Slik utfører du en langtidsstudie: Spore resultatene over tid

trenderEn spørreundersøkelse er som et øyeblikksbilde: Fra en spørreundersøkelse, kan du bare trekke konklusjoner om én eneste gang, et sted og en gruppe mennesker. Og ofte, er dette alt du trenger å vite.

Men noen ganger, ønsker du også å forstå hvordan mennesker som deltok i spørreundersøkelsen endrer seg. I så fall, vil ikke én spørreundersøkelse eller et øyeblikksbilde være nok – så vi må gjenta spørreundersøkelsene for å spore og forstå trender over tid.

Hvis du ønsker å se hvordan mennesker forandrer seg, er det to måter du kan gjøre det på. Det første er benchmarking, noe som betyr at du spør ulike grupper av mennesker det samme spørsmålet over tid for å se hvordan synspunktene deres endres. Den andre måten, og fokuset til denne artikkelen, er en langtidsspørreundersøkelse.

Når du driver med en langtidsstudie eller -spørreundersøkelse, følger du i hovedsak den samme gruppen av respondenter over en lang periode, i uker, måneder eller år.

Dette skiller seg fra en tverrsnittsspørreundersøkelse, som er en fancy måte å si at hver av de spurte bare fullfører spørreundersøkelsen én gang, men du kan gjennomføre spørreundersøkelsen flere ganger for å innhente referansedata. (Det er øyeblikksbildet av spørreundersøkelsen)

Men hvorfor skulle du ønsker å gjennomføre en langtidsstudie? Vel, du ønsker kanskje å overvåke endringer i løpet av respondentenes liv for å kunne trekke konklusjoner fra en (veldig konsekvent!) gruppe av respondentene.

Slik vil gjentatte spørreundersøkelser hjelpe deg med å ta smartere valg

Selv om du kanskje ikke ønsker å gjennomføre en flere tiårs lang studie for øyeblikket, kan du dra nytte av å gjenta spørreundersøkelser og spore endringer i dine respondentenes holdninger og atferd over tid. (Forresten, når du kartlegger de samme menneskene gang på gang, gjennomfører du det som også kalles en panelspørreundersøkelse.)

La oss for eksempel si at du jobber med markedsføring på nett og du ønsker å vite hvordan leserne vil reagere på en nytt design på nyhetsbrevet som sendes ut på e-post.

I stedet for å bare sende leserne en spørreundersøkelse etter at du har endret designet, kan du send dem en spørreundersøkelse og spør dem hva de liker (og ikke liker) om designet som brukes i dag (dvs. lage en konsepttest). Du kan også bruke tilbakemeldingene deres til å informere om det nye designet!

Deretter kan du sende dem en oppfølgingsspørreundersøkelse når du har sendt ut det nydesignede nyhetsbrevet. Fordi du kartlegger de samme personene, kan du sammenligne holdningene og meningene i det første designet mot hvordan de reagerer på det andre designet, og mindre endringer vil være statistisk signifikante. Hvis du valgte å sende ut to tverrsnittsspørreundersøkelser til ulike grupper av mennesker, ville du trenger å se en større endring for å se en betydelig forskjell.

Hvis du gjør flere endringer i designet basert på lesernes tilbakemeldinger, kan du fortsette å finjustere designet over tid og sørge for at tilfredshetsrangeringen ikke blir under den innledende tilfredshetsrangeringen til det første designet.

Et alternativ til den langsiktige panelspørreundersøkelsen

Det å gjenta spørreundersøkelser med det samme panelet fungerer godt når du vil spore endringer i respondentenes holdninger og atferd, men noen ganger vil du ikke kunne kartlegge nøyaktig de samme menneskene flere ganger på rad.

I dette tilfellet, selv om du sender ut nyhetsbrevet til de samme personene, kan det være du ikke får de samme holdningene. Personene kan ha meldt seg av nyhetsbrevet, og nye lesere kan ha meldt seg på.

Det er da du skal utføre noe som kalles en roterende panelspørreundersøkelse. Alt du trenger å gjøre er å gradvis rotere en del av de første personene ut av spørreundersøkelsespanelet og supplere de med nye lesere. (I dette tilfellet, kan du enkelt spore hvem fra e-postlisten din som fyller ut spørreundersøkelsene.)

På denne måten vil spørreundersøkelsen gi et godt anslag av vurderingene til alle leserne, gamle eller nye, mens du samtidig fanger opp endringer i holdningene til samme gruppe mennesker.

3 tips for å lage spørreundersøkelser for en langtidsstudie

Her er tre ting du må huske på når du lager langtidsstudien:

1. Det er best at spørsmålene er identiske for alle spørreundersøkelsene. Forskning har vist at det å endre måten spørsmålene blir spurt på, kan føre til vesentlig forskjellige svar, selv fra de samme menneskene. Så hvis du vil ha mest nøyaktige svar på undersøkelse om trender, bør du prøve å stille de samme spørsmålene i hver spørreundersøkelse du sender ut på nytt.

2. Når du planlegger en panelspørreundersøkelse, bør du husk at ikke alle som svarte på den første spørreundersøkelsen vil svare på den andre spørreundersøkelsen. Så hvis du vil ha en panelspørreundersøkelse der du kartlegge den samme gruppen av mennesker 3 ganger og vil ha minst 1000 respondenter i den tredje spørreundersøkelsen, må du ha flere enn 1000 respondenter i den første spørreundersøkelsen, da du må ta høyde for at noen sannsynligvis ikke vil svare på den andre og tredje spørreundersøkelsen.

3. Du må bestemme deg for hvor ofte du ønsker å gjennomføre spørreundersøkelsen. Hvis du gjennomfører spørreundersøkelser for ofte, kan du kaste bort nyttige ressurser og tid fordi du ikke vil ha nok tid til å gjennomføre endringer i mellomtiden. Men hvis du for sjeldent gjennomføre spørreundersøkelser kan flere mennesker hoppe av panelspørreundersøkelsen fordi de er lei av å måtte gjennomføre for mange spørreundersøkelser, noe som betyr at du vil ha færre respondenter i senere spørreundersøkelser.

Når du tenker over det, er mulighetene hvor du kan bruke en langtidsstudie, uendelige. Du kan se om den nye reklamen faktisk påvirket folk til å kjøpe produktet eller følge opp produktkjøpere for å se om de har hatt glede av å bruke produktet.

Selv om ett datasett kan kaste lys over en enkelt forekomster, vil innholdet som kommer fra å gjenta spørreundersøkelser over tid vil hjelpe deg å ta informerte beslutninger og gjennomføre forbedringer.

mingnanlSkrevet av Mingnan Liu, Survey Scientist, SurveyMonkey.