Slik lager du en logo alle vil gjenkjenne

Good logos come from concept testing surveys

en gullfiskgruppe med et romvesen på innsidenDet skal være et morsomt og givende prosjekt å lage og velge en logo. Ikke sant? Men det kan også være en nerveskakende, følelsesmessig opplevelse på grunn av den potensielle subjektive karakteren av å velge den beste logoen. Heldigvis kan du anvende vitenskap bak kunsten av å velge en logo. Spørreundersøkelser er en effektiv og objektiv kostnadseffektiv måte å finne den optimale logoen for bedriften, prosjektet eller merket.

Så hva er egentlig en logo? En logo er et visuelt uttrykk for merket ditt. Det er ikke selve merket, men en symbolsk representasjon for bedriften. Når noen snakker om logoer, er det to hovedtyper: logomerker og logotyper. Logomerker er vanligvis bilder eller bildefremstilling (f.eks. Nikes bølge) mens en logotype er tekstbasert (f.eks. Coca-Cola).

Test konseptene dine med spørreundersøkelser

Ikke gjett. Vit nøyaktig hvilket konsept som vil vinne med SurveyMonkey Audience.

Kontakt oss

Uavhengig av logotypen(e) du vurderer, bør du utføre konsepttesting av logoen før du lanserer den på markedet. Konsepttesting kan hjelpe deg med å finne ut hva kunder mener og hvordan de vil reagere på den foreslåtte logodesignen. Du vil finne ut hva de liker, hva de ikke liker og hvorfor.

En spørreundersøkelsesmal for bildevalg er en type konsepttesting som tar noe av subjektiviteten ut av å velge en god logo.

Det er flere ting du kan teste med en slik spørreundersøkelse:

  • Merketilpasning: Hva står merket ditt for? Dersom merkets egenskaper er pålitelige, troverdige og vennlige, vil du sørge for at logoen også kommuniserer disse egenskapene. En logo er et av mange elementer som uttrykker merket ditt. Ved å teste forskjellige logoer, vil du finne ut hvilke design som forsterker – i stedet for å motsi! – det markedsførings- og salgsteamet prøver å kommunisere.
  • Leselighet:  Logodesignen kan være nydelig, men vil andre forstå den? Dersom den har tekst, er den faktisk lesbar? Konsepttesting lar deg utforske forskjellige skrifttyper, farger, og design for å optimere forståelighet. Dersom du tester en logo som skal brukes på nett, må du sørge for at du viser en nøyaktig størrelse. Dersom logoen for eksempel vises på et nettsted for mobiltelefoner, vil den være lesbar på den lille skjermen?
  • Appell: De kan kanskje lese logoen, men liker de den i tillegg? Det noen liker er subjektivt og det er ofte vanskelig å forklare hvorfor de liker noe … de har bare en god følelse om det. Gå tilbake til merkets egenskaper og finn ut hvorvidt en følelsesmessig tilkobling til logoen er viktig for suksess.

Det er også forskjellige måter du kan teste logoen:

  • Vis alle logoer samtidig: Du kan utføre en spørreundersøkelse med tvunget valg og be kunder velge en logo basert på egenskapen(e) som er viktigst. Hva er for eksempel den beste representasjonen for tillit? Eller hjelpsomhet? Ved å presentere alle alternativene samtidig, får du en følelse av den relative målestokken for hver design.
  • Splitt-test av logoer: Dersom du ikke ønsker å vise alle logoene samtidig, kan du presentere forskjellige design til en lignende målgruppe for å få innspill om hver enkel design. For splitt-testing, kan du vise logo A til 25 % av målkundene, logo B til 25 % av kundene og så videre. Denne metoden handler mindre om hvordan en logodesign sammenlignes med andre, men mer om hvordan hver enkelt klarer seg alene.
  • Test med forskjellige målgrupper: Uavhengig av om du tester logoer i grupper eller individuelt, vil du muligens vise dem til forskjellige målgrupper. Kvinner med småunger kan for eksempel ha en helt annen reaksjon enn kvinner med voksne barn.

Når du har innsnevret alternativene til en vinner eller to, kan du i tillegg gå tilbake og teste logoen i rett sammenheng. Logoer eksisterer vanligvis ikke i et vakuum, men er et element av merkeidentiteten din. Bruk de foreslåtte logoalternativene på et brevhode, en pakke og en annonse og se om kundenes reaksjon er den samme som den opprinnelige konsepttestingen. Du kan fortsette å bruke gjentatte spørreundersøkelser til du finner den beste logoen … som alle er enig om!