WORKSHOP: “Lag din egen live-fil v/ Silje Grimstad” (Bergen) 19 og 20. juni på USF Verftet

KORT BIO SILJE GRIMSTAD
Lysdesigner og videodesigner med bakgrunn fra livemusikk, teater og show.
20 års fartstid på turné med ulike forestillinger og live-artister.
Deriblant Lars Vaular, Aurora, Dagfinn Lyngbø og teaterkompaniet Winter Guests.
INTRODUKSJON
Workshopen vil gi deltagerne muligheten til å bygge en god live-fil som kan være utgangspunktet for alle konserter. Altså både en god start-fil for show man skal bygge videre på og show man skal gjøre i farta bare en gang.
Fokuset vil ligge på å lage en god struktur og bygge en god "verktøykasse" der det meste du trenger ligger klart, så man minsker programmeringsmengden når man står i avvikling.
Dette vil også gjøre det enklere å ta både filen og et programmert show med videre til nye venues med annet utstyr.
Strukturen og tankegangen kan overføres til hvilken som helst programvare.
MÅLGRUPPE
Lysteknikere som har behov for bedre rutiner rundt å avvikle et live show med stor del av stunting. Og behov for en innføring i hvordan man lett tar med et show fra venue til venue.
INNHOLD
DAG 1
Samtale om hva som gjør deltakere usikre og hva som gjør at de ikke har kontroll. Innføring i strukturen rundt hvordan jeg jobber med et show, og hvordan jeg tenker man kan gjøre arbeidsdagen lettere for seg selv gjennom å bygge opp en god "verktøykasse" som man til en hver tid kan hente frem det verktøyet man trenger uavhengig av type jobb. Alle bygger sin egen showfil fra grunnen av. Steg for steg.
DAG 2
Praktisk øvelse der deltagere en etter en kobler seg til lysrigg på venue og får testet det de har gjort. Klone lamper, oppdatere paletter og effekter. Felles problemløsning og diskusjon om hvorfor ting har gått galt. Har man gjort ting for komplisert? Hvor lang tid er det nødvendig å bruke for å få til et godt resultat? Hva kan gjøres for å effektivisere prosessen og tidsbruken? Finne løsninger og gjenopprette feil hver for seg og i felleskap.
MÅL MED WORKSHOPEN
Alle deltagere skal gå hjem med en funksjonell showfil som er en god arbeidsflate og verktøykasse for fremtidige jobber. Bedre selvtillit til å innfri og større trygghet i å kunne ta på seg jobber. BEHOV FOR GJENNOMFØRING: Hver deltager stiller med egen PC med GrandMA2-software Aller helst bør alle ha en GrandMA2-vinge
SØKNADSFRIST 24. MAI

Question Title

* 1. Opplysninger om søkeren

T