Her kan du sende inn ditt forslag til hva man kan gjøre langs 1 kilometer ny Havnepromenade og hva som kan skje på det 20 mål store friarealet som blir avslutningen på Havnepromenaden i sør.

Har du spørsmål eller noe annet, så send mail til gronlikaia@rodeo-arkitekter.no 


Hilsen Knut Schreiner, kultursosiolog, Rodeo arkitekter.

Personvern:  

Oslo Havn og Hav Eiendom ønsker muligheten til å kontakte deg om ditt innsendte forslag, men du er ikke forpliktet til å bidra videre. Kontaktinfo blir kun lagret tilknyttet ditt innsendte forslag, og ikke formidlet videre til tredjepart.

Informasjonen fra spørsmålene om hvem du er og ditt forhold til Fjordbyen vil anonymiseres, kobles fra dine kontaktopplysninger, og vil ikke kunne spores tilbake til deg.
0 av 11 besvart
 

T