Effektiv bruk av kvantitativ forskning

Identifisering av kvantitative metoder og innhenting av data

Kvantitativ forskning lar deg generalisere resultatene fra en utvalgsgruppe til en hel gruppe mennesker.

Å være både strukturert og statistisk, kvantitativ forskning gir deg muligheten til å trekke konklusjoner og ta en kvalifisert beslutning om et handlingsforløp.

Mest kvantitativ forskning brukes for å bevise eller motbevise en forhåndsbestemt hypotese som du kan ha kommet frem til mens du utfører kvalitativ forskning.

Kvantitative spørsmål utgjør hovedtyngden av de fleste spørreundersøkelser, men blir ofte brukt ineffektivt. Når du lager et kvantitativt spørsmål, må du sørge for at det lar deg nå et av disse tre målene:

1. Definere et kjennetegn for respondentene dine: Alle avsluttende spørsmål har som mål å bedre definere en karakteristikk av respondentene dine. Dette kan inkludere innhenting av informasjon om:

  • En egenskap: Å identifisere alder, kjønn, rase, inntekt osv.
  • En oppførsel: Identifisere respondentvaner, for eksempel timer brukt på internett hver uke, pendlervaner, treningsrutiner, etc.
  • En mening eller holdning: Identifisere respondentens tanker, for eksempel hvor fornøyd en person er med et produkt, eller om de liker sin valgte politiker.

Når du kjenner disse egenskapene, kan du forstå hvem respondentene dine er, hvordan de opptrer og hva de liker eller forventer.

2. Måling av trender i dataene dine: Ved å kjøre den samme spørreundersøkelsen over tid, kan du begynne å gjenkjenne trender i dataene dine. Kanskje skifter meninger sakte i en bestemt retning, eller kanskje du kjenner igjen sesongmønstre? Kort sagt, å se på trender over tid gir resultatene fra spørreundersøkelsene kontekst.

Si for eksempel at du ber kundene dine om å vurdere deres tilfredshet på kundeservicen din på en skala fra «veldig fornøyd» til «veldig misfornøyd», og 20 prosent sier at de er «veldig fornøyde». Selv om det er bra å vite hvor du står for tiden, kan dette nummeret også brukes som en målestokk for å måle fremgangen din i fremtiden.

La oss si at etter den opprinnelige spørreundersøkelsen gjør du endringer for å bedre møte kundenes behov. Du kan nå gjennomføre den samme spørreundersøkelsen igjen og se om prosentandelen av kundene som er «veldig fornøyde» har steget eller falt. Dette lar deg effektivt måle fremdriften du gjør med kundetilfredshet over tid, samt direkte måle effekten av nye initiativer og prosesser implementert mellom spørreundersøkelser.

3. Å sammenligne grupper: spørreundersøkelsesspørsmål kan også brukes til å sammenligne grupper med respondenter

La oss gå tilbake til eksemplet over. Ved å legge til demografiske spørsmål om respondentenes alder, kjønn og inntekt, vil du kunne sammenligne spørsmål som: er unge menn mer fornøyde med tjenesten din enn eldre kvinner?

Ved å sammenligne forskjellige grupper, vil du kunne finne ut hvem du skal målrette, hvordan du kan sende dem melding, og når produktet ditt må endres for å passe til et bestemt marked. Du kan også sammenligne prosentene av kundene dine som er fornøyde med en kvalitetsreferanse for å se hvordan du står i forhold til konkurrentene.

Utenfor spekteret av spørreundersøkelser, kan du også bruke kvantitativ forskning på forskjellige måter. Ta en titt på et par eksempler på hvordan:

1. Å observere ekte data: Det er gode sjanser for at du samler inn data hver dag som kan hjelpe med å ta avgjørelser som støttes kvantitativt. Det kan være alt fra hvor lenge en kunde besøker nettstedet til hvilke sesonger du har flest salg. Denne informasjonen fra den virkelige verden, som i det siste har fått navnet store data, kan være like nyttig som veiledning for avgjørelser som å utføre egen forskning!

Store data kan fortelle deg mye om hva folk gjør, men husk at de sjeldent forteller deg hvorfor de handler på en spesiell måte. Du trenger mer direkte kvalitativ og kvantitativ forskning for det!

2. Forklarende eksperimentering: For å prøve å forstå «hvorfor» litt bedre, søker forklarende eksperimentering å bestemme en årsak-virkning sammenheng ved å se hva som skjer når noe nytt legges til et miljø. Dette nye elementet kan være alt fra å måle effekten av en reklame på salgs- eller kontorfester på ansattes engasjement

Si at du har planer om å endre emballasjen på noe du selger, og at du vil forstå den potensielle effekten på salget. Du kan introdusere den nye emballasjen i bare noen få butikker og sammenligne salget med den gamle emballasjen. Forklarende eksperimentering er konseptet bak A/B-testing.

Nå har du verktøyene for å starte, men ikke glem å innarbeide litt kvalitativ forskning før du gjør det. For mer informasjon om hvordan du bruker begge i forskningsdesignet ditt, sjekk ut denne artikkelen.

Denne artikkelen er en del av SurveyMonkeys Surveys 101-prosjekt. Vi ønsker å hjelpe flere med å lage smarte spørreundersøkelser. Finn ut mer om prosjektet og vårt engasjement innen undersøkelser.