Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

63 % sehen sich den Datenschutz- und Sicherheitshintergrund eines Unternehmens an, bevor sie dessen Produkte oder Dienstleistungen nutzen.

Statistiken Seitenleiste Rechtliches

SurveyMonkey leverer tjenestene sine verden rundt ved hjelp av sine globale underbehandlere. I vår kontrakt med deg forplikter vi oss til at alle overføringer av personopplysninger til oss er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vi overfører kun personopplysninger videre til underbehandlere som beskytter personopplysningene dine med sikkerhetstiltak som er like strenge som de vi bruker for personopplysninger vi har under vår kontroll.

I tillegg til dette samsvarer de supplerende tiltakene våre med kjennelsen 16. juli 2020 fra Domstolen i Den europeiske union («CJEU») i Case C-311/18, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximilian Schrems Schrems II») og Det europeiske personvernrådets («EDPB») veiledning om supplerende tiltak.Du finner detaljert informasjon nedenfor.

Se personvernreglene for å få mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger generelt.

EU-Data-Transfer-Statement-1

Hvis du er kunde i USA, omfatter kontrakten din et tillegg om personvern («DPA») med SurveyMonkeys enhet i USA: SurveyMonkey Inc. Hvis du har brukere i EØS («Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet»), Storbritannia eller Sveits, og derfor krever en overføringsmekanisme for brukerdata til SurveyMonkey, kan du be om at vi legger til relevant overføringsmekanisme. (Hvis du er en selvbetjent kunde, merk at DPA-en vår på nettet automatisk inneholder disse overføringsmekanismene).

I tillegg til Standard Contractual Clasues (standard kontraktsbestemmelser), «SCC-er», og som et sekundærtiltak, er SurveyMonkey Inc. også selvsertifisert under personvernrammeverket for EU og USA, den britiske utvidelsen av DPF for EU og USA samt prinsippene for Sveits og USA. Noe som betyr at personvernmyndighetene i EU, Storbritannia og Sveits anser behandlingen vi utfører som «tilstrekkelig» under artikkel 45(3) i GDPR.

Hvis du er kunde i EØS, Storbritannia eller Sveits, omfatter kontrakten din et addendum om personvern («DPA») med SurveyMonkeys enhet i Irland: SurveyMonkey Europe UC. Siden overføringen fra deg til SurveyMonkey er mellom enheter i Europa (eller mellom enheter som har anerkjent hverandres tilstrekkelighetsstatus), kreves det ingen andre mekanismer.

Hvis du er kunde utenfor USA, EØS, Storbritannia eller Sveits, men du har brukere i EØS, Storbritannia eller Sveits og må sikre at det finnes en overføringsmekanisme for videre overføring, skal kontrakten din inneholde en DPA med SurveyMonkeys irske enhet, SurveyMonkey Europe UC, og du kan be om at vi legger til relevant overføringsmekanisme. Hvis du er en selvbetjent kunde, vær oppmerksom på at den nettbaserte DPA-en vår automatisk inneholder disse overføringsmekanismene.

Du overfører personopplysninger til SurveyMonkey, slik at vi kan behandle personopplysningene for de følgende formålene:

  • Levere tjenester
  • BRUKERSTØTTE
  • Overvåkning av svindel og misbruk
  • Sikkerhet og teknisk støtte 
  • Produktutvikling og tilpassing
  • Salgs- og markedsføringsstøtte
  • Administrering av medarbeidere og uavhengige kontraktører

Du bør vurdere om du overfører data for andre formål.

Kundens personopplysninger som overføres til SurveyMonkey, kan inneholde så mange eller så få personopplysninger som du velger å innhente i spørsmålene i spørreundersøkelser, skjemaer og spørreskjemaer. Siden plattformen har den funksjonen den har, antar vi at du innhenter et stort utvalg av personopplysninger, deriblant data som potensielt faller i spesialkategorier. 

Informasjon vi innhenter spesifiseres i avsnitt 2 i personvernreglene.

Som bemerket ovenfor, er kontrakten din med en SurveyMonkey-enhet i USA eller Irland – avhengig av hvor du befinner deg. Basert på råd fra eksterne kilder som er spesialister innen personvern og analyse av lovene SurveyMonkey er underlagt, mener vi at risikoen knyttet til den juridiske ordningen i USA er lav, og at risikoen knyttet til den juridiske ordningen i Irland ikke er vesentlig for registrerte. Se avsnittet «Supplerende tiltak: Organisatoriske» nedenfor for mer informasjon spesifikt for amerikansk lovgivning.

Selv der det er lav eller ingen vesentlig risiko på grunn av den juridiske ordningen i mållandet, har SurveyMonkey implementert supplerende tiltak for å beskytte personopplysninger. De supplerende tiltakene er delt inn i tre kategorier: (i) kontraktsmessige, (ii) organisatoriske og (iii) tekniske beskyttelsestiltak. 

Som beskrevet ovenfor, godtar SurveyMonkey å inngå standard personvernbestemmelser (SCC-er) med kunder. Schrems II-dommen viser at parter kan bruke SCC-er og (der det er relevant) ytterligere beskyttelsestiltak for overføring av personopplysninger fra Storbritannia, Sveits og EØS («Europeiske data») til USA. Hvis du har inngått en avtale med eller på andre måter mottar tjenester fra SurveyMonkey som krever at SurveyMonkey behandler personopplysningene til registrerte i Europa, kommer SurveyMonkey (der det er relevant, avhengig av SurveyMonkey-enheten du inngår kontrakt med) til å: 

  • (i) inngå passende standard personvernbestemmelser for databehandler-til-databehandler med alle underbehandlere som befinner seg i et land som ikke har tilstrekkelig beskyttelse (som definert i henhold til GDPR), der underbehandlingen resulterer i videre overføringer utenfor EU eller Storbritannia, eller 
  • (ii) godta å bli bundet direkte av de standard personvernbestemmelsene og de supplerende bestemmelser som beskriver de organisatoriske og tekniske tiltakene SurveyMonkey har iverksatt for å beskytte personopplysningene til de registrerte i Europa. 

Hvis du vil ha mer informasjon om avtalen vår om å være bundet av standard kontraktbestemmelser, kan du se vilkårene for bruk (for selvbetjente kunder), den gjeldende tjenesteavtalen (for SurveyMonkey Enterprise- eller GetFeedback Digital-kunder) eller eventuelle andre avtaler du har forhandlet deg frem til med SurveyMonkey.

CJEUs bekymringer om overføringer av data til USA var basert på de amerikanske myndighetenes innhenting av data i henhold til US Executive Order 12333 («EO 12333») og i henhold til avsnitt 702 av Foreign Intelligence Surveillance Act («FISA § 702»), spesielt «oppstrøms» overvåkning i henhold til FISA § 702.  Risikoen disse amerikanske juridiske bestemmelsene utgjør, gjelder enten ikke for SurveyMonkeys behandling av personopplysninger eller kan bli tilstrekkelig minsket av organisatoriske beskyttelsestiltak som SurveyMonkey tilbyr.

I tillegg har Europakommisjonen den 10. juli 2023 vedtatt en avgjørelse om tilstrekkelighet for personvernrammeverket for EU og USA.Avgjørelsen om tilstrekkelighet konkluderer med at USA skal påse tilstrekkelig vern, tilsvarende EUs, personopplysninger som overføres fra EU til selskaper i USA som tar del i personvernrammeverket for EU og USA.

Avgjørelsen om tilstrekkelighet kommer etter at USA signerte et presidensielt dekret som skal «forbedre sikkerhetstiltakene for amerikanske signaletterretningsaktiviteter» som introduserte nye, bindende sikkerhetstiltak for å behandle poeng som ble tatt opp av EU-domstolen i Schrems II-avgjørelsen fra juli 2020. Spesielt skal de nye forpliktelsene sikre at amerikanske etterretningstjenester bare kan få tilgang til data i den grad det er nødvendig og forholdsmessig, og for å etablere en uavhengig og upartisk avhjelpingsmekanisme for å håndtere og løse klager fra europeere angående innhenting av deres opplysninger for nasjonal sikkerhet (se: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_3752).

SurveyMonkey er ikke kvalifisert til å bli underlagt «oppstrøms» overvåkningsordre eller masseovervåkningsordre i henhold til FISA § 702. SurveyMonkey Inc. handler, delvis, som en elektronisk kommunikasjonstjeneste («ECS») og også potensielt en ekstern databehandlingstjeneste («RCS») (som definert i avsnitt 2510 og 2711 av Title 18 USC.) i forbindelse med visse tjenester eller produktfunksjoner vi leverer til kunder.  SurveyMonkey Inc. er derfor blant den store gruppen bedrifter som de amerikanske myndighetene kan forkynne et målrettet direktiv til i henhold til FISA § 702.  Som de amerikanske myndighetene har tolket og brukt FISA § 702, er imidlertid ikke SurveyMonkey kvalifisert til å motta den typen ordre som var hovedbekymringen til CJEU i Schrems II-dommen – dvs. en FISA § 702-ordre om «oppstrøms» overvåkning.  Som de amerikanske myndighetene har brukt FISA § 702, bruker de bare oppstrøms ordre til måltrafikk som går gjennom ryggradsleverandører av internett som leverer internettrafikk for tredjeparter (dvs. telekommunikasjonsoperatører).  Du kan for eksempel se rapporten til Privacy and Civil Liberties Oversight Board, Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act (2. juli 2014), pp. 35–40, som er tilgjengelig på https://fas.org/irp/offdocs/pclob-702.pdf.  SurveyMonkey leverer ikke slike ryggradstjenester for internett da vi bare leverer trafikk som involverer våre egne kunder.  Som et resultat er vi ikke kvalifisert til å motta den typen ordre som hovedsakelig tas opp i, og anses som problematisk av, Schrems II-dommen.

SurveyMonkey har ikke mottatt noen direktiver i henhold til FISA § 702, og det er usannsynlig at vi kommer til å motta noen. På datoen for denne erklæringen har ikke SurveyMonkey mottatt noen direktiver i henhold til FISA § 702 og har ingen grunn til å tro at et slikt direktiv blir gitt til SurveyMonkey.  SurveyMonkeyt er veldig usannsynlig at personopplysningene SurveyMonkey behandler for kundene våre – tilbakemeldinsdata – er relevante for aktivitetene for utenlandsk etterretning som styres av FISA § 702.  I tillegg, i tilfelle slike personopplysninger blir relevante for slike undersøkelser, er det mer sannsynlig at myndighetene ber om slike data via andre typer juridiske prosesser (for eksempel en ransakingsordre utstedt av en dommer) som overholder de høye standardene for statlig tilgang til data som beskrives i Schrems II-dommen.  Dette er fordi det hadde vært mye raskere og enklere for myndighetene å be om en ordre eller ransakingsordre i henhold til noe annet enn FISA § 702 enn å iverksette mekanismene som kreves for at myndighetene skal forkynne direktiver til SurveyMonkey i henhold til FISA § 702.

SurveyMonkey assisterer ikke – og kan ikke beordres til å assistere – amerikanske myndigheter i innhentingen deres av informasjon i henhold til Executive Order 12333. SurveyMonkey gir ikke og kommer ikke til å gi assistanse til amerikanske myndigheter som utfører overvåkning i henhold til EO 12333.  EO 12333 gir ikke de amerikanske myndighetene evnen til å tvinge bedrifter til å gi assistanse med disse aktivitetene, og SurveyMonkey kommer ikke til å gjøre det frivillig.  Som et resultat gjør ikke SurveyMonkey – og kan ikke beordres til å gjøre – noen handlinger for å legge til rette for den typen masseovervåkning i henhold til EO 12333 som Schrems II-dommen mente var problematisk.

SurveyMonkey gir en rekke tekniske tiltak som videre bekjemper kjernemanglene som oppgis i Schrems II-dommen som det henvises til ovenfor (masseovervåkning i henhold til FISA § 702 og masseinnsamling av teledata i henhold til EO 12333).  

SurveyMonkey krypterer alle data under oppbevaring i våre datasentre ved hjelp av AES 256-basert kryptering. I tillegg krypterer SurveyMonkey alle data under overføring med (i) RSA med sertifikater basert på 2048-biters nøkkellengde som genereres av en offentlig sertifiseringsinstans, for kommunikasjoner med instanser utenfor SurveyMonkeys datasentre, og (ii) RSA 256-sertifikater generert via en intern sertifiseringsinstans for alle data i datasenteret.  Dette krypteringsarbeidet har mål om å forhindre uautorisert anskaffelse av data i en lesbar form og forhindring av uautorisert avlytting/tukling når data overføres mellom to endepunkter. 

Dataene til noen SurveyMonkey-kunder (for eksempel kunder av GetFeedback Digital) blir bare lagret i EU. I disse tilfellene blir ikke dataene lagret i USA, og bare veldig minimal tilgang til dataene skjer i USA for begrensede formål (for eksempel for å levere kundestøtte ved forespørsel, for å følge sun-sikkerhetsstøtten og/eller begrenset teknisk ressursbruk for å løse tekniske problemer/feil eller bygge ut systemene våre).

SurveyMonkey opprettholder også strenge administrative, tekniske og fysiske prosedyrer for å beskytte informasjon som er lagret på serverne deres. Tilgang til personlig informasjon begrenses med påloggingslegitimasjon til ansatte som trenger det for å utføre jobbfunksjonene sine. SurveyMonkey implementerer teknikker for dataminimering for å begrense mengden personopplysninger som overføres fra EU til tredjepartsjurisdiksjoner til å inkludere, der det er passende, pseudonymisering eller avidentifisering av data. I tillegg bruker SurveyMonkey tilgangskontroller som flerfaktorautentisering, enkel pålogging, tilgang bare når det er nødvendig, sterke passordkontroller og begrenset tilgang til administrative kontoer.  

I tillegg er SurveyMonkey, som en ECS/RCS, underlagt amerikanske Electronic Communications Privacy Act, 18 USC. § 2701, et seq.  («ECPA»), som gir beskyttelse til SurveyMonkeys kunder.  For eksempel forbyr ECPA statlige instanser fra å be om informasjon om kunder av tjenester som SurveyMonkey med mindre slike statlige instanser først gjennomgår en passende juridisk prosess, inkludert å motta en rettskjennelse eller ransakingsordre for annen informasjon enn grunnleggende abonnentinformasjon.  I tillegg gir både FISA og ECPA SurveyMonkeys kunder oppreisning mot de amerikanske myndighetene (inkludert erstatningsbeløp eller disiplinærtiltak mot de relevante myndighetene) hvis de får tak i informasjon om kunden på uriktig måte (se 18 USC. § 2712).

Videre har SurveyMonkeys langvarige eksterne juridiske rådgiver erfaring med å svare på forespørsler fra amerikanske myndigheter om brukerdata, inkludert forespørsler for amerikansk nasjonal sikkerhet i henhold til FISA § 702.  SurveyMonkeys retningslinjer er å eskalere alle slike forespørsler til SurveyMonkeys eget interne samsvarsteam og, ved behov, til ekstern rådgivning for gjennomgang.  Der det er passende akter SurveyMonkey å bruke tilgjengelige juridiske mekanismer for å utfordre krav om datatilgang i henhold til FISA § 702 (inkludert bestemmelser om hemmeligholdelse eller ordre vedlagt dertil) i det usannsynlige tilfellet SurveyMonkey mottar et slikt krav.  Kravet hadde deretter blitt gjennomgått av en amerikansk domstol (FISA-domstolen). 

SurveyMonkey anerkjenner også at en ordre om å gi datatilgang i henhold til FISA § 702 krever at SurveyMonkey varsler kundene våre om at vi ikke lenger kan overholde de standard personvernbestemmelsene, noe som lar dem si opp avtalen sin med oss og suspendere dataflyt til oss.  Vi har aldri hatt behov for å utstede et slikt varsel.

Med hensyn til analysen ovenfor tror vi at risikoen for skade for den registrerte ikke er materiell.

Tabellen nedenfor oppsummerer konklusjonen vår for vurderingen av overføringsinnvirkning.

«Ikke-materiell» risiko betyr at personopplysninger overføres til en jurisdiksjon som er ansett som tilstrekkelig av Europakommisjonen (og dermed er de juridiske beskyttelsene tilsvarende de juridiske beskyttelsene i Europa), og at det finnes kontraktsmessige, tekniske og organisatoriske tiltak på plass som beskytter dataene videre.

«Lav» risiko betyr at personopplysninger overføres til en jurisdiksjon med GDPR, kapittel V-mekanisme annet enn tilstrekkelighet. Selv om de juridiske beskyttelsene ikke nødvendigvis tilsvarer juridiske beskyttelser i Europa, er overføring fremdeles i juridisk samsvar og styrkes av kontraktsmessige, tekniske og organisatoriske tiltak på plass for å beskytte dataene videre.

AvsenderMottakerOverføringsmålOverføringsmekanismeRisiko
Amerikansk kunde med brukere i EU eller StorbritanniaSurveyMonkey Inc.USASCC-er + supplerende tiltak (med et sekundærtiltak for sertifisering under DPF)Ikke-materiell
Kunde i EØS eller Storbritannia SurveyMonkey Europe UCIrlandTilstrekkelig + supplerende tiltakIkke-materiell
Kunde utenfor USA/EØS/Storbritannia med brukere i EU eller StorbritanniaSurveyMonkey Europe UCIrlandSCC-er + supplerende tiltakIkke-materiell
EU-Data-Transfer-Statement-2

Underbehandlere er SurveyMonkey-leverandører som behandler personopplysningene til brukerne dine for å hjelpe SurveyMonkey med å levere tjenesten til deg. Alle SurveyMonkey-underbehandlere er bundet av kontrakt til å beskytte personopplysningene med beskyttelsestiltak som ikke er mindre enn standarden vi følger for personopplysninger vi kontrollerer.

Når SurveyMonkeyoverfører personopplysninger til underbehandlere, utfører vi en vurdering av overføringsinnvirkning («TIA») som minner om trinnene som vises ovenfor. Vi gjør dette for å sikre at personopplysningene dine beskyttes i hvert trinn, som påkrevd av personvernlovgivning og kontrakten vår med deg. Vi har gitt et sammendrag over de fremtredende punktene av TIA-en for hver underbehandler nedenfor.

Merk at ikke alle underbehandlere brukes i leveringen av alle tjenestene våre. Listen vår over underbehandlere er segmentert inn i spesifikke SurveyMonkey-tjenester. 

Hvis du vil motta e-postvarslinger om oppdateringer i listen over underdatabehandlere, kan du abonnere her.

Last ned et PDF-dokument med listen over nåværende underbehandlere her.