63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SIST OPPDATERT: mandag 10. oktober 2022

Du må bruke tjenestene i samsvar med, og bare som tillatt av, gjeldende lovgivning. Bruken av våre tjenester i forbindelse med andre verktøy eller ressurser som fremmer noen form for uakseptabel bruk som beskrevet her, er heller ikke tillatt. Ved brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk kan Momentive etter eget skjønn gjøre én eller fler av følgende:

 • suspendere (midlertidig eller permanent) eller avslutte din bruk av Tjenestene,
 • blokkere din tilgang til Tjenestene,
 • fjerne eller slette innhold fra din(e) konto(er), eller
 • kommunisere et slikt brudd til påvirkede tredjeparter og/eller myndigheter for rettshåndhevelse (der det er relevant og underlagt gjeldende lovgivning).

Du er ansvarlig for ditt innhold, kundedata, adferd og kommunikasjon med andre når du bruker tjenestene. Du må overholde følgende krav når du bruker tjenestene. Hvis vi blir gjort oppmerksomme på innhold eller kundedata som faller utenfor grensene fastsatt i disse retningslinjene, kan vi fjerne og rapportere det. Vi treffer også tiltak for å forhindre bruken av våre tjenester som er i strid med hensikten for disse retningslinjene.

(a) Du kan ikke bruke tjenestene til å utføre en ulovlig handling, bruke tjenestene til aktiviteter hvor bruk eller manglende bruk av tjenesten kan føre til fysisk skade, død, mental skade eller personskade.

(b) Du kan ikke gi noen person under 16 år (eller under en høyere alder som bestemt i enkelte land eller territorier) tilgang til tjenestene.

(c) Du kan ikke kjøpe, bruke eller få tilgang til tjenestene for å skape et konkurrerende produkt eller tjeneste eller for noen andre konkurranseformål.

(d) Du kan ikke misbruke våre tjenester ved å forstyrre den normale driften, eller forsøke å bruke dem med en annen metode enn gjennom grensesnittene og instruksjonene vi leverer.

(e) Du kan ikke omgå eller forsøke å omgå noen begrensinger som Momentive har lagt på din bruk av våre tjenester eller din(e) konto(er) (som ved å åpne en ny konto for å opprette eller distribuere en spørreundersøkelse, skjema, søknad eller spørreskjema som vi har stengt etter et brudd på våre vilkår og retningslinjer).

(f) Med mindre Momentive har gitt skriftlig tillatelse til det, kan du ikke granske, skanne eller teste sårbarheten eller sikkerheten til tjenestene eller noe Momentive-system eller -nettverk.

(g) Med mindre Momentive har gitt skriftlig tillatelse til det, kan du ikke bruke noen automatiserte systemer eller programvare til å utvinne eller skrape data fra nettsteder eller andre grensesnitt vi gjør tjenestene våre tilgjengelige gjennom.

(h) Du kan ikke nekte andre tilgang til, eller foreta omvendt utvikling av tjenestene, eller hjelpe noen andre til å gjøre det, i den grad slike begrensninger er tillatt av loven.

(i) Du kan ikke lagre eller overføre virus, malware eller andre typer skadelig programvare, eller koblinger til slik programvare, gjennom tjenestene.

(j) Du kan ikke bruke tjenestene til å krenke andres immaterielle rettigheter.

(k) Med mindre Momentive har gitt skriftlig tillatelse til det, kan du ikke videreselge eller leie ut tjenestene.

(l) Hvis din bruk av tjenestene krever at du overholder bransjespesifikke forskrifter som gjelder for slik bruk, vil du ene og alene være ansvarlig for slik overholdelse, med mindre Momentive har avtalt noe annet med deg skriftlig. Du kan ikke bruke tjenestene på en måte som underlegger Momentive de bransjespesifikke forskriftene, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Momentive på forhånd. Du kan for eksempel ikke bruke tjenestene til å innhente, beskytte eller på andre måter håndtere «beskyttet helseinformasjon» (som definert i 45 C.F.R. §160.103 under føderale forskrifter i USA) uten å inngå en separat avtale for forretningsforbindelser med Momentive som lar deg gjøre dette.

(m) Vi kan tilby innhold som bilder eller video som leveres av tredjeparter. Du kan bare bruke dette materiellet i innhold og kundedata. Momentive kan endre eller trekke tilbake tillatelsen når som helst etter eget skjønn. Ved bruk av slikt materiale kan du ikke gi inntrykk av at ditt innhold, kundedata eller bruken av tjenestene er forbundet med eller anbefales av noe selskap, produkt, merkevare eller tjeneste som vises i materiellet, med mindre du har innhentet deres tillatelse.

(n) Du kan ikke drive med ulovlig eller overdreven bruk av tjenestene, som er bruk som i betydelig grad overskrider gjennomsnittlige bruksmønstre for rimelige brukere som ligner på deg, inkludert bruk som påvirker hastigheten, svartiden, stabiliteten, tilgjengeligheten eller funksjonaliteten til tjenestene for andre brukere. Momentive vil tilstrebe å varsle deg om ulovlig eller overdreven bruk for å gi deg muligheten til å redusere slik bruk til et nivå som er akseptabelt for Momentive, og som ikke lenger forårsaker slike uønskede effekter.

(o) Du må bruke en gyldig e-postadresse for å registrere en konto. Du kan ikke registrere kontoer med en midlertidig e-postadresse eller e-postadresse for éngangsbruk, «bots» eller andre uautoriserte automatiserte metoder.

(p) Du kan ikke lagre eller overføre innhold som er eller inneholder falsk, unøyaktig eller bevisst villedende informasjon som sannsynligvis kan forårsake skade for allmennheten eller påvirke allmennhetens interesse negativt (inkludert helse, sikkerhet, valgintegritet og samfunnsdeltakelse). 

(q) Hvis Momentive etter eget skjønn bestemmer at din bruk av tjenestene forårsaker skade på vår merkevare eller omdømme, eller fører til et overdrevent antall klager, har Momentive rett til å suspendere eller avslutte din bruk av våre nettsteder og tjenester. 

Vi jobber for å beskytte sikkerheten til alle brukerne våre. Vi iverksetter konkrete tiltak for å sikre at respondentene ikke villedes av spørreundersøkelser/skjemaer/søknader/spørreskjemaer som brukes til svindel eller ondsinnede formål. Vi vil suspendere all bruk av tjenestene eller fjerne alt innhold eller kundedata som vi blir gjort oppmerksomme på, som:

 • forsøker å innhente, etter vårt eget skjønn, personnumre eller lignende myndighetsutstedte identifikasjonsnumre, kredittkortnumre (bortsett fra utelukkende for innhenting av betaling gjennom en godkjent betalingsleverandør som tillatt av tjenestene), passord eller andre lignende typer sensitive opplysninger,
 • publiserer en persons identifiserende informasjon uten deres samtykke,
 • er ment for å lure eller villede respondentene, inkludert ved å koble til nettsteder med skadelig programvare som malware,
 • fremmer eller rekrutterer til pyramidespill, multi-level-markedsføringskampanjer, eller «jobb hjemmefra» og andre liknende falske inntektssvindler, 
 • bevisst og kunstig øker eller løfter søkemotorrangeringen eller omdømmet til et eller flere nettsteder, inkludert ved å tilby eller selge «likes», følgere, anmeldelser, kommentarer eller lignende tjenester, eller
 • er vert for innhold som er nedlastbart, strømmes i sanntid, eller bare ment for å skape klikk til andre nettsteder.

Brukere gir besvarelser og informasjon med forventning om at informasjonen blir håndtert med respekt og ikke blir misbrukt. Følgelig er du ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse med hensyn til data du sender inn eller samler inn gjennom tjenestene våre.

 • Vi oppfordrer deg til å oppgi personvernpraksisen din når du bruker tjenestene og, hvis du gjør det, krever vi at du handler i samsvar med den praksisen.
 • Du kan ikke hevde at spørreundersøkelser/skjemaer/program/spørreskjemaer eller annen bruk av tjenestene er anonymt når det ikke er tilfellet.
 • Du kan ikke utgi deg for å være andre når du bruker tjenestene eller innhenter informasjon.

Momentive har nulltoleranse for søppelpost. Dette betyr følgende:

 • E-poster eller tekstmeldinger du sender gjennom tjenestene må inneholde en gyldig spørreundersøkelse/skjema/søknad/spørreskjema med formål om å innhente svar (med unntak av visse automatiserte meldinger som «takke»-e-poster, der det er aktuelt).
 • E-poster du sender gjennom tjenestene, må ha en gyldig svar-til-e-postadresse som eies eller administreres av deg. Du kan ikke bruke en «no-reply»-adresse som avsender-e-postadresse.
 • Tekstmeldinger du sender gjennom tjenestene må inneholde ditt firmanavn.
 • Du kan bare bruke tjenestene til å sende e-poster og tekstmeldinger til personer som har takket ja, eller på annen måte gyldig samtykket til å motta kommunikasjon fra deg, avsenderen, gjennom det aktuelle mediet. Hvis du ikke har dokumentasjon på at hver enkelt mottaker har takket ja til e-poster eller tekstmeldinger (det som gjelder), må du ikke importere dem til noen liste i tjenestene. Vi tillater ikke bruk av høstede e-postlister.
 • Vi tillater ikke bruk av tredjeparts-, kjøpte eller leide e-postlister med mindre du kan dokumentere at personene på listen har takket ja til å motta e-poster av den typen du vil sende dem.
 • Du må ikke sende uoppfordrede e-poster til nyhetsgrupper, meldingstavler, distribusjonslister eller e-postadresser.
 • Du må ikke bruke tjenestene til å sende noen e-poster eller tekstmeldinger på en måte som ikke er tillatt under eller i samsvar med gjeldende lovgivning, samsvarskrav fra leverandør eller bransjestandarder, eller til noen mottaker som har trukket seg fra, avmeldt seg eller på annen måte nektet mottak av slike meldinger fra deg eller noen part som du handler på vegne av.
 • Du må ikke bruke tjenestene til å sende e-poster med villedende emnefelt eller falsk eller villedende overskriftsinformasjon.
 • E-postmeldinger som sendes i forbindelse med våre tjenester, må inneholde en «avmeld»-kobling som lar abonnentene fjerne seg selv fra e-postmeldingene dine. Du godtar og samtykker til at du ikke vil skjule, deaktivere eller fjerne, eller forsøke å skjule, deaktivere eller fjerne, avmeldingskoblingen fra e-postinvitasjonen. Du vil aktivt administrere og behandle avmeldingsforespørsler som mottas av deg direkte innen ti dager etter innsendelsen, og oppdatere e-postlister og adressebøker for å reflektere avmeldingsforespørsler.
 • Du er ansvarlig for å sikre at e-postmeldingene du sender i forbindelse med dine spørreundersøkelser/skjemaer/søknader/spørreskjemaer, eller noen bruk av våre tjenester, ikke genererer et antall søppelpostklager eller returer som overstiger bransjestandarder. Hvis Momentive fastslår at graden av søppelpostklager eller returer overstiger bransjestandarder, har Momentive, etter eget skjønn, rett til å suspendere eller avslå din bruk av våre tjenester og nettsteder. Hvis du får lave svarfrekvenser, høyt misbruk eller mange returer, eller vi mottar klager knyttet til din bruk av våre tjenester, kan vi be om ytterligere informasjon om e-postlistene dine for å undersøke og forsøke å løse problemet, eller i noen tilfeller kan vi suspendere eller fjerne e-postprivilegiene dine.
 • Tekstmeldingsinvitasjoner som du sender gjennom våre tjenester, må ha et gyldig «Stopp»-svar.
 • Du kan ikke bruke Momentives tekstmeldingstjenester til å få eller gi tilgang til nødtjenester.

Hvis vi mener at du bryter noen av disse forbudene, kan vi suspendere (midlertidig eller permanent) eller avslutte kontoen(e) din(e). 

Vi fjerner innhold eller kundedata og kan rapportere informasjon relatert til innholdet eller kundedataene til politimyndigheter dersom vi blir oppmerksomme på, eller mener at, det eksisterer en oppriktig fare for eller trussel mot offentlig sikkerhet.

 • Våre tjenester kan ikke brukes til direkte eller indirekte å true eller angripe andre, eller til å organisere eller oppfordre til vold, trakassering, terrorisme eller materielle skader.
 • Tjenestene våre kan ikke brukes til hatefulle ytringer, eller til å fremme eller finansiere slike handlinger. Eksempler på hatefulle ytringer inkluderer å angripe eller oppfordre til misbruk eller utestengning av personer basert på deres etnisitet, nasjonale opprinnelse, politisk eller religiøse tilhørighet, kjønn, alder, seksuell identitet, genetisk disposisjon, funksjonshemning, medisinsk eller fysisk tilstand, veteranstatus eller noen andre vernede klasser under gjeldende lovgivning.
 • Våre tjenester kan ikke brukes til å oppfordre til, fremme eller forherlige selvskading eller terrorhandlinger.

Du kan ikke bruke våre tjenester til å mobbe eller trakassere andre, til å fremme kriminell aktivitet, eller i strid med noen gjeldende lov.

Vi erkjenner at nakenhet, pornografi og grafisk vold har en legitim plass i visse typer bruk av tjenestene våre. Vi fraråder imidlertid å inkludere slikt innhold på umotivert vis.

 • Du kan ikke inkludere unødig grafisk, voldelig materiell eller pornografi i forbindelse med bruken av våre tjenester.
 • Vi anbefaler å inkludere et skjermbilde med en tydelig advarsel før materiale som kan oppfattes støtende, blir vist.
 • Ulovlig pornografi; materiell som viser et barn som deltar i eller fremstilles som å delta i seksuelle aktiviteter, for eksempel materiell med barn som utnyttes seksuelt (inkludert materiell som kanskje ikke er ulovlig seksuell misbruk, men som likevel utnytter barn seksuelt eller fremmer seksuell utnyttelse av mindreårige); eller materiell som er uanstendig på annet vis.

Respekter andres immaterielle rettigheter. Du må ha nødvendige rettigheter til å bruke alt innhold eller kundedata. Det er ditt ansvar å fastslå hvilke rettigheter du trenger, å innhente og opprettholde disse rettighetene og å forstå hvordan du har tillatelse til å utøve disse rettighetene. Du kan inkludere innhold, inkludert logoer, merkevarer og andre kjennetegn tilhørende tredjeparter, (a) i den utstrekning det er tillatt som rimelig bruk eller på annen måte under gjeldende lovgivning, og (b) så lenge bruken ikke (i) skaper forvirring om opprinnelsen til eller sponsoratet av en vare eller tjeneste, (ii) antyder sponsing eller godkjenning av varemerkeeieren der dette ikke finnes, eller (iii) beskriver et produkt eller en tjeneste på en unøyaktig måte. Vi anbefaler at du søker uavhengig juridisk rådgivning hvis du har spørsmål om din bruk av innhold eller immateriell eiendom som eies av en tredjepart.

Hvis du mistenker at noens bruk av våre tjenester bryter med disse retningslinjene, må du kontakte oss umiddelbart ved å fylle ut en misbruksrapport, og vi vil undersøke saken. Legg ved URL-adressen til spørreundersøkelsen/skjemaet/søknaden/spørreskjema eller annet innhold det gjelder.