betale eller innhente omsetningsavgift som du er ansvarlig for, beregner vi omsetningsavgiften basert på faktureringsinformasjonen vi har om deg, og belaster deg for dette beløpet (som kan være den høyeste gjeldende satsen som brukes, dersom faktureringsinformasjonen er ufullstendig eller feilaktig), så sant du ikke gir oss en gyldig attest for skattefritak i god tid som tilfredsstiller de relevante skattemyndighetene.

Du må gi oss attest på skattefritak før første kjøp eller oppgradering, eller, hvis du går glipp av den fristen, innen 90 dager etter slikt kjøp eller slik oppgradering, med mindre faktureringsinformasjonen din er i Alabama, Louisiana, Maine, Massachusetts, Pennsylvania eller South Carolina, der det er innen 60 dager, eller i Hawaii, Mississippi eller New Mexico innen 45 dager.

Dersom du leverer inn en attest for skattefritak, representerer og garanterer du at den gjenspeiler din skattestatus nøyaktig og at du vil holde et slikt dokument oppdatert og nøyaktig.

Hvis vi har mottatt omsetningsavgift fra deg, og senere fastslår, etter eget skjønn, at din skattefritaksattest er gyldig, refunderer vi omsetningsavgiften som vi mottok, basert på gjeldende statlige skattelover.

(b) Omsetningsavgift utenfor USA. Hvis det er aktuelt, belaster vi deg for omsetningsavgift, GST eller andre salgs-, forbruks- eller bruksavgifter som oppstår i forbindelse med dine kjøp av Momentive-tjenester, med mindre du oppgir et skatteidentifikasjonsnummer til oss som kvalifiserer deg for et fritak, en gyldig attest for skattefritak eller annen dokumentasjon utstedt av de formålstjenlige skattemyndighetene og som sier at avgifter ikke skal belastes. Hvis du befinner deg i en jurisdiksjon med flere salgs-, forbruks- eller bruksavgifter, kan vi belaste den høyest gjeldende satsen som brukes, dersom faktureringsinformasjonen din er ufullstendig eller unøyaktig.

Hvis du er påkrevd av loven å tilbakeholde skatt fra betalingene dine til Momentive, må du gi Momentive en offisiell skattekvittering eller annen egnet dokumentasjon for å støtte opp om slike betalinger.

Endringer i gebyrer trer ikke i kraft før inneværende faktureringssyklus for abonnementet ditt er over. Vi sender deg et varsel om det. Hvis du ikke godtar gebyrendringen, kan du si opp abonnementet før endringen trer i kraft.

Momentive kan når som helst endre gebyrene som kreves for tjenestene, forutsatt at – for abonnementer – endringen kun trer i kraft på slutten av abonnementets daværende faktureringssyklus. Momentive varsler deg i forkant av eventuelle gebyrendringer. Hvis du ikke godtar gebyrendringen, kan du si opp abonnementet før endringen trer i kraft. Se avsnitt 1.2 for informasjon om hvordan du sier opp abonnementet.

Hvert abonnement har en bestemt svargrense. Hvis du overskrider svargrensen for det betalte abonnementet i løpet av en faktureringssyklus, påløper det et ekstra gebyr per svar («tilleggsutgift»). Du kan lese vilkårene for svargrensene våre for Basic-kontoer (kostnadsfri) i avsnitt 12.4.

Du godtar at ubrukte svar ikke overføres. Med mindre annet oppgis, faktureres eventuelle påløpte tilleggsutgifter på etterskudd, og belastes til betalingsmåten vi har registrert på deg i begynnelsen av neste faktureringssyklus. Tilleggsutgifter som ikke blir betalt innen 30 dager etter fakturering, anses som forfalt. Tilleggsutgifter som ikke betales ved forfall kan føre til at gjeldende tjeneste blir begrenset, suspendert eller avsluttet (underlagt juridiske krav). Det kan også føre til tap av dataene dine knyttet til den tjenesten i henhold til gjeldende lovgivning.

Du kan stole på oss med innholdet ditt, inkludert personopplysningene dine. Sjekk personvernreglene og databehandlingsavtalen for mer informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dataene dine.

Når du gir oss innholdet ditt (som definert nedenfor), vet vi at du stoler på at vi tar skikkelig hånd om det. Momentives personvernregler, sammen med andre tjenestespesifikke personvernregler eller kunngjøringer (under samlebetegnelsen «Momentives personvernregler»), beskriver hvordan vi behandler innholdet ditt (som definert nedenfor) som betraktes som personopplysninger (som definert i databehandlingsavtalen), og vi samtykker i å følge Momentives personvernregler. Du samtykker til gjengjeld i at Momentive kan bruke og dele innholdet ditt i henhold til Momentives personvernregler og gjeldende databeskyttelseslover. Du samtykker også i at du er ansvarlig for å varsle disse tredjepartene om Momentives personvernregler. Databehandlingsavtalen vår gjelder også, og kommer i tillegg til disse vilkårene. I tilfeller der det foreligger en konflikt mellom databehandlingsavtalen og disse vilkårene, skal databehandlingsavtalen ha forrang. Unntaket fra dette er ansvarsfritak og ansvarsbegrensning der disse vilkårene har forrang.

Vi behandler innholdet ditt konfidensielt, unntatt i begrensede tilfeller.

Momentive behandler innholdet ditt som konfidensiell informasjon og bruker og offentliggjør det i kun samsvar med disse vilkårene (inkludert Momentives personvernregler). Innholdet ditt anses imidlertid ikke som konfidensiell informasjon hvis slikt innhold: (a) er eller blir offentlig (annet enn gjennom brudd på disse vilkårene av Momentive); (b) var lovlig kjent for Momentive før de mottok det fra deg; (c) mottas av Momentive fra en tredjepart uten kjennskap til noe brudd på eventuelle forpliktelser overfor deg; (d) er delt i sammenheng med at kontoen din identifiseres av deg som en bedriftseid konto eller blir migrert til en organisasjons Enterprise-konto, hvis kontoen din ble registrert ved å bruke en jobbrelatert e-postadresse fra den organisasjonen; eller (e) ble uavhengig utviklet av Momentive uten referanse til ditt innhold. Momentive kan offentliggjøre innholdet ditt når loven eller rettslige skritt krever det, men kun etter at Momentive, hvis loven tillater det, bruker forretningsmessig rimelig innsats for å varsle deg om muligheten til å anke kravet om å offentliggjøre.

Sikkerheten er Momentives førsteprioritet for alle data som behandles. Vi bruker bransjestandarder for sikkerhet og varsler deg hvis en sikkerhetshendelse påvirker kontoen din.

Momentive lagrer og behandler innholdet ditt på en måte som er i samsvar med bransjens sikkerhetsstandarder. Momentive har implementert passende tekniske, organisatoriske og administrasjonsmessige systemer, policyer og prosedyrer.

Hvis Momentive blir oppmerksom på eventuell uautorisert eller ulovlig tilgang til, oppkjøp, endring, bruk, offentliggjøring eller ødeleggelse av personopplysninger, slik dette begrepet defineres i databehandlingsavtalen, relatert til kontoen din («sikkerhetshendelse»), vil Momentive iverksette passende tiltak for å varsle deg uten unødig forsinkelse. Slik varsling skal ikke oppfattes eller tolkes som en innrømmelse av feil eller ansvar fra Momentives side. En sikkerhetshendelse omfatter ikke mislykkede forsøk eller aktiviteter som ikke svekker sikkerheten til personopplysninger, inkludert mislykkede påloggingsforsøk, ping, portskanninger, tjenestenektangrep eller andre nettverksangrep på brannmurer eller nettverkssystemer. Momentive vil også samarbeide med deg innenfor rimelighetens grenser om eventuell etterforskning knyttet til en sikkerhetshendelse, og eventuell varsling som trengs, samt oppgi informasjon som med rimelighet har blitt forespurt av deg i tilknytning til eventuelle sikkerhetshendelser, hvor slik informasjon ikke allerede er tilgjengelig på kontoen din eller på internett gjennom oppdateringer fra Momentive.

Når du bruker tjenestene våre, beholder du det som er ditt, og gir oss tillatelse til å bruke det kun når det trengs. Dette for å fortsette å levere og forbedre tjenestene våre som oppgitt i personvernreglene.

Ved bruk av tjenestene, kan du sende innhold til Momentive (inkludert dine egne og andres personopplysninger), eller så kan tredjeparter sende deg innhold gjennom tjenestene (alt ovenfor refereres til som «innholdet»» ditt). Du eier fortsatt alle immaterielle rettigheter i innholdet ditt. Momentive gjør ikke krav på eierskap av noe av innholdet ditt. Disse vilkårene gir oss ingen lisenser eller rettigheter til innholdet ditt, bortsett fra den begrensede lisensen som beskrives i disse vilkårene.

Du gir Momentive en verdensomspennende, royaltyfri lisens til å bruke, reprodusere, distribuere, endre, tilpasse, lage avledet arbeid fra, gjøre offentlig tilgjengelig og på andre måter utnytte innholdet ditt, men kun for å levere og forbedre tjenestene, og så langt Momentives personvernregler tillater det. Der gjeldende lovgivning tillater det, fortsetter denne lisensen for slike begrensede formål selv etter at du slutter å bruke tjenestene våre, med tanke på samlet og ikke-identifiserbar data avledet fra innholdet ditt, samt eventuelle gjenværende sikkerhetskopier av innholdet ditt Momentive har tatt i forbindelse med vanlig forretningsvirksomhet (underlagt oppbevaringsreglene våre). Denne lisensen gjelder også for alle tiltrodde tredjeparter vi jobber med, i den grad det er nødvendig for å levere og forbedre tjenestene.

Du fremholder og garanterer at (a) du eier eller kontrollerer de aktuelle rettighetene i og til innholdet ditt, inkludert eventuelle immaterielle eiendommer som eies av tredjeparter, og at (b) du ikke kommer til å sende inn, laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig via tjenestene innhold eller materialer som bryter retningslinjene våre for akseptabel bruk.

Du er ansvarlig for innholdet ditt. Vi er ikke ansvarlige for hva du gjør med innholdet. Vi kan også nekte å vise det, hvis vi tror det er ulovlig eller bryter vilkårene våre.

Tjenestene kan vise innhold som eies av andre enn Momentive. Slikt innhold er ene og alene ansvaret til enheten som gjør det tilgjengelig. Momentive fremholder eller garanterer ikke at de har gjennomgått slikt tredjepartsinnhold og/eller nøyaktigheten av informasjonen i slikt innhold. Du er ansvarlig for ditt eget innhold, og du må sørge for at du har alle nødvendige rettigheter og tillatelser til å bruke innholdet i tilknytning til tjenestene. Momentive er ikke ansvarlig for det du eventuelt gjør med innholdet ditt, inkludert å dele det offentlig. I henhold til gjeldende lovgivning har Momentive intet ansvar for innholdet ditt, tredjepartsinnhold og materiell eller tap og skader som oppstår av bruk eller avhengighet av slikt innhold eller annet innhold og materiell fra tredjeparter.

Du anerkjenner og godtar at Momentive, for å sikre samsvar med juridiske forpliktelser og Momentives retningslinjer for akseptabel bruk, kan gjennomgå innholdet du sender til tjenestene for å fastslå om det er lovlig, eller om det bryter disse vilkårene (som når ulovlig innhold blir rapportert til oss). Vi kan også, i henhold til gjeldende lovgivning, endre, hindre tilgang til, slette eller nekte å vise innholdet ditt, dersom vi mener at det bryter loven eller disse vilkårene. Hvis innholdet ditt inkluderer tredjeparters merkevarer, logoer eller andre kildeidentifikatorer, kan vi kreve at du sender inn en erklæring om at du ikke har noen tilknytning til disse, før du kan bruke slikt innhold i forbindelse med tjenestene. Momentive har imidlertid ellers ingen forpliktelser til å overvåke eller gjennomgå noe innhold som sendes inn til tjenestene.

Momentive svarer på varsler om angivelige brudd på copyright i tråd med U.S. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) eller tilsvarende gjeldende lovgivning og bestemmelser. Hvis du mener at verket ditt har blitt utnyttet på en måte som regnes som brudd på copyright, kan du varsle vår agent om brudd på copyright.

Hvis du tror at en Momentive-bruker begår brudd på opphavsretten din, kan du rapportere det gjennom nettskjemaet vårt. Påstander om brudd på copyright skal følge prosessen anvist i disse vilkårene, eller en tilsvarende prosess som er tilgjengelig under lokale lover.

Det som er vårt, er vårt, inkludert eventuelle tilbakemeldinger du sender oss.

Verken disse vilkårene eller bruken din av tjenestene gir deg eierskap av tjenestene eller innholdet du benytter deg av gjennom tjenestene (foruten ditt innhold). Med unntak av tillatelse av policyen vår for bruk av merkevarer gir ikke disse vilkårene deg rett til å bruke Momentives varemerker eller andre merkeelementer.

Hvis du sender inn tilbakemeldinger eller forslag angående tjenestene våre, kan vi bruke og dele dem for hvilket som helst formål uten kompensasjon til eller forpliktelser overfor deg.

Momentive kan publisere koblinger i sine tjenester til nettsteder som opprettholdes av tredjeparter. Momentive fremholder ikke at de har gjennomgått slike tredjepartsnettsteder og er ikke ansvarlig for dem eller noe innhold som dukker opp på dem. Varemerker som vises i forbindelse med tjenestene, tilhører de respektive eierne.

Vi jobber hardt for å beskytte kontoen din. Du må opprette en kundekonto med et sikkert passord for å bruke tjenestene våre. Passord må ikke deles.

Hvis du har fått utstedt en konto av Momentive i forbindelse med din bruk av tjenestene, har du ansvar for å beskytte passordet ditt og eventuell annen påloggingsinformasjon som brukes for å få tilgang til den kontoen. Du, og ikke Momentive, er ansvarlig for all aktivitet som foregår på kontoen din (annet enn aktivitet som Momentive er direkte ansvarlig for og som ikke utføres i samsvar med dine instruksjoner), enten du godkjente slik aktivitet eller ikke. Hvis du blir klar over noen uautorisert tilgang til kontoen din, bør du varsle Momentive umiddelbart. Kontoer kan ikke deles og kan kun brukes av én person per konto.

Momentive sender av og til meldinger til e-postadressen som er registrert på kontoen din. Du må sørge for at e-postadressen og, der det er aktuelt, kontakt- og betalingsopplysningene som er forbundet med kontoen din, er oppdaterte og nøyaktige. Du garanterer at kontoopplysningene dine er nøyaktige.

Du er ansvarlig for å opprettholde, beskytte og sikkerhetskopiere innholdet ditt. I den grad gjeldende lovgivning tillater det, skal Momentive ikke være ansvarlig for eventuell manglende evne til å lagre, eller for tap eller skade på innholdet ditt.

Momentive kan stenge kontoen din og slette eventuelt innhold som befinner seg i den, hvis det ikke er aktivitet på kontoen (slik som en pålogging eller betaling) på over tolv måneder. Når det er hensiktsmessig, forsøker vi å varsle deg via e-post før vi stenger kontoen din på grunn av inaktivitet, så du kan logge deg på og holde den aktiv.

Du kan bruke tjenestene våre så lenge du oppfyller visse krav. Du kan ikke bruke tjenestene våre, hvis du anses som mindreårig i hjemlandet ditt.

Hvis du er en enkeltperson, kan du kun bruke tjenestene hvis du har myndighet til å inngå en kontrakt med Momentive. Hvis du ikke har myndighet til å inngå en kontrakt, kan du ikke bruke tjenestene. Hvis du ikke er en enkeltperson, garanterer du at du er lovlig stiftet og eksisterer under lovene i jurisdiksjonen der du ble stiftet, at du har full myndighet og tillatelse til å inngå disse vilkårene, og at du på lovlig vis har gitt tillatelse til agenten din om å binde deg til disse vilkårene.

«Mindreårige» er personer som er yngre enn 16 år (eller under en høyere alder som er oppgitt i visse land og territorier). Ingen av tjenestene er tiltenkt for bruk av mindreårige. Hvis du er en mindreårig der du bor, kan du ikke bruke tjenesten. Ved å bruke tjenestene fremholder og garanterer du at du ikke er en mindreårig.

Du kan kun bruke tjenestene hvis gjeldende lovgivning ikke forbyr deg å gjøre det. Hvis du befinner deg i et land USA har embargo mot, annen gjeldende lovgivning som forbyr deg å motta tjenestene eksisterer eller hvis du er på handelsdepartementet i USAs svarteliste over personer (Denied Persons List) eller liste over lisenskriterier (Entity List), eller finansdepartementet i USAs liste over personer amerikanere ikke har lov å til å gjøre forretninger med(Specially Designated Nationals), har du ikke tillatelse til å kjøpe noen betalte tjenester fra Momentive. Du må sørge for at: (a) sluttbrukerne dine ikke bruker tjenestene i brudd på eventuelle eksportrestriksjoner eller embargo i USA og (b) at du ikke gir tilgang til tjenestene til personer eller enheter på noen av listene ovenfor.

Du godtar å overholde retningslinjene for akseptabel bruk.

Vi er ansvarlige for å ivareta datasikkerheten til kortinnehaver. Hvis du bruker tjenestene våre til å godta kredittkortbetalinger, må du overholde standarden for sikkerhet ved håndtering av betalingskort (Payment Card Industry Data Security Standards).

Hvis du bruker tjenestene til å motta betalingskorttransaksjoner, må du overholde betalingskortbransjens datasikkerhetsstandarder (PCI-DSS) i den grad de gjelder for virksomheten din («PCI-standardene»). Momentive tilbyr verktøy som forenkler overholdelse av PCI-standardene, men du må sørge for at virksomheten din er i samsvar. De spesifikke trinnene du må ta for å overholde PCI-standardene, vil være avhengig av din implementering av tjenestene.

Momentive er ansvarlig for sikkerheten til kortinnehaverdata som innhentes, overføres, lagres eller behandles av oss på dine vegne. «Kortinnehaverdata» defineres som en kortinnehavers primære kontonummer, og i de tilfeller hvor et helt umaskert kortnummer finnes, kortinnehaverens navn, utløpsdato og/eller tjenestekode. Momentive har utviklet strenge sikkerhetsfunksjoner for å beskytte kortinnehaverdata, og derfor kan disse dataene kun brukes på forventede måter og lagres på egnede steder. DU ANERKJENNER OG SAMTYKKER I AT DU HAR FORBUD MOT Å INNHENTE ELLER ANGI KORTINNEHAVERDATA PÅ NOE SKJEMA ELLER I NOE FELT FOR DATAREGISTRERING I TJENESTENE, BORTSETT FRA I DE FELTENE SOM UTELUKKENDE ER TILTENKT FOR DET FORMÅLET (dvs. hvor Momentive gjør det mulig for slike data å registreres i slike felt). Riktige felt er tydelig merket med etiketter som «Kortnummer» eller ved å ha et kredittkortikon foran seg. Likeledes, unntatt betalingsskjemaer, må du aldri innhente eller angi «Sensitive autentiseringsdata», som definert av PCI-standardene (inkludert CVC eller CVV2) i noen felt i tjenestene. Du påtar deg alt ansvar for kortinnehaverdata som angis i tjenestene på en måte som bryter med disse vilkårene.

Her beskriver vi hvordan du stenger kontoen din hos oss, og hvordan vi kan suspendere eller deaktivere kontoen din og/eller avslutte tjenestene.

Du kan si opp abonnementet umiddelbart fra siden kontoadministrasjon. Vi gir ingen refusjon, unntatt i svært begrensede tilfeller.

Du kan når som helst si opp abonnementet og/eller stenge kontoen fra siden kontoadministrasjon. Når du stenger kontoen, vil abonnementet automatisk bli sagt opp og tjenestene avsluttet. Du får ikke lenger tilgang til kontoen din og bruk av tjenestene. Innholdet ditt vil også bli slettet i henhold til retningslinjene våre for oppbevaring av data og disse vilkårene. Du kan be om en kopi av innholdet ditt fra relevante tjenester før du stenger kontoen, i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. Du kan også slette innholdet ditt selv, før du sier opp et abonnement og stenger kontoen din. Hvis du ønsker å si opp abonnementet uten å stenge kontoen din, kan du se avsnitt 1.2 for mer informasjon.

Når du stenger kontoen din, får du en bekreftelse på at kontoen din er stengt og abonnementet oppsagt. Du vil ikke bli belastet for abonnementet igjen med mindre du åpner en ny konto og kjøper et nytt abonnement. Hvis du sier opp et abonnement midt i en faktureringssyklus, vil du ikke få noen refusjon med mindre oppsigelsen gjelder noen av følgende årsaker: (a) vi har på vesentlig måte brutt disse vilkårene og har ikke rettet opp bruddet innen 30 dager etter at du har varslet oss om dette skriftlig, (b) en refusjon kreves av loven eller (c) vi, etter eget skjønn, fastslår at refusjon er passende. Vi kommer, for klarhets skyld, ikke til å gi refusjon om du har brukt tjenestene våre, innhentet svar og/eller lastet ned svarene dine, med mindre oppsigelsen skyldes vesentlig mislighold fra vår side, som vi ikke har rettet opp, eller at tilbakebetaling kreves av loven.

Ingenting i avsnitt 11.1 skal utelukke eller begrense eventuelle rettigheter du har som forbruker i hjemlandet ditt. Hvis du kvalifiserer som forbruker i EU, kan du ha visse refusjonsrettigheter og angrerett, som beskrevet i EUs retningslinjer for oppsigelse av abonnementer. Du kan også ha rett til refusjon eller rett til å avslutte med hensyn til EUs juridiske garanti. Se landsspesifikke vilkår for Europa for mer informasjon.

(a) Etter eget forgodtbefinnende. Momentive kan avslutte abonnementet og tjenestene på slutten av en faktureringssyklus ved å gi deg minst 30 dagers skriftlig varsel, uten refusjon for noen tidligere periode. I tillegg kan Momentive avslutte abonnementet og tjenestene når som helst i løpet av faktureringssyklusen ved å gi deg minst 90 dagers skriftlig varsel, samt en forholdsmessig refusjon for en periode der du ikke brukte relevante tjenester i denne faktureringssyklusen.

(b) Av en grunn. Momentive kan begrense, deaktivere, suspendere og/eller avslutte abonnementet ditt, tjenestene og/eller kontoen din av hvilken som helst av følgende grunner: (a) du har på vesentlig måte brutt disse vilkårene og har ikke rettet opp bruddet innen 30 dager etter at Momentive har varslet deg om det skriftlig, (b) du avslutter forretningsdriften din eller blir underlagt en insolvensprosess og saken ikke avvises innen 90 dager, (c) du betaler ikke gebyrer innen 30 dager etter forfallsdatoen, (d) du bruker tjenestene på en måte som skaper juridisk ansvar for oss eller forstyrrer andres bruk av tjenestene, (e) hvis vi etterforsker deg for angivelig mislighold, inkludert ulovlig aktivitet eller (f) gjeldende lovgivning pålegger oss å gjøre det. Hvis vi begrenser, deaktiverer, suspenderer og/eller avslutter abonnementet og/eller tjenestene du mottar, avhengig av grunnen, kommer vi, der det er mulig, også til å forsøke å varsle deg på forhånd og gi deg mulighet til å eksportere en kopi av innholdet ditt fra tjenesten. Det kan imidlertid oppstå tidssensitive situasjoner der Momentive kan fastslå at vi må iverksette umiddelbare tiltak uten varsel. Momentive gjør det som er mulig i forretningssammenheng for å begrense omfanget og varigheten av en eventuell begrensning eller suspensjon i dette avsnittet, etter behov, for å løse problemet som førte til et slikt tiltak. Momentive har ingen forpliktelse til å beholde innholdet ditt etter at kontoen din er stengt, med unntak av det som beskrives i personvernreglene og pålegges av gjeldende lovgivning.

Vi kan oppdatere disse vilkårene. Hvis oppdateringene er vesentlige, vil vi varsle deg om kommende endringer. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene våre etter forhåndsvarslet, betyr det at du godtar de oppdaterte vilkårene.

Momentive kan endre disse vilkårene når som helst av en rekke forskjellige årsaker, som gjenspeile endringer i gjeldende lovgivning, oppdateringer av tjenester, ta hensyn til nye tjenester eller funksjonalitet, av sikkerhetsmessige årsaker eller forhindre misbruk eller skade. Den nyeste versjonen ligger alltid ute på Momentivesnettsted. Hvis en endring er vesentlig, vil du få forhåndsvarsel av Momentive på e-post, slik at du kan se gjennom endringene. Varsel om endringer kan også være publisert, når du logger på kontoen din. Med mindre vi oppgir noe annet, vil endringene ikke tre i kraft før den dagen de legges ut offentlig. Når de nye vilkårene trer i kraft, godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene hvis du fortsetter å bruke tjenestene. Hvis du ikke godtar endringer i vilkårene for en tjeneste, må du slutte å bruke denne tjenesten og avslutte kontoen hos oss i henhold til avsnitt 11.1 ovenfor.

Vi ønsker alltid å fornye og forbedre tjenestene våre, noe som kan innebære endringer i vilkårene. Hvis det skjer får du skriftlig beskjed før endringen trer i kraft.

Momentive endrer og forbedrer stadig tjenestene. Momentive kan når som helst legge til, endre eller fjerne funksjonalitet fra en tjeneste som leveres til deg, uten forvarsel, med mindre det kreves av gjeldende lovgivning. Momentive kan også begrense, suspendere eller avslutte en tjeneste etter eget skjønn. Hvis Momentive avslutter en tjeneste, varsler vi deg i rimelig tid og du får mulighet til å skaffe deg en kopi av innholdet ditt fra den tjenesten. Momentive kan når som helst fjerne innhold fra tjenestene etter eget skjønn, men vi prøver alltid å varsle deg i forkant, hvis det berører deg på en vesentlig måte og er praktisk gjennomførbart, omstendighetene tatt i betraktning.
Hvis du anses som forbruker i EU, kan det hende at avsnitt 12.2 ikke gjelder for din bruk av tjenestene. Se de landsspesifikke vilkårene for Europa for mer informasjon.

Nedgradering av abonnementet (endring av abonnementstype, eller oppsigelse av et abonnement og nedgradering til SurveyMonkey Basic-abonnementet (kostnadsfritt)) kan føre til tap av innhold, funksjoner, funksjonalitet eller kapasitet for kontoen din.

Alle svar over svargrensen for SurveyMonkey Basic-abonnementet (gratis) kan ikke ses, og alle svar over grensen slettes 60 dager etter at de mottas, med mindre du oppgraderer til et betalt SurveyMonkey-abonnement for å se og beholde tilgang til alle svar før de slettes. Vi anbefaler at du går til Mine spørreundersøkelser for å se hvilke spørreundersøkelser som har ekstra svar over svargrensen for abonnementet ditt, i tilfelle du vil oppgradere til et betalt abonnement for å se og beholde dem.

Tjenestene vil fungere som beskrevet i disse vilkårene.

Selv om det er i Momentives interesse å tilby deg en god brukeropplevelse når du bruker tjenestene, er det visse ting vi ikke lover om dem. Vi forsøker å holde de nettbaserte tjenestene våre oppe, men de kan fra tid til annen, av forskjellige grunner, være utilgjengelige. BORTSETT FRA DET SOM UTTRYKKELIG FREMGÅR AV DISSE VILKÅRENE, OG I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, LEVERES TJENESTENE OG ALL VEILEDNING ELLER ANBEFALINGER HERI «SOM DE ER» OG MOMENTIVE GIR IKKE NOEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVBESTEMT, INKLUDERT OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL OG OPPHAVSRETTSKRENKELSER ELLER NOEN FREMHOLDELSER OM TILGJENGELIGHET, PÅLITELIGHET ELLER NØYAKTIGHET AV TJENESTENE.

I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL MOMENTIVE (INKLUDERT DERES SAMARBEIDSPARTNERE OG DERES FUNKSJONÆRER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE) OVERHODET IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR (A) EVENTUELLE INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER STRAFFEERSTATNING, ELLER FOR (B) TAP AV DATA, FORRETNINGER, INNTEKT ELLER PROFITT (I HVERT TILFELLE ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE), SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE OG DISSE VILKÅRENE, OG UANSETT OM DE ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERTSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, SELV OM MOMENTIVE ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG SELV OM EN RETTING MISLYKKES I SITT FORMÅL.

Hvis det skulle oppstå en tvist, vil vi ikke skylde mer enn beløpet du har betalt eller skal ha betalt i løpet av de siste tolv månedene for tjenestene eller 200 dollar, avhengig av hvilket beløp som er minst.

I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL DET SAMLEDE ANSVARET TIL MOMENTIVE (INKLUDERT DERES SAMARBEIDSPARTNERE OG DERES FUNKSJONÆRER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE) SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE OG DISSE VILKÅRENE, IKKE OVERSKRIDE: (A) BELØPENE SOM BETALES AV DEG TIL MOMENTIVE FOR BRUK AV DE AKTUELLE TJENESTENE I LØPET AV DE 12 MÅNEDENE FØR HENDELSEN SOM GIR OPPHAV TIL ANSVARET; OG (B) 200 DOLLAR.

I LAND DER DE OVENNEVNTE TYPENE UNNTAK (AVSNITT 13.2) OG/ELLER BEGRENSNINGER (AVSNITT 13.3) IKKE TILLATES AV LOVEN, ER VI BARE ANSVARLIG FOR DINE TAP OG SKADER SOM DET ER RIMELIG Å KONKLUDERE MED AT SKYLDES VÅR MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE RIMELIGE FERDIGHETER OG AKTSOMHET, ELLER SOM ER ET DIREKTE RESULTAT AV ET VESENTLIG BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE.

Selv om tjenestene er ment til forretningsformål, anerkjenner vi at lovene i visse jurisdiksjoner gir juridiske rettigheter til forbrukere som ikke kan overstyres av kontrakt eller frafalles av disse forbrukerne. Hvis du er en slik forbruker som bruker tjenestene våre primært til andre formål enn forretningsvirksomhet (som personlig bruk av SurveyMonkey Basic-abonnementet (kostnadsfritt)), begrenser ingenting i disse vilkårene noen slike forbrukerrettigheter.

Hvis vi blir saksøkt på grunn av noe du bruker tjenestene våre til, eller fordi du bryter disse vilkårene, forventer vi at du bytter plass med oss og betaler eventuelle erstatninger som tildeles av domstolen.

Hvis du er en virksomhet, vil du holde skadesløs Momentive (inkludert deres samarbeidspartnere, funksjonærer, agenter og ansatte) for alt ansvar, skadeserstatning og kostnader (inkludert kostnader knyttet til forlik og rimelige advokathonorarer) som oppstår fra et tredjepartskrav angående, eller i forbindelse med, din eller dine sluttbrukeres bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkårene, i den grad slikt ansvar, skadeserstatning og kostnader ble forårsaket av deg eller sluttbrukerne dine.

Hvis du befinner deg i USA, har du kontrakt med Momentive Inc. Hvis du befinner deg i Brasil, har du kontrakt med Momentive Brasil Internet Eireli. Hvis du befinner deg noe annet sted, har du kontrakt med Momentive Europe UC.

Med mindre annet oppgis, leveres tjenestene til deg av, og du inngår en avtale med, Momentive Inc. i USA, Momentive Brasil Internet Eireli i Brasil og Momentive Europe UC alle andre steder.

For enhver tjeneste som leveres av Momentive Inc., gjelder følgende bestemmelser for alle vilkår som styrer den tjenesten:

 • Enhet som inngår kontrakt. Referanser til «Momentive», «vi», «oss» og «våre» er referanser til Momentive Inc., som holder til på One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA.
 • Gjeldende lov. Disse vilkårene styres av lovene i delstaten California (uten hensyn til delstatens forskrifter i forbindelse med lovkonflikter).
 • Jurisdiksjon. Med mindre gjeldende lovgivning forbyr det, underlegges hver part, i forbindelse med rettssaker, den eksklusive jurisdiksjonen til de delstatlige domstolene i San Francisco County i California og de føderale domstolene i Northern District of California med hensyn til emnet i disse vilkårene.

For enhver tjeneste som leveres av Momentive Europe UC, gjelder følgende bestemmelser for alle vilkår som styrer den tjenesten:

 • Enhet som inngår kontrakt. Referanser til «Momentive», «vi», «oss» og «våre» er referanser til Momentive Europe UC, som holder til i 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland.
 • Gjeldende lov. Disse vilkårene styres av lovene i Irland (uten hensyn til landets forskrifter i forbindelse med lovkonflikter).
 • Jurisdiksjon. Bortsett fra hvis gjeldende lov forbyr det, underlegges hver part i forbindelse med rettssaker ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Irland for håndheving av de vilkårene, eller som oppstår ut fra eller i forbindelse med de vilkårene.

For alle tjenester som leveres av Momentive Brasil Internet Eireli gjelder disse bestemmelsene for alle vilkår som gjelder den tjenesten:

 • Enhet som inngår kontrakt. Referanser til «Momentive», «vi», «oss» og «våre» er referanser til Momentive Brasil Internet Eireli, som holder til i Rua Joaquim Floriano, No. 243, suite 113, Itaim Bibi, São Paulo-SP, 04534-010 Brasil.
 • Gjeldende lov. Disse vilkårene styres av lovene i Brasil (uten hensyn til landets forskrifter i forbindelse med lovkonflikter).
 • Jurisdiksjon. Bortsett fra hvis gjeldende lov forbyr det, underlegges hver part i forbindelse med rettssaker ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i den brasilianske byen São Paulo for håndheving av de vilkårene, eller som oppstår ut fra eller i forbindelse med de vilkårene.

Du kan ikke overføre disse forpliktelsene til noen andre uten tillatelse fra oss. Vi kan imidlertid overføre disse vilkårene og forpliktelsene våre uten tillatelse fra deg.

Du kan ikke overdra disse vilkårene uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Momentive, og godkjenningen kan trekkes tilbake etter Momentives eget skjønn. Momentive kan overdra disse vilkårene når som helst uten å varsle deg.

Vi kan bruke navnet ditt, logoen din og beskrivelsen av hvordan du bruker tjenestene, på nettstedet vårt, i samtaler om inntjening og i markedsførings- og reklamemateriell.

Momentive kan identifisere deg med navn og logo som en kunde av tjenesten på nettstedene våre og på andre markedsføringsmaterialer. Eventuell goodwill som oppstår fra bruken av navnet og logoen din, skal tilkomme deg.

Disse vilkårene er det eneste settet med vilkår som styrer forholdet vårt. Eventuelle ytterligere vilkår (som de i liten skrift nederst i en innkjøpsordre) du tilveiebringer vil ikke være bindende.

Disse vilkårene (inkludert tilleggsvilkårene) utgjør hele avtalen mellom deg og Momentive, og de erstatter alle andre tidligere eller samtidige avtaler, vilkår og betingelser, skriftlige eller muntlige, angående avtalens innhold. Eventuelle vilkår og betingelser som vises på en kjøpsordre eller lignende dokument utstedt av deg, eller i portalen din for anskaffelse, fakturering eller registrering av leverandører, gjelder ikke for tjenestene, overstyrer ikke og blir ikke en del av disse vilkårene, og er ugyldige.

Forholdet mellom deg og Momentive tilsvarer forholdet for uavhengige entreprenører, og ikke for juridiske partnere, ansatte eller byråer.

Bruk av uttrykkene «inkluderer», «inkludert», «som for eksempel» og lignende uttrykk anses ikke å begrense det som ellers kan inkluderes.

Disse vilkårene er utarbeidet og skrevet på engelsk. I den grad en eventuell oversatt versjon avviker fra den engelske versjonen, vil den engelske versjonen råde, med unntak av der dette ikke er tillatt ved gjeldende lov.

Hvis en av partene ikke overholder eller blir forsinket ved håndhevelse av en klausul under disse vilkårene, er dette ikke en fraskrivelse av partens rett til å gjøre dette på et senere tidspunkt.

Hvis noen del av disse vilkårene ikke kan håndheves, vil resten av vilkårene fortsatt gjelde i full kraft.

Hvis en eventuell klausul for disse vilkårene blir fastslått å være uhåndterlig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil klausulen frafalle og resten av vilkårene vil gjelde i sin helhet.

Det finnes ingen begunstigede tredjeparter for disse vilkårene.

Noen vilkår er fortsatt gyldige etter at disse vilkårene slutter å gjelde.

Følgende avsnitt vil fremdeles gjelde etter oppsigelse av disse vilkårene: Introduksjon, 1, 2, 3.2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 og 18.

Noen av disse tilleggsvilkårene kan gjelde, avhengig av hvilke tjenester du bruker.

Følgende endringer gjelder automatisk for deg ved godkjennelse av disse vilkår, dersom du er en av de type enheter som er oppgitt under:

Hvis du bruker Wufoo-tjenester, gjelder følgende tilleggsvilkår:

 • Én kostnadsfri konto per person. Du kan kun ha én aktiv, kostnadsfri Wufoo-konto til enhver tid. Momentive kan avslutte flere Wufoo-kontoer som tilhører samme person.
 • Skjemagalleri. Ved bruk av Wufoo-nettstedet kan du opprette bestemte maler, grafikk eller skjemaer (samlet «skjemainnhold») og laste eller poste slike dokumenter til Wufoo-skjemagalleriet («skjemagalleri») for andre brukere. Ved å gjøre slikt skjemainnhold tilgjengelig i skjemagalleriet gir du Momentive en verdensomspennende, ugjenkallelig, vedvarende, royaltyfri, overførbar, viderelisensierbar, ikke-eksklusiv rett til å bruke, kopiere, endre, distribuere, fremvise, utføre og opprette avledede verk og utnytte dette skjemainnholdet i tilknytning til Momentives drift av Wufoo.
 • Oppsigelse. Momentive kan avslutte enhver kostnadsfri Wufoo-konto som ikke mottar noen form for innsendelser i løpet av seks måneder, eller dersom kontoene ikke brukes på seks måneder.
 • Bruk av API. Du kan få tilgang til Wufoo-kontoinformasjonen gjennom Wufoos programmeringsgrensesnitt («API») og Momentive gir deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens (uten rett til å viderelisensiere) til bruk av API etter behov, utelukkende for å utvikle, teste, bruke og støtte programvare eller nettsted ved bruk av enkelte data og innhold fra Wufoo-nettstedet («program»), og for å distribuere eller gi tilgang til integrering av API i programmet til sluttbrukere av programmet. All bruk av API, inkludert bruk av API gjennom tredjepartsprodukter eller -tjenester som bruker Wufoo, er bundet av disse vilkårene i tillegg til følgende bestemte elementer:

(a) Misbruk av API-en eller overdrevent hyppige forespørsler til Wufoo gjennom API-en kan føre til midlertidig eller permanent suspensjon av tilgangen til API-en. Momentive vil etter eget skjønn avgjøre om bruken utgjør misbruk eller overdreven bruk av API-en. Momentive vil forsøke å varsle eieren av kontoen per e-post før suspendering. Momentive tilstreber å holde API-en tilgjengelig uten avbrudd, men kan ikke garantere oppetid for API-en.

(b) Du samtykker i å ikke bruke API-en på noen måte som er ulovlig eller skader Momentive, dets tjenesteleverandører, sluttbrukerne dine eller noen andre personer.

(c) Momentive kan til enhver tid endre, begrense eller avbryte (på midlertidig eller permanent basis) din tilgang til API-en (eller deler av den) med eller uten varsel.

(d) Du samtykker i å hjelpe Momentive, på forespørsel, med å verifisere overholdelse av disse Wufoo-vilkårene ved å oppgi informasjon om programmet ditt, inkludert å gi oss tilgang til det og/eller annet materiell tilknyttet din bruk av API-en.

(e) API-en er for øyeblikket gratis å bruke, men Momentive forbeholder seg retten til å ta betalt for bruk av API-en i fremtiden. Hvis Momentive tar betalt for bruk av API-en, har du ingen forpliktelse til å fortsette å bruke den.

Her finner du vilkårene for Momentives API for produkter under varemerket SurveyMonkey.

Her finner du vilkårene for bruk av SurveyMonkey Contribute.