Ikrafttredelsesdato: 12. september 2016

Denne personvernpolicyen forklarer hvordan SurveyMonkey håndterer dine personopplysninger og data. Vi setter pris på tilliten din, derfor har vi jobbet mye med å presentere denne policyen på et tydelig språk i stedet for juridisk fagspråk. Policyen er strukturert slik at du raskt kan finne svar på spørsmål som interesserer deg mest.

Denne personvernpolicyen gjelder for alle produkter, tjenester og nettsteder som tilbys av SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. og deres datterselskaper, bortsett fra der annet er angitt. Vi henviser samlet til disse produktene, tjenestene og nettstedene som «tjenestene» i denne policyen. Noen tjenester har supplerende personvernerklæringer som mer detaljert forklarer vår spesifikke personvernpraksis i forhold til dem. Med mindre annet er oppgitt, leveres våre tjenester av SurveyMonkey Inc. i USA, av SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. i Brasil, og av SurveyMonkey Europe UC alle andre steder.

TRUSTe
TRUSTe Europeisk Safe Harbor-sertifisering

EU – U.S. Privacy Shield. SurveyMonkey Inc. (og dets datterselskap, Infinity Box Inc.) deltar i og har fått sertifisert sitt samsvar med EU-U.S. Privacy Shield-rammeverket. SurveyMonkey er forpliktet til å utsette alle personopplysninger som mottas fra EU-land, med støtte i Privacy Shield-rammeverket, til rammeverkets gjeldende prinsipper. For å lære mer om Privacy Shield-rammeverket, går du til det amerikanske handelsdepartementets Privacy Shield-liste. https://www.privacyshield.gov/list

Når SurveyMonkey mottar personopplysninger under Privacy Shield, og deretter overfører dem til en tredjeparts tjenesteleverandør som opptrer som en agent på vegne av SurveyMonkey, har SurveyMonkey et visst ansvar under Privacy Shield hvis (i) agenten både behandler opplysningene på en måte som er konsekvent med Privacy Shield og (ii) SurveyMonkey er ansvarlig for hendelsen som gir opphav til skaden. Når det gjelder personopplysninger som mottas eller overføres i henhold til Privacy Shield-rammeverket, er SurveyMonkey underlagt den etterforskningsmessige og håndhevende myndigheten til USAs Federal Trade Commission (FTC). I visse situasjoner kan det kreves at SurveyMonkey fremlegger personopplysninger i respons på legitime forespørsler fra offentlige myndigheter, deriblant for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse.

Kontakt SurveyMonkey som beskrevet i «Spørsmål?»-delen nedenfor hvis du har noen bekymringer eller klager av noe slag. Hvis du har noen uløste bekymringer knyttet til personvern eller databruk som vi ikke har håndtert tilfredsstillende, tar du kontakt med vår USA-baserte tredjepartsleverandør for tvisteløsning (kostnadsfritt) https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under visse vilkår, nærmere beskrevet på Privacy Shield-nettstedet https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du påkalle bindende voldgift når andre prosedyrer for tvisteløsning er brukt opp.

U.S. – Swiss Safe Harbor. SurveyMonkey Inc. (og dets datterselskap, Infinity Box Inc.) overholder US-Swiss Safe Harbor-rammeverket utviklet av det amerikanske handelsdepartementet for innhenting, bruk og oppbevaring av personopplysninger mottatt i USA fra Sveits. SurveyMonkey Inc. har bekreftet at selskapet overholder U.S.-Swiss Safe Harbor-personvernprinsippene med tanke på slike opplysninger. SurveyMonkey kan behandle noen data fra enkeltpersoner eller selskaper i Sveits via andre mekanismer for overholdelse, inkludert databehandlingsavtaler basert på EUs standard avtalebestemmelser. For å lære mer om Safe Harbor-programmet, og for å se sertifiseringen vår, kan du gå til https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.

Spørsmål? For spørsmål om vår personvernpolicy- eller praksis, kan du kontakte SurveyMonkey via post på SurveyMonkey Inc., 3050 S. Delaware Street, San Mateo, CA 94403, USA, eller elektronisk gjennom dette skjemaet.

Viktige punkter om personvern: Tingene du virkelig bryr deg om

HVIS DU LAGER SPØRREUNDERSØKELSER:
 • Du eier spørreundersøkelsesdataene. Ikke bare det, men SurveyMonkey behandler dine spørreundersøkelser som om de var private (bortsett fra hvis du har gjort spørreundersøkelsene tilgjengelige via en offentlig kobling). Vi selger dem ikke til noen og vi bruker ikke svarene du innhenter til formål som ikke er relatert til deg eller tjenesten vår, bortsett fra i visse begrensede omstendigheter (f.eks. hvis en stevning tvinger oss til det, eller hvis du gir oss tillatelse til å gjøre det).
 • Vi beskytter respondentenes e-postadresser. For å gjøre det enklere for deg å invitere personer til å ta spørreundersøkelsene dine via e-post, kan du laste opp lister med e-postadresser. Hvis du gjør dette, opptrer SurveyMonkey bare som en forvalter disse dataene. Vi selger ikke disse e-postadressene og bruker dem kun slik du har bedt oss om og i samsvar med denne policyen. Det samme gjelder alle e-postadresser innhentet av spørreundersøkelsene dine.
 • Vi oppbevarer dataene dine på en sikker måte. Les vår Sikkerhetserklæring for mer informasjon.
 • Spørreundersøkelsesdata lagres på serverer som befinner seg i USA. Mer informasjon om dette er tilgjengelig hvis du befinner deg i Canada eller Europa. SurveyMonkey vil behandle spørreundersøkelsesdataene dine på dine vegne og i samsvar med dine instruksjoner (inkludert de det ble inngått enighet om i denne personvernpolicyen).
HVIS DU SVARER SPØRREUNDERSØKELSER:
 • Spørreundersøkelser administreres av de som lager dem. De som lager spørreundersøkelser utfører titusenvis av spørreundersøkelser hver dag ved hjelp av våre tjenester. Vi drifter spørreundersøkelsene på nettstedene våre og innhenter svarene som du sender til den som laget spørreundersøkelsen. Hvis du har spørsmål om en spørreundersøkelse du tar, kan du ta direkte kontakt med vedkommende som laget spørreundersøkelsen. Dette fordi SurveyMonkey ikke er ansvarlig for innholdet i spørreundersøkelser eller svarene som blir gitt i spørreundersøkelser. Den som laget spørreundersøkelsen er vanligvis den samme personen som inviterte deg til å ta spørreundersøkelsen, og noen ganger har de sine egne personvernpolicyer.
 • Er svarene dine anonyme? Dette er avhengig av hvordan den som laget spørreundersøkelsen konfigurerte spørreundersøkelsen. Kontakt vedkommende for å finne det ut, eller klikk her for å lese mer om anonymitet for respondenter.
 • Vi selger ikke svarene dine til tredjeparter. SurveyMonkey selger eller deler ikke svarene dine med tredjepartsannonsører eller markedsførere (selv om det er mulig at den som laget spørreundersøkelsen gjør det, så sjekk med vedkommende). SurveyMonkey opptrer kun som forvalter på vegne av den som laget spørreundersøkelsen, unntatt som ytterligere beskrevet i denne personvernpolicyen med tanke på offentlige spørreundersøkelser.
 • Hvis du mener at en spørreundersøkelse bryter våre Vilkår for bruk eller driver med ulovlig aktivitet, klikker du her for å rapportere det.

De som lager spørreundersøkelser og respondenter

SurveyMonkey brukes av de som lager spørreundersøkelser (personer som lager og gjennomfører spørreundersøkelser på nett) og respondenter (de som svarer på disse spørreundersøkelsene). Informasjonen vi mottar fra de som lager spørreundersøkelser og respondenter, og hvordan vi håndterer den, er forskjellig. Derfor har vi delt denne personvernpolicyen inn i to deler. Klikk på den som gjelder for deg:

Personvern for de som lager spørreundersøkelser
Personvern for respondenter

PERSONVERN FOR DE SOM LAGER SPØRREUNDERSØKELSER
 1. Hvilken informasjon innhenter SurveyMonkey?

  Når du bruker SurveyMonkey, innhenter vi informasjon relatert til deg og din bruk av våre tjenester fra en rekke kilder. Disse står oppført nedenfor. De påfølgende seksjonene beskriver hva vi gjør med denne informasjonen.

  Informasjon vi innhenter direkte fra deg

  • Registreringsinfomasjon. Du trenger en SurveyMonkey-konto før du kan lage spørreundersøkelser på SurveyMonkey. Når du registrerer deg for en konto, innhenter vi brukernavn, passord og e-postadressen din. Hvis du velger å registrere deg gjennom en tredjepartskonto (slik som Google- eller Facebook-kontoen din), ser du «Informasjon fra tredjeparter» nedenfor.
  • Faktureringsinformasjon. Hvis du gjør en innbetaling til SurveyMonkey, krever vi at du oppgir din faktureringsadresse, slik som navn, adresse, e-postadresse og økonomisk informasjon som samsvarer med din valgte betalingsmetode (f.eks. et kredittkortnummer og utløpsdato eller et bankkontonummer). Hvis du oppgir en faktureringsadresse, vil vi anse det som kontoinnehaverens lokasjon.
  • Kontoinnstillinger. Du kan konfigurere ulike innstillinger og personlige opplysninger på sider som kontoinnstillinger-siden. For eksempel standardspråk, tidssone og kommunikasjonsinnstillinger (f.eks. velge/velge bort å motta markedsførings-e-post fra SurveyMonkey).
  • Adressebokopplysninger. Vi lar deg importere e-postadresser til en Adressebok og tilknyttede e-postadresser med e-postinvitasjon-inngangspunkter slik at du enkelt kan invitere personer til spørreundersøkelsene dine via e-post. Vi bruker og sender ikke disse e-postadressene for egne formål, og sender dem via e-post kun når du gir oss beskjed om å gjøre det.
  • Spørreundersøkelsesdata. Vi lagrer spørreundersøkelsesdataene dine (spørsmål og svar) for deg.
  • Andre data du bevisst deler. Vi kan innhente dine personopplysninger eller data hvis du sender dem til oss i andre sammenhenger. For eksempel hvis du gis oss en anbefaling eller deltar i en SurveyMonkey-konkurranse.
  Vi deler ikke, og misbruker ikke, e-postadressene til respondenter. Vær trygg på at SurveyMonkey ikke vil sende e-post til de respondentene dine eller de som befinner seg i adresseboken din, unntatt når du ber oss om å gjøre det. Vi selger definitivt ikke disse e-postadressene til noen tredjeparter.

  Informasjon vi innhenter om deg indirekte eller passivt når du kommuniserer med oss

  • Bruksdata. Vi innhenter bruksdata om deg når du bruker tjenestene våre. Dette kan omfatte nettsteder som du besøker, hva du klikker på, registrering av når du utførte disse handlingene osv. I tillegg – som de fleste av dagens nettsteder – oppbevarer nettserverne våre loggfiler som registrerer data hver gang en enhet kobler seg til disse serverne. Loggfilene inneholder data om brukstypen av hver tilgang, inkludert opprinnelige IP-adresser, internettleverandører, filene som ble vist på nettstedet vårt (f.eks., HTML-sider, grafikk osv.), operativsystemversjoner og tidsstempler.
  • Enhetsdata. Vi innhenter data fra enheten og programmet du bruker for å koble til våre tjenester, slik som IP-adresse, operativsystemversjon, type enhet, system- og ytelsesinformasjon og nettlesertype. Vi kan også antyde din geografiske plassering basert på IP-adressene våre.
  • Henvisningsdata. Hvis du kommer til et SurveyMonkey-nettsted fra en ekstern kilde (slik som en kobling på et annet nettsted eller i en e-post), registrerer vi informasjon om kilden som henviste deg til oss.
  • Informasjon fra tredjeparter. Vi kan innhente personopplysninger eller data fra tredjeparter hvis du gir tillatelse til at disse tredjepartene deler opplysningene dine med oss. For eksempel har du valget om å registre deg eller logge på SurveyMonkey med dine Facebook-kontoopplysninger. Hvis du gjør dette, håndteres godkjenningen av påloggingsinformasjon for Facebook, og vi innhenter kun informasjon om Facebook-kontoen din som du uttrykkelig godtar å dele med oss på det tidspunkt du gir tillatelse til at SurveyMonkey-kontoen kan kobles til Facebook-kontoen din.
  • Informasjon fra koder på sider. Vi bruker tredjeparts sporingstjenester som bruker informasjonskapsler og koder på sider (også kjent som websignaler) for å innhente samlede og anonymiserte data om besøkende til våre nettsteder. Disse dataene omfatter bruks- og brukerstatistikk. E-post som sendes av SurveyMonkey eller av brukere gjennom våre tjenester kan omfatte koder på sider som lar senderen innhente informasjon om hvem som åpnet disse e-postene eller klikket på koblinger i dem. Vi gjør dette for å la e-postsenderen måle resultatene av e-postmeldingene sine, og for å lære hvordan man forbedrer e-postlevering og åpningsfrekvens.
 2. Hvordan bruker SurveyMonkey informasjonen vi innhenter?
  Vi behandler spørsmålene og svarene som informasjon som er privat for deg (bortsett fra hvis du har gjort spørsmålene og svarene i spørreundersøkelsene tilgjengelige via en offentlig kobling). Vi vet at du i mange tilfeller ønsker å holde spørsmål og svar (som vi samlet henviser til som «spørreundersøkelsesdata») private. Med mindre du bestemmer deg for å dele spørsmålene og/eller svarene i spørreundersøkelsene dine med allmennheten (slik som å gjøre spørsmålene og svarene tilgjengelig via en offentlig kobling), bruker vi ikke dine spørreundersøkelsesdata på andre måter enn som beskrevet i denne personvernpolicyen, eller med mindre vi har uttrykkelig tillatelse fra deg. Vi selger ikke spørreundersøkelsesdata til tredjeparter uten din tillatelse.

  Generelt sett bruker vi informasjonen vi innhenter fra deg i forbindelse med levering av våre tjenester til deg og, på dine vegne, til dine respondenter. Spesifikke måter vi bruker denne informasjonen på er ført opp nedenfor. (Se den neste delen av denne personvernpolicyen for å se hvem vi deler din informasjon med.) Denne personvernpolicyen er derimot ikke beregnet på å begrense vår bruk av spørsmål eller svar som du har valgt å gjøre tilgjengelige på nett gjennom en offentlig kobling.

  • For å tilby deg tjenestene våre.
   • Dette omfatter å tilby deg kundestøtte, som krever at vi får tilgang til informasjonen din for å kunne hjelpe deg (f.eks. med spørreundersøkelsesdesign og opprettelse av spørreundersøkelser eller teknisk feilsøking).
   • Visse funksjoner av tjenestene våre bruker innholdet i spørsmålene og svarene dine og kontoinformasjonen din på flere måter. Funksjonsbeskrivelser vil tydelig identifisere hvor dette er tilfelle. Du kan unngå bruken av spørreundersøkelsesdataene dine på denne måten ved å bare velge å ikke bruke slike funksjoner. For eksempel, ved å bruke vår Spørsmålsbank-funksjonfor å legge til spørsmål til spørreundersøkelsene dine, gir du oss også tillatelse til å samle svarene du mottar på de spørsmålene, med svar mottatt av andre spørsmålsbank-brukere, som har brukt de samme spørsmålene. Vi kan deretter rapportere statistikk om de samlede og (ikke-identifiserbare) dataene sendt til deg av andre som lager spørreundersøkelser.
   • Hvis du velger å koble din SurveyMonkey-konto til en tredjepartskonto (slik som Google- eller Facebook-kontoen din), kan vi bruke informasjonen du gir oss lov til å innhente fra de tredjepartene for å tilby deg ytterligere funksjoner, tjenester og personlig tilpasset innhold.
   • For å kunne tilby deg nyttige alternativer for å bruke tjenestene sammen med sosiale medier og andre applikasjoner, kan vi gi deg alternativet om å eksportere informasjon til, og innhente informasjon fra, tredjepartsapplikasjoner og nettsteder, inkludert plattformer som Salesforce og Marketo og sosiale medier som Facebook. Når du eksporterer og innhenter slik informasjon, kan du avsløre din informasjon til enkeltpersonene eller organisasjonene som har ansvar for å drive og opprettholde slike tredjepartsapplikkasjoner og nettsteder, og informasjon kan være tilgjengelig for andre som besøker eller bruker disse applikasjonene eller nettstedene. Vi eier eller driver ikke disse applikasjonene og nettstedene du kobler deg til, og du bør gå gjennom personvernpolicyene- og erklæringene til slike nettsteder for å sikre at du er komfortabel med måtene de bruker informasjonen du deler med dem på.
  • For å administrere tjenestene dine. Vi bruker informasjonen din internt, inkludert visse spørreundersøkelsesdata, for følgende begrensede formål:
   • For å overvåke, vedlikeholde og forbedre tjenestene og funksjonene våre. Vi utfører statistiske og andre analyser internt av informasjon vi innhenter (inkludert databruk, enhetsdata, henvisningsdata, spørsmål- og svar-data og informasjon fra koder på sider) for å analysere og måle brukeratferd og trender, for å forstå hvordan folk bruker tjenestene våre, og for å overvåke, feilsøke og forbedre tjenestene våre, inkludert for å hjelpe oss med å evaluere eller finne på nye funksjoner. Vi kan bruke informasjonen din til interne formål som er utformet for å holde tjenestene sikre og i drift. Dette kan være feilsøking- og testformål, samt tjenesteforbedring, markedsføring og forsknings- og utviklingsformål.
   • For å håndheve våre Vilkår for bruk.
   • For å hindre potensielt ulovlige aktiviteter.
   • For å skjerme mot og hindre uønsket eller ulovlig aktivitet. Vi har for eksempel automatiserte systemer som skjermer mot phishing, nettsøppel og svindel.
  • For å opprette nye tjenester, funksjoner eller innhold. Vi kan bruke dine spørreundersøkelsesdata og metadata fra spørreundersøkelser (dvs. data om karakteristikkene til en spørreundersøkelse) for våre egne interne formål og for å tilby nye tjenester, funksjoner eller innhold. I forbindelse med metadata fra spørreundersøkelser kan vi se på statistikker som svarfrekvenser, antall ord i spørsmål og svar, og det gjennomsnittlige antallet spørsmål i en spørreundersøkelse og publisere interessante observasjoner om disse for informasjon- eller markedsføringsformål. Når vi gjør dette, vil hverken enkeltpersoner som lager spørreundersøkelser eller respondenter bli identifisert eller gjort identifiserbare, med mindre vi har fått tillatelse fra dem.
  • For å forenkle kontoopprettelse og påloggingsprosessen. Hvis du velger å koble din SurveyMonkey-konto til en tredjepartskonto (slik som Google- eller Facebook-kontoen din), kan vi bruke informasjonen du gir oss lov til å innhente fra de tredjepartene for å forenkle kontoopprettelse og påloggingsprossen. For mer informasjon, klikker du her.
  • For å kontakte deg om tjenesten eller kontoen din. Innimellom sender vi deg meldinger av transaksjonsmessig karakter (f.eks. tjenesterelaterte kunngjøringer, faktureringsrelaterte forhold, endringer til tjenestene eller policyene våre, en velkomst-e-post når du registrerer deg). Du kan ikke velge bort disse meldingene fordi de er påkrevd for at vi skal kunne levere våre tjenester til deg.
  • For å kontakte deg for markedsføringsformål. Vi kommer kun til å gjøre dette hvis du har godtatt at vi kontakter deg for dette formålet. For eksempel, under kontoregistreringsprosessen kommer vi til å be om din tillatelse til å bruke din informasjon til å kontakte deg for markedsføringsformål. Du kan velge bort disse meldingene når som helst ved å klikk på «stopp abonnementet»-koblingen i dem, eller ved å endre den relevante innstillingen på Min konto-siden.
  • For å svare på juridiske forespørsler og hindre skade. Hvis vi mottar en stevning eller annen juridisk forespørsel, må vi kanskje inspisere dataene vi sitter på for å fastslå hvordan vi skal svare.
 3. Hvem avslører eller deler vi informasjonen din med?
  Vi selger ikke spørreundersøkelsesdataene dine med mindre du uttrykkelig gir oss lov til det!
  Når kan vi avsløre spørreundersøkelsesdata til tredjeparter? Kun for et begrenset antall årsaker. Vi deler din informasjon med tjenesteleverandører som hjelper oss med å levere våre tjenester til deg. Vi inngår kontraktfestede, bindende avtaler med disse tjenesteleverandørene for å holde informasjonen din konfidensiell, og for at de kun skal bruke den til å levere tjenestene sine. Vi bruker for eksempel betalingsleverandører som hjelper oss med å beskytte kredittkorttransaksjoner. Ved å bruke våre tjenester, godkjenner du at SurveyMonkey på denne måten setter bort tjenester som dette på dine vegne. Under sjeldne omstendigheter kan vi dele informasjon hvis loven krever det, eller ved omstrukturering av organisasjonen eller ved oppkjøp (se nedenfor for flere detaljer).
  Dele spørreundersøkelsene dine med allmennheten. Du kan kontrollere hvem som tar spørreundersøkelsen din ved å endre inngangspunkt-innstillingene. Spørreundersøkelser kan for eksempel gjøres fullstendig offentlige (og indekserbare av søkemotorer), passordbeskyttet, eller distribuert til en begrenset liste av personer. Du kan også velge å dele spørreundersøkelsessvar umiddelbart eller på et offentlig sted.

  Vi erkjenner at du har betrodd oss med å sikre personvernet til informasjonen din. Fordi tillit er svært viktig for oss, er den eneste gangen vi kommer til å avsløre eller dele dine personopplysninger eller spørreundersøkelsesdata med en tredjepart, når vi har gjort en av de følgende tingene, i samsvar med gjeldende lov: (a) varslet deg, som i denne personvernpolicyen; (b) skaffet ditt uttrykkelige samtykke, slik som gjennom en avmerkingsboks der du velger å dele eller avsløre informasjon, eller (c) gjort informasjon ikke-identifiserbar eller samlet den slik at enkeltpersoner eller andre enheter ikke på rimelig måte kan identifiseres av den. Der loven krever det kommer vi til å innhente ditt samtykke før vi avslører eller deler noen personopplysninger.

  Vi kan avsløre:

  • Din informasjon til tjenesteleverandører. Vi bruker tjenesteleverandører som hjelper oss med å levere våre tjenester til deg. Vi gir relevante personer som jobber for noen av disse leverandørene tilgang til din informasjon, men kun i den grad det er nødvendig for å dem for å utføre deres tjenester for oss. Vi implementerer også rimelige kontraktfestede og tekniske beskyttelser for å sørge for at konfidensialiteten av personopplysningene og dataene dine opprettholdes. Kun brukes for levering av tjenestene deres til oss og håndteres i samsvar med denne personvernpolicyen. Eksempler på tjenesteleverandører inkluderer betalingsleverandører, netthotell, e-postleverandører og verktøy som analyserer nettrafikk.
  • Dine kontoopplysninger til faktureringskontakten din. Hvis dine opplysninger (som kontoinnehaver) er forskjellige fra faktureringskontakten som er oppført for kontoen din, kan vi avsløre identiteten din og kontoopplysninger til faktureringskontakten når de ber om det (vi vil også vanligvis prøve å varsle deg om slike forespørsler). Ved å bruke tjenestene våre og godta denne personvernpolicyen, godtar du denne avsløringen.
  • E-postadressen til organisasjonen din. Hvis e-postadressen du har registrert kontoen på tilhører eller kontrolleres av en organisasjon, kan vi avsløre den e-postadressen til den organisasjonen for å bistå den med å forstå hvem det er som er tilknyttet den organisasjonen som bruker SurveyMonkey, og får å hjelpe organisasjonen med dens enterprise-kontoer. (Ikke bruk en e-postadresse du bruker på jobben for våre tjenester med mindre du har tillatelse til det, og derfor er komfortabel med avsløringen.)
  • Samlet eller ikke-identifiserbar informasjon til tredjeparter for å forbedre eller markedsføre tjenestene våre. Ingen enkeltpersoner kan på rimelig måte identifiseres eller kobles til noen del av informasjonen vi deler med tredjeparter for å forbedre eller markedsføre tjenestene våre.
  • Tilstedeværelsen av en informasjonskapsel for å reklamere for tjenestene våre. Vi kan be markedsføringsnettverk og markedsplasser om å vise annonser som reklamerer for våre tjenester på andre nettsteder. Vi kan be dem om å levere disse annonsene basert på tilstedeværelsen av en informasjonskapsel, men ved å gjøre dette vil vi ikke dele noen andre personopplysninger med annonsøren. Våre reklamenettverk-partnere kan bruke informasjonskapsler og koder på sider eller websignal for å innhente visse ikke-personlige opplysninger om dine aktiviteter på dette og andre nettsteder for å levere målrettet reklame til deg basert på interessene dine. Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal brukes for å gi deg målrettede annonser, kan du velge det bort på http://preferences-mgr.truste.com/ eller, hvis du befinner deg i Europa, på http://www.youronlinechoices.eu. Du vil fortsette å motta generelle annonser.
  • Din informasjon hvis loven krever eller tillater det. Vi kan avsløre din informasjon som påkrevd eller tillatt av loven, eller når vi mener at avsløring er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, din eller andre sikkerhet, og/eller for å overholde en juridisk prosess, rettskjennelse, stevning eller annen juridisk prosess som blir forkynnet til oss.
  • Din informasjon hvis det er en endring i forretningseierskap- eller struktur. Hvis eierskap av alle eller i vesentlige deler alle av forretningene våre endres, eller vi foretar en omstrukturering av organisasjonen (inkludert en sammenslåing eller konsolidering) eller noen annen handling eller overføring mellom SurveyMonkey-enheter, godtar du at SurveyMonkey overfører din informasjon til den nye eieren eller etterfølgerenheten, slik at vi kan fortsette å levere tjenestene våre. Om det blir påkrevd, vil SurveyMonkey varsle gjeldende datatilsyn i hver jurisdiksjon hvor en slik overføring skjer, dette i samsvar med varslingsprosedyrene under gjeldende lover om databeskyttelse.
  • Informasjon du godtar blir delt. Vi kan for eksempel be om din tillatelse til å oppgi dine kontaktopplysninger til tredjeparter for diverse formål, inkludert å la disse tredjepartene kontakte deg for markedsføringsformål. (Du kan senere trekke tilbake samtykket dit, men hvis du ønsker å slutte å motta meldinger fra en tredjepart som vi gav opplysningene dine til med ditt samtykke, må du kontakte tredjeparten direkte.)
 4. Hva er rettighetene dine når det gjelder dine opplysninger?

  Du kan:

  • Oppdatere kontodetaljene. Du kan oppdatere registreringen din og annen kontoinformasjon på Min konto-siden. Informasjonen oppdateres umiddelbart.
  • Gå inn på og rette personopplysninger. Som kontoinnehaver kan du gå inn på og rette på visse personopplysninger som SurveyMonkey sitter på om deg ved å gå til Min konto-siden. Noen kontoinnehavere og andre enkeltpersoner (inkludert dem vi mottar informasjon som sorter under EU-U.S. Privacy Shield og U.S.-Swiss Safe Harbor) har visse juridiske rettigheter til å innhente informasjon om vi sitter på personopplysninger om dem, å få tilgang til personopplysninger vi sitter på om dem, og til å rette på, oppdatere, endre eller slette dem under de riktige omstendigheter. For noen opplysninger kan disse rettighetene utøves gjennom Min konto-siden, og under alle omstendigheter kan forespørsler om å utøve disse rettighetene sendes til vårt kundestøtte-team. Disse rettighetene er underlagt noen unntak, som hvis det å deg tilgang ville ha en urimelig innvirkning på personvernet til andre individer. Vi vil svare på forespørselen din om å utøve disse rettighetene innen rimelig tid og, der loven krever det, eller hvor vi anser det for passende og praktisk å gjøre det, vil vi innfri forespørselen din.
  • Laste ned/sikkerhetskopiere spørreundersøkelsesdataene dine. Avhengig av abonnementet ditt, gir vi deg muligheten til å eksportere, dele og publisere spørreundersøkelsesdata i en rekke formater. Dette lar deg opprette dine egne sikkerhetskopier og utføre dataanalyser frakoblet. Se her for nedlastingsinstruksjoner.
  • Slette spørreundersøkelsesdataene dine. Å slette spørreundersøkelsesdata på måtene som beskrives på denne siden vil ikke slette spørreundersøkelsene dine permanent med en gang. Så lenge du opprettholder en konto hos oss, kan vi oppbevare dine slettede data i en begrenset tidsperiode i tilfelle du sletter noe ved et uhell og trenger å gjenopprette det (som du kan gjøre ved å kontakte kundestøtte). I den grad loven tillater det, kommer vi til å permanent slette dataene dine hvis du bestemmer deg for å avslutte kontoen. Men hvis dataene dine tidligere ble gjort tilgjengelige for allmennheten gjennom en offentlig kobling, kan ytterligere kopier av dataene dine fremdeles ligge ute på Internett selv etter at kontoen din har blitt slettet.
  • Avslutte kontoen din. For å avslutte og slette kontoen din, tar du kontakt med kundestøtte. Sletting av kontoen vil føre til at alle spørreundersøkelsessdata i kontoen slettes permanent fra våre systemer innenfor en rimelig tidsperiode, slik loven tillater, og deaktivere tilgang til alle andre tjenester som krever en SurveyMonkey-konto. Vi vil svare på alle slike forespørsler, og alle passende forespørsler om å få tilgang til, rette på eller slette personopplysninger innenfor tidsperioden loven spesifiserer (hvis aktuelt) eller uten urimelige forsinkelser. Vi vil umiddelbart utføre alle forespørsler om å slette personlige data med mindre forespørselen ikke er teknisk mulig, eller hvis loven krever at slike data oppbevares (i hvilket tilfelle vi kommer til å blokkere tilgang til slik data hvis loven krever det).
  Hvor lenge beholder vi dataene dine? Generelt sett beholder vi dataene dine så lenge du har en konto hos oss, eller for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister eller håndheve avtalene våre. Data som slettes fra serverne våre kan bli igjen som gjenværende kopier på frakoblede sikkerhetskopieringsmedier for opptil 12 måneder etterpå. Vi beskriver vår oppbevaringspraksis i mer detalj i disse vanlige spørsmålene
 5. Sikkerhet, informasjonskapsler og annen viktig informasjon
  Endringer til denne personvernpolicyen. Vi kan når som helst endre denne personvernpolicyen, men hvis vi gjør det vil vi varsle deg ved å publisere endringene på dette nettstedet. Hvis vi fastslår at endringene er betydelige, kommer vi til å gi deg ytterligere beskjed som passer under omstendighetene, slik som via e-post, eller på en annen måte som er tydelig utformet for å varsle deg. Hvis du, etter at du har blitt informert om disse endringene, ikke stopper abonnementet ditt og fortsetter å bruke våre tjenester utover forhåndsvarsel-perioden, vil det anses som at du har godtatt endringene i personvernpolicyen vår. Hvis du er uenig i vilkårene i denne personvernpolicyen eller noen oppdatert personvernpolicy, kan du avslutte kontoen din når som helst.
  • Sikkerhet. Opplysninger om SurveyMonkeys sikkerhetspraksis er tilgjengelig i vår sikkerhetserklæring. Vi er forpliktet til å håndtere dine personopplysninger og data med integritet og varsomhet. Men uansett sikkerhetsprosedyrene og forholdsreglene vi tar, er det alltid en risiko for at personopplysningene dine kan bli sett og bruk av uautoriserte tredjeparter som følge av innhenting og overføring av dine data gjennom Internett. Hvis du har noen spørsmål angående sikkerheten til dine personopplysninger, kontakter du kundestøtte.
  • Dataplassering. Serverne våre er i USA, så dine personopplysninger blir oppbevart og behandlet av oss i USA. Personopplysningene dine kan også behandles i, eller overføres eller avsløres til, land hvor SurveyMonkeys datterselskaper og kontorer ligger og hvor våre tjenesteleverandører befinner seg eller har servere. Du kan se hvor våre kontorer ligger på siden Kontorsteder.
  • Informasjonskapsler. Vi og samarbeidspartnerne våre bruker informasjonskapsler og liknende teknologier på nettstedene våre. Informasjonskapsler er små databiter som vi lagrer på enheten du bruker for å koble til tjenestene våre, slik at vi kan kjenne igjen de som bruker tjenesten vår om og om igjen. Hver informasjonskapsel utløper etter en viss tidsperiode, avhengig av hva vi bruker den til. Det er flere grunner til at vi bruker informasjonskapsler og liknende teknologier:
   • For å gjøre det enklere å bruke nettstedet vårt. Hvis du bruker «Husk meg»-funksjonen når du logger på kontoen din, kan vi lagre brukernavnet ditt i en informasjonskapsel for å gjøre det kjappere for deg å logge på når du vender tilbake til SurveyMonkey.
   • Av sikkerhetsgrunner. Vi bruker informasjonskapsler til å godkjenne identiteten din, slik som å bekrefte om du for øyeblikket er logget på SurveyMonkey.
   • For å tilby deg personlig tilpasset innhold. Vi kan lagre brukerinnstillinger i informasjonskapsler, slik som ditt standardspråk, for å personlig tilpasse innholdet du ser. Vi bruker også informasjonskapsler for å sørge for at brukere ikke kan ta spørreundersøkelser de allerede har fullført på nytt.
   • For å forbedre tjenestene våre. Vi bruker informasjonskapsler for å måle din bruk av vårt nettsted og spore henvisningsdata, i tillegg til av og til vise forskjellige versjoner av innhold til deg. Denne informasjonen hjelper oss med å utvikle og forbedre tjenestene våre og optimalisere innholdet vi viser til brukerne våre.
   • For å reklamere til deg. Vi, tjenesteleverandørene og andre tredjeparter vi jobber med, kan plassere informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt og andre nettsteder, eller når du åpner e-post som vi sender til deg, for å kunne tilby deg mer skreddersydd markedsføringsinnhold (om våre tjenester eller andre tjenester), og for å evaluere om dette innholdet er nyttig og effektivt. For eksempel kan vi evaluere hvilke annonser det klikkes på oftest, og om de klikkene fører til at brukere bruker våre verktøy, funksjoner og tjenester på en bedre måte. Hvis du ikke ønsker å motta annonser som er skreddersydd for deg basert på din anonyme aktivitet på nett, kan du «velge bort» mange av de selskapene som er involvert i slik tilpasning ved å gå til http://www.aboutads.info. Å velge bort på denne måten betyr ikke at du ikke kommer til å motta noen annonser, det betyr bare at du ikke vil motta annonser fra slike selskaper som har blitt skreddersydd for deg basert på dine aktiviteter og innstillinger.
   • Google Analytics. I tillegg til det ovenfornevnte har vi implementert på våre nettsteder og andre tjenester visse Google Analytics-funksjoner som støtter visningsannonsering, inkludert re-targeting. Besøkende til nettstedene våre kan velge bort visse typer Google Analytics-sporinger, tilpasse Google Displaynettverk-annonser ved å bruke Googles annonseinnstilling-administrator og lære mer om hvordan Google leverer annonser ved å se deres kundeannonse-hjelpesenter. Hvis du ikke ønsker å delta i Google Analytics, kan du også laste ned nettlesertillegget for å velge bort Google Analytics.
  • Klikk her for flere detaljer om våre informasjonskapsler. Vi er ikke av den oppfatning av informasjonskapsler er ondsinnet, men du kan allikevel velge å fjerne eller deaktivere informasjonskapsler via nettleseren din. Se konfigureringsdokumentasjonen for nettleseren din for å finne ut hvordan du gjør dette. Vær oppmerksom på at å gjøre dette kan påvirke evnen din til å bruke tjenestene våre negativt. Aktivering av informasjonskapsler sørger for en mer problemfri opplevelse når du bruker nettstedene våre. For å administrere flash-informasjonskapsler, klikker du her. Ved å bruke nettstedene våre og ved å godta denne personvernpolicyen, godtar du bruken av informasjonskapsler som beskrevet i denne policyen.
  • Blogger og fora. Nettstedene våre kan tilby offentlig tilgjengelige blogger og fora. Du bør være klar over at all informasjon du oppgir på disse områdene kan leses, innhentes og brukes av andre som tar seg tilgang til dem. Vi er ikke ansvarlige for personopplysninger du velger å sende inn på disse områdene av nettstedet vårt. For å be om fjerning av personopplysninger fra bloggen eller forumet vårt, kontakter du kundestøtte. I noen tilfeller er det ikke sikkert at vi er i stand til å innfri forespørselen din, og vi vil si ifra om hvorfor. Kommenteringssystemer på bloggene våre administreres av en tredjepartsapplikasjon som kan kreve at du registrerer deg for å poste en kommentar. Gå gjennom applikasjonens personvernpolicy for å finne ut hvordan tredjeparten bruker informasjonen din.
  • Nettsporing. Vi behandler ikke, eller overholder ikke noen nettlesers «ikke spor»-signal eller andre tilsvarende mekanismer som indikerer en forespørsel om å deaktivere nettsporing av individuelle brukere som besøker nettstedene våre eller bruker tjenestene våre (med mindre annet er oppgitt i en tjenestespesifikk personvernerklæring).
  • Barns sikkerhet og COPPA. Våre tjenester er ikke tiltenkt for, og ikke tillatt å bruke, av personer under 13 år. SurveyMonkey innhenter ikke bevisst personopplysninger fra personer under 13 år eller lar dem registrere seg. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har innhentet personopplysninger fra en slik person, kan vi slette denne informasjonen uten forvarsel. Hvis du har grunn til å tro at dette har skjedd, kontakter du kundestøtte.
  • Engelsk versjonskontroll. Oversettelser av denne personvernpolicyen som ikke er på engelsk tilbys for bekvemmelighets skyld. Dersom det skulle oppstå noen tvetydighet eller konflikt mellom oversettelser, er det den engelske versjonen som gjelder.
 6. Ytterligere informasjon for brukere i EU

  SurveyMonkey tilbyr noen av tjenestene sine til brukere i EU gjennom SurveyMonkey Europe UC, som holder til på 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland.

  • «Personopplysninger». For brukere i EU er referanser til «personlig informasjon» i denne policyen tilsvarende det som i EU vanligvis kalles «personopplysninger».
  • Om IP-adresser. Våre servere registrerer de innkommende IP-adressene til besøkende til våre nettsteder (enten den besøkende har en SurveyMonkey-konto eller ikke) og lagrer IP-adressene i loggfiler. Vi bruker disse loggfilene til systemadministrasjon og vedlikehold, bokføring sporing av henvisende nettsteder, fastslå lokasjonen din og sikkerhetsmessige formål (f.eks. kontrollere misbruk, søppelpost og DDOS-angrep). Vi lagrer også IP-adresser sammen med visse handlinger du foretar deg på systemet vårt. IP-adresser kobles kun til spørreundersøkelsessvar hvis en som har laget en spørreundersøkelse har konfigurert en spørreundersøkelse til å innhente IP-adresser. Ved å godta denne personvernpolicyen, godtar du at SurveyMonkey bruker IP-adressen din for tidligere nevnte formål. Hvis du ønsker å endre det foregående samtykket om å bruke IP-adressen din, må du avslutte kontoen (hvis du har en) eller ikke svare på en spørreundersøkelse hvis du blir bedt om å gjøre det.
  • Datakontroller. SurveyMonkey Europe UC, hvis kontaktinformasjon er oppført ovenfor, er datakontrolleren for registrering, fakturering og annen informasjon vi innhenter fra brukere i EU. Men datakontrolleren for spørreundersøkelsesdata er den som laget spørreundersøkelsen. Den som lager spørreundersøkelsen bestemmer hvordan spørsmål og svar i spørreundersøkelsen deres skal brukes. SurveyMonkey behandler kun slike spørreundersøkelsesdata i samsvar med instruksjonene og tillatelsene (inkludert de oppgitt i denne personvernpolicyen) valgt av den som laget spørreundersøkelsen når vedkommende lager og administrerer spørreundersøkelsen deres.
  • Tilgang til og retting av personopplysninger. Du har rett til å ta deg tilgang til og rette på personopplysninger som SurveyMonkey sitter på om deg. Denne rettigheten kan utøves ved å gå til Min konto-siden i kontoen din eller ved å kontaktekundestøtte.
  • Ditt ansvar. Ved å bruke våre tjenester, godtar du å overholde gjeldende krav til databeskyttelse når du innhenter og bruker spørreundersøkelsesdata, slik som krav til å informere respondenter om den spesifikke bruken og avsløringene av dataene deres.
  Samtykke. Ved å klikke på «Jeg godtar» eller noen annen knapp som indikerer at du godtar denne personvernpolicyen, godtar du følgende:
  • Du godtar innhenting, bruk, avsløring og behandling av dine personopplysninger på måten det er beskrevet i denne personvernpolicyen, inkludert våre prosedyrer relatert til informasjonskapsler, IP-adresser og loggfiler.
  • Serverne våre er i USA, så dine personopplysninger vil i hovedsak bli behandlet av oss i USA. Du godtar overføring og behandling av dine personopplysninger i USA av SurveyMonkey Inc. og i dataplasseringene i Del 5 av våre ulike datterselskaper og tjenesteleverandører.
  • Du godtar at vi kan overføre dine data til databehandlere som befinner seg i land, inkludert USA, som ikke har lover om databeskyttelse som gir samme beskyttelsesnivå som eksisterer i EØS. Samtykket er frivillig og du kan trekke det tilbake når som helst. Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at vi lenger kan tilby deg våre tjenester hvis du trekker samtykket tilbake.
  • Du godtar at vi deler dine personopplysninger med relevante personer som jobber for tjenesteleverandører som hjelper oss med å tilby tjenestene våre.
  • Hvis du har aktivert informasjonskapsler på nettleseren din, godtar du vår bruk av informasjonskapsler som beskrevet i denne personvernpolicyen.
 7. Additional information for Canadian users
 8. Additional information for Japanese users
  • You agree that you are responsible for notifying the respondents of surveys that you create using our services about how SurveyMonkey may use the respondents’ survey responses and personal data as described in this privacy policy and obtaining prior consent from respondents to disclose their personal data to SurveyMonkey.
 9. Additional information for Brazilian users
  • The personal information collected, stored, used and/or processed by SurveyMonkey, as described in this privacy policy, are collected, stored, used and/or processed in accordance with Brazilian Law No. 12,965/2014. By clicking “I Agree” or any other button indicating your acceptance of this privacy policy, you expressly consent to the collection, use, storage and processing of your personal information by SurveyMonkey as described.
 10. Additional information for Australian users
  • If you are dissatisfied with our handling of your complaint or do not agree with the resolution proposed by us, you may make a complaint to the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) by contacting the OAIC using the methods listed on their website at http://www.oaic.gov.au. Alternatively, you may request that we pass on the details of your complaint to the OAIC directly.
PERSONVERN FOR RESPONDENTER
 1. Hvilken informasjon innhenter SurveyMonkey?

  Når du svarer på spørreundersøkelser der SurveyMonkey er vert, innhenter vi, på vegne av og basert på instruksjoner (inkludert de som oppgis i denne personvernpolicyen) fra de som lager spørreundersøkelser, informasjon relatert til deg og din bruk av våre tjenester fra en rekke kilder. Disse står oppført nedenfor. De påfølgende seksjonene beskriver hva vi gjør med denne informasjonen.

  Informasjon vi innhenter direkte fra deg

  • Spørreundersøkelsessvar. Vi innhenter og lagrer spørreundersøkelsessvarene som du sender inn. Den som lager spørreundersøkelsen er ansvarlig for disse dataene og administrerer dem. En spørreundersøkelse kan be deg om å oppgi personlige opplysninger eller data. Hvis du har spørsmål om en spørreundersøkelse du tar, tar du direkte kontakt med vedkommende som laget spørreundersøkelsen, dette fordi SurveyMonkey ikke er ansvarlig for innholdet i den spørreundersøkelsen. Den som laget spørreundersøkelsen er vanligvis den samme personen som inviterte deg til å ta spørreundersøkelsen, og noen ganger har de sine egne personvernpolicyer.
  Er spørreundersøkelsessvarene dine anonyme? Du må spørre den som lager spørreundersøkelsen om dette, siden det avhenger av hvordan vedkommende har valgt å konfigurere spørreundersøkelsen. Vi gir instruksjoner om hvordan de som lager spørreundersøkelser kan sikre at vi innhenter svar på en anonym måte. Men selv om en som lager en spørreundersøkelse har fulgt disse trinnene, er det mulig at spesifikke spørsmål i spørreundersøkelsen fremdeles vil be deg om dine personopplysninger eller data som kan brukes til å identifisere deg.

  Informasjon vi innhenter om deg fra andre kilder.

  • Bruksdata. Vi innhenter bruksdata om deg når du bruker tjenestene våre. Dette kan omfatte nettsteder som du besøker, hva du klikker på, registrering av når du utførte disse handlingene osv. I tillegg – som de fleste av dagens nettsteder – oppbevarer nettserverne våre loggfiler som registrerer data hver gang en enhet kobler seg til de serverne. Loggfilene inneholder data om brukstypen av hver tilgang, inkludert opprinnelige IP-adresser, internettleverandører, filene som ble vist på nettstedet vårt (f.eks., HTML-sider, grafikk osv.), operativsystemversjoner og tidsstempler. Vær oppmerksom på at vi ikke kobler disse bruksdataene til dine spørreundersøkelsessvar.
  • Enhetsdata. Vi innhenter data fra enheten og programmet du bruker for å koble til våre tjenester, slik som IP-adresse, operativsystemversjon, type enhet, system- og ytelsesinformasjon og nettlesertype. Vi kan også antyde din geografiske plassering basert på IP-adressene våre. IP-adressene dine vil bli koblet til spørreundersøkelsessvarene dine med mindre den som lager spørreundersøkelsen har deaktivert innhenting av IP-adresse for spørreundersøkelsen du svarer på.
  • Henvisningsdata. Vi registrerer informasjon om kilden som henviste deg til en spørreundersøkelse (f.eks. en kobling på et nettsted eller i en e-post).
  • Informasjon fra koder på sider. Vi bruker tredjeparts sporingstjenester som bruker informasjonskapsler og koder på sider (også kjent som websignaler) for å innhente samlede og anonymiserte data om besøkende til våre nettsteder. Disse dataene omfatter bruks- og brukerstatistikk.
  • E-postadressen din. Hvis en som lager en spørreundersøkelse bruker et e-postinvitasjon-inngangspunkt for å sende deg en e-post med en invitasjon til en spørreundersøkelse, innhenter vi e-postadressen din når den som lager spørreundersøkelsen gir den til oss. Vi bruker ikke denne til å sende deg e-post, utenom når en som lager en spørreundersøkelse ber oss om det. E-postene vi sender på vegne av noen som lager en spørreundersøkelse viser at de kommer fra den som laget spørreundersøkelsens e-postadresse. Hvis du ikke lenger ønsker å bli kontaktet av noen som lager en spørreundersøkelse, tar du kontakt med vedkommende direkte.
  Det er frivillig å svare på spørreundersøkelser. Husk at du alltid kan velge å ikke oppgi et svar på spørreundersøkelsesspørsmål (spesielt de som ber om dine personopplysninger eller personlige data). Men noen ganger vil dette hindre deg i å fullføre en spørreundersøkelse hvis den som lager spørreundersøkelsen har markert for at dette spørsmålet må besvares.
 2. Hvordan bruker SurveyMonkey informasjonen vi innhenter?
  Spørreundersøkelsessvarene dine eies og administreres av den som lager spørreundersøkelsen, bortsett fra hvis vedkommende har gjort spørsmålene og svarene tilgjengelige via en offentlig kobling. Kontakt den som lager spørreundersøkelsen direkte for å forstå hvordan vedkommende kommer til å bruke svarene dine. Noen av de som lager spørreundersøkelser kan gi deg en personvernpolicy eller en melding når du tar spørreundersøkelsen deres, og vi oppfordrer deg til å gå gjennom og forstå hvordan den som lager spørreundersøkelsen vil håndtere svarene dine.Se Versjon for de som lager spørreundersøkelser i denne personvernpolicyen for å forstå hvordan SurveyMonkey håndtererer spørreundersøkelsessvar. SurveyMonkey selger ikke spørreundersøkelsessvar til tredjeparter uten tillatelse fra den som lager spørreundersøkelsen, og vi bruker ikke noen av kontaktopplysningene innhentet i våre kunders spørreundersøkelser til å kontakte respondenter.

  Vi bruker også informasjonen vi innhenter fra deg (inkludert bruksdata, enhetsdata, henvisningsdata og informasjon fra koder på sider) til å administrere og forbedre våre tjenester, for forskningsformål, og for de ulike formålene som beskrives i Versjon for de som lager spørreundersøkelser i denne personvernpolicyen.

 3. Hvem avslører eller deler vi informasjonen din med?
  SurveyMonkey selger ikke spørreundersøkelsesdataene dine med mindre du uttrykkelig gir oss lov til det! Vi kommer kun til å dele spørreundersøkelsessvarene dine med tredjepart som beskrevet i denne personvernpolicyen.

  Vi avslører:

  • Dine spørreundersøkelsessvar til de som lager spørreundersøkelser. Vi hoster spørreundersøkelser for de som lager spørreundersøkelser, men det er de som er de virkelige forvalterne av spørreundersøkelsesdata. Alt du avslører i svarene dine vil naturligvis bli gitt til dem. Kontakt den som lager spørreundersøkelsen direkte for å forstå hvordan vedkommende kan dele svarene fra spørreundersøkelsen. Se Versjon for de som lager spørreundersøkelser i denne personvernpolicyen for å forstå hva SurveyMonkey forteller de som lager spørreundersøkelser om hvordan vi håndterer svar, og til hvem SurveyMonkey kan avsløre spørreundersøkelsessvar.
 4. Hva er rettighetene dine når det gjelder dine opplysninger?
  • Kontakt den som lager spørreundersøkelsen for å få tilgang til og rette på svarene dine og personopplysninger. Fordi vi innhenter svar på vegne av de som lager spørreundersøkelser, må du kontakte vedkommende direkte hvis du har noen spørsmål om spørreundersøkelsen, eller hvis du ønsker å få tilgang til, oppdatere eller slette noe i svarene dine. Vi gir de som lager spørreundersøkelser verktøy til å vedlikeholde svarene de innhenter gjennom spørreundersøkelsene deres. Du kan be om tilgang til og retting av personopplysningene vi sitter på om deg ved å kontakte kundestøtte, men i de fleste tilfeller kan SurveyMonkey ikke gi deg denne tilgangen, siden spørreundersøkelsessvar er privat informasjon som tilhører den som lager spørreundersøkelser (bortsett fra hvis vedkommende har gjort svarene og spørsmålene tilgjengelige via en offentlig kobling) og det å gi deg tilgang kan ha en urimelig innvirkning på personvernet til andre personer. Vi kommer til å svare på din forespørsel om tilgang eller retting innen rimelig tid, og der det er rimelig og praktisk, kommer vi til å gi deg tilgang til personopplysninger slik du ber om dem.
  • Velg å ikke motta spørreundersøkelser. Du kan velge å ikke motta e-postinvitasjoner om å ta spørreundersøkelser som blir sendt av de som lager spørreundersøkelser via SurveyMonkey.
 5. Sikkerhet, informasjonskapsler og annen viktig informasjon
  Endringer til denne personvernpolicyen. Vi kan når som helst endre denne personvernpolicyen, men hvis vi gjør det vil vi varsle deg ved å publisere endringene på dette nettstedet. Hvis vi fastslår at endringene er betydelige, kommer vi til å gi deg ytterligere beskjed som passer under omstendighetene, slik som via e-post, eller på en annen måte som er tydelig utformet for å varsle deg. Hvis du, etter at du har blitt informert om disse endringene, fortsetter å bruke våre tjenester utover forhåndsvarsel-perioden, vil det anses som at du har godtatt endringene i personvernpolicyen vår. Hvis du er uenig i vilkårene i denne personvernpolicyen eller hvilken som helst oppdaterte personvernpolicy, kan du avslutte kontoen din (hvis du har en) når som helst eller ikke svare på en spørreundersøkelse.
  • Sikkerhet. Opplysninger om SurveyMonkeys sikkerhetspraksis er tilgjengelig i vår sikkerhetserklæring. Vi er forpliktet til å håndtere dine personopplysninger og data med integritet og varsomhet. Men uansett sikkerhetsprosedyrene og forholdsreglene vi tar, er det alltid en risiko for at personopplysningene dine kan bli sett og bruk av uautoriserte tredjeparter som følge av innhenting og overføring av dine data gjennom Internett. Hvis du har noen spørsmål angående sikkerheten til dine personopplysninger, kontakter du kundestøtte .
  • Dataplassering. Serverne våre er i USA, så dine personopplysninger blir oppbevart og behandlet av oss i USA. Dine personopplysninger kan også bli behandlet i, eller overført eller avslørt til, land hvor SurveyMonkeys datterselskaper og kontorer befinner seg, og hvor våre tjenesteleverandører holder til eller har tjenester. Du kan se hvor våre kontorer ligger på siden Kontorsteder.
  • Informasjonskapsler. Vi og samarbeidspartnerne våre bruker informasjonskapsler og liknende teknologier på nettstedene våre. Informasjonskapsler er små databiter som vi lagrer på enheten du bruker for å koble til tjenestene våre, slik at vi kan kjenne igjen de som bruker tjenesten vår om og om igjen. Hver informasjonskapsel utløper etter en viss tidsperiode, avhengig av hva vi bruker den til. Det er flere grunner til at vi bruker informasjonskapsler og liknende teknologier:
   • For å gjøre det enklere å bruke nettstedet vårt. Hvis du bruker «Husk meg»-funksjonen når du logger på kontoen din, kan vi lagre brukernavnet ditt i en informasjonskapsel for å gjøre det kjappere for deg å logge på når du vender tilbake til SurveyMonkey.
   • Av sikkerhetsgrunner. Vi bruker informasjonskapsler til å godkjenne identiteten din, slik som å bekrefte om du for øyeblikket er logget på SurveyMonkey.
   • For å tilby deg personlig tilpasset innhold. Vi kan lagre brukerinnstillinger i informasjonskapsler, slik som ditt standardspråk, for å personlig tilpasse innholdet du ser. Vi bruker også informasjonskapsler for å sørge for at brukere ikke kan ta spørreundersøkelser de allerede har fullført på nytt.
   • For å forbedre tjenestene våre. Vi bruker informasjonskapsler for å måle din bruk av vårt nettsted og spore henvisningsdata, i tillegg til av og til vise forskjellige versjoner av innhold til deg. Denne informasjonen hjelper oss med å utvikle og forbedre tjenestene våre og optimalisere innholdet vi viser til brukerne våre.
   • Google Analytics. I tillegg til det ovenfornevnte har vi implementert på våre nettsteder og andre tjenester visse Google Analytics-funksjoner som støtter visningsannonsering, inkludert re-targeting. Besøkende til nettstedene våre kan velge bort visse typer Google Analytics-sporinger, tilpasse Google Displaynettverk-annonser ved å bruke Googles annonseinnstilling-administrator og lære mer om hvordan Google leverer annonser ved å se deres kundeannonse-hjelpesenter. Hvis du ikke ønsker å delta i Google Analytics, kan du også laste ned nettlesertillegget for å velge bort Google Analytics.
  • Klikk her for flere detaljer om våre informasjonskapsler. Vi er ikke av den oppfatning av informasjonskapsler er ondsinnet, men du kan allikevel velge å fjerne eller deaktivere informasjonskapsler via nettleseren din. Se konfigureringsdokumentasjonen for nettleseren din for å finne ut hvordan du gjør dette. Vær oppmerksom på at å gjøre dette kan påvirke evnen din til å bruke tjenestene våre negativt. Aktivering av informasjonskapsler sørger for en mer problemfri opplevelse når du bruker nettstedene våre. For å administrere flash-informasjonskapsler, klikker du her. Ved å bruke nettstedene våre og ved å godta denne personvernpolicyen, godtar du bruken av informasjonskapsler som beskrevet i denne policyen.
  • Blogger og fora. Nettstedene våre kan tilby offentlig tilgjengelige blogger og fora. Du bør være klar over at all informasjon du oppgir på disse områdene kan leses, innhentes og brukes av andre som tar seg tilgang til dem. Vi er ikke ansvarlige for personopplysninger du velger å sende inn på disse områdene av nettstedet vårt. For å be om fjerning av personopplysninger fra bloggen eller forumet vårt, kontakter du kundestøtte. I noen tilfeller er det ikke sikkert at vi er i stand til å innfri forespørselen din, og vi vil si ifra om hvorfor. Kommenteringssystemer på bloggene våre administreres av en tredjepartsapplikasjon som kan kreve at du registrerer deg for å poste en kommentar. Gå gjennom applikasjonens personvernpolicy for å finne ut hvordan tredjeparten bruker informasjonen din.
  • Nettsporing. Vi behandler ikke, eller overholder ikke noen nettlesers «ikke spor»-signal eller andre tilsvarende mekanismer som indikerer en forespørsel om å deaktivere nettsporing av individuelle brukere som besøker nettstedene våre eller bruker tjenestene våre (med mindre annet er oppgitt i en tjenestespesifikk personvernerklæring).
  • Sosiale medier-funksjoner. Våre nettsteder kan ha sosiale medier-funksjoner eller kontrollprogrammer, slik som Facebooks Liker-knapp. Bruk av disse funksjonene kan la dem innhente IP-adressen din, oppdage hvilken side du besøker på nettstedet deres, og konfigurere en informasjonskapsler for å aktivere funksjonen slik at den fungerer riktig. Dine samhandlinger med disse funksjonene styres av personvernpolicyen til tredjeparten som leverer funksjonen.
  • Mindreåriges sikkerhet og COPPA. Våre tjenester er ikke tiltenkt for, og kan ikke brukes av mindreårige. «Mindreårige» er individer under myndighetsalderen på deres respektive bosteder (eller under 13 i USA). SurveyMonkey innhenter ikke bevisst personopplysninger fra mindreårige år eller lar dem registrere seg. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har innhente personopplysninger fra en mindreårig, kan vi slette denne informasjonen uten forvarsel. Hvis du har grunn til å tro at dette har skjedd, kontakter du kundestøtte.
  • Engelsk versjonskontroll. Oversettelser av denne personvernpolicyen som ikke er på engelsk tilbys for bekvemmelighets skyld. Dersom det skulle oppstå noen tvetydighet eller konflikt mellom oversettelser, er det den engelske versjonen som gjelder.
 6. Ytterligere informasjon for brukere i EU

  SurveyMonkey tilbyr noen av tjenestene sine til brukere i EU gjennom SurveyMonkey Europe UC, som holder til på 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland.

  • «Personopplysninger». For brukere i EU er referanser til «personlig informasjon» i denne policyen tilsvarende det som i EU vanligvis kalles «personopplysninger».
  • Om IP-adresser. Våre servere registrerer de innkommende IP-adressene til besøkende til våre nettsteder (enten den besøkende har en SurveyMonkey-konto eller ikke) og lagrer IP-adressene i loggfiler. Vi bruker disse loggfilene til systemadministrasjon og vedlikehold, bokføring sporing av henvisende nettsteder, fastslå lokasjonen din og sikkerhetsmessige formål (f.eks. kontrollere misbruk, søppelpost og DDOS-angrep). Vi lagrer også IP-adresser sammen med visse handlinger du foretar deg på systemet vårt. IP-adresser kobles kun til spørreundersøkelsessvar hvis en som har laget en spørreundersøkelse har konfigurert en spørreundersøkelse til å innhente IP-adresser. Ved å godta denne personvernpolicyen, godtar du at SurveyMonkey bruker IP-adressen din for tidligere nevnte formål. Hvis du ønsker å endre det foregående samtykket om å bruke IP-adressen din, må du avslutte kontoen (hvis du har en) eller ikke svare på en spørreundersøkelse hvis du blir bedt om å gjøre det.
  • Datakontroller. SurveyMonkey Europe UC, hvis kontaktinformasjon er oppført ovenfor, er datakontrolleren for registrering, fakturering og annen informasjon vi innhenter fra brukere i EU. Men datakontrolleren for spørreundersøkelsesdata er den som laget spørreundersøkelsen. Den som lager spørreundersøkelsen bestemmer hvordan spørsmål og svar i spørreundersøkelsen deres skal brukes. SurveyMonkey behandler kun slike spørreundersøkelsesdata i samsvar med instruksjonene og tillatelsene (inkludert de oppgitt i denne personvernpolicyen) valgt av den som laget spørreundersøkelsen når vedkommende lager og administrerer spørreundersøkelsen deres.
  • Tilgang til og retting av personopplysninger. Du har rett til å ta deg tilgang til og rette på personopplysninger som SurveyMonkey sitter på om deg. Denne rettigheten kan utøves ved å kontakte kundestøtte.
  Samtykke. Ved å klikke på «Jeg godtar» eller noen annen knapp som indikerer at du godtar denne personvernpolicyen, godtar du følgende:
  • Du godtar innhenting, bruk, avsløring og behandling av dine personopplysninger på måten det er beskrevet i denne personvernpolicyen, inkludert våre prosedyrer relatert til informasjonskapsler, IP-adresser og loggfiler.
  • Serverne våre er i USA, så dine personopplysninger vil i hovedsak bli behandlet av oss i USA. Du godtar overføring og behandling av dine personopplysninger i USA av SurveyMonkey Inc. og i dataplasseringene i Del 5 av våre ulike datterselskaper og tjenesteleverandører.
  • Du godtar at vi kan overføre dine data til databehandlere som befinner seg i land, inkludert USA, som ikke har lover om databeskyttelse som gir samme beskyttelsesnivå som eksisterer i EØS. Samtykket er frivillig og du kan trekke det tilbake når som helst. Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at vi lenger kan tilby deg våre tjenester hvis du trekker samtykket tilbake.
  • Du godtar at vi deler dine personopplysninger med relevante personer som jobber for tjenesteleverandører som hjelper oss med å tilby tjenestene våre.
  • Hvis du har aktivert informasjonskapsler på nettleseren din, godtar du vår bruk av informasjonskapsler som beskrevet i denne personvernpolicyen.
 7. Additional information for Canadian users
 8. Additional information for Brazilian users
  • The personal information collected, stored, used and/or processed by SurveyMonkey, as described in this privacy policy, are collected, stored, used and/or processed in accordance with Brazilian Law No. 12,965/2014. By clicking “I Agree” or any other button indicating your acceptance of this privacy policy, you expressly consent to the collection, use, storage and processing of your personal information by SurveyMonkey as described.
 9. Additional information for Australian users
  • The personal information collected by us on behalf of a survey creator may include sensitive information. We will only use sensitive information for the purpose of storing and processing it on behalf of the survey creator. Sensitive information is defined in the Privacy Act 1988 (Cth) and includes information about you such as racial or ethnic origin, religious beliefs, political affiliation, sexual preferences and criminal records, as well as health and genetic information about you.
  • If you are dissatisfied with our handling of your complaint or do not agree with the resolution proposed by us, you may make a complaint to the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) by contacting the OAIC using the methods listed on their website at http://www.oaic.gov.au. Alternatively, you may request that we pass on the details of your complaint to the OAIC directly.