Kjære innbygger i Røros kommune

Våren 2019 skal Røros remerkes som Bærekraftig reisemål.
Merket er et verktøy for å hjelpe alle i reiselivsnæringen til å samarbeide om å styre reiselivsutviklingen i riktig retning. Dette er med på å ta vare på verdensarven, naturressursene våre og sikre gode, trygge arbeidsplasser. En god dialog med lokalbefolkningen er nødvendig. For mer informasjon om merkeordningen, klikk her.

Nå forsøker vi å kartlegge hvordan Rørossamfunnet opplever denne næringen. Vi trenger din hjelp til dette arbeidet, og håper du vil sette av 5 minutter til å fortelle oss din mening. Du vil få mulighet til å komme med innspill og forslag til hva vi bør jobbe videre med.

Med vennlig hilsen

Arbeidsgruppa for remerking av Røros kommune som Bærekraftig reisemål

Røros kommune
Destinasjon Røros
Rørosregionen næringshage as

0 av 15 besvart
 

T