Bruk utdanningsundersøkelser for å få akademisk innsikt

We’ve partnered with the U.S. Department of Education and the Harvard Graduate School of Education to create education survey templates that are sure to give you high-quality data for making targeted improvements to your school. Many of these templates contain benchmarkable questions so you can compare your results to organizations in your industry or size.

Slik bruker du utdanningsundersøkelser

Nettbaserte utdanningsundersøkelser er en smart måte å få åpne og ærlige tilbakemeldinger på, som du kanskje ikke hadde fått uten. Det gir elever, foreldre og utdannere muligheten til å dele meningene sine og vil hjelpe skolen din på veien mot suksess.

Forbedre utdanningsresultater

Skolestyret og administratorer kan få bedre utdanningsresultater ved å vurdere instruktører, samle inn tilbakemeldingen deres eller sende spørreundersøkelser til elevene for å forstå behovene deres. Men hvor begynner du? Her har du noen av måtene du kan bruke utdanningsundersøkelser på for å se om utdanningssystemet ditt fungerer som det skal.

Involver foreldrene

Elevenes suksess begynner hjemme. Som lærer eller administrator er du kun klar over det som skjer i klasserommet. Ved å sende et spørreskjema om skolen til foreldrene kan du forstå hvor involverte de er i barnas skolegang og hvordan de samhandler med andre foreldre. Denne kunnskapen kan gi ideer om måter du kan la foreldre hjelpe barna sine med å oppnå de akademiske målene sine.

Mål temperaturen til skolen

Forsikre deg om at barna er i et sunt og støttende skolemiljø ved å sende elevundersøkelser og foreldreundersøkelser. Se hva foreldrene synes om barnas klasserom og skoleområde, eller spør elevene om hva de synes om skolen. Kartlegg tidlig og ofte for å forsikre at elevene forblir fornøyde og trygge.

Hold de ansatte og lærerne fornøyde

Behold kvalifisert personell av høy kvalitet ved å sjekke inn regelmessig for å spore tilfredsheten deres på skolen eller universitetet. Skoleundersøkelser hjelper deg med å finne ut om lærerne føler at de har nok støtte i arbeidsmiljøet sitt, og om de ansatte er fornøyde med avdelingslederne.

Vurdere nettbaserte læreprogrammer

Nettbaserte læreprogrammer blir mer og mer populære blant universitetsstudenter, voksne og andre som vil lære mer. Få tilbakemeldinger fra studenter for å sikre at kursene deres oppnår læremålene. Er det lett å forstå og få tilgang til timene? Er læreren tilgjengelig når studentene trenger hjelp? Send en utdanningsundersøkelse for å finne det ut.

Mål elevtilfredshet

Oppfyller universitetet studentenes behov? Med så mange faktorer som må vurderes – undervisningskvalitet, studenttjenester og trygghet på skoleområdet – dekker vår spørreundersøkelse for universitetsstudenters tilfredshet alle disse emnene og mer, for å gi deg et nøyaktig bilde av hvor universitetet ditt står i studentenes øyne.

Få tilbakemeldinger om kursene og instruktørene

Hold innmeldingstallene høye ved å sjekke hvordan det går med studentene på slutten av hvert semester, så vet du om de er fornøyde. Vi har en spørreundersøkelse om kurs og instruktører som er laget av eksperter, som du kan bruke til å få en god forståelse for hva studentene synes om instruktørene og lærematerialene sine. Dere kan også se hvor dere oppfyller behovene til studentene, og hvor det er rom for forbedring.

Forstå lærestilene til elevene

Foretrekker elevene praktiske aktiviteter? Detaljerte forelesninger? Mange eksempler? Finn ut om lærestilen din passer til måten elevene dine lærer best med et nettbasert spørreskjema om utdanning. Pass på at du gjør alt du kan for å sikre gode læreresultater for elevene.

Spor studentvaner og -helse

Det som skjer utenfor klasserommet, har like mye å si for elevenes suksess som det som skjer innenfor klasserommets fire vegger. Hvor mye tid tilbringer elevene på nettet? Ser de på mye TV eller spiller de mye dataspill i løpet av en skoleuke? Får de regelmessig mosjon? Når du har svarene på disse spørsmålene kan du innføre spesiell undervisning eller læreprogrammer som øker elevenes velvære.

3 tips for å lage utdanningsundersøkelser

Vi samarbeider med det amerikanske utdanningsdepartementet og Harvard Graduate School of Education for å lage maler for utdanningsundersøkelser som garanterer deg data av høy kvalitet som du kan bruke til å gjennomføre målrettede forbedringer på skolen din. Mange av disse malene inneholder kvalitetsreferansespørsmål som lar deg sammenligne resultatene dine med organisasjoner i bransjen eller størrelsen din.

1. Sett et mål for spørreundersøkelsen din

I stedet for å prøve å dekke mange forskjellige emner i spørreundersøkelsen din er det lurest å fokusere på ett enkelt mål. I stedet for å spørre om hvor involverte foreldrene er, tilfredshet med instruktørene og tilbakemelding fra studentene i én spørreundersøkelse, bør du bruke ett emne per spørreundersøkelse. Dette hjelper deg med å oppnå kvalitetssvar og en lavere frafallsrate. En rask og enkel spørreundersøkelse oppmuntrer respondentene til å gi ærlige svar hele veien.

2. Ha konsekvente vurderingsskalaspørsmål

En vurderingsskala lar deg gå dypere enn enkle «ja»- eller «nei»-spørsmål, og lar deg utforske forskjellige grader av meninger. Det er likevel viktig å være konsekvent. Bruk samme antall poeng på skalaen for alle vurderingsskalaspørsmålene, og behold samme definisjon av høyt og lavt i alle spørsmålene. Hvis du blander skalaene kan dette føre til forvirring, som igjen fører til upålitelige svar.

3. Sett spørreundersøkelsen på prøve

Før du sender ut den offisielle spørreundersøkelsen din kan det være lurt å gjennomføre en forhåndsprøve for å bli sikker på at den får toppkarakter hos målgruppen din. Be folk om å gi tilbakemelding om spørreundersøkelsen din slik at du kan fikse forvirrende spørsmål eller andre feil. Se om de synes spørreundersøkelsen er fokusert og sammenhengende nok til å dekke emnet du vil undersøke.

Don’t see what you’re looking for?

We’ve got more than 150 expert-approved templates ready for you to use.