Få tilgang til nye undersøkelser fra SurveyMonkey om hvordan kunstig intelligens setter viktige bransjer og forretningsområder på hodet – eller registrer deg for SurveyMonkey for å få egenutviklet innsikt.

av markedsførerne melder at AI gjør jobben deres enklere*

av forbrukerne foretrekker å få kundeservice fra et menneske sammenlignet med en chatbot**

av markedsførerne frykter at AI blir en utfordring for jobbsikkerheten deres*

Statistikk om AI: 1. Net Promoter Score er 72 poeng høyere for menneskelig kundeservice enn for AI 2. 75 % av markedsførerne støtter at AI-generert innhold utelukkes fra søkemotorresultater 3. 26 % av markedsforskerne sier de bruker AI i arbeidet daglig eller ukentlig
Bygge et helhetlig undersøkelsesprogram for å støtte opp under merkevarevekst med SurveyMonkey

Selv om de ser positivt på AI, har markedsførere en god del respekt for AIs potensial for forstyrrelser.

AI i kundeopplevelse – undersøkelser av SurveyMonkey

Gjennomsnittlig NPS for menneskelig kundeservice er +6 (litt positiv), mens gjennomsnittlig NPS for AI-drevet kundeservice er -66 (svært negativ).

Smilende kvinne som danser

Innføringen av AI går langsommere blant markedsforskere – 49 % har ikke brukt AI de siste tre månedene, men det er ikke på grunn av mangel på entusiasme.

«Årsaken til at man vil bruke generativ AI er ikke for å erstatte mennesker, men for å supplere det de kan tilby … man kan tenke på GenAI som en ivrig praktikant, som raskt kjører gjennom kjedelig arbeid og sender det til mennesker for godkjenning.»

-

Dave Seaton, administrerende direktør i CX

SurveyMonkey Genius samler kunstig intelligens, spørreundersøkelseseksperter og maskinlæring for å levere trinnvis veiledning, finne potensielle feil og anbefale feilrettinger, forutse hvor godt spørreundersøkelsen kommer til å lykkes og automatisere opprettingsoppgaver.

Begynn å samle inn svar på spørreundersøkelser om få minutter.

Få tilgang til et globalt undersøkelsespanel med mer enn 175 millioner mennesker for å få markedsdata i sanntid.

Mann som ser tankefull ut og holder en telefon

Elever og studenter bruker AI til skolearbeid, men er bekymret for sine jobbmuligheter.

Smilende kvinne som holder et nettbrett

AI brukes ikke av mange helsearbeidere i dag, men kan komme til å gjøre det innen 5 år.

Kvinne som knipser med fingrene

AI kan komme til å rokke ved alt i den amerikanske underholdningsbransjen.

Mann med alvorlig uttrykk som holder et nettbrett

Blant amerikanske arbeidstakere er AI en trussel for enkelte, og en bekymring for mange.

*Denne SurveyMonkey-undersøkelser ble utført blant 403 markedsførere den 11-18. juli 2023. Respondentene ble plukket ut fra en nettbasert panel basert på ikke-sannsynlighetsutvalg.

-

**Denne SurveyMonkey-undersøkelsen av 2201 amerikanske forbrukere på mer enn 18 år ble utført 17-19. april 2023 og ble vektet etter aldre, rase, kjønn, utdanning og geografi ved hjelp av Census Bureaus «Community Survey» for å gjenspeile den demografiske sammensetning i USA.

-

Net Promoter, Net Promoter Score og NPS er varemerker for Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. og Fred Reichheld.