Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Internett er for alle – lag tilgjengelige skjemaer

Møt nye standarder ved å tilby universelt utformede nettskjemaer. Våre tips hjelper deg.

God, moderne nettdesign er universelt utformet og dermed tilgjengelig for alle, inkludert personer med funksjonsnedsettelser. Dette er blitt standard overalt på internett. På mange steder, som for eksempel i USA, er det juridiske krav til utforming av digitale løsninger. Nettskjemaer er ikke noe unntak. 

Universell utforming sørger for at alle brukere kan fylle ut de nettbaserte skjemaene deres. Enten de skal brukes til arrangementregistrering, tilbakemeldinger, jobbsøknader eller noe annet, får dere hjelp av vår beste praksis til å gjøre dem tilgjengelig for alle.

Svært mange personer har en eller annen form for funksjonsnedsettelse – i USA er tallet for voksne 61 millioner. Internett skal kunne brukes av alle – derfor er det nødvendig å fjerne hindre som stenger folk ute fra nettbasert kommunikasjon. Universell utforming påvirker ikke bare personer med funksjonsnedsettelser. Universelt utformede digitale løsninger er også en fordel for en rekke andre grupper: personer som bruker mobile enheter med små skjermer, eldre mennesker med endringer i kapasitet og funksjoner, personer med dårlig internettforbindelse eller bredbånd, samt personer som i en begrenset periode har nedsatt funksjonsevne som hemmer deres mulighet til å bruke internett.

Hvis nettstedet eller nettskjemaet deres ikke er tilgjengelig for alle, stenger dere potensielt sett store deler av befolkningen ute fra nettstedet og hindrer dem i å bruke tjenestene deres.

I vår tid utfører vi mange oppgaver på nettet. Internett er en livsviktig ressurs i arbeid, utdanning, helsevesen, bankvesen og på mange andre felt. Et utilgjengelig nettsted er omtrent som en butikk uten rullestolrampe utenfor. Den hindrer noen personer i å gå inn. Når folk blir utestengt fra å bruke ressurser på grunn av utilgjengelige nettsteder eller skjemaer, blir de også utestengt fra å delta i disse sidene ved det moderne samfunn. For eksempel kan et nettbasert registreringsskjema som ikke er tilgjengelig, føre til at brukere med funksjonsnedsettelser ikke får registrert seg.

Alle bør ha samme tilgang til nettbasert innhold. Vær inkluderende og hjelp personer som er eldre, nevrodiverse eller har nedsatt syn ved å bruke universell utforming på nettstedet og i skjemaene deres. Å gjøre nettbasert innhold tilgjengelig for alle er det riktige å gjøre.

Med universelt utformede nettsider og skjemaer får bedriften deres et større publikum. Og dette publikumet får en bedre opplevelse på nettstedet deres. Tilgjengelig utforming øker også nettrafikk og kundeengasjement, og kan føre til flere konverteringer. Det gjør også nettbasert innhold mer tilgjengelig for eldre, folk med begrenset tilgang til teknologi og for personer i landlige områder eller i utviklingsland. Ignorerer dere behovene til personer med funksjonsnedsettelser, stenger dere en svær gruppe med potensielle kunder ute.

The World Federation of Advertisers anslår at markedet tilknyttet funksjonsnedsettelser påvirker disponibel inntekt verdt over 13 billioner dollar. Hvorvidt nettstedet deres er tilgjengelig eller ikke, kan med andre ord føre til økt omsetning – eller det kan koste dere dyrt.

Beste praksis for tilgjengelighet på nettet er definert av World Wide Web Consortium (W3C) i retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som setter den internasjonale standarden for universell utforming av digitale løsninger.

I tillegg til WCAG finnes etablerte juridiske rammeverk som sikrer tilgjengelighet på internett. Hvis du for eksempel driver et nettsted for amerikanske myndigheter, er du underlagt section 508 of the Rehabilitation Act.

Den amerikanske loven mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, Americans with Disabilities Act (ADA), regnes ikke som en lov med stor slagkraft, men den brukes ofte i sivile søksmål mot eiere av nettsteder som ikke møter standarden for tilgjengelighet. Det er med andre ord viktig å forstå hva denne standarden innebærer.

De to kravene i WCAGs retningslinjer består av fire prinsipper. Hvert av disse tar for seg et spesifikt tilgjengelighetsbehov. WCAGs hurtigguide, WCAG Quick Reference, viser hvordan man oppfyller kravene tilknyttet hvert enkelt prinsipp. La oss ta en grundig kikk på hvert av dem med tanke på hvordan prinsippet påvirker nettbasert skjemaer.

Det første prinsippet for tilgjengelig design viser til at brukere må kunne oppfatte innholdet på siden. Noen punkter under dette prinsippet er relevant for skjemaer:

 • Gi tekstalternativer til alt ikke-tekstlig innhold, for eksempel kontroller
 • Om skjemaet inneholder en video, må den ha undertekster
 • Organiser innholdet i en rekkefølge som gir mening
 • Ikke bruk presentasjon som kun bygger på farge
 • Sørg for tilstrekkelig kontrast mellom tekst, bakgrunn og bilder

Det andre prinsippet viser til at brukere må kunne betjene hovedfunksjonene i skjemaet. Så husk på disse tingene:

 • Innholdet skal være enkelt å navigere med forskjellig utstyr
 • Innholdet skal kunne navigeres ved hjelp av et tastatur
 • Overskrifter, ledetekster og titler skal beskrive emner og hensikten med det aktuelle innholdet

Det tredje prinsippet i WCAG 2 er at innholdet på et nettsted skal være enkelt, tydelig og lett å forstå. Overdrevent kompliserte ord eller begreper kan gjøre det vanskelig for enkelte brukere å forstå informasjonen – spesielt hvis de har kognitive vansker. Husk på disse tingene når du lager et nettskjema:

 • Bruk klart, konsist språk
 • Unngå idiomer og sjargong
 • Forklar forkortelser
 • Hold om mulig lesenivået på eller under ungdomsskolenivå
 • Sørg for at feilkoder er beskrevet i tilfelle en inndatafeil oppstår
 • Bruk ledetekster eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren
 • Gi hjelp basert på konteksten

Det fjerde og siste prinsippet handler om at innholdet må være robust nok til å bli tolket av en rekke forskjellige brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi (f.eks. skjermlesere). Husk på følgende når det gjelder nettskjemaer:

 • Bruk riktige markeringsspråk, tagger og elementer
 • SurveyMonkey sørger for at nettskjemaer er kompatible og programmert til å fungerer sammen med kompenserende teknologi

Når du er klar til å lage ditt første universelt utformede nettskjema, så husk at funksjonsnedsettelser kommer i mange fasonger, og at de kan påvirke måten personer bruker digitale løsninger på. Heldigvis finnes det mange måter organisasjoner kan sørge for at nettsteder og skjemaer er tilgjengelig for alle på. 

Nedenfor gir vi en oversikt over noen av de mest brukte måtene du kan gjøre nettskjemaer mer tilgjengelige på. Det finnes mange flere, men la oss begynne med denne beste praksisen. 

En av de enkleste måtene å gjøre innhold leselig for personer med nedsatt syn på er å bruke tekst- og andre sidelementer som skaper en tydelig kontrast mot bakgrunnen. Sterkere kontraster gjør det faktisk lettere å lese teksten for alle brukere, spesielt personer med fargeblindhet.

SurveyMonkey tilbyr både klassiske og standard-temaer du kan bruke til skjemaer, og begge overholder kravene i Section 508. Se etter ikonet for tilgjengelighet når du velger tema.

De følgene temaene overholder kravene i Section 508: Original, Arktisk, Isfjell, Pastell, Akvamarin og Kull. Disse temaene finner du under stilfanen i opprettingsverktøyet for skjemaer.

Brukere med nedsatt syn bruker ofte skjermlesere for å navigere og betjene nettbasert innhold. Teknologien leser skjemainnholdet høyt og gir informasjon om andre elementer på siden. 

For at skjermlesere skal fungere ordentlig, må de kunne oppfatte hva et skjemafelt er ute etter, slik at de kan kommunisere dette til brukeren. Ikke anta at plassholderteksten i skjemafeltet er tilstrekkelig. En ledetekst som tydelig forklarer hvilken informasjon man skal oppgi, må legges til ved siden av det aktuelle feltet. I tillegg bør alle skjemakontroller, inkludert felt, avmerkingsbokser og alternativknapper, ha en tilhørende <ledetekst>-attributt i sidens kode.

SurveyMonkey sørger for at alle skjemaer som opprettes med opprettingsverktøyet vårt for skjemaer, har riktig koding i tjenerdelen.

Skjermlesere og annen programvare har kommet langt, men de sliter fortsatt med å tolke innhold i bilder og videoer. Det kan være lurt å ikke bruke slike elementer, så skjemaer blir mer tilgjengelige.

I tilfeller der det er nødvendig med bilde eller video, må du inkludere alternativ tekst. Alternativ tekst er en attributt man kan legge til et bilde eller en video, som leses opp for dem som bruker skjermlesere. Den skal beskrive hvordan bildet eller videoen ser ut, samt funksjonen de har. 

Alternativ tekst skal være veldig beskrivende. For et bilde av en vaffeltallerken kan du for eksempel skrive bare «vaffel». Men det hadde vært bedre å skrive «nystekt vaffel med rømme og rørte jordbær». Den siste versjonen gir en mer sannferdig beskrivelse av bildet, og er derfor til større nytte for brukere med nedsatt syn.

Noen felt på et skjema er obligatoriske, mens andre kanskje er valgfrie. Du kan bruke forskjellige farger for å skille mellom obligatoriske og valgfrie felt, men dette fungerer ikke for alle brukere. 

Obligatoriske felt er merket med stjerne i SurveyMonkey, og det er viktig å forklare helt i begynnelsen av spørreundersøkelsen at det er obligatorisk å fylle ut felt med stjerne.

La oss se på tilbakemeldingsskjemaer som et eksempel. Uansett hva slags tilbakemeldinger du er ute etter, er det lurt å gjøre noen av spørsmålene obligatoriske. I et tilbakemeldingsskjema for kunder blir kunden kanskje spurt om opplevelsen av Merkevare A. Dette spørsmålet må besvares, og det bør derfor være obligatorisk. På slutten av spørreundersøkelsen blir kunden kanskje spurt om hen har noen tilleggskommentarer om opplevelsen av Merkevare A. Dette bør det være valgfritt å svare på, slik at kunden – hvis hen ikke har noe å tilføye – kan hoppe over spørsmålet uten at det oppstår feil.

Skjermlesere og annen kompenserende teknologi fungerer ikke optimalt når innholdet på skjermen endres raskt. «Ett spørsmål om gangen»-formatet viser ett skjemafelt om gangen, og går automatisk videre til neste felt så snart det nåværende er ferdig utfylt. Et format med så raske endringer fungerer dårlig med kompenserende teknologi, og fører til at brukerne blir frustrerte. Samle heller spørsmål i grupper basert på tema, og bruk flere sider bare hvis det er nødvendig.

 • matrise med rullegardinmenyer
 • klikkekart
 • side som tar imot betaling
 • flerspråklige spørreundersøkelser (skjermlesere klarer ikke å velge språk fra en rullegardinmeny)
 • tvunget rangering for spørsmål med matrise/vurderingsskala

Hvorfor bør man følge beste praksis for tilgjengelige skjemaer? Ganske enkelt fordi det kan få uønskede konsekvenser om skjemaer ikke er tilgjengelige. De alvorligste konsekvensene er avbrutt økt og søksmål.

Som vi allerede har nevnt, finnes det mange personer med funksjonsnedsettelser i befolkningen. Når innhold er tilgjengelig, kommer dere i kontakt med et større publikum. Dette fører til at flere personer bruker de nettbaserte skjemaene deres. Hvis folk ikke kan fylle dem ut skikkelig, avbryter de økten. Dermed mister dere tilbakemeldinger, registreringer eller annen informasjon.

Lovverk som omhandler universell utforming av digitale løsninger, kan som regel ikke håndheves. Derimot anlegger noen organisasjoner søksmål mot eiere av nettsteder som ikke møter tilgjengelighetsstandarder. Slike søksmål har det blitt flere av de siste årene. For å unngå å bli saksøkt må dere påse at skjemaene er så tilgjengelige som mulig.

Bruk SurveyMonkey til å gjøre nettskjemaer tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. Da får dere maksimalt ut av dem. Følg våre tips og beste praksis for å lage gode, effektive skjemaer.

Apropos skjemaer, så har vi et opprettingsverktøy som hjelper dere med å lage og dele nettskjemaer til blant annet registrering, tilbakemeldinger, klager og betaling. Med dette verktøyet lager og tilpasser dere skjemaer for et hvilket som helst formål, og dere kan bruke integreringer til å ta imot betaling, automatisere arbeidsflyt og mye mer. 

Alt du trenger for å komme i gang, er en SurveyMonkey-konto. For å lage flere skjemaer med teamet ditt, velg abonnementet som passer deg best i dag!