Vi fortsetter å spørre og håper du vil svare!
 
Resultatene fra Pårørendeundersøkelsen 2016 og 2017 med svar fra over 9000 pårørende, ble helt avgjørende for at Regjeringen i desember 2020 la frem en Pårørendestrategi!
 
Å få frem kunnskap og tilbakemeldinger fra pårørende som vet hvordan det er, hvor utfordringene er og hva de erfarer bør bli bedre – det er et av våre viktigste mål.

Vi må løfte frem det dere erfarer, inn til politikere, til helse og sosialtjenesten , til de som dere samhandler med og til de som er ansvarlige for helse, skoleliv og arbeidsliv.

Question Title

* 1. Er du eller har du nylig vært pårørende (de siste 2 år)?

0 av 45 besvart
 

T