Hva er en Likert-skala?

Finn ut mer om en av de mest pålitelige metodene for å måle meninger, oppfatninger og atferd, og hvordan du kan bruke den i den neste spørreundersøkelsen din.

Likert-skalaen

Har du noen gang svart på et spørsmål hvor du ble bedt om å fortelle hvor enig eller uenig du var i noe?

Denne typen spørsmål er kjent som en Likert-skala. Likert-skalaer brukes ofte for å måle holdninger og meninger med større grad av nyanse enn enkle «ja/nei»-spørsmål.

La oss utforske hva et Likert-spørsmål består av, finne eksempler, forstå når du kan bruke dem og se hvordan du kan bruke dem i spørreundersøkelsene dine.

For å forstå Likert-vurderingsskalaen må du først forstå hva en spørreundersøkelsesskala er.

En spørreundersøkelsesskala representerer et sett svaralternativer – enten numeriske eller verbale – som dekker et utvalg meninger om et emne. Den er alltid en del av et avsluttende spørsmål (et spørsmål som gir respondentene forberedte svarvalg).

Så, hva er et spørreundersøkelsesspørsmål i Likert-skala? Det er et spørsmål som bruker en skala på 5 til 7 poeng, noen ganger kalt en tilfredshetsskala, som går fra ett ytterpunkt til et annet. Vanligvis inkluderer Likert-skala-spørsmålene et moderat eller nøytralt valg.

Likert-skalaen (oppkalt etter oppfinneren, den amerikanske samfunnsforskeren Rensis Likert) er veldig populær fordi den er en av de mest pålitelige måtene å måle meninger, oppfatninger og atferd på.

Sammenlignet med binære spørsmål, som gir deg to svaralternativer, gir Likert-spørsmål deg mer detaljerte tilbakemeldinger om hvorvidt produktet ditt var bare «godt nok» eller (forhåpentligvis) «utmerket». Likert-spørsmål kan også hjelpe deg med å finne ut om de ansatte føler seg «veldig fornøyde», «noe misfornøyde» eller nøytrale om den nylige firmaturen dere var på.

Denne metoden lar deg avdekke grader av meninger som kan gjøre en stor forskjell i å forstå tilbakemeldingene du får. Det kan også fremheve hvilke deler av produktet eller tjenesten som bør forbedres.

Likert-skala-spørsmål brukes i mange forskjellige spørreundersøkelser, om du vil finne ut hva de ansatte synes om jobben sin eller hva kundene dine synes om det nye produktet deres.

Her finner du noen eksempler på hvordan Likert-spørsmål kan se ut, slik at du kan bruke dem så effektivt som mulig:

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med selskapet vårt?

 • Svært tilfreds
 • Noe tilfreds
 • Verken tilfreds eller utilfreds
 • Noe utilfreds
 • Svært utilfreds

Jeg er fornøyd med investeringen organisasjonen min gjør innen utdanning:

 • Svært enig
 • Enig
 • Verken enig eller uenig
 • Uenig
 • Svært uenig

Hvor nyttig var innholdet som ble presentert på det profesjonelle arrangementet?

 • Svært nyttig
 • Veldig nyttig
 • Litt nyttig
 • Ikke særlig nyttig
 • Ikke nyttig i det hele tatt

Siden det finnes mange forskjellige typer spørreundersøkelsesspørsmål kan det være vanskelig å vite når du bør bruke Likert-spørsmål.

Likert-skalaen er nyttig for å komme til bunnen av et spesifikt emne for å finne ut (i større detalj) hva folk synes om det. Derfor kan du vurdere å bruke Likert-spørsmål når du vil finne ut mer om …

 • Folks reaksjoner til det nye produktet deres
 • Hva teamet ditt synes om en nylig utvikling på kontoret
 • Hva kundene deres synes om kundeservicetilbudet i selskapet deres
 • Hvor vellykkede det offentlige arrangementet deres var hos de som deltok

… eller andre spørsmål der du må måle holdning til noe spesifikt og du vil få et dypere detaljnivå i svarene dine.

Hvis du vil være litt nerdete, kan vi jo fortelle deg at dette dypere detaljnivået er det eksperter kaller varians. Jo mer varians du har, desto bedre kan du forstå nyansene i noens tankegang.

in-article-cta
Unngå det tunge arbeidet med å lage Likert-spørsmål
SurveyMonkey Genius hjelper deg med å bygge spørreundersøkelser raskt og med selvtillit – bare velg en svartype for å legge til et sett forhåndsskrevne svarvalg til spørsmålet ditt automatisk.
Les mer

En super ting med Likert-skalaen er at den kan hjelpe deg med å unngå noen av de vanlige fellene man kan gå i når man designer en spørreundersøkelse, som å lage veldig åpne spørsmål som det kan være vanskelig for respondentene å tenke på. Dette kan føre til at de blir frustrerte og begynner å svare for raskt – og ødelegger kvaliteten på dataene dine.

Spørreundersøkelsesdesignere som har det travelt, bruker ofte bredere spørsmål – som «ja/nei»- og «velg alle»-spørsmål, åpne spørsmål, rangering, matrisespørsmål – som en slags snarvei.

Men som en tommelfingerregel er det i de fleste scenarioer lurest å stole på den gode gamle Likert-skalaen, som holder respondentene fokuserte og fornøyde med et direkte og enkelt språk.

Det er viktig å holde hver spørsmålsserie i spørreundersøkelsen din fokusert på samme emne. Til syvende og sist vil dette gi deg mer nøyaktige resultater. Hvorfor? Fordi når tiden kommer for å rapportere dataene dine, vil det være ønskelig å analysere en poengsum som oppsummerer resultatene fra noen få spørsmål.

Du kan for eksempel stille dette spørsmålet først:

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kvaliteten på middagen du fikk servert i kveld?

Og følg opp med:

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kvaliteten på forrettene i kveld?

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kvaliteten på hovedretten i kveld?

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kvaliteten på desserten i kveld?

Men her har du et spørsmål du bør vente med til en annen del av spørreundersøkelsen:

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med service i garderoberommet i kveld?

Hvis du grupperer spørsmål om ett emne sammen og legger sammen svarene for å få en poengsum – «Matkvalitet»-poengsummen i dette tilfellet – vil du få mer pålitelige målinger av holdningene mot produktet, tjenesten eller arrangementet du vil undersøke.

Vær nøyaktig. Likert-spørsmål må formuleres riktig for å unngå forvirring og gi økt effektivitet. Hvis du spør om tilfredsheten med service på en restaurant, mener du service fra parkeringsvakten, kelneren eller verten? Alle de ovennevnte? Spør du om kunden er fornøyd med hastigheten til tjenesten, høfligheten til deltakerne eller kvaliteten på mat og drikke? Hovedpoenget er at hvis du kan være mer spesifikk, er sannsynligheten større for at du får mer verdifulle svar fra Likert-spørsmålene dine.

Vær forsiktig med adjektiver. Når du bruker ord for å spørre om konsepter i spørreundersøkelsen din må du være sikker på at folk forstår akkurat hva du mener. Svaralternativene dine bør inkludere beskrivende ord som er lette å forstå. Det bør ikke oppstå forvirring om hvilken vurdering som er høyere enn neste: Er «helt greit» bedre enn «ganske bra»? Det anbefales å starte fra ytterpunkter («svært», «ikke i det hele tatt»), angi midtpunktet i skalaen, som skal representere moderasjon («moderat») eller nøytralitet («verken enig eller uenig»), og bruk så meget klare ord – «veldig», «litt» – for resten av alternativene.

Bipolar eller unipolar? Vil du ha spørsmål hvor holdninger kan falle på begge sider av nøytralen? – «elsker» kontra «hater» – eller en hvor rekkevidden av svar går fra «ingen» til maks? Det andre eksempelet er en unipolar skala, som i de fleste tilfeller er å foretrekke. Det er for eksempel bedre å bruke en skala som går fra «svært modig» til «ikke modig i det hele tatt», i stedet for en skala som går fra «svært modig» til «svært sjenert». Unipolare skalaer er lettere for folk å tenke på, og du kan være sikker på at én side er det motsatte av den andre, som igjen gjør det mer metodologisk pålitelig.

Bedre å spørre. Uttalelser bærer en implisitt risiko: De fleste vil si seg enig i stedet for uenig med dem fordi mennesker som oftest er hyggelige og har respekt for hverandre. (Dette fenomenet er kjent som skjevhet med samtykkende svar.) Det er derfor mer effektivt å stille spørsmål enn å komme med en uttalelse.

 1. Hold den markert. Nummererte skalaer som kun bruker tall i stedet for ord som svaralternativer, kan være vanskelige for respondentene å tolke, da de kanskje ikke vet hvilken ende av skalaen som er positiv eller negativ.
 2. Bruk oddetall. Skalaer med et ujevnt antall svar vil ha et midtpunkt. Hvor mange alternativer bør du gi folk? Respondenter synes det er vanskelig å plassere seg selv på en skala med mer enn syv valg. Hvis du gir mer enn syv svarvalg, vil folk kanskje begynne å avgi tilfeldige svar, som kan gjøre at dataene dine blir meningsløse. Metodologene våre anbefaler fem punkter i en unipolar skala, og syv punkter hvis du må bruke en bipolar skala.
 3. Vær konsekvent. Svaralternativene i en skala bør være like langt fra hverandre. Dette kan være vanskelig når du bruker ord i stedet for tall, så vær sikker på at du vet hva ordene betyr.
 4. Vær inkluderende Skalaer bør dekke hele svarrekkevidden. Hvis et spørsmål spør hvor rask kelneren din var og svarrekkevidden går fra «svært rask» til «ganske rask» vil ikke respondenter som syntes at kelneren var treg, vite hva de skal svare.
 5. Vær logisk. Legg til forgrening for å spare tid for respondentene dine. La oss si at du vil spørre hvor godt en kunde likte restauranten din, men du vil ha flere detaljer hvis de var misfornøyde med noe. Bruk spørsmålsforgrening slik at kun de som var misfornøyde blir sendt videre til spørsmål om forslag til forbedring.

Du har sannsynligvis vært klar over Likert-skala-spørsmål lenge, selv om du ikke visste hva de het. Nå vet du hvordan du lager effektive Likert-spørsmål som kan gi deg større grad av nyanse i de viktigste spørsmålene i spørreundersøkelsen din.

Det tar få minutter å sende en gratis spørreundersøkelse

Bruk de ekspertgodkjente spørreundersøkelsesmalene våre og få svarene du trenger i dag.