Vi trekker fire heldige vinnere av billetter til enten deLillos (22. april) eller Astrid S + Ruben (UKA).

Question Title

* 1. Kjønn

Question Title

* 2. Hvor gammel er du?

Question Title

* 3. Hvor mange år har du studert i Trondheim?

Question Title

* 4. Er du medlem av Samfundet?

Question Title

* 5. Hvilket campus tilhører du?

Question Title

* 6. Hvor ofte bruker du Samfundet som utested i måneden?

Question Title

* 7. Hva skal til for at du benytter deg av Samfundet som et utested oftere?

Question Title

* 8. Hvor ofte bruker du hverdagstilbudene til Samfundet i måneden?

Question Title

* 9. Har du vært på følgende arrangement de siste 12 månedene?

  Ja, flere ganger Ja, en gang Nei
Tirsdagsquiz
Onsdagdebatt
Musikkquiz på fredager
Samfundsmøte
Knaus 23:59
Søndagsfilm
Boblesøndag

Question Title

* 10. Hva skal til for at du benytter deg av Samfundets hverdagstilbud oftere?

Question Title

* 11. Hvilke tilbud ønsker du på Samfundet i helgen?

Question Title

* 12. Hvilke tilbud ønsker du på Samfundet i hverdagen?

Question Title

* 13. Hva bruker du Samfundet mest til?

Question Title

* 14. I hvilken grad trives du på Samfundet?

Question Title

* 15. Hvor får du informasjon om Samfundet fra?

Question Title

* 16. Hva slags informasjon ser du etter på Samfundets plattformer? Informasjon om...

Question Title

* 17. Hva synes du om Samfundet sin markedsføring?

Question Title

* 18. Hvilken informasjon om Samfundet skulle du ønske du visste som ny student?

Question Title

* 19. Hvordan fikk du vite at Samfundet er åpent hver dag fra kl. 16.00?

Question Title

* 20. Beskriv Samfundet med ett ord

Question Title

* 21. Beskriv med ett ord hva Samfundet burde fokusere mer på

Question Title

* 22. Er det noe annet du ønsker å fortelle oss?

Question Title

* 23. Skriv e-posten din under for å være med i trekning av premie! (vil kun bli brukt til trekning av premie)

T