Akademiske spørreundersøkelser

Få mer dybde i akademisk forskning med bedre data

Sett teoriene dine på prøve. Solide spørreundersøkelsesdata gjør forskningskonklusjoner sterkere og mer overbevisende. I tillegg gir de direkte bevis for å støtte eller avkrefte påstander.

Akademikere kan bruke spørreundersøkelser til å teste hypoteser om holdninger og atferd på en rekke områder: næringsliv, politikk, helse og mer! Har du et nytt forskningsprogram? Forhåndstest dine intuisjoner med åpne spørsmål først og få rike, kvalitative data. For langsgående forskning, kan gjentatte spørreundersøkelser hjelpe deg å etablere en grunnlinje og spore endringer over tid.

Videre kan du med det nettbaserte mediet sende spørreundersøkelser til folk rundt i verden i stedet for å måtte hente dem inn på gamlemåten. Du slipper også stresset med å skrive inn data fra håndskrevne spørreundersøkelser, så du sparer både tid og penger. Når du bruker SurveyMonkey, lastes dataene dine direkte inn i Excel eller SPSS.

Skal du lansere et storstilt eller kostbart prosjekt? I så fall bør du sørge for at du har fjernet alle potensielle feilmomenter i spørreundersøkelsen før du tar steget fullt ut. Ved å teste metodikken med en nettbasert spørreundersøkelse og et praktisk eksempel først, kan du fange opp eventuelle feil eller misforståelser tidlig, slik at du sparer tid og penger.

Før du tester hypotesen bør du finpusse metoden for hvordan du oppsøker målgruppen. Hva er den beste måten å nå dem på? Per post eller e-post? Er de jevnlige Internett-brukere? Bruker de smarttelefoner? Deltar de i sosiale nettverk? Med denne informasjonen kan du innhente eksempeldata på en raskere, billigere og enklere måte.

Ønsker du å undersøke den langsiktige virkningen av offentlig helsebevissthetsprogrammer, finanspolitikk, energipraksis og annet blant mer spesifikke grupper av mennesker? Bruk spørreundersøkelser for å innhente grunnlinjedata og for å få regelmessige oppdateringer.

Bruk spørreundersøkelser for å få tilbakemeldinger og vurderinger på steder der du er i lære eller under opplæring. Dette gir deg verdifull innsikt i måten du fremstår på i den profesjonelle verden. Bruk tilbakemeldingene du får fra praksisen din, doktorgradsstudentarbeid, laboratoriearbeid eller studentopplæring som en veiledning i din kontinuerlige ferdighetsutvikling.

Her er noen måter du kan bruke spørreundersøkelser på til å støtte bestemte områder av studier og akademisk forskning.

Utforsk pasientdemografi, atferd, tilgang til helsetjenester, kjønnsrelaterte helseproblemer, oppsøkende samfunnsprogrammer og mer. SurveyMonkey har et omfattende utvalg av spørreundersøkelsesmaler for helsevesenet og medisinsk forskning du kan dra og slippe inn i spørreundersøkelsen, inkludert PHQ-9, standardmetoden for å evaluere depressive tendenser.

Bruk spørreundersøkelser om helse og livsstil til å samle informasjon fra forskningsfag om helse- og livsstilsvaner.

Bruk maler fra SurveyMonkeys utvalg av nettbaserte spørreundersøkelser for utdannelse og skoler for forskningsprosjekter på familie- og skolerelasjoner, pedagogiske resultater, skoleklima, nettbaserte læringsprogrammer, studenttilfredshet og mer. Utnytt maler som for eksempel Harvard Graduate School of Education Pre K-12 spørreundersøkelse for foreldre for detaljert tilbakemelding fra foreldre om sine barns utdanningserfaring.

Korrelerer holdninger og tilnærminger til spesifikke befolkningsgrupper med perspektiver på en rekke opplevelser og problemer, fra sosiale nettverk til mediekonsum, politiske synspunkter til sosial identitet, og mer.

Bruk SurveyMonkey Audience til å hjelpe deg med å nå målgruppene for forskningen din, og bygg relevante data fra den virkelige verden inn i dine forskningsforslag eller forretningsplaner. SurveyMonkey har en brukervennlig demografimal verifisert av våre metodologer som du kan legge til i en hvilken som helst undersøkelse for å sikre at du vet hvem du ser på.

Oversikt over verktøysett

Oppdag verktøysettene som hjelper deg å dra nytte av feedback i nettopp din rolle eller bransje.

Løsninger for nettopp din stilling

SurveyMonkey hjelper deg med å gjøre en bedre jobb. Oppdag hvordan du kan få større gjennomslag med vellykkede strategier, produkter, opplevelser og mer.

Skjemamal for påmelding til virtuelt arrangement

Administrer påmeldinger til virtuelle arrangementer og oppnå bedre deltakelse med malen for påmeldingskjema for virtuelle arrangementer.

Skjemamal for påmelding til seminar

Gjør seminarpåmelding enklere og få bedre deltakelse med den brukervennlige skjemamalen vår for påmelding til seminar. Den kan tilpasses etter behov.