Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

Slik bruker du sideinndeling i spørreundersøkelser

Med sideinndeling kan du organisere spørreundersøkelser og forbedre brukeropplevelsen. Lær hvordan og når du bør bruke det.

Når du lager en spørreundersøkelse, må du tenke over hvordan du skal administrere spørsmålene. Du kan enten lage en sidedelt undersøkelse, eller en undersøkelse med uendelig rulling. Sideinndeling kan fungere som en strategisk fordel for spørreundersøkelser fordi det kan føre til økt svarfrekvens og redusert avbruddsfrekvens blant respondenter. I denne artikkelen forklarer vi hva sideinndeling betyr, hva som er fordelene og begrensningene, og hvordan du bruker sideinndeling i spørreundersøkelser. 

Med sideinndeling fordeles elektronisk innhold på forskjellige sider i stedet for at alt er plassert på én nettside der brukeren må rulle nedover. Denne typen nettstruktur ledsages ofte av sidetall som plasseres øverst eller nederst på hver side. Med uendelig rulling dukker innhold opp mens brukeren fortsetter å rulle, og denne strukturen fungerer som en bunnløs nettside. Sideinndeling gjør at respondentene kan navigere gjennom undersøkelsen ved å klikke på et sidetall for å gå fra ett spørsmål til det neste. Da kan du ha ett spørsmål per side i motsetning til å vise hele undersøkelsen på én side der brukerne må rulle nedover helt til de er ferdige. 

En fordel med sidedelte undersøkelser er at de er enklere å organisere. Hvis du for eksempel lager en spørreundersøkelse med ett spørsmål per side, skiller hvert spørsmål seg ut fra de andre. Å arrangere spørsmålene på denne måten fører til en mer brukervennlig utforming der brukerne kan fokusere på ett spørsmål om gangen. En slik tilnærming kan være mindre overveldende for respondentene enn en hel side med spørsmål. 

Å arrangere spørsmålene som en lang liste på én side gjør at respondentene kan skumlese alt på én gang. Hvis du har mange spørsmål, kan dette gjøre brukerne mer uvillige til å fullføre undersøkelsen fordi de føler det vil ta for lang tid. Hvis du i stedet sprer lange spørsmål over separate nettsider, ser det mindre avskrekkende ut for brukeren. På den annen side bidrar én-sides undersøkelser til færre spørsmål, fordi de ikke krever mye rulling. 

Sideinndeling er nyttig for spørreundersøkelser med bilder og video. Det kan for eksempel være nyttig å inkludere bilder i forbindelse med flervalgsspørsmål om bestemte merkevarer. Bilder tilfører farger, struktur og design til en undersøkelse, noe som gjør at blir mer tiltalende visuelt sett. Det er mer sannsynlig at nettbasert innhold beholder oppmerksomheten til respondenter når det er fint å se på. Når respondenter er engasjerte, er det også mer sannsynlig at de fullfører undersøkelsen, og da får du innsikten du er ute etter. 

Med sideinndeling kan respondentene legge til et bokmerke på siden de er på hvis de må ta en pause, og de kan dermed gjøre ferdig spørreundersøkelsen når det passer dem. Hvis du gir respondentene en sidedelt spørreundersøkelse, kan de se hvor lang undersøkelsen er uten å måtte rulle nedover. Denne funksjonen er spesielt nyttig for mobile enheter. En liten skjerm kan få en kort til middels stor spørreundersøkelse til å virke lang. Siden du kan bruke sidetall med sideinndeling, kan respondentene umiddelbart vurdere hvor lang tid det tar å fullføre undersøkelsen. 

En annen fordel med sideinndeling er at du fortsatt kan innhente innsikt hvis en respondent går ut av undersøkelsen før den er fullført. Hvis en respondent ikke fullfører undersøkelsen, kan du likevel få svarene på spørsmålene respondenten svarte på. Når du bruker en undersøkelse med uendelig rulling, må respondentene fullføre hele skjemaet for at du skal få tilbakemeldinger og innsikt. 

Det er alltid lurt å forstå begrensningene til en funksjon når du skal lage en spørreundersøkelse. Virksomhetsmålet angir hva slags informasjon du ønsker fra en spørreundersøkelse. I noen tilfeller kan en sideinndelt undersøkelse føre til hindringer. Her er en kort liste over dem: 

 • Respondentene må klikke på «Neste» hver gang de har svart på et spørsmål: Med sideinndeling blir hvert enkelt spørmål fremhevet på en tydelig måte, og respondentene blir instruert til å klikke på et sidetall eller en knapp for å komme til neste spørsmål. Dette ekstra trinnet gjør at man ikke kan skrolle seg raskt gjennom en undersøkelse. Det er spesielt utfordrende for dem som bruker mobile enheter – fordi skjermen er mindre, må respondenter kanskje forstørre den for å kunne klikke på knappen som tar dem til neste side. Det høye sidetallet kan også «ta motet» fra respondenten, slik at de ikke fullfører spørreundersøkelsen eller lar være å ta den i det hele tatt.
 • Øker risikoen for tekniske problemer: Sideinndeling øker antallet nettsider i en spørreundersøkelse. Jo flere spørsmål du har, desto flere sider blir det i undersøkelsen. Og flere nettsider innebærer mer jobb for å sikre at alle sidene fungerer optimalt. Hvis den nettbaserte spørreundersøkelsen inneholder bilder og videoer, må du også sørge for at alle koblinger fungerer som de skal, og at bildene lastes raskt inn. 
 • Kan gi lavere tilfredshet: Tar spørreundersøkelsen for lang tid, kan respondentene bli misfornøyde. Hvis du har mange spørsmål, blir det også mange sider. Et høyt sidetall kan gjøre at respondentene går lei og ikke fullfører undersøkelsen, eller at de ikke tar den i det hele tatt. 

Les om flere fordeler og ulemper med rulling vs. sideinndeling i spørreundersøkelser. 

I en spørreundersøkelse må du alltid stille de riktige spørsmålene på riktig måte. Bruken av sideinndeling vil avhenge av hvilke type spørsmål du stiller og hvordan du stiller dem. Her er noen nyttige tips som kan hjelpe deg med å avgjøre om sideinndeling er nødvendig for neste undersøkelse: 

 • Når spørreundersøkelsen er lengre: Sideinndelte spørreundersøkelser har vanligvis ett spørsmål per side, men det går også an å ha mer enn ett spørsmål på samme side. Hvis du gjør dette, anbefales det at spørsmålene har med hverandre å gjøre. Demografiske spørsmål kan for eksempel stå på én og samme side. Spørsmål om produktdesign på en annen. Spørsmål som gjelder et enkelt bilde eller en video kan også plasseres på samme side. Å innordne spørsmålene etter emne er også anbefalt.
 • Hvis spørreundersøkelsen har forgrening, randomisering eller gjenbruk av spørsmål og svar: Skreddersy spørsmålene så de taler direkte til brukeren. Jo mer responsiv undersøkelsen er, desto mer engasjerte blir brukerne. Jo mer aktive brukerne er, desto mer sannsynlig er det at de fullfører undersøkelsen. Husk at det er dét som er målet ditt. 
  • Med avansert forgrening kan spørreundersøkelsen tilpasses hver enkelt respondent. Slik fungerer det: Du oppgir en rekke svaralternativer til hvert spørsmål. Hvert enkelt alternativ fører videre til hvert sitt sett med spørsmål som er relatert til svaret som ble valgt. Prøv ut forgreningsspørsmål-logikk
  • Med gjenbruk av spørsmål og svar kan spørsmål tilpasses svaret til brukeren. Hvis du for eksempel spør hva favorittfargen til brukeren er, og hen svarer «blå», kan neste spørsmål være: Hvorfor liker du fargen blå? Se hvordan gjenbruk av spørsmål og svar fungerer
  • Randomisering bytter om på spørsmålsrekkefølgen for hver bruker, slik at alle brukere blir stilt de samme spørsmålene, men i forskjellig rekkefølge. Se denne videoen om randomisering. 

Spørreundersøkelsene kan være så korte eller lange som du vil. Antall spørsmål per side er opp til deg. Denne sideinndelte spørreundersøkelse om medarbeiderengasjement presenteres for eksempel i avsnitt. Den deler opp mer enn 40 spørsmål i overkommelige avsnitt som «Medarbeiderinformasjon» og «Karriereutvikling».

Det er enkelt å bruke sideinndeling. God organisasjon er viktig for å vurdere spørsmålene dine. Når du tilpasser spørreundersøkelsen, er det best å gjøre utseendet så enkelt som mulig. Det er ikke nødvendig å gjøre det for avansert. Husk å være konsekvent med hver side i undersøkelsen. Du kan også gjøre brukeropplevelsen unik via personlig tilpasning. 

Her er en kort sjekkliste for hvordan du bruker sideinndeling i neste undersøkelse:

 1. Systematiser: Hvis du har en lang liste med spørsmål, kan du ordne og merke dem etter emne. Med emneetiketter vet brukerne hva slags spørsmål de kan vente seg. De er også nyttige når du skal analysere tilbakemeldinger.
 2. Beregn: Finn ut nøyaktig hvor mange spørsmål du har. Har du mange spørsmål, er det best å spre dem utover. Unngå å ha for mange spørsmål på én side. Samtidig er det best å unngå for mange sider. Hold orden på sidene i undersøkelsen, så blir den lange spørsmålslisten mer håndterlig. 
 3. Tilpass: Bruk SurveyMonkey til å lage egendefinerte spørreundersøkelser. Gi respondentene en unik opplevelse, så de ikke mister interessen. Velg et tema, tilpass utformingen og profiler undersøkelsen din i dag
 4. Ensrett: Når du lager egendefinerte nettsider i en spørreundersøkelse, bør hver side ha samme stil. Å være konsekvent med designet vitner om pålitelighet og inngir tillit. 
 5. Forenkle: Start alltid undersøkelsen med enkle spørsmål. Begynn med demografisk informasjon, men be kun om opplysninger som gir innsikt. Navn og e-postadresse er enkle, men også nyttige, opplysninger. 
 6. Individualiser: Få respondentene til å føle seg hørt. Ved hjelp av forgrening, randomisering og gjenbruk kan man skreddersy undersøkelsen til hver enkelt respondent. 
 7. Nummerer: Inkluder sidetall øverst eller nederst på hver side i spørreundersøkelsen. Med denne ekstra informasjonen kan brukerne beregne hvor mange spørsmål de har igjen. 

Hensikten med sideinndeling er å gi brukere en komfortabel opplevelse når de svarer på hvert spørsmål i spørreundersøkelsen. Sideinndeling gjør det enklere å organisere en lang liste med undersøkelsesspørsmål på en måte som ikke virker overveldende på respondentene. Ellers risikerer man at de ikke fullfører undersøkelsen. 

Registrer deg for å opprette en kostnadsfri konto og få hjelp med å tilpasse og bruke sideinndeling i neste spørreundersøkelse. 

Oversikt over verktøysett

Oppdag verktøysettene som hjelper deg å dra nytte av feedback i nettopp din rolle eller bransje.

Ta imot forespørsler på en enkel måte med nettbaserte forespørselsskjemaer

Lag og tilpass forespørselsskjemaer på en enkel måte for å ta imot forespørsler fra medarbeidere, kunder og flere. Bruk de ekspertbygde malene vår for å komme i gang i løpet av noen få minutter.

Gi bedriften et løft med nettbaserte bestillingsskjemaer

Enkelt lag og tilpass bestillingsskjemaer og motta betalinger for varer og tjenester, eller bruk én av ekspertmalene våre for å komme i gang på få minutter.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.