Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Få ærlige tilbakemeldinger, og engasjer de ansatte med anonyme spørreundersøkelser. 

surveymonkey-seo-bilde


Som bedriftseier er det viktig å forstå hva medarbeiderne føler, for at de skal være produktive. Det er også viktig for å holde på medarbeidere. Den beste måten å skaffe innsikt fra medarbeidere på er med spørreundersøkelser. Men vil medarbeiderne dine være komfortable med å svare ærlig på spørsmålene? 

Med anonyme spørreundersøkelser for medarbeidere kan medarbeiderne dine gi ekte og ærlige tilbakemeldinger uten å være redde for represalier. La oss se på den anonyme spørreundersøkelsen for medarbeidere og hvordan du kan bruke den til å gjøre bedriftsmiljøet og kulturen mer effektiv og produktiv.

Spørreundersøkelser for medarbeidere er viktige verktøy for å få tak på inngående informasjon om medarbeiderne dine, direkte fra dem. Mange medarbeidere er imidlertid ikke komfortable med å svare ærlig og åpent på spørreundersøkelser fordi de er redd for følgene negative kommentarer, klager eller tilbakemeldinger kan få. Derfor kan en anonym spørreundersøkelse for medarbeidere være en livbøye.

Anonyme spørreundersøkelser innhenter ikke personlig identifiserbar informasjon, som medarbeideres ID-nummer, e-postadresse eller organisasjonsteam, og de sikrer at medarbeiderne ikke kan gjenkjennes basert på svarene de gir i spørreundersøkelsen (dersom spørsmålene er riktig utarbeidet). Med denne anonymiteten kan respondentene føle seg mer komfortable med å si hva de tenker og gi både positive og negative tilbakemeldinger. Anonymitet hindrer også skjevhet i ønsker om å oppnå sosial status, det vil si å svare på spørsmålene på en måte som ser bra ut i andres øyne. 

Anonyme spørreundersøkelser må ikke forveksles med konfidensielle spørreundersøkelser. I konfidensielle spørreundersøkelser innhentes personopplysninger, men de forblir private. Det betyr at administratorene av spørreundersøkelsene kan se hvem som har oppgitt hvilken informasjon og kan følge opp svarene de ønsker.

Som med alt annet finnes det ulemper med anonyme spørreundersøkelser for medarbeidere. Et av de største problemene er at det ikke går an å følge opp negative kommentarer. Hvis en medarbeider nevner et problem med ledelsen, men ikke oppgir hvilken avdeling eller leder det gjelder, går det ikke an å finne ut hvem dette handler om, og følge det opp.

Uten noen form for personopplysninger går det ikke an å segmentere svar ut ifra avdeling, team, ansiennitet eller andre medarbeidersegmenter for å sammenligne.

Og med friheten til å si hva som helst vil noen av medarbeiderne bruke denne muligheten til å klage for det det er verdt, uten å komme med konstruktive og handlekraftige tilbakemeldinger.

Anonyme spørreundersøkelser er svært nyttige i en rekke situasjoner på arbeidsplassen. Dersom du er villig til å innhente tilbakemeldinger på en slik måte at medarbeiderne føler seg trygge på å oppgi ærlige svar, vil det fremme tillit og gi deg den mest verdifulle informasjonen. 

Medarbeiderengasjement viser i hvor stor grad medarbeidere føler seg verdsatt og involvert i sitt daglige arbeid. Det viser også til hvor villige de er til å følge bedriftsmålet, og hvorvidt de oppriktig ønsker at selskapet skal lykkes. Nyere undersøkelser fra Gallup viser at medarbeiderengasjement ligger på 20 % i Norge og 23 % globalt. «Quiet quitting», også kalt moderat arbeidsinnsats på norsk, er vanlig over hele linja, og engasjementstrenden blant medarbeidere er på vei ned. Åpenbart er det viktig å forstå medarbeiderengasjement i konteksten av din egen virksomhet.

Er medarbeiderne dine engasjert? Den beste måten å finne ut av dette på er med spørreundersøkelser for medarbeiderengasjement. Hvis du lurer på om spørreundersøkelser om medarbeiderengasjement bør være anonyme, så er svaret ja. I hvert fall hvis du vil vite hva de faktisk tenker. Anonyme spørreundersøkelser for medarbeidere bruker for det meste kvalitative spørsmål. Det vil si at dataene du innhenter bør gi deg detaljert innsikt i hvorfor medarbeiderne dine er engasjert på jobb eller ikke.

Når du gjør noe med problemene som kommer frem i spørreundersøkelsen om medarbeiderengasjement, forbedrer du ikke bare engasjementet, men du sender også et tydelig signal om at du bryr deg om medarbeiderne dine og verdsetter det de tenker og føler. På grunn av at medarbeiderengasjement har en enorm innvirkning på bedriftens suksess, er det verdt å bruke en anonym spørreundersøkelse for å finne ut hvordan det ligger an og hva du må forbedre.

Medarbeidertilfredshet er et begrep som brukes for å beskrive hvor tilfredse medarbeidere er med jobben, erfaringer, arbeidsplassen og organisasjonen som helhet. Å forstå medarbeidertilfredshet er viktig for å bevare de beste arbeiderne og forbedre medarbeiderengasjementet på arbeidsplassen. Gallup-undersøkelsen vi henviste til ovenfor, viser også at medarbeidere i USA ikke er fornøyde med arbeidsplassene sine. Kun 19 % oppga at de var veldig fornøyd. Tilfredshet er en viktig del av engasjement. Derfor er det viktig å finne ut hva som forårsaker utilfredsheten, samt å gjøre noe med disse problemene for å forbedre både engasjementet og tilfredsheten.

For å finne ut hvordan organisasjonen gjør det i forhold til medarbeidertilfredshet kan du bruke den anonyme spørreundersøkelsen om medarbeidertilfredshet. Fordi tilfredshet er forbundet med lønn, kultur, anerkjennelse, fordeler, arbeidsmengde og effektiv ledelse osv., finner du ut hvordan du skal imøtekomme de konkrete og ikke-konkrete behovene til medarbeiderne dine. Denne kunnskapen, og det du gjør med den, har direkte innvirkning på medarbeiderengasjementet og evnen til å bevare medarbeidere.

Ved å gjøre spørreundersøkelsen om medarbeidertilfredshet anonym får du oppriktige tilbakemeldinger og kan finne ut hvilke områder som må forbedres. Når du gjør noe med denne tilbakemeldingen, sender du positive signaler til medarbeiderne dine om at du bryr deg om dem, som igjen øker tilfredsheten.

Sluttundersøkelser for medarbeidere er viktige verktøy for å finne ut hvorfor medarbeidere velger å forlate en bedrift. Svarene du får, gir viktig innsikt i hva som forårsaker utilfredshet blant andre medarbeidere, og hvorfor de kanskje kommer til å slutte i fremtiden.

Sluttundersøkelser for medarbeidere er viktige, men mange personer som slutter i bedrifter føler seg ikke komfortable med å være oppriktige i fysiske møter med en HR-representant. Dette er trolig fordi de vet at eventuell informasjon som oppgis i sluttintervjuet kan deles med tidligere kollegaer, rekrutterere eller den nye arbeidsgiveren. Anonyme sluttundersøkelser for medarbeidere er løsningen for å innhente verdifull informasjon fra medarbeidere som slutter.

Med anonyme spørreundersøkelser får medarbeiderne en alternativ måte å oppgi tilbakemeldingen på, som kan være viktig for å bevare eksisterende medarbeidere.

Ved å bruke anonyme klageskjemaer får medarbeidere beskyttelse når de skal kritisere eller komme med påstander om organisasjonen, enkeltpersoner eller team. Disse kan brukes til å håndtere klanderverdig oppførsel på arbeidsplassen, melde fra om klager eller rapportere hendelser. 

Anonyme klageskjemaer gjør medarbeidere i stand til å klage uten frykt for represalier. Det kan være avgjørende for om en hendelse blir rapportert eller ikke. Du kan forsikre medarbeiderne dine om at døren til HR alltid er åpen, men et anonymt klageskjema oppfordrer dem til å rapportere problemer med enkelt språk uten at de må minimere eller bagatellisere problemet ut av frykt.

Når du er klar til å lage anonyme spørreundersøkelser for medarbeidere, kan SurveyMonkey hjelpe deg. Vi har verktøyene og funksjonene du trenger for å innhente den nødvendige informasjonen samtidig som respondentene tilbys anonymitet.

Med SurveyMonkey kan du bruke en innsamler av anonyme svar for å hindre sporing og lagring av identifiserbar respondentinformasjon. Vi lagrer respondentens IP-adresse i backend-logger, som slettes etter 13 måneder.

Hvis du bruker flere innsamlere i spørreundersøkelsene, må du slå på anonyme svar for hver enkelt undersøkelse. Med Enterprise-abonnement kan administratorer velge å slå på standardinnstillingen anonyme svar for hele teamet. 

Pro-tips: Anonyme svar må slås på før du sender ut spørreundersøkelsen. Eventuelle svar som innhentes før du slår på denne funksjonen vil ikke være anonyme.

Når du bruker spørreundersøkelser for medarbeidere får du kanskje dette spørsmålet: «Er spørreundersøkelser for medarbeidere virkelig anonyme?» Inkluder en erklæring med kobling til spørreundersøkelsen, eller plasser tekst i introduksjonen i spørreundersøkelsen som besvarer dette spørsmålet. La medarbeiderne få vite hvordan svarene blir håndtert, og hvordan anonymiteten sikres. Å gi denne informasjonen i forkant øker sjansen for ærlige svar og større svarfrekvens.

Ved å bruke spørreundersøkelsesverktøy fra tredjeparter som SurveyMonkey er det enklere å sikre anonymitet. Det er fordi ingen informasjon som kan gjenkjennes, som e-postadresser eller IP-adresser, går via kontoadministratorene.

Det er noen åpenbare spørsmål du må unngå i anonyme spørreundersøkelser, som navn, e-post og telefonnummer osv. Men selv det å spørre om jobbtitler og organisasjon kan være vanskelig fordi teknisk sett så kan du begrense feltet og finne identiteten til den som tar spørreundersøkelsen.

Lag spørsmål som innhenter det du er ute etter og be om en begrunnelse på svaret. Du har ikke mulighet til å følge opp respondentene, så tenk nøye over måten du stiller spørsmålene på for å få mest ut av informasjonen du mottar.

Spørsmål som «Kommer du godt overens med lederen din?» bør byttes ut med «Får du den støtten og anerkjennelsen du trenger fra lederen din i jobben du gjør?» og «Hvordan viser lederen deg støtte og anerkjennelse?»

Du kjenner kanskje medarbeiderne dine godt, og det kan være fristende å forsøke å finne ut hvem som har svart hva. Men ikke gjør det. Selv om du tenker at språket i svaret virker kjent, så må du respektere medarbeiderne og ikke forsøke å finne ut hvem som skrev svarene. Det er et tillitsbrudd overfor medarbeiderne dine. Du forsikret dem jo om at spørreundersøkelsen skulle være anonym. Det kommer ingenting godt ut av å finne ut (eller tro at du har funnet ut) hvem en ansatt er, basert på svarene i spørreundersøkelsen.

Er du klar til å finne ut hva som hindrer medarbeiderengasjement? Hva som hindrer medarbeidertilfredshet? Hvorfor noen velger å slutte i organisasjonen din? Er det på tide å opprette et anonymt klageskjema eller sluttundersøkelse? Disse spørsmålene med mer kan besvares med en anonym spørreundersøkelse for medarbeidere opprettet med SurveyMonkey.

Registrer deg for en SurveyMonkey-konto for å komme i gang i dag. Vi har også abonnementer som imøtekommer behovene til alle enkeltpersoner, team eller bedrifter.