63% van de mensen houdt rekening met de geschiedenis van het bedrijf ten aanzien van privacy en beveiliging voordat ze producten of services van dat bedrijf gebruiken.

Statistieken zijbalk juridische informatie

SIST OPPDATERT: 1. juli 2021

Disse regionspesifikke personvernreglene gjelder alle produkter, tjenester, nettsteder og apper som tilbys av Momentive Inc., Momentive Europe UC, Momentive Brasil Internet Eireli, og deres samarbeidspartnere (samlet «Momentive»), bortsett fra når noe annet er oppgitt. Momentive henviser til disse produktene, tjenestene, nettstedene og appene samlet som «tjenestene» i disse reglene. Med mindre noe annet er oppgitt, leveres våre tjenester av Momentive Inc. i USA, av Momentive Brasil Internet Eireli i Brasil, og av Momentive Europe UC alle andre steder. Disse personvernreglene er et tillegg til og danner deler av de primære personvernreglene for Momentive.

Disse reglene omhandler rettighetene til personer som er innbyggere i California, i henhold til California Consumer Privacy Act (CCPA). Selv om vi har forklart kategoriene nedenfor i henhold til kravene i CCPA, kan du gjennomgå personvernreglene våre for å se eksempler og annen informasjon som beskriver datainnsamlingen og -bruken vår, som tidligere har blitt oppgitt til deg, og som ikke er blitt endret i forbindelse med disse reglene.

Denne merknaden består av disse delene:

 • Dine rettigheter under CCPA
 • Kategorier av personopplysninger vi innhenter, og kilder til disse
 • Kategorier av tredjeparter vi deler personopplysninger med
 • Kategorier av personopplysninger vi bruker for bedriftsmessige eller kommersielle formål
 • Dine valg om annonseinformasjonskapsler

Med visse unntak har innbyggere i California rett til å be om at vi oppgir hvilke personopplysninger vi innhenter om deg, til å slette personopplysninger som vi har innhentet fra eller lagret om deg, og til å velge bort salg av personopplysninger om deg. Som innbygger i California har du også rett til å utnevne en representant til å utøve disse rettighetene på dine vegne. Denne delen beskriver hvordan du benytter deg av disse rettighetene, og vår prosess for å håndtere slike forespørsler, inkludert hvordan vi bekrefter identiteten din. Hvis du ønsker mer informasjon om dine juridiske rettigheter under gjeldende lovgivning eller ønsker å benytte deg av noen av dem, kan du kontakte oss her. Selv om kontaktskjemaet vårt er den beste måten å kontakte oss på, kan du også sende oss en e-post til privacy@momentive.ai.

Du har retten til å be om en kopi av personopplysningene dine. I henhold til CCPA kan du også be om at vi oppgir kategoriene av personopplysninger vi samler inn, bruker eller selger om deg og de spesifikke delene av personopplysninger vi har samlet inn om deg i løpet av de siste tolv månedene. Vi kan imidlertid, som tillatt i henhold til CCPA, tilbakeholde noe informasjon der risikoen for deg eller personopplysningene dine er for stor til å oppgi informasjonen, for eksempel økonomisk informasjon eller kontopassord.

Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger vi har samlet inn fra eller om deg. Vi kan imidlertid beholde personopplysninger der det tillates i henhold til gjeldende lov, for eksempel personopplysninger som kreves eller er nødvendige for å levere tjenestene våre, for å beskytte mot bedragersk aktivitet, for å identifisere og fikse feil, for å utøve vår eller en annen persons ytringsfrihet eller andre rettigheter, for å overholde forespørsler fra politimyndigheter i forbindelse med juridiske prosesser, for vitenskapelig eller historisk forskning, for våre egne interne formål som i rimelig grad er knyttet til forholdet ditt med oss, eller for å overholde juridiske forpliktelser. Vi trenger visse typer informasjon slik at vi kan levere tjenestene våre. Hvis du ber oss om å slette dette, kan du miste tilgang til eller retten til å bruke tjenestene våre.

Du kan utøve rettighetene dine til tilgang og sletting ved å sende inn forespørselen din her. Selv om kontaktskjemaet vårt er den beste måten å nå oss på, kan du også sende en e-post til privacy@momentive.ai. Av sikkerhetsmessige hensyn kan vi be om tilleggsinformasjon fra deg for å bekrefte identiteten din når du ber om å utøve rettighetene dine til tilgang og sletting.

 • Hvis du har en nettkonto hos oss, bekrefter du identiteten og forespørselen din ved å logge på kontoen. Hvis vi har grunn til å mistenke at sikkerheten til kontoen din er kompromittert, vil vi be om ytterligere informasjon fra deg som vi matcher med de eksisterende registrene våre for å bekrefte identiteten din, avhengig av forespørselens art og sensitiviteten til informasjonen du ber om.
  • Når du sender inn en forespørsel (1) om å få tilgang til kategoriene av personopplysninger vi har om deg eller (2) om å få en kopi av bestemte personopplysninger, ber vi deg om å verifisere identiteten din ved å logge på kontoen med brukernavnet og passordet ditt. Der vil gi gi deg informasjonen i et passordbeskyttet format.
  • For å be om at vi sletter personopplysninger vi har innhentet fra deg, må du først autentisere deg ved å logge på kontoen med brukernavnet og passordet ditt og slette kontoen. Når du gir oss beskjed om at du har gjort dette, vil vi starte sletteprosessen. 
 • Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene og ikke har en konto hos oss, kan du kontakte oss her, så vil vi be om ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din der det er mulig.

CCPA forbyr oss å diskriminere mot deg for å utøve CCPA-rettighetene som beskrives i denne delen. Slik diskriminering kan inkludere å kreve forskjellige priser for tjenestene våre, gi eller foreslå at du kommer til å få et annet nivå av tjenestekvalitet eller nekte å levere tjenester til deg hvis du utøver CCPA-rettighetene dine. Vi diskriminerer ikke mot deg for å utøve CCPA-rettighetene dine.

Avhengig av hvordan du samhandler med oss, kan Momentive innhente følgende kategorier av informasjon som oppsummert under. Hvis du er en innbygger i California som samhandler med nettstedet vårt som respondent, eies alle svardataene dine av personen som har sendt deg spørreundersøkelsen/skjemaet/programmet/spørreskjemaet (skaperen), og vi anbefaler at du kontakter vedkommende om vedkommendes praksis i henhold til CCPA. Denne merknaden gjelder heller ikke personopplysninger vi innhenter fra ansatte eller jobbsøkere gjennom deres rolle som ansatt eller jobbsøker. Den gjelder heller ikke personopplysninger vi innhenter fra ansatte, eiere, direktører, ledere eller konsulenter i virksomheter gjennom levering eller mottak av forretningsrelaterte tjenester.

Alle kategorier av personopplysninger som vi innhenter om deg (som nevnt under) kommer fra de følgende kategoriene av kilder:

 • Deg, inkludert gjennom bruken din av tjenestene våre
 • Samles automatisk inn fra deg
 • De tilknyttede selskapene våre
 • Tredjeparter, for eksempel når du gir sosiale nettverk tillatelse til å dele informasjonen din med oss eller når du har gjort den personlige informasjonen din offentlig tilgjengelig på nettet

Vi samler inn følgende kategorier av personopplysninger:

 • Identifikatorer (for eksempel navn, adresse og e-postadresse)
 • Kommersiell informasjon (for eksempel transaksjonsdata)
 • Finansielle data (for eksempel faktureringsinformasjon)
 • Internett- eller annen nettverks- eller enhetsaktivitet (for eksempel surfelogg eller appbruk)
 • Posisjonsinformasjon (f.eks. utledet fra IP-adressen din)
 • Profesjonelle eller arbeidsrelaterte data (for eksempel navn på arbeidsgiveren din)
 • Juridisk beskyttede klassifiseringer (for eksempel kjønn og sivilstand)
 • Annen informasjon som identifiserer deg eller i rimelig grad kan knyttes til deg

Vi deler kategoriene av personopplysninger vi samler inn om deg (som forklart ovenfor) med de følgende kategoriene av tredjeparter:

 • Tilknyttede selskaper
 • Aggregatorer (for eksempel analysetjenester)
 • Tredjeparter (for eksempel tjenesteleverandører og integreringspartnere)
 • Organisasjonen din, via kjøp av en Enterprise-konto hos oss, for identifikatorer (for eksempel navn, adresse og e-postadresse)

Vi bruker alle kategoriene av personopplysninger vi innhenter om deg (som nevnt over) til følgende formål:

 • Levering av våre tjenester (for eksempel kontobehandling og -vedlikehold, kundeservice, markedsføring, analyser og kommunikasjon om tjenestene våre)
 • For våre driftsformål og driftsformålene til våre leverandører og integrasjonspartnere
 • Forbedring av våre eksisterende tjenester og utvikling av nye tjenester (f.eks. ved forskning for å utvikle nye produkter eller funksjoner)
 • Oppdaging, beskyttelse mot og etterfølging av sikkerhetshendelser og bedragersk eller ulovlig aktivitet
 • Feilsøking, feilrapportering og aktiviteter for å opprettholde kvaliteten og sikkerheten til tjenestene våre
 • Revisjon av kundeinteraksjoner på nettstedet vårt (for eksempel måle annonsevisninger)
 • Kortsiktig, midlertidig bruk, som å tilpasse innhold som vi eller våre leverandører viser på tjenestene
 • Annen bruk som fremmer våre kommersielle eller økonomiske interesser, som tredjepartsannonsering og kommunisere relevante tredjepartstilbud til deg fra tredjepartspartnere
 • Annen bruk som vi varsler deg om

CCPA krever at bedrifter som «selger» personopplysninger, slik begrepet «selge» er definert under CCPA, gir innbyggere i California retten til å velge bort slike salg. California Privacy Rights Act («CPRA») er et tillegg til CCPA som definerer «salg» bredt på en måte som kan inkludere å tillate at tredjeparter mottar bestemt informasjon, slik som informasjonskapselidentifikatorer, IP-adresser og/eller nettleseradferd for å legge til i en profil om din enhet, nettleser eller deg. Slike profiler kan muliggjøre levering av interessebasert markedsføring av slike tredjeparter innenfor deres plattform eller på andre nettsteder. Avhengig av hvordan du bruker tjenestene, kan vi dele følgende kategorier av informasjon for slik interessebasert markedsføring, som kan anses som et «salg» slik det er definert av CPRA: (1) enhetsinformasjon og -identifikatorer, som IP-adresse og unike markedsføringsidentifikatorer og -informasjonskapsler, og (2) tilkoblings- og bruksinformasjon, som nettleserhistorikk eller appbruk. Selv om denne forpliktelsen i CPRA ikke trer i kraft før 1. januar 2023, kan du velge bort slike annonseinformasjonskapsler i vårt informasjonskapselbanner. For mer informasjon kan du se hjelpesenterartikkelen vår her