Introduktion till frågeformuläret

Enkäten syftar till att kartlägga nuläget av medborgarnas behov av transporter mellan Funäsdalen/Röros och framtida önskemål.

Svaren i enkäten kommer att användas för att beskriva hur persontrafiken kopplat till arbetspendling, nöjen och annat ser ut samt beskriva trender i resandemönstren.

Resultatet av förstudien kan leda till en projektansökan under 2020 som innehåller konkreta åtgärder för framtida kollektivtrafik.

Question Title

Bilde

T