Velkommen til brukerundersøkelse for Mareano-programmet!

Med mål om å stadig øke nytteverdien av Mareano-programmet, håper vi du kan avse 5 minutter for å svare på denne undersøkelsen.  Vi ønsker at både framtidige og nåværende brukere deltar i undersøkelsen!
 
Mareano-programmet kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper, og forurensning i sedimentene, i norske havområder. Arbeidet blir utført av Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket. Ansvaret ligger hos en programgruppe ledet av Miljødirektoratet. Mareano er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet, og Klima- og miljødepartementet.

Informasjonen som samles vil brukes i anonyme sammenstillinger og presentasjoner. Noen enkeltsvar vil muligens trekkes frem som eksempler, men vi vil sørge for at det ikke skal være mulig å knytte dette til enkeltpersoner eller små grupper. Dersom dere velger å legge igjen epostadresser (frivillig), vil disse brukes til å opprette kontakt, og deretter slettes.

Tusen takk for at du deltar!
Mareano-programmet, 12.12.2022.
 

Kontakt vedr. brukerundersøkelse Ane Bang-Kittilsen
For andre henvendelser, se kontaktliste på Mareano

T