Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

İnsanların %63'ü, bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce o şirketin gizlilik ve güvenlik geçmişini dikkate alır.

Kenar çubuğundaki hukuki istatistik görseli

SIST OPPDATERT: 1. august 2023

Disse regionspesifikke personvernreglene («reglene») gjelder alle produkter, tjenester, nettsteder og apper som tilbys av SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Eireli, og tilknyttede samarbeidspartnere (samlet «SurveyMonkey»), bortsett fra når noe annet er oppgitt. SurveyMonkey henviser til disse produktene, tjenestene, nettstedene og appene samlet som «tjenestene» i disse reglene. Med mindre annet er oppgitt, tilbys våre tjenester av SurveyMonkey Inc. i USA, av SurveyMonkey Brasil Internet Eireli i Brasil og av SurveyMonkey Europe UC alle andre steder. Disse reglene er et tillegg til og utgjør en del av de primære personvernreglene for SurveyMonkey.

Disse reglene omhandler rettighetene til personer som bor i California, i henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 («CCPA»), og innbyggere i andre stater eller regioner i USA med tilsvarende gjeldende personvernlovgivning som samhandler med SurveyMonkey som tjenesteleverandør. Selv om vi har listet opp kategoriene under som påkrevd av California Consumer Privacy Act og lignende personvernlover, kan du se gjennom personvernreglene våre for eksempler og annen informasjon som beskriver innhenting og bruk av data, som tidligere oppgitt til deg og som ikke har endret seg i disse reglene.

Disse reglene gjelder heller ikke personopplysninger vi innhenter fra ansatte eller jobbsøkere gjennom rollen de har som ansatte eller jobbsøkere. Ansatte og jobbsøkere bør lese personvernreglene for ansatte eller personvernreglene for kandidater. 

Bortsett fra innbyggere i California, gjelder de heller ikke personopplysninger vi innhenter fra ansatte, eiere, direktører, ledere eller konsulenter i virksomheter gjennom måten vi tilveiebringer eller mottar forretningsrelaterte tjenester. 

Denne merknaden består av disse delene:

 • Dine personvernrettigheter
 • Kategorier av personopplysninger vi samler inn, og kilder
 • Kategorier av ikke-tilknyttede parter vi offentliggjør personopplysninger til
 • Formål med innhenting, bruk og offentliggjøring
 • Datalagring
 • Dine valg om annonseinformasjonskapsler
 • Kontakt oss

Underlagt visse begrensninger kan du, hvis du er bosatt i California og stater med tilsvarende personvernlovgivning, ha rett til å be om at vi

 • bekrefter at vi behandler personopplysningene dine eller avslører hvilke personopplysninger vi innhenter om deg
 • sletter eventuelle personopplysninger som vi har hentet inn fra eller oppbevarer om deg
 • korrigerer unøyaktige personopplysninger vi har om deg
 • velge bort «salg» eller «deling» av personopplysninger om deg
 • velge bort behandling av personopplysninger med tanke på målrettet annonsering eller profilering i forbindelse med avgjørelser som har rettslige eller tilsvarende betydelige konsekvenser for deg  
 • begrense bruken eller offentliggjøring av sensitive personopplysninger, hvis de brukes eller offentliggjøres av andre grunner enn de som er tillatt i henhold til CCPA 
 • ikke diskriminere mot deg for å utøve noen av disse rettighetene.

Gjeldende lover kan også gi deg rett til å utpeke en representant til å utøve disse rettighetene på dine vegne. Dette avsnittet beskriver hvordan du benytter deg av disse rettighetene, og prosessen vår for å håndtere slike forespørsler, inkludert hvordan vi bekrefter identiteten din. Hvis du ønsker å få mer informasjon om de juridiske rettighetene dine under gjeldende lovgivning eller ønsker å benytte deg av noen av dem, kan du kontakte oss her. Selv om kontaktskjemaet vårt er den beste måten å kontakte oss på, kan du også sende oss en e-post til privacy@surveymonkey.com.

Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene dine. I henhold til CCPA og tilsvarende personvernlover kan du også be om at vi offentliggjør kategoriene av personopplysninger som vi har hentet inn om deg, kategoriene av kilder som personopplysningene ble hentet inn fra, de forretningsmessige eller kommersielle formålene som personopplysningene ble hentet inn eller «solgt» for, kategoriene av tredjeparter som vi deler personopplysninger med, kategoriene av personopplysninger som kan ha blitt «solgt», og kategoriene av tredjeparter som personopplysningene ble «solgt» til (hvis aktuelt), og kategoriene av personopplysninger som vi offentliggjør for et forretningsformål, og kategoriene av tredjeparter som personopplysningene ble offentliggjort til (hvis aktuelt).

I henhold til CCPA kan vi imidlertid holde tilbake enkelte opplysninger der risikoen for deg eller personopplysningene dine er for stor til at vi kan utlevere opplysningene, for eksempel finansiell informasjon eller kontopassord.

Underlagt visse begrensninger i gjeldende lover har du rett til å be om at vi sletter personopplysninger vi har hentet inn fra eller om deg. Vi kan imidlertid beholde personopplysninger der det tillates i henhold til gjeldende lov, for eksempel personopplysninger som er påkrevd eller som er nødvendige for å levere tjenestene våre, for å beskytte mot svindel, for å identifisere og fikse feil, for å utøve vår eller en annen persons ytringsfrihet eller andre rettigheter, for å overholde forespørsler fra politimyndigheter i forbindelse med juridiske prosesser, for vitenskapelig eller historisk forskning, for våre egne interne formål som i rimelig grad er knyttet til forholdet ditt med oss, eller for å overholde juridiske forpliktelser. Vi trenger visse typer informasjon slik at vi kan levere tjenestene våre. Hvis du ber oss om å slette den, kan det være at du ikke lenger får tilgang til eller kan bruke tjenestene våre.

Underlagt visse begrensninger i gjeldende lover har du rett til å be om at vi korrigerer unøyaktige personopplysninger vi har om deg.

Du kan utøve rettighetene dine til tilgang og sletting ved å sende inn forespørselen din her. Selv om kontaktskjemaet vårt er den beste måten å kontakte oss på, kan du også sende oss en e-post til privacy@surveymonkey.com. Av sikkerhetsmessige hensyn kan vi be om tilleggsinformasjon fra deg for å bekrefte identiteten din når du ber om å utøve rettighetene dine relatert til personopplysningene dine.

Hvis du har en nettkonto hos oss, bekrefter du identiteten og forespørselen din ved å logge på kontoen. Hvis vi har grunn til å mistenke at sikkerheten til kontoen din er kompromittert, vil vi be om ytterligere informasjon fra deg som vi matcher med de eksisterende registrene våre for å bekrefte identiteten din, avhengig av forespørselens art og sensitiviteten til informasjonen du ber om.

Når du sender inn en forespørsel (1) om å få tilgang til kategoriene av personopplysninger vi har om deg eller (2) om å få en kopi av bestemte personopplysninger, ber vi deg om å verifisere identiteten din ved å logge på kontoen med brukernavnet og passordet ditt. Der vil vi tilgjengeliggjøre informasjonen for deg i et passordbeskyttet format.

For å be om at vi sletter personopplysninger vi har innhentet fra deg, må du først autentisere deg ved å logge på kontoen med brukernavnet og passordet ditt og slette kontoen. Når du gir oss beskjed om at du har gjort dette, vil vi starte sletteprosessen. 

De fleste personopplysninger kan korrigeres i kontoen din. Hvis du trenger instruksjoner om hvordan du gjør dette, tar du kontakt med oss her

Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene og ikke har en konto hos oss (for eksempel hvis du er en autorisert agent som sender inn en forespørsel på vegne av et annet individ), kan du kontakte oss her, så vil vi be om ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din der det er mulig.

Hvis vi avslår hele eller deler av forespørselen din, kan du ha rett til å klage på avgjørelsen. Under slike omstendigheter vil vi gi deg informasjon om klageprosessen. 

CCPA og lignende personvernlover forbyr oss å diskriminere mot deg for å utøve rettighetene som beskrives i denne delen. Slik diskriminering kan inkludere å kreve forskjellige priser for tjenestene våre, gi eller foreslå at du kommer til å få et annet nivå av tjenestekvalitet eller nekte å levere tjenester til deg hvis du utøver rettighetene dine. Vi diskriminerer ikke mot deg for å utøve rettighetene dine.

Vi samler inn følgende kategorier av personopplysninger:

 • Identifikatorer (f.eks. navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer eller IP-adresse)
 • Juridisk beskyttede klassifiseringer (slik som kjønn og sivilstatus)
 • Kommersiell informasjon (slik som transaksjonsopplysninger)
 • Økonomiske opplysninger (slik som faktureringsinformasjon)
 • Internett- eller annen nettverks- eller enhetsaktivitet (slik som nettleserhistorikk eller appbruk)
 • Lokasjonsinformasjon (f.eks. utledet fra din IP-adresse)
 • Lydopptak (for eksempel telefonsamtaler som er tatt opp for kundestøtte- eller salgsformål) 
 • Profesjonell eller arbeidsrelatert informasjon (slik som navnet på arbeidsgiveren din)
 • Utdanningsnivå (der du frivillig gir oss slik informasjon i Contribute- eller Rewards-produktene)
 • Slutninger som trekkes fra annen informasjon vi henter inn
 • Annen informasjon som identifiserer eller kan knyttes til deg

Noen av personopplysningene vi henter inn, kan også behandles som «sensitive personopplysninger» i henhold til CCPA. Vi henter inn følgende kategorier av «sensitive personopplysninger»: 

 • Påloggingsdetaljer for kontoen din (brukernavn og passord) 
 • Innholdet i en forbrukers e-post der SurveyMonkey leverer e-posttjenester 
 • Opplysninger som avslører helsetilstander, hudfarge, etnisk opphav, politiske meninger eller tilhørighet, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller opplysninger knyttet til seksuell legning (i de tilfeller du frivillig gir oss slike opplysninger i Contribute- eller Rewards-produktene) 

Alle kategorier av personopplysninger som vi innhenter om deg kommer fra følgende kategorier av kilder: 

 • Deg, inkludert gjennom bruken din av tjenestene våre 
 • Automatisk innhentet fra deg 
 • Selskaper som samarbeider med oss 
 • Andre parter, inkludert når du gir sosiale nettverk tillatelse til å utlevere opplysningene dine til oss, eller når du har gjort personopplysningene dine offentlig tilgjengelige på nett 

Hvis du samhandler med nettstedet vårt som respondent, kontrolleres alle svardataene dine av personen eller virksomheten som sendte deg undersøkelsen/skjemaet/applikasjonen/spørreskjemaet («skaperen»). Vi anbefaler at du kontakter vedkommende om praksisen deres i henhold til CCPA og lignende personvernlover, siden SurveyMonkey behandler disse svardataene på vegne av skaperen, og skaperen – ikke SurveyMonkey – er ansvarlig for å svare på forespørselen din. 

Vi offentliggjør kategoriene av personopplysninger vi henter inn om deg (som forklart ovenfor) med de følgende kategoriene av tredjeparter:

 • Våre samarbeidende selskaper
 • Aggregatorer (slik som analysetjenester)
 • Tredjeparter (for eksempel tjenesteleverandører og integreringspartnere)
 • Din organisasjon, gjennom kjøp av en Enterprise-konto hos oss, når det gjelder identifikatorer (som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer eller IP-adresse)
 • Andre med ditt samtykke

Vi henter inn, bruker og offentliggjør alle kategorier av personopplysninger og sensitive personopplysninger (som beskrevet ovenfor) for følgende kommersielle eller forretningsmessige formål:

 • Levering av våre tjenester (for eksempel kontoadministrasjon og vedlikehold, kundeservice, annonsering og markedsføring, analyse og kommunikasjon om tjenestene våre)
 • For operasjonsformål og operasjonsformålene til leverandørene og integreringspartnerne våre
 • Forbedre de eksisterende tjenestene våre og utvikle nye tjenester (for eksempel ved å utføre forskning for å utvikle nye produkter eller funksjoner)
 • Hjelpe med å sikre sikkerhet og integritet i den grad bruken av forbrukerens personopplysninger er rimelig nødvendig og forholdsmessig for disse formålene
 • Feilsøking for å identifisere og reparere feil som svekker eksisterende tiltenkt funksjonalitet
 • Kontroll knyttet til telling av annonsevisninger for unike besøkende, verifisering av plassering og kvalitet på annonsevisninger, og kontroll av samsvar med denne spesifikasjonen og andre standarder
 • Kortsiktig, forbigående bruk, for eksempel tilpasning av innhold som vi eller leverandørene våre viser på tjenestene
 • Annen bruk som fremmer våre kommersielle eller økonomiske interesser, slik som tredjepartsannonsering og kommunikasjon med deg om relevante tilbud fra tredjepartspartnere
 • Annen bruk som vi varsler deg om

Vi bruker eller offentliggjør ikke sensitive personopplysninger til andre formål enn de formålene du ikke kan velge bort i henhold til CCPA. 

Vi oppbevarer personopplysningene dine i de periodene som er beskrevet i hjelpesenteret

CCPA krever at bedrifter som «selger» eller «deler» personopplysninger, slik begrepet «selge» og «dele» er definert under CCPA, gir innbyggere i California retten til å velge bort slike salg eller slik deling. Salg og/eller deling skjer på en slik måte at annonseleverandører kan motta visse opplysninger (for eksempel informasjonskapselidentifikatorer, IP-adresser og/eller surfeatferd) for å legge til en profil (om enheten, nettleseren eller deg). Med slike profiler kan annonseleverandører levere interessebasert reklame på egne plattformer eller på andre nettsteder. Når du besøker nettstedet vårt, kan vi dele følgende kategorier av informasjon for slik interessebasert annonsering, som kan anses som «salg» eller «deling» som definert i CCPA: (1) enhetsinformasjon og identifikatorer, som IP-adresse og unike annonseringsidentifikatorer og informasjonskapsler, og (2) tilkoblings- og bruksinformasjon, som nettleserhistorikk eller appbruk. Vi gjør dette for å gi deg mer tilpasset markedsføringsinnhold (om tjenestene våre eller andre tjenester) og for å evaluere om dette innholdet er nyttig eller effektivt. Du kan velge bort slike informasjonskapsler for reklame i informasjonskapselbanneret vårt eller ved å kontakte oss via hjelpesenteret. For å få mer informasjon om hvordan du sletter tidligere plasserte informasjonskapsler for reklame, kan du se hjelpesenter-artikkelen her

Vi «selger» eller «deler» ikke sensitive personopplysninger, slik disse begrepene defineres i CCPA. 

Merk at vi også svarer på og følger signaler om fravalg som sendes gjennom Global Privacy Control. Eventuelle innstillinger for fravalg som du har brukt gjennom denne metoden, gjelder bare for den spesifikke enheten/nettleseren du har gjort dem på. 

Vær oppmerksom på at «Do Not Track» er en annen personvernmekanisme enn nettleservalget «Global Privacy Control» som er referert til ovenfor, som er en nettleserbasert kontroll som angir om du ønsker å velge bort behandling av personopplysningene dine for atferdsbasert annonsering på nettet. 

Tjenestene våre er ikke rettet mot forbrukere under 16 år. Mindreårige har ikke autorisasjon til å bruke tjenestene våre. Derfor «selger» eller «deler» vi ikke bevisst personopplysninger om forbrukere under 16 år. 

Se personvernreglene for å få informasjon om hvordan du kontakter oss.