Treff målmarkedet ditt gjennom markedssegmentering

Du kan ha verdens beste klimaanlegg, men du vil sannsynligvis få problemer med å selge det i Antarktis. Den samme regelen gjelder for alle produkter og tjenester: Uansett hvor godt det er, handler den andre halvparten av regnestykket om å finne det rette målmarkedet.

Det er her markedssegmentering kommer inn. Denne markedsføringsstrategien lar deg identifisere de ulike kundetypene du har og ønsker, og hjelper deg å nå dem med riktig produkt og budskap.

La oss gå gjennom definisjonen på markedssegmentering, hvordan det relaterer seg til å finne målmarkedet ditt, og hvilke typer spørreundersøkelser om markedssegmentering du kan bruke for å bli godt kjent med kundene dine.

Hvordan relaterer markedssegmentering seg til målmarkedet ditt?

Definisjonen på markedssegmentering: Markedssegmentering er en prosess som går ut på å dele opp en bred befolkning eller målmarked i undergrupper av forbrukere basert på visse delte egenskaper. Disse kan være basert på demografi (alder, kjønn osv.), geografisk plassering, holdninger og oppførsel.

En enkeltperson kan være en del av flere ulike grupper. De kan dele felles interesser eller behov med én gruppe, bo i samme område som en annen, eller være i samme alder som en tredje. Hver av disse undergruppene kan være et markedssegment for merkevaren eller selskapet som utfører analysen.

Segmenteringsstrategier kan være svært ulike for ulike virksomheter.

La oss si at du selger regnfrakker. Demografiske segmenter som menn, kvinner og barn har sannsynligvis svært ulike preferanser. På samme måte vil geografisk segmentering kunne avsløre at folk som bor på steder der det ofte regner – som Bergen eller Mawsynram – ha et annet forhold til regnfrakker enn noen som bor i Tromsø eller Adelaide.

Når du forstår disse ulike segmentene (og segmenttypene) kan du starte å skape kundeprofiler som gjør deg i stand til å flytte ressurser fra produktutvikling til markedsføring for å sikre at du treffer blink.

La oss ta en kikk på de vanligste formene for markedssegmentering.

Eksempler: typer av markedssegmentering

Spørreundersøkelser om markedssegmentering hjelper deg forstå hva de ulike medlemmene i målgruppen din har til felles og hva som skiller dem. Her er noen typer markedssegmenter du kan bruke for å finne målmarkedet ditt:

Demografisk segmentering

Noen av de viktigste datapunktene for eksisterende og potensielle kunder er grunnleggende demografi, som hvor gamle de er, hvor mye de tjener, hvor lang utdannelse de har osv. Demografisk segmentering er ofte en nyttig måte å dele opp målmarkedet på, og generelt et godt sted å starte i alle markedsføringsaktiviteter. (Du kan gå mer i dybden på dette temaet på vår side om demografiske spørreundersøkelser.)

Geografisk segmentering

Hvor folk bor kan ha stor betydning for hvordan de reagerer på interaksjoner med selskapet ditt. Finn ut hvor målgruppen din bor, og skreddersy markedsføringen slik at den tar høyde for lokale verdier.

Psykografisk segmentering

Noe av den mest subtile, men kraftigste markedsføringsinnsikten din kan komme fra disse undersøkelsene. Spørreundersøkelser er spesielt nyttige for denne typen undersøkelser. De lar deg gruppere kundene dine basert på livsstil, inkludert holdninger, verdier, vaner og meninger. Psykografisk segmentering hjelper deg å tolke de følelsesmessige elementene ved kjøp som ellers kan virke mystiske.

Adferdsbasert segmentering

Denne typen undersøkelser avslører hvordan kundene samhandler med ditt produkt eller tjeneste. For eksempel, hvor ofte handler de, og hvor? Posisjoner markedsføringen din annerledes basert på de som bruker produktet ditt daglig kontra de som ser på det som en luksus og bare bruker det av og til.

Hvordan bruke markedssegmentering til å nå målmarkedet ditt

Ulike typer markedssegmentering kan være nyttig i ulike prosjekter i bedriften, inkludert markedsføringskampanjer, produktutvikling og tiltak rundt kundeopplevelse og kundestøtte. Her er noen eksempler på når denne strategien kan være nyttig for din virksomhet:

Markedsundersøkelser: Når du kjører spørreundersøkelser mot potensielle kunder som sannsynligvis vurderer ditt produkt eller tjeneste, har du muligheten til å segmentere. Hvis du for eksempel sender en spørreundersøkelse om et nytt produktkonsept til en bred gruppe med mennesker, vil det være nyttig å legge til demografiske spørsmål for å forstå hvordan produktet appellerer ulikt til menn og kvinner, hvilken aldersgruppe du bør fokusere markedsføringen mot, og hvilke mangler du må utbedre for å øke markedsandelen din. Segmentering kan være en nyttig strategi, enten du er interessert i konsepttestingmerkevarebygging eller produktutvikling.

Kundetilfredshet: Enten du har kunder, klienter eller pasienter, er det sannsynligvis slik at ulike mennesker har ulike opplevelser med merkevaren din. Ved å legge til segmenteringsspørsmål i kundetilfredshets- og Net Promoter Score-spørreundersøkelser kan du enklere oppdage problemer og forbedre kundestøtten.

Andre muligheter: Segmentering er ikke begrenset til disse scenariene. Arrangementsplanleggere kan segmentere sponsorer blant deltagerne. Pedagoger vil kanskje se på forskjellen mellom gutter og jenter, eller lærere og støttepersonell. HR-avdelinger vil kanskje segmentere resultatene fra spørreundersøkelsen etter stillingsnivå, ansettelsestid eller avdeling.

Nøkkelen er å tenke gjennom hvordan du ønsker å segmentere før du skriver spørreundersøkelsen. Dersom du ikke stiller de riktige spørsmålene, vil du kanskje ikke kunne segmentere markedet slik du ønsker når det er på tide å analysere resultatene.

Stort sett vil demografiske opplysninger være det første du bør innhente om kundene dine. Det er verdt å ta en grundigere kikk på dette.

Få grunnleggende opplysninger for å forstå målmarkedet ditt

Noen få velskrevne spørsmål om demografi i spørreundersøkelsen hjelper deg å innhente nøkkelopplysninger til markedssegmenteringsanalysen. Ved å kjenne til målgruppens alder, kjønn, inntekt og utdanningsnivå (blant andre faktorer) får du et mye bedre inntrykk av hvem de er.

Prøv disse malene for demografiske spørreundersøkelser for å legge til de rette ekspertutviklede spørsmålene i din spørreundersøkelse om markedssegmentering.

Mal for demografi i USA

Hvor gamle er kundene dine? Hva er inntekts- og utdannelsesnivåene deres? Bruk dette som et utgangspunkt for en dybdeanalyse.

Mal for typisk kundedemografi

Hvis du markedsfører mot andre virksomheter, kan du spørre dem om deres egne kunder for å forstå deres behov bedre.

Spørreundersøkelsesmal for målmarkedets demografi

For å forstå B2B-kundene dine, bør du skaffe deg en bred innsikt i hvordan de definerer sine målmarkeder.

Vi vet at du ikke er den typen markedsfører som prøver å selge klimaanlegg til Nordpolen. Men nå som vi har gått gjennom de grunnleggende konseptene i markedssegmentering, kan du føle deg tryggere når du definerer kundesegmentene dine og skreddersyr markedsføringsaktivitetene deretter.

Finn ut hvordan SurveyMonkey kan styrke nysgjerrigheten din