1. Kort om ordningen

Lokal støtteordning for gründere i Asker kommune
Asker kommune har bevilget 2 millioner kroner til gründerbedrifter i Asker som ønsker å få refusjon på husleiekostnader. 

Hva innebærer i støtten?  
Din virksomhet kan søke reduksjon av utgifter til leie av kontor, butikk eller verksted inkludert felleskostnader. Parkering og lager dekkes ikke.

Maksimum søkesum pr. mnd kr. 4.000, - (eks. mva).

Ordningen går ut på at alle innvilgede søknader minst skal få én måneds refusjon. Støtten utover én måned er avhengig av antall søkere. Fire måneder er maksimum. Ordningen gjelder fra 1. april 2020. 

Kommunen oppfordrer private utleiere til å bidrar i dugnaden for å hjelpe gründerbedrifter gjennom koronakrisen, ved å gi redusert eller utsatt husleie. Dette vil bli vektlagt ved tildeling av kommunal støtte.

Søknadskriterier
Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier:
  • Kun AS-registrerte virksomheter.
  • Bedrifter registrert i perioden etter 01.01.2018 og før 31.03.2020.
  • Bedrifter med mindre enn kr 60.000 i omsetning siste regnskapsår (2019).*
  • Bedrifter som ikke søker refusjon av husleie gjennom statlig ordninger.
  • Bedriften har betalt alle offentlige skatter og avgifter.
*gjelder ikke bedrifter registrert i 2020. 

Behandlingstid
Løpende handling av søknader. 

Har du spørsmål?
Kontakt oss på: husleie2020@askershus.no.

T