Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Slik bruker du sideinndeling i spørreundersøkelser

Med sideinndeling kan du organisere spørreundersøkelser og forbedre brukeropplevelsen. Lær hvordan og når du bør bruke det.

Når du lager en spørreundersøkelse, må du tenke over hvordan du skal administrere spørsmålene. Du kan enten lage en sidedelt undersøkelse, eller en undersøkelse med uendelig rulling. Sideinndeling kan fungere som en strategisk fordel for spørreundersøkelser fordi det kan føre til økt svarfrekvens og redusert avbruddsfrekvens blant respondenter. I denne artikkelen forklarer vi hva sideinndeling betyr, hva som er fordelene og begrensningene, og hvordan du bruker sideinndeling i spørreundersøkelser. 

Med sideinndeling fordeles elektronisk innhold på forskjellige sider i stedet for at alt er plassert på én nettside der brukeren må rulle nedover. Denne typen nettstruktur ledsages ofte av sidetall som plasseres øverst eller nederst på hver side. Med uendelig rulling dukker innhold opp mens brukeren fortsetter å rulle, og denne strukturen fungerer som en bunnløs nettside. Sideinndeling gjør at respondentene kan navigere gjennom undersøkelsen ved å klikke på et sidetall for å gå fra ett spørsmål til det neste. Da kan du ha ett spørsmål per side i motsetning til å vise hele undersøkelsen på én side der brukerne må rulle nedover helt til de er ferdige. 

En fordel med sidedelte undersøkelser er at de er enklere å organisere. Hvis du for eksempel lager en spørreundersøkelse med ett spørsmål per side, skiller hvert spørsmål seg ut fra de andre. Å arrangere spørsmålene på denne måten fører til en mer brukervennlig utforming der brukerne kan fokusere på ett spørsmål om gangen. En slik tilnærming kan være mindre overveldende for respondentene enn en hel side med spørsmål. 

Å arrangere spørsmålene som en lang liste på én side gjør at respondentene kan skumlese alt på én gang. Hvis du har mange spørsmål, kan dette gjøre brukerne mer uvillige til å fullføre undersøkelsen fordi de føler det vil ta for lang tid. Hvis du i stedet sprer lange spørsmål over separate nettsider, ser det mindre avskrekkende ut for brukeren. På den annen side bidrar én-sides undersøkelser til færre spørsmål, fordi de ikke krever mye rulling. 

Sideinndeling er nyttig for spørreundersøkelser med bilder og video. Det kan for eksempel være nyttig å inkludere bilder i forbindelse med flervalgsspørsmål om bestemte merkevarer. Bilder tilfører farger, struktur og design til en undersøkelse, noe som gjør at blir mer tiltalende visuelt sett. Det er mer sannsynlig at nettbasert innhold beholder oppmerksomheten til respondenter når det er fint å se på. Når respondenter er engasjerte, er det også mer sannsynlig at de fullfører undersøkelsen, og da får du innsikten du er ute etter. 

Med sideinndeling kan respondentene legge til et bokmerke på siden de er på hvis de må ta en pause, og de kan dermed gjøre ferdig spørreundersøkelsen når det passer dem. Hvis du gir respondentene en sidedelt spørreundersøkelse, kan de se hvor lang undersøkelsen er uten å måtte rulle nedover. Denne funksjonen er spesielt nyttig for mobile enheter. En liten skjerm kan få en kort til middels stor spørreundersøkelse til å virke lang. Siden du kan bruke sidetall med sideinndeling, kan respondentene umiddelbart vurdere hvor lang tid det tar å fullføre undersøkelsen. 

En annen fordel med sideinndeling er at du fortsatt kan innhente innsikt hvis en respondent går ut av undersøkelsen før den er fullført. Hvis en respondent ikke fullfører undersøkelsen, kan du likevel få svarene på spørsmålene respondenten svarte på. Når du bruker en undersøkelse med uendelig rulling, må respondentene fullføre hele skjemaet for at du skal få tilbakemeldinger og innsikt. 

Det er alltid lurt å forstå begrensningene til en funksjon når du skal lage en spørreundersøkelse. Virksomhetsmålet angir hva slags informasjon du ønsker fra en spørreundersøkelse. I noen tilfeller kan en sideinndelt undersøkelse føre til hindringer. Her er en kort liste over dem: 

 • Requires users to click “Next” every time they finish a question: While pagination offers a clearer way to highlight each question, it also prompts respondents to click a box or page number to get to the next question. This extra step disrupts the ease of scrolling through a survey. It’s especially challenging for mobile-device users. The smaller screen may require respondents to the additional step of enlarging their screen to access the click button that takes them to the next page. The high number of pages might also discourage respondents from taking or completing the survey.
 • Potential for more technical difficulties: Pagination imparts more web pages within a survey. The more questions you have, the more pages the survey will need. More web pages means more work for you to ensure every page is optimized. If your online survey includes photos and video, you’ll have to make sure there aren’t any broken links and photos load quickly. 
 • May provide lower satisfaction with the survey: Taking up too much of a respondent’s time could result in user dissatisfaction. If you have a lot of questions, you’ll also have a lot of pages and page numbers. A high volume of pages may cause user fatigue resulting in respondents exiting the survey prematurely or refusing to take it. 

Les om flere fordeler og ulemper med rulling vs. sideinndeling i spørreundersøkelser. 

I en spørreundersøkelse må du alltid stille de riktige spørsmålene på riktig måte. Bruken av sideinndeling vil avhenge av hvilke type spørsmål du stiller og hvordan du stiller dem. Her er noen nyttige tips som kan hjelpe deg med å avgjøre om sideinndeling er nødvendig for neste undersøkelse: 

 • When the survey is longer: While paginated surveys may typically have one question per page, it is possible to put more than one question on a survey page. If you do this, it’s recommended to keep the questions somewhat related to one another. For instance, demographic questions can remain on the same page. Multiple-choice questions can go on another. Questions related to one photo or video can also go on one page. Also, organizing your questions by topic is recommended for better organization.
 • If the survey has skip logic, randomization, or question and answer piping: Tailor your questions so they speak directly to the respondent. The more responsive your questionnaire is to users, the more engaged the users will be. The more active users are, the more likely they are to complete the survey. Remember that’s your objective. 
  • Branch or skip logic can help customize surveys for each respondent. Here's how it works: You'll provide a series of answers to each question. Each of those answers leads to another specific set of questions relevant to the selected answer. Test question skip logic
  • Question and answer piping allows you to customize questions according to the user’s answer. For instance, if you ask what a respondent's favorite color is and the user answers 'blue,' then the next question could be: Why do you like the color blue? Watch how question and answer piping works
  • Randomization shuffles your questions for each user so that every survey asks the same questions in a different order. Watch this video about randomization. 

Spørreundersøkelsene kan være så korte eller lange som du vil. Antall spørsmål per side er opp til deg. Denne sideinndelte spørreundersøkelse om medarbeiderengasjement presenteres for eksempel i avsnitt. Den deler opp mer enn 40 spørsmål i overkommelige avsnitt som «Medarbeiderinformasjon» og «Karriereutvikling».

Det er enkelt å bruke sideinndeling. God organisasjon er viktig for å vurdere spørsmålene dine. Når du tilpasser spørreundersøkelsen, er det best å gjøre utseendet så enkelt som mulig. Det er ikke nødvendig å gjøre det for avansert. Husk å være konsekvent med hver side i undersøkelsen. Du kan også gjøre brukeropplevelsen unik via personlig tilpasning. 

Her er en kort sjekkliste for hvordan du bruker sideinndeling i neste undersøkelse:

 1. Organize: If you have a long list of questions, organize and label them by topic association. Providing topical labels tells the user what kind of questions to expect. It’s also helpful when it’s time to analyze feedback.
 2. Assess: Gauge exactly how many questions you have. If you have a lot of questions, then it’s best to spread them out. Avoid putting too many questions on one page. At the same time, it’s best to avoid too many pages. Manage survey pages to help organize your long list of questions. 
 3. Customize: Use SurveyMonkey to create custom surveys. Provide a unique experience for respondents to keep them engaged. Pick a theme, customize your look, and brand your survey today
 4. Unify: When customizing your survey webpages, try to remain steady with the same style for each page. Providing the same design for each page shows consistency, dependability, and fosters trust. 
 5. Simplify: Always start your survey with easy questions. Begin with demographics, but only ask for the information that will help your insights. Name and email are basic but also useful. 
 6. Personalize: Make respondents feel like they’re being heard. Utilizing skip logic, randomization, and question and answer logic will create a tailor-made survey for each user. 
 7. Number: Include page numbers at the bottom or top of the survey page. Providing this information allows the user to gauge how many more questions they have to answer. 

Hensikten med sideinndeling er å gi brukere en komfortabel opplevelse når de svarer på hvert spørsmål i spørreundersøkelsen. Sideinndeling gjør det enklere å organisere en lang liste med undersøkelsesspørsmål på en måte som ikke virker overveldende på respondentene. Ellers risikerer man at de ikke fullfører undersøkelsen. 

Registrer deg for å opprette en kostnadsfri konto og få hjelp med å tilpasse og bruke sideinndeling i neste spørreundersøkelse. 

Oversikt over verktøysett

Oppdag verktøysettene som hjelper deg å dra nytte av feedback i nettopp din rolle eller bransje.

Oppdag SurveyMonkey Enterprise-funksjoner

Administrer tilbakemeldinger med SurveyMonkeys sikkerhetsfunksjoner, dataintegrering, personvern- og overholdelsesstandarder – på storbedriftsnivå.

Finn ut hvordan populære merkevarer skaper vekst med SurveyMonkey

Gjør som de fremste merkevarene som bruker SurveyMonkey til å lage vinnende produkter og opplevelser som driver vekst.

Bidra til merkevarestrategien din med betimelig innsikt i merkevaresporing

Få tilgang til verktøy som kan håndtere merkevaretilstand, utvikle merkevarebevissthet og utvikle holdningen til merkevaren over tid. Registrer deg kostnadsfritt, og prøv spørreundersøkelser for merkevaresporing i dag.