Spørsmålstyper i spørreundersøkelser

Ønsker du innsikt? Det er viktig å komme i gang på riktig vis. Måten du får informasjon på og spørsmålene du stiller, er av høy betydning i en vellykket spørreundersøkelse.

Før du hopper i det med å skrive spørsmål til spørreundersøkelsen, bør du spørre deg selv om hva du tenker å bruke svarene til. Kommer du til å stille direkte spørsmål? Hva med kategoriske spørsmål? Så snart du kjenner til målene med spørreundersøkelsen og informasjonen du vil samle inn, kan du enkelt velge spørsmålstyper for spørreundersøkelsen.

Nedenfor ser du noen av de vanligste spørsmålstypene for spørreundersøkelser og hvordan du bruker disse for å lage en flott spørreundersøkelse. Du kan se hvordan hver spørsmålstype kan se ut ved å gå til siden eksempelspørsmål .

Flervalgsspørsmål er den mest populære spørsmålstypen for spørreundersøkelser. De lar respondentene velge ett eller flere alternativer fra en liste med svar som du definerer. De er intuitive, lett å bruke på ulike måter, gir deg data som er enkle å behandle, og gir gjensidig utelukkende valg. Ettersom svaralternativene er faste, er det lettere for respondentene å gjennomføre spørreundersøkelsen.

Først og fremst får du strukturerte svar på spørreundersøkelsen som gir klare analysedata.

Flervalgsspørsmål kommer også i mange ulike formater. Hvis du vil lage en engasjerende spørreundersøkelse som også gir deg klare data, anbefaler vi deg å bli kjent med spørsmålstypene for spørreskjema som bruker flervalg:

Den mest grunnleggende varianten er flervalgsspørsmålet med enkelt svar. Slike spørsmål bruker et radioknapp-format (sirkelknappene representerer alternativer i en liste) som bare lar respondentene velge ett svar. De fungerer bra på binære spørsmål, spørsmål med vurderinger eller nominelle skalaer.

Flervalgsspørsmål med flere svar vises vanligvis med firkantede avmerkingsbokser. De lar respondenter merke alle valgene som gjelder for dem. For eksempel: «Hvilke av de følgende brusmerkene drikker du?»

En vanlig ulempe med flervalgsspørsmål er at de tvinger deg til å begrense svar til en forhåndsbestemt liste over alternativer. Dette kan føre til at resultatene dine blir partiske. Hva hvis ingen av svaralternativene passer for respondentene? De vil kanskje bare velge et tilfeldig svar, og dette kan påvirke nøyaktigheten av resultatene.

Du kan løse dette problemet ved å legge til et svaralternativ kalt «annet» eller et kommentarfelt. Det bør stå på slutten av alle valgene. Når respondenter ser det, vet de at de har mulighet til å svare spørsmålet med sine egne ord i stedet for dine.

I spørsmål med vurderingsskalaer (også omtalt som ordensspørsmål), viser spørsmålet en skala av svaralternativer fra et visst område (0 til 100, 1 til 10 osv.). Respondenten velger tallet som mest nøyaktig representerer svaret deres.

Net Promoter Score®-spørsmål er et godt eksempel på spørsmål med vurderingsskala. Kundene blir da spurt om hvor sannsynlig det er at de vil anbefale et produkt eller en tjeneste på en skala fra 0–10.

Med vurderingsspørsmål og numeriske vurderingsskalaer, er det viktig å gi kontekst til respondenten. Hvis du for eksempel spør dem: «hvor mye liker du iskrem?» uten å forklare verdien bak tallene i skalaen, har det ikke mye for seg å bruke en numerisk vurderingsskala.

Du har gjerne sett denne spørsmålstypen før. Likert-skalaspørsmål er «er du enig eller uenig»-spørsmålene som du ofte ser i spørreundersøkelser, og brukes til å måle respondentenes meninger og følelser.

Likert-skalaspørsmål gir respondenter en rekke alternativer – for eksempel alt fra «svært lite sannsynlig» helt opp til «svært sannsynlig». Dette er årsaken til at de fungerer bra til å forstå spesifikke tilbakemeldinger. Som et eksempel bruker spørsmålene i spørreundersøkelser for kundetilfredshet ofte en Likert-skala til å måle kundenes meninger eller holdninger.

Hvis du vil stille et par spørsmål på rad med de samme svaralternativene, er matrisespørsmål ditt beste alternativ. En serie av Likert-skalaspørsmål eller en serie av vurderingsskala-spørsmål kan fungere bra som et matrisespørsmål. Matrisespørsmål kan forenkle mye innehold, men det er viktig å være forsiktig med dem. Svært store matriser kan fort bli forvirrende og vanskelig å bruke på mobilenheter.

Rullegardinmenyer er en enkel måte å vise en lang liste av flervalgssvar på uten å sette ut respondentene. Dette vil gi dem en liste med svar som de kan bla i og velge fra.

Noen ganger kan kundene få mer kontekst når alle svaralternativene vises på en gang. Husk på dette om du vurderer å bruke mer enn én rullegardinmeny i spørreundersøkelsen.

Åpne spørsmål i spørreundersøkelser krever at respondenter skriver svaret sitt i en kommentarboks og gir ingen spesifikke forhåndsbestemte svaralternativer. Svarene betraktes dermed enkeltvis eller av verktøy for tekstanalyse.

Hva gjelder analyse av data, er ikke åpne spørsmål det beste alternativet. Det er ikke lett å kvantifisere nedskrevne svar, som er grunnen til at tekstbokser er bedre for å gi kvalitative data. Ved å la respondentene komme med tilbakemeldinger med sine egne ord, kan du avdekke muligheter som du ellers ikke hadde fått med deg. Hvis du derimot leter etter data som skal analyseres, kan du med fordel benytte deg av kvantitative markedsundersøkelser og stille lukkede spørsmål.

Bruk demografiske spørsmål i spørreundersøkelsene hvis du er interessert i å samle informasjon om en respondents bakgrunn eller inntektsnivå. Når det brukes skikkelig, kan disse spørsmålene i en spørreundersøkelse gi deg mer innsikt om målgruppen. Demografiske spørsmål er nyttige verktøy for å segmentere målgruppen basert på hvem de er og hva de gjør, hvilket lar deg ta et enda dypere dykk i dataene.

Så snart du blir kjent med de ulike spørsmålstypene du kan bruke i spørreundersøkelser, vil du fort kunne få mest mulig ut av dataene. Når du lærer hvilke spørsmålstyper du bør stille, kan du fokusere på den viktigste informasjonen som du får av respondentene. Frem til da kan du bruke spørreundersøkelse-verktøyene våre til å hjelpe deg å velge de beste spørsmålene til spørreundersøkelsen din.

Det trenger ikke å være vanskelig å opprette en bra spørreundersøkelse. Ikke la designet på et spørreskjema stoppe deg. Du kan lage et på noen få minutter ved å velge blant flere hundre av våre gratis, ekspertdesignede spørreundersøkelsesmaler bygget av våre egne eksperter på temaer og forskere på spørreundersøkelser.

Foretrekker du å lage en spørreundersøkelse fra bunnen? Bruk Spørsmålsbanken til å fylle spørreundersøkelsen med klargjorte spørsmål som kan hjelpe deg å få svarene du trenger. Uansett kan du være sikker på at du sitter igjen med en spørreundersøkelse som våre metodologer regner som upartisk.

Er spørreundersøkelsene dine klare for mobilbruk? I USA tas omtrent 3 av 10 SurveyMonkey-spørreundersøkelser på mobilen eller nettbrettet. Her er en rask sjekkliste for de ulike spørsmålstypene du bør stille og hvordan du kan formatere spørreundersøkelsen for å sikre at den er mobilvennlig.

  • Hold deg for det meste til flervalgsspørsmål i spørreundersøkelsen
  • Begrens antall spørsmål på hver side
  • Hold spørreundersøkelsene så kort som mulig for å minimere frafall
  • Bare krev svar på de viktigste spørsmålene
  • Hold formateringen på spørreundersøkelsen enkel – unngå fremdriftslinjer eller logoer da de tar opp verdifull plass
  • Unngå å bruke bilder – de tar opp verdifull plass på små skjermer
  • Test spørreundersøkelsen på ulike mobilenheter
  • Hold spørreundersøkelsens nettadresse kort og lettlest så den kan legges inn hvor som helst

Det er viktig å vite hvilke spørsmålstyper en bør bruke i spørreundersøkelser, og når en bør bruke dem. Når du først er kjent med ulike spørsmålstyper, kan du fokusere på hva du trenger fra respondentene, og dermed få mye bedre data enn noensinne.