Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SIST OPPDATERT: 15. juli 2024

Du må bruke tjenestene i etterlevelse av, og kun som tillatt av, gjeldende lov. Bruk av tjenestene i forbindelse med andre verktøy eller ressurser som fremmer uakseptabel bruk, slik det er beskrevet under, er heller ikke tillatt. Ved brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk kan SurveyMonkey etter eget skjønn gjøre én eller fler av følgende:

 • utestenge (midlertidig eller permanent) eller avslutte bruken din av tjenestene
 • blokkere tilgangen din til tjenestene
 • fjerne eller slette innhold fra kontoen(e) din(e)
 • kommunisere et slikt brudd til berørte tredjeparter og/eller politiet (der det er relevant og underlagt gjeldende lovgivning).

Ord med stor forbokstav som ikke er definert i retningslinjene for akseptabel bruk er definert i vilkårene for bruk eller gjeldende tjenesteavtale (avhengig av hva som er aktuelt).

Du er ansvarlig for ditt innhold, kundedata, adferd og kommunikasjon med andre når du bruker tjenestene. Du må overholde følgende krav når du bruker tjenestene. Hvis vi blir gjort oppmerksomme på innhold eller kundedata som faller utenfor grensene fastsatt i disse retningslinjene, kan vi fjerne og rapportere det. Vi treffer også tiltak for å forhindre bruken av våre tjenester som er i strid med hensikten for disse retningslinjene.

(a) Du kan ikke bruke tjenestene til å utføre ulovlige handlinger, bruke tjenestene til aktiviteter hvor bruk eller manglende bruk av tjenesten kan føre til fysisk skade, død, mental skade eller personskade.

(b) Du kan ikke gi noen mindreårig person, definert som en person som er yngre enn 16 år (eller yngre enn en høyere alder i henhold til loven i visse land eller territorier), tilgang til tjenestene., verken som respondent eller opphavskilde (som definert i personvernreglene).

c) Du kan ikke kjøpe, bruke eller få tilgang til tjenestene for å skape et konkurrerende produkt eller tjeneste eller for noen andre konkurranseformål.

(d) Du kan ikke misbruke våre tjenester ved å forstyrre den normale driften, eller forsøke å bruke dem med en annen metode enn gjennom grensesnittene og instruksjonene vi leverer.

(e) Du kan ikke omgå eller forsøke å omgå noen begrensinger som SurveyMonkey har lagt på din bruk av våre tjenester eller din(e) konto(er) (som ved å åpne en ny konto for å opprette eller distribuere en spørreundersøkelse, skjema, søknad eller spørreskjema som vi har stengt etter et brudd på våre vilkår og retningslinjer).

(f) Med mindre SurveyMonkey har gitt skriftlig tillatelse til det, kan du ikke granske, skanne eller teste sårbarheten eller sikkerheten til tjenestene eller noe SurveyMonkey-system eller -nettverk.

g) Med mindre SurveyMonkey har gitt skriftlig tillatelse til det, kan du ikke bruke noen automatiserte systemer eller programvare til å utvinne eller skrape data fra nettsteder eller andre grensesnitt vi gjør tjenestene våre tilgjengelige gjennom.

(h) Du kan ikke nekte andre tilgang til, eller foreta omvendt utvikling av tjenestene, eller hjelpe noen andre til å gjøre det, i den grad slike begrensninger er tillatt av loven.

(i) Du kan ikke lagre eller overføre virus, malware eller andre typer skadelig programvare, eller koblinger til slik programvare, gjennom tjenestene.

(j) Du kan ikke bruke tjenestene til å krenke andres immaterielle rettigheter.

(k) Med mindre SurveyMonkey har gitt skriftlig tillatelse til det, kan du ikke videreselge eller leie ut tjenestene.

(l) Hvis bruken din av tjenestene krever at du overholder bransjespesifikke forskrifter som gjelder for slik bruk, vil du ene og alene være ansvarlig for slik overholdelse, med mindre SurveyMonkey har avtalt noe annet med deg. Du kan ikke bruke tjenestene på en måte som underlegger SurveyMonkey de bransjespesifikke forskriftene, uten å innhente skriftlig tillatelse fra SurveyMonkey på forhånd. Du kan for eksempel ikke bruke tjenestene til å innhente, beskytte eller på andre måter håndtere «beskyttet helseinformasjon» (som definert i 45 C.F.R. §160.103 under føderale forskrifter i USA) uten å inngå en separat avtale for forretningsforbindelser med SurveyMonkey som lar deg gjøre dette.

(m) Vi kan tilby innhold som f.eks. bilder eller videoer som leveres av tredjeparter. Du kan bare bruke dette materialet i innhold eller kundedata. SurveyMonkey kan til enhver tid endre eller tilbakekalle denne tillatelsen etter eget skjønn. Ved bruk av slikt materiale kan du ikke gi inntrykk av at innhold, kunder eller data som er tilknyttet, drives eller anbefales av firmaet, produktet, merkevaren eller tjenesten som er avbildet i det aktuelle materialet, er dine med mindre du har fått deres tillatelse.

(n) Du kan ikke drive med ulovlig eller overdreven bruk av tjenestene, som er bruk som i betydelig grad overskrider gjennomsnittlige bruksmønstre for rimelige brukere som ligner på deg, inkludert bruk som påvirker hastigheten, svartiden, stabiliteten, tilgjengeligheten eller funksjonaliteten til tjenestene for andre brukere. SurveyMonkey vil tilstrebe å varsle deg om ulovlig eller overdreven bruk for å gi deg muligheten til å redusere slik bruk til et nivå som er akseptabelt for SurveyMonkey, og som ikke lenger forårsaker slike uønskede effekter.

(o) Du må bruke en gyldig e-postadresse for å registrere en konto. Du kan ikke registrere kontoer med en midlertidig e-postadresse eller e-postadresse for éngangsbruk, «bots» eller andre uautoriserte automatiserte metoder.

(p) Du kan ikke lagre eller overføre innhold som er eller inneholder falsk, unøyaktig eller bevisst villedende informasjon som sannsynligvis kan forårsake skade for allmennheten eller påvirke allmennhetens interesse negativt (inkludert helse, sikkerhet, valgintegritet og samfunnsdeltakelse). 

(q) Hvis SurveyMonkey etter eget skjønn bestemmer at din bruk av tjenestene forårsaker skade på vår merkevare eller omdømme, eller fører til et overdrevent antall klager, har SurveyMonkey rett til å suspendere eller avslutte din bruk av våre nettsteder og tjenester. 

Vi jobber for å beskytte sikkerheten til alle brukerne våre. Vi iverksetter konkrete tiltak for å sikre at respondentene ikke villedes av spørreundersøkelser/skjemaer/søknader/spørreskjemaer som brukes til svindel eller ondsinnede formål. Vi vil suspendere all bruk av tjenestene eller fjerne alt innhold eller kundedata som vi blir gjort oppmerksomme på, som:

 • forsøker å innhente, etter vårt eget skjønn, personnumre eller lignende myndighetsutstedte identifikasjonsnumre, kredittkortnumre (bortsett fra utelukkende til innhenting av betaling gjennom en godkjent betalingsleverandør som er tillatt av tjenestene), passord eller andre lignende typer sensitive opplysninger
 • publiserer en persons identifiserbare informasjon uten deres samtykke
 • har til hensikt å lure eller villede respondenter, inkludert ved å koble til nettsteder med skadelig programvare, slik som malware;
 • fremmer eller rekrutterer til pyramidespill, multi-level-markedsføringskampanjer eller «jobb hjemmefra» og andre liknende falske inntektssvindler 
 • bevisst og på kunstig vis øker søkemotorrangeringen eller omdømmet til et eller flere nettsteder, inkludert ved å tilby eller selge «likerklikk», følgere, anmeldelser, kommentarer eller lignende tjenester
 • bruker tjenestene som vert for innhold som kan lastes ned, direktesendes eller som kun har til hensikt å lokke klikk til andre nettsteder.

Brukere gir besvarelser og informasjon med forventning om at informasjonen blir håndtert med respekt og ikke blir misbrukt. Følgelig er du ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse med hensyn til data du sender inn eller samler inn gjennom tjenestene våre.

 • Vi oppfordrer deg til å offentliggjøre personvernpraksisen din når du bruker tjenestene. Hvis du gjør det, krever vi at du handler i samsvar med denne praksisen.
 • Du kan ikke hevde at spørreundersøkelser/skjemaer/program/spørreskjemaer eller annen bruk av tjenestene er anonym når det ikke er tilfellet.
 • Du kan ikke, direkte eller indirekte, utgi deg for å være noen andre eller gi uriktige opplysninger om din tilknytning til andre når du bruker tjenestene eller henter inn informasjon. Når du bruker tjenestene til å samle inn penger, må du tydelig opplyse om saken eller organisasjonen du samler penger på vegne av.

SurveyMonkey har nulltoleranse for søppelpost. Dette betyr følgende:

 • E-post- eller tekstmeldinger du sender via tjenestene, må inneholde gyldig undersøkelse/skjema/søknad/spørreskjema som er opprettet ved hjelp av tjenestene, med det formål å hente inn svar (unntatt visse automatiserte meldinger, for eksempel «takke»-e-poster) og ikke for bruk i forbindelse med en tredjepartsplattform eller for å sende generell kommunikasjon.
 • E-postmeldinger som du sender via tjenestene må ha en gyldig svar til-adresse, som eies eller behandles av deg. Du kan ikke bruke en «ikke-svar»-adresse som avsender-e-postadresse.
 • Tekstmeldinger som du sender via tjenestene, bør inneholde firmanavnet ditt eller på annet vis identifisere deg som avsender.
 • Du kan bare bruke tjenestene til å sende e-poster og tekstmeldinger til personer (inkludert via nyhetsgrupper, oppslagstavler og distribusjonslister) som har valgt å motta, eller på annen måte gitt gyldig samtykke til å motta kommunikasjon fra deg, avsenderen eller gjennom det aktuelle mediet.
 • Vi forbyr bruken av oppsamlede adresselister. Vi forbyr bruken av tredjeparts, kjøpte eller innleide e-postlister med mindre personene på listen har valgt å motta e-poster av den typen du sender til dem.
 • Du må ikke bruke tjenestene til å sende noen e-poster eller tekstmeldinger på en måte som ikke er tillatt under eller i samsvar med gjeldende lovgivning, krav om etterlevelse fra leverandør eller bransjestandarder, eller til noen mottaker som har trukket seg fra, meldt seg av eller på annen måte nektet å motta slike meldinger fra deg eller en annen part som du handler på vegne av.
 • Du må ikke bruke tjenestene til å sende e-post med villedende emnelinjer eller falsk eller misvisende overskriftsinformasjon.
 • E-postmeldinger som sendes i forbindelse med tjenestene våre, må inneholde en «avmeldings»-kobling som gjør at abonnentene kan fjerne seg selv fra e-postmeldingene dine. Du godtar og samtykker til å ikke skjule, deaktivere, fjerne, forsøke å skjule, deaktivere eller fjerne avmeldings-koblingen fra e-postinvitasjonen. Du vil aktivt administrere og behandle forespørsler om avmelding direkte innen ti dager etter at disse mottas, og oppdatere e-postlister og adressebøker slik at de samsvarer med forespørsler om avmelding.
 • Du er ansvarlig for å sikre at e-postmeldingene eller tekstmeldingene du sender i forbindelse med spørreundersøkelser/skjemaer/søknader/spørreskjemaer eller enhver bruk av tjenestene våre ikke fører til et stort antall klager på søppelpost eller returer som overstiger bransjestandarder. Hvis SurveyMonkey fastslår at antallet søppelpostklager eller returer er høyere enn normalen for bransjen, har SurveyMonkey rett til å suspendere eller stenge deg ute fra nettstedet og tilhørende tjenester etter eget skjønn. Hvis du har lave svarfrekvenser, høye misbruksrater eller mange returer, eller hvis vi mottar klager knyttet til bruken din av tjenestene våre, kan vi be om ytterligere opplysninger om mottakerlistene dine for å undersøke og forsøke å løse problemet, eller i noen tilfeller suspendere eller fjerne e-postprivilegiene fra kontoen.
 • Tekstmeldingsinvitasjoner som du sender gjennom tjenestene våre må ha et gyldig «Stopp»-svar.
 • Du kan ikke bruke SurveyMonkeys tekstmeldingstjenester til å få eller gi tilgang til nødtjenester.

Hvis vi mener at du bryter noen av disse forbudene, kan vi suspendere (midlertidig eller permanent) eller avslutte kontoen(e) din(e). 

Vi fjerner innhold eller kundedata og kan rapportere informasjon relatert til innholdet eller kundedataene til politimyndigheter dersom vi blir oppmerksomme på, eller mener at, det eksisterer en oppriktig fare for eller trussel mot offentlig sikkerhet.

 • Tjenestene våre kan ikke brukes til å direkte eller indirekte true eller angripe andre, organisere eller oppfordre til vold, trakassering, terrorisme eller materielle skader.
 • Tjenestene kan ikke brukes til hatefulle ytringer eller til å fremme eller finansiere slike handlinger. Eksempler på hatefulle ytringer inkluderer å angripe eller oppfordre til misbruk eller utestenging av personer basert på etnisitet, nasjonal opprinnelse, politisk eller religiøs tilhørighet, kjønn, alder, seksuell identitet, genetisk disposisjon, funksjonshemning, medisinsk eller fysisk tilstand, veteranstatus eller andre vernede personer i henhold til gjeldende lov.
 • Tjenestene våre kan ikke brukes til å oppfordre til, fremme eller forherlige selvskading eller terrorhandlinger.

Du kan ikke bruke våre tjenester til å mobbe eller trakassere andre, til å fremme kriminell aktivitet, eller i strid med noen gjeldende lov.

Du kan ikke inkludere grafisk, voldelig materiell eller pornografi i forbindelse med bruken av tjenestene våre.

Vi anbefaler å inkludere et skjermbilde med en tydelig advarsel før materiale som kan oppfattes støtende, blir vist.

Du kan ikke under noen omstendigheter dele, overføre, laste opp eller lagre materialer som består av noen av følgende: ulovlig pornografi. Materiell som viser et barn som deltar i eller fremstilles som å delta i seksuelle aktiviteter, for eksempel materiell med barn som utnyttes seksuelt (inkludert materiell som kanskje ikke er ulovlig seksuell misbruk, men som likevel utnytter barn seksuelt eller fremmer seksuell utnyttelse av mindreårige) eller materiell som er uanstendig på andre måter.

Andre personers åndsverk skal respekteres. Du må ha nødvendige rettigheter til å bruke alt innhold eller kundedata. Det er ditt ansvar å fastslå hvilke rettigheter du trenger, og opprettholde disse rettighetene og å forstå hvordan du har tillatelse til å utøve disse rettighetene. Du kan inkludere innhold, inkludert logoer, merkevarer og andre kjennetegn tilhørende tredjeparter, (a) i den utstrekning det er tillatt som rimelig bruk eller på annen måte under gjeldende lovgivning, og (b) så lenge bruken ikke (i) skaper forvirring om opprinnelsen til eller sponsoratet av en vare eller tjeneste, (ii) antyder sponsing eller godkjenning av varemerkeeieren der dette ikke finnes, eller (iii) beskriver et produkt eller en tjeneste på en unøyaktig måte. Vi anbefaler at du søker uavhengig juridisk rådgivning hvis du har spørsmål om bruk av innhold eller immateriell eiendom som tilhører tredjeparter.

Hvis du mistenker at noens bruk av tjenestene våre bryter med disse retningslinjene, må du kontakte oss umiddelbart ved å fylle ut en misbruksrapport, så undersøker vi saken. Legg ved URL-adressen til spørreundersøkelsen/skjemaet/søknaden/spørreskjema eller annet innhold det gjelder.