Spørsmål i studentundersøkelser som vil gi nyttige tilbakemeldinger

Spørreundersøkelser for studenter er nyttige kilder til tilbakemeldinger for lærere, og en anledning til selvrefleksjon for studentene. Spørreundersøkelser ved starten, underveis og ved slutten av et skoleår hjelper deg å planlegge effektive forelesninger, nå frem til studenter som sliter og forbedre opplæringsmetodene dine.

Det er selvfølgelig ikke alle spørsmål i en studentundersøkelse som gir nyttige svar. Her er en liste på spørsmål til spørreundersøkelser for studenter som vil hjelpe deg å samle nyttig innsikt fra studentene dine:

Finn ut hva slags temaer klassen sliter med ved å be studentene om å rangere de viktigste forelesningene, fra enklest til vanskeligst. Svarene hjelper deg å forstå hvilket materiale som relativt sett byr på større utfordringer, og lar deg justere tilnærmingen til temaene i fremtiden. Du kan for eksempel arrangere en gjennomgangsforelesning etter forelesningen, eller dedikere mer tid til å forbedre pensum.

Du kan stille dette spørsmålet ved å bruke en dra-og-slipp-spørsmålstype for rangering. Ved å bruke forelesninger som svaralternativer, kan du raskt minne studentene på hva dere gikk gjennom. Disse interaktive spørsmålene er dessuten morsomme, og kan motvirke rettlinjing (når en respondent som kjeder seg raskt gjennomfører en spørreundersøkelse ved å velge samme svar på alle spørsmål). Bare pass på at du ikke legger til for mange svaralternativer! 10 eller flere svaralternativer kan være utfordrende for respondentene dine.

Lekser styrker læringen, men noen studier har vist at for mye lekser kan ha en negativ påvirkning på trivselen. Mer enn halvparten av studenter svarer for eksempel at  lekser er deres hovedkilde til stress. Og studenter som bruker mer enn to timer på lekser hver dag står i fare for å utvikle stressrelaterte helseproblemer.

Finn ut mer om leksevanene til studentene dine med flervalgs- eller glidebryter-spørsmål. Hvis det dukker opp noen avvikende observasjoner – enten de bruker altfor lite tid eller altfor mye – bør du følge opp for å finne ut hvorfor.

Du vet sannsynligvis allerede hvilke klasseromsaktiviteter studentene dine liker best, men vet du hvilke som er mest verdifulle for læringen deres?

Spør studentene gjennom et flervalgsspørsmål. Du kan følge opp med et enkelt tekstboks-spørsmål og spørre hvorfor de mener akkurat denne aktiviteten er så nyttig.

Hvis du har skrevet spørsmål til spørreundersøkelser for studenter før, vet du at de mest nyttige svarene ofte er de som er mest spesifikke. Så be studentene dine føre opp spesifikke ting de liker og misliker ved studiet gjennom en kommentarboks. Studentene kan velge å adressere dynamikk i klasserommet, styring av klasserommet, pensum eller andre ting de er opptatt av i et slikt åpent spørsmål.

Mange lærere er redd for å be studentene sine om personlige tilbakemeldinger. Selv om det kan være skummelt å åpne seg for negative tilbakemeldinger, vil det å oppsøke konstruktive tilbakemeldinger og ta dem på alvor kunne ta deg til et nytt nivå i jobben.

Før du ber studentene om å komme med måter du kan forbedre deg på som lærer, bør du be dem rangere deg med en tall- eller glideskala. Selv om rangeringen alene ikke er spesielt nyttig, vil den kunne hjelpe deg å vurdere fremgangen etterhvert som du blir bedre.

Dette spørsmålet åpner for konstruktiv tenkning fra studentene, i stedet for kritisk tenkning. Du må selvfølgelig sortere forslagene fra studentene basert på hva som er og ikke er realistisk, men ved å adoptere et eller flere forslag viser du studentene at du lytter til dem.

Rådet studentene dine gir til andre sier mye om hva de tar med seg videre fra klassen. Hva fokuserer de på i rådene sine – pensum, prøver, lærerstilen? Dette spørsmålet avslører ikke bare hva de nåværende studentene mener om klassen, men forventningene fremtidige studenter har på sin første dag.

Hvilket prosjekt, oppgave eller prøve er studentene stolte av? I en klasseromssetting stopper vi sjelden for å feire studentenes personlige suksesser. Derfor er det viktig for studentene å identifisere og uttrykke sine egne måloppnåelser. Dette er spesielt viktig fordi stolthet i læring er tett knyttet til høyere akademisk suksess.

Hvis du stiller dette spørsmålet tidlig i skoleåret, vil det hjelpe deg å skreddersy pensum til studentenes interesser. Hvis du stiller spørsmålet mot slutten av skoleåret, vil det oppfordre studentene dine til å tenke gjennom sine egne akademiske interesser. Det kan også være en god idé å gi studentenes svar til neste års lærer for å bygge kontinuitet i læringen mellom de to klassene.

Spørsmål i spørreundersøkelser for studenter spiller en viktig rolle i forbedring av studentenes opplevelse av læringen. Ved å stille de rette spørsmålene vil du kunne identifisere hva som fungerer og ikke fungerer i klasserommet. Det vil hjelpe deg å fokusere på de riktige områdene som har den største påvirkningen på læringsmetodene, og studentenes opplevelse vil bli bedre.