Spørreundersøkelser for medarbeidere og menneskelige ressurser

Ta bedre avgjørelser som kommer hele organisasjonen til gode

Illustrasjon for spørreundersøkelser for personalressurser

Personalressursavdelingen ønsker å rekruttere og beholde de beste talentene. Det er ingen overraskelse. Avhengig av disiplinen til personalressursavdelingen, kan det hende at spørreundersøkelser for arbeidsplassen kan bidra til å forstå virkningen av gjeldende programmer og policyer og de kan også bidra til å identifisere forbedringsområder. Holdningene og meningene til medarbeiderne er sterkt knyttet til personalressursområdene medarbeidergoder, globale personalressurser og arbeidsstyrke. Spørreundersøkelser for personalressurser kan bidra til å knytte medarbeidernes roller, arbeid og ytelse opp mot firmamålene. Spørreundersøkelsesresultater vil avsløre metrikken du ønsker å spore, og du har resultatene du trenger for å presentere fremgangen.

Hvilke resultater får du når du spør medarbeiderne?

Du får bedre avgjørelser og en mer fornøyd arbeidsplass. Dette betyr en bedre ytelse og økt omsetning. Resultatene til hvilken som helst spørreundersøkelse for personalressurser vil avsløre forbedringsområder, som kan føre til en mer produktiv arbeidsstyrke. Med SurveyMonkeys maler for arbeidsplass, medarbeidere og opplæring kan du sette raskt i gang. Du kan bruke spørreundersøkelsene slik de er, eller tilpasse dem for å lage en kontinuerlig merkevareopplevelse. Sett inn logoen, velg dine egne temaer og farger og design en spørreundersøkelse som samsvarer med utseendet til organisasjonen.

Alle spørsmålene fra spørreundersøkelsesmalene for møte- og arrangementsplanlegging er eksempelspørsmål og kan tilpasses dine egne behov.

Følgende er vanlige fokusområder for mange firmaeiere, personalressursledere, fagfolk innenfor opplæring og utvikling og spesialister innenfor humankapital.

 • Medarbeidertilfredshet. Det er hemmeligheten bak en mer fornøyd og produktiv arbeidsstyrke. Bruk nettbaserte spørreundersøkelser for å identifisere hva som gjør medarbeiderne fornøyde og misfornøyde, og ta avgjørelser basert på tilbakemeldingene for å styrke nivået av tilfredshet. Stressete medarbeidere kan føre til et usunt arbeidsmiljø – som kan koste firmaet i form av tap av produktivitet.
 • 360-graders tilbakemelding og medarbeiderevaluering. Evaluer medarbeiderne basert på tilbakemeldinger fra ledere, kollegaer og underordnede. Denne typen tilbakemelding er fokusert på medarbeidervurdering fra flere perspektiver.
 • Karriereopplæring og utvikling. Hvilke kurs, hvilken kontinuerlig utdannelse eller annet trenger medarbeiderne for å oppfylle sine mål? Hva synes medarbeiderne om firmaets jobbopplærings- og -utviklingsprogram? Synes medarbeiderne at dette er en arbeidsplass som fostrer deres karrieremål og -ambisjoner?
 • Medarbeidergoder og godtgjørelse. Føler medarbeiderne at de blir tilstrekkelig kompensert? Samsvarer frynsegodene med personalets behov? Finnes det goder eller fordeler som de ønsker seg? Føler medarbeiderne at deres innsats blir anerkjent og satt pris på?
 • Selv-vurdering. Hvordan rangerer medarbeiderne seg selv, når det gjelder jobbinnsats og -tilfredshet? Har de nådd målene som de satte seg i begynnelsen av kvartalet eller året? Var målene som de satte seg fornuftige og oppnåelige?
 • Spørreundersøkelser for medarbeidere. Kommuniser med medarbeiderne jevnlig. Hva synes de mangler i et ideelt arbeidsmiljø? Ønsker de å arbeide eksternt? Få informasjon om kontorpolitikk og mål moralen til hele organisasjonen.
 • Jobbtilfredshet. Synes medarbeiderne at jobben og ansvaret er givende? Føler de seg utfordret og ser de fremdeles frem til å dra på kontoret hver dag? Er det andre roller som kanskje kan gi mer oppfyllelse eller et bedre læringspotensiale?
 • Medarbeidernes tilfredshet med firmaet. Hvordan vurderer medarbeiderne firmaet og arbeidsmiljøet? Føler medarbeiderne seg stresset av alle tidsfristene? Er medarbeiderne fornøyde med firmaets utvikling? Føler medarbeiderne seg engasjert i jobben og firmaet? Finnes det en tilstrekkelig balanse mellom arbeid og fritid?
 • Medarbeidernes tilfredshet med personalpolicyer. Hva synes medarbeiderne om ulike personalressursproblemer? Har medarbeiderne en god følelse når det gjelder arbeidsplassens sikkerhet og firmaets etikk? Er medarbeiderne fornøyde med sine kollegaer? Hvordan reagerer de på de nye policyene som nettopp ble publisert av personalressursavdelingen? Den beste måten å unngå et PR-problem eller et problem i forbindelse med sosiale medier, er å forstå hvordan medarbeiderne har det før de ytrer sine klager i all offentlighet.
 • Ledereffektivitet. Hva synes medarbeiderne om ledelsen, på tvers av avdelingene? Kommuniserer lederne sine forventninger med sine direkte rapporter? Er målene og visjonen til firmaet tydelig for alle medarbeiderne, på tvers av team, avdelinger og geografier?
 • Intervju med medarbeidere som slutter. Kan du lære noe fra medarbeidere som slutter, for å forbedre opplevelsen og den samlede medarbeidertilfredsheten til eksisterende medarbeidere i fremtiden?
 • Spørreundersøkelser for medarbeidermøter. Hva synes medarbeiderne om de kvartalsvise fellesmøtene? Eller Happy Hour på torsdager? Ønsker de å delta på flere arrangementer? Hva med en utflukt til Las Vegas eller Honolulu? Send ut en spørreundersøkelse og gjør det neste arrangementet eller møtet enda bedre.

5 måter å bruke spørreundersøkelser for medarbeidere til å nå dine mål

  1. Forbedre medarbeidertilfredshet
  2. Øke medarbeiderproduktivitet
  3. Håndtere bekymringer og tilfredshet når det gjelder medarbeidergoder
  4. Gjøre opplæringsøkter, møter og orienteringer mer effektive
  5. Beholde viktige medarbeidere

Spørreundersøkelser for medarbeidere i praksis

Følgende eksempler viser det sanne potensialet til spørreundersøkelser for personalressurser:

Lag kvalitetsreferanser

Et firma som selger ferdigpakkede forbruksvarer kan samle inn utdrag fra spørreundersøkelsen for medarbeidere for å undersøke ytelsen til personalressursavdelingene når det gjelder behandling av informasjon og mottagelighet. Spørreundersøkelsesresultatene brukes som et utgangspunkt for prestasjonsvurderinger og identifikasjon av forbedringsområder.

Spørreundersøkelsesresultater på flere språk

Med SurveyMonkeys funksjon for forgreningsspørsmål kan personalressursgruppen til en produsent lage og sende ut én spørreundersøkelse for medarbeidere, men motta svar på alle språkene i de landene de opererer. De kan bruke SurveyMonkey til å samle inn medarbeidernes synspunkter om personalressursavdelingen og dens tjenester.

SurveyMonkey tilbyr spørreundersøkelsesmaler for medarbeidere

Utnytt tiden best ved å dra fordel av SurveyMonkeys spørreundersøkelse for personalressurser og spørreundersøkelsesmaler for medarbeidere. Du kan lage din egen nettbaserte spørreundersøkelse på få minutter innenfor vårt brede utvalg av emner som medarbeidertilfredshet, 360-vurdering, rekruttering og mer. SurveyMonkey gir deg også tilgang til spørreundersøkelsesverktøyene du trenger, for å enkelt distribuere og analysere spørreundersøkelsene for personalressurser – noe som gjør at du kan ta smartere avgjørelser. Og vi ser også alvorlig på sikkerheten rundt spørreundersøkelser, så du kan være trygg på at dataene og innsikten er i gode hender.

På utkikk etter flere spørreundersøkelsestyper og -eksempler?

Hvorfor bruker over 20 millioner mennesker SurveyMonkey?

 • Gratis
  Send et ubegrenset antall spørreundersøkelser og meningsmålinger med vårt GRATIS abonnement.
 • Brukervennlig
  Lag og overvåk spørreundersøkelsene direkte på Internett – vi har gjort det enkelt å komme i gang, lære og bruke.
 • Intuitiv design
  Du trenger ikke være en programmerer eller ingeniør – hvis du kan bruke Facebook, da kan du bruke SurveyMonkey.
 • Sanntidsresultater
  Du kan vise dataene idet de kommer inn, holde dette for deg selv eller vise det til andre.
 • Pålitelig og erfaren
  SurveyMonkey har hjulpet over 20 millioner fornøyde kunder med å samle inn informasjon på nett.
 • Ekspanderer i tråd med dine behov
  SurveyMonkeys PRO-abonnementer forsterker muligheten til å samle inn og tolke informasjonen, med avanserte analyseverktøyer og mer.