Sett riktig pris på produkter ved hjelp av en spørreundersøkelse om betalingsvillighet

Man kan si at forbrukere alltid har en formening om hvilken pris som er riktig

De kan til enhver tid ha en klar følelse av hvor mye de er villige til å betale for et bestemt produkt – og hvilken pris som er for høy.  

I adferdsvitenskapen og i næringslivet kalles dette betalingsvillighet. Å forstå betalingsvillighetskonseptet og hvilke konsekvenser betalingsvillighet kan ha, er utrolig viktig når det gjelder en balansert prissetting. Du vil ikke ta for lite betalt og gå glipp av mulig fortjeneste, men du vil heller ikke sette prisen for høyt og miste potensielle kunder. 

Dette er uhyre viktig, siden du definitivt ikke har lyst til å finne ut at prisene du har satt, er for høye etter at produktet allerede er lansert. Den letteste måten å unngå dette på, er ved å foreta en spørreundersøkelse om betalingsvillighet for å finne ut hva prisparameterne faktisk er, før prislappen settes på produktet.

Betalingsvillighet er den maksimale prisen en kunde er villig til å betale for et produkt eller en tjeneste. Selv om potensielle kunder sannsynligvis er villige til å betale mindre enn terskelen for betalingsvillighet, vil de som oftest ikke betale en høyere pris. Betalingsvillighet representeres vanligvis med et beløp, men noen ganger kan det være en prisklasse.

Man ser hvor viktig det er å finne ut hva kundenes betalingsvillighet er når du tenker på at én av to B2C-forbrukere og to av fem B2B-forbrukere sier at prisen er blant de tre viktigste faktorene når de tar en kjøpsbeslutning.

I tillegg til betalingsvillighet må bedrifter forstå konseptet om villighet til å akseptere.

Der betalingsvillighet handler om hva forbrukeren er villig til å gi, handler akseptvillighet om hva du, selgeren, har råd til å akseptere som betaling for varen eller tjenesten. 

Krysningspunktet for disse to konseptene er transaksjonskostnaden, som vil være et hvilket som helst punkt mellom kjøperens villighet til å betale og selgerens villighet til å akseptere. Dette er det optimale punktet som holder handelshjulene i gang. 

Som nevnt er spørreundersøkelser et viktig verktøy for å bestemme riktig pris og finne terskelen for betalingsvillighet for et produkt eller en tjeneste. Gjennom spørreundersøkelser om betalingsvillighet kan bedrifter komme ut på markedet trygg på at produktet er priset på en måte som oppmuntrer forbrukere til å kjøpe, samtidig som fortjenesten maksimeres. Spørreundersøkelser om betalingsvillighet kan dessuten hjelpe bedrifter med å justere prisene basert på endringer i trender og andre eksterne faktorer som kan påvirke kjøpeadferden til forbrukerne.

Siden penger er et følsomt tema, er det viktig å tenke nøye over hvordan du spør om betalingsvillighet i spørreundersøkelser. Det er noen viktige ting du bør tenke over slik at du skal få de beste, mest nøyaktige dataene og tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen. Her er to faktorer du bør være bevisst på når du lager dine egne undersøkelser om betalingsvillighet:

 1. Angi valuta: En krone i Norge har ikke samme verdi som en yen i Japan. Av denne grunn er det uhyre viktig å angi hvilken valuta du bruker i spørreundersøkelsen.  
 2. Frekvens: Hvis du tilbyr en løpende abonnementstjeneste, må du passe på at spørreundersøkelsen spesifiserer betalingsfrekvensen, som f.eks. éngangsbetaling, månedlig eller årlig. Du bør dessuten foreta markedsundersøkelser på forhånd – det kan være en fordel å se hvilken betalingsfrekvens konkurrentene bruker for lignende tjenester før du sender ut spørreundersøkelsen.

Siden åpne spørsmål gir respondentene en mulighet til å svare med egne ord, kan disse gi deg masse informasjon om betalingsvillighet. Et åpent spørsmål kunne for eksempel være «Hvor mye ville du forvente at dette produktet / denne tjenesten koster?», og så vil respondentene ha en tekstboks der de kan skrive inn svaret. Avhengig av hvor mye du vet om hvor stor etterspørselen er for dette produktet, hvor mye du vet om målmarkedet og andre faktorer som har med dette å gjøre, kan de kvalitative resultatene fra et åpent spørsmål som dette overraske deg og åpne døren for nye faktorer du bør overveie med hensyn til prissetting.  

Åpne spørsmål fungerer spesielt bra i spørreundersøkelser om betalingsvillighet som fokuserer på et nytt produkt eller en ny tjeneste. Hvis for eksempel forbrukerne ikke har en anelse om hvor mye produktet eller tjenesten koster, vil åpne spørsmål gjøre det mulig å vurdere forventningene om hvor mye målgruppen kan være villig til å betale, uten å måtte lede dem med visse svaralternativer.

Åpne spørsmål kan være ideelle hvis du vil forbedre ting som:

 • Fullt utviklede konsepter: Selv når du har et konsept for et nytt potensielt produkt eller potensiell tjeneste som er gjennomtenkt, kan det være nyttig å teste om det stemmer med virkeligheten. Dette kan du gjøre med åpne spørsmål. På denne måten kan du få bekreftet i hvilken grad detaljene og spesifikasjonene vekker gjenklang hos kundene.  
 • Konsepter med eksisterende konkurrenter: Åpne spørsmål fungerer bra når du prøver å finne ut på hvilken måte et nytt produkt eller ny tjeneste kan skille seg ut sammenlignet med lignende varer fra konkurrentene dine – og hvordan dine priser ser ut sammenlignet med det andre som finnes på markedet. 
 • Begrenset sett med svar: Med begrensede svarsett har respondentene et begrenset antall svar de kan velge mellom. Det kan være svært verdifullt å følge opp et begrenset svarsett med åpen kontekst – dvs. en tekstboks der respondentene kan forklare hvorfor de valgte som de gjorde.

Men husk at åpne svar er vanskeligere å analysere enn lukkede spørsmål, siden respondentene har full frihet til å svare som de vil. Tekstanalysefunksjoner som holdningsanalyse og ordskyer kan imidlertid hjelpe deg med å raskt finne ut hvilken holdning kunden har med hensyn til betalingsvillighet.

Lukkede spørsmål gir respondentene et forhåndsdefinert sett med svaralternativer. For undersøkelser om betalingsvillighet kan de omfatte bestemte priser eller flere forskjellige prisklasser. Fordi lukkede spørsmål brukes til å samle inn konkrete resultater og registrere trender, kan de være nyttige når det gjelder bestemte prisspørsmål og for å få innsikt på et høyere nivå. 

Hvis du ville stille spørsmålet «Hvor mye forventer du at dette vil koste?» som et lukket spørsmål, måtte du gi flere svaralternativer, i motsetning til en åpen tekstboks. Det er også viktig å tenke på:

 • Antallet svaralternativer: Hvilket antall med prisalternativer du gir, kan variere avhengig av situasjonen og hva du prøver å oppnå. Tommelfingerregelen er imidlertid at du gir respondentene fire til seks svaralternativer.   
 • Flervalg eller dataområde: Vurder om du vil at svaralternativene skal være bestemte beløp eller prisområder. Førstnevnte kan gi mer konkrete resultater, mens sistnevnte gir mer anledning til fleksibilitet. 

Ofte kan effektiviteten og klarheten du får med lukkede spørsmål gjøre at de er det mest fornuftige valget i spørreundersøkelser om betalingsvillighet. Selv om åpne spørsmål om forventet kostnad vanligvis er å foretrekke fordi du ikke «leder vitnet» på noen måte, er lukkede spørsmål ideelle i situasjoner der prismulighetene er begrenset. Du har for eksempel allerede slått fast at tjenesten du tilbyr skal legges ut til en av tre mulige priser, og du vil ha litt veiledning om hvor mye de fleste er villige til å betale. Å bruke en pristestingsmal kan være en rask måte å legge fram lukkede spørsmål på, med et begrenset antall forhåndsbestemte alternativer.  

Lukkede spørsmål kan være spesielt nyttig når undersøkelsen av betalingsvillighet omfatter:

 • Konsepter på høyt nivå med få detaljer: Lukkede spørsmål kan være et godt valg når du er i starten av prosessen med å utvikle et nytt produkt eller ny tjeneste og du vil ha litt klarhet rundt hvilken retning som mest sannsynlig ville appellere til potensielle kunder. 
 • Konsepter uten eksisterende konkurrenter: I dette tilfellet forsøker du ikke å skille deg ut fra andre, lignende produkter, men skal utvikle et helt nytt ett. Med lukkede spørsmål kan du finne ut om forbrukerne ville være villige til å betale for denne type produkt, og få en følelse av hvor mye de ville betale.  
 • Begrenset svarsett: Alle lukkede spørsmål har på en måte et begrenset svarsett, fordi respondentenes alternativer ikke er ubegrenset. Det kan imidlertid være tilfeller der det gir mening å bare tilby tre svar til respondentene, som i prisområdeeksempelet ovenfor.
 • Prisfølsomhet: Prisfølsomhet er i hvor stor grad prisen på et produkt påvirker etterspørselen eller kundenes villighet til å kjøpe, og muligheten til å kvantitativt måle prisfølsomheten er en viktig faktor å vurdere når du skal finne prisen som er akkurat passe.

En høy prisfølsomhet betyr at det er en sterk sammenheng mellom prisen og etterspørselen blant kundene. Når prisen øker betydelig, reduseres salget. Hvis prisen er for lav, kan salget derimot være ganske upåvirket av en prisendring. 

Når det gjelder å analysere lukkede spørsmål i spørreundersøkelser om betalingsvillighet, er det lurt å benytte funksjoner som krysstabulering og kvalitetsreferanser, som kan hjelpe deg med å sammenfatte dataene og ta enklere, raskere beslutninger.

Van Westendorps prisfølsomhetsmodell er en flerspørsmålsmodell som har vist seg å være en effektiv måte å indirekte måle betalingsvillighet på, i stedet for å stille spørsmålet direkte til potensielle kjøpere.

I stedet for å be potensielle kunder om å angi ett enkelt prisforslag, hjelper Van Westendorp-modellen deg med å vurdere et prisområde.

For at denne prismodellen skal kunne fungere, må følgende fire spørsmål stilles på slutten av spørreundersøkelsen:

 1. Hvilken pris ville være så lav at du ville begynne å stille spørsmål ved kvaliteten på produktet?
 2. Ved hvilken pris ville du ansett dette produktet som et godt kjøp?
 3. Ved hvilken pris begynner dette produktet å virke dyrt?
 4. Ved hvilken pris er dette produktet for dyrt?

Van Westendorp-modellen er svært effektiv når det gjelder å sondere forbrukernes holdninger om et potensielt prisområde. Ved å unngå å bruke kun ett spørsmål om pris, blir det mindre skjevhet i undersøkelsen, og du får et mer omfattende perspektiv på prisområdet forbrukerne er villige til å betale for et produkt eller en tjeneste.

Hvis du vil at produktene og tjenestene dine skal selge – og selge på en måte som gir fortjeneste – er det uhyre viktig at du finner den optimale prisen. Spørreundersøkelser om betalingsvillighet er til fordel for både deg og kundene. Når du vil komme i gang, er det bare å registrere seg for en kostnadsfri SurveyMonkey-konto.

Merkevaresjef

Merkevaresjefer kan bruke dette verktøyet til å forstå målgruppen, vokse merket og bevise ROI.

Se SurveyMonkeys løsninger for firmaer innen profesjonelle tjenester

Se hvordan organisasjoner innen profesjonelle tjenester bruker SurveyMonkey for å få innsikt om kunder og marked.

AI-undersøkelse: Statistikk og trender fra 2023

Få tilgang til nye undersøkelser fra SurveyMonkey om hvordan kunstig intelligens setter viktige bransjer og forretningsområder på hodet – markedsføring, kundeopplevelse, markedsundersøkelse, utdanning og helse.

Skjema for anbefalinger

Kom i gang med skjemamalen for anbefalinger for å effektivisere innsamlingen av støtteerklæringer fra tilfredse kunder.