Din mening er viktig for oss!

Question Title

* 1. Hvor fornøyd er din bedrift med medlemskapet i Sandefjord Næringsforening?

Question Title

* 2. Sandefjord Næringsforening tilstreber å etterleve tre kjerneverdier. På en skala fra 1-6, der 1 er lavest og 6 er toppkarakter, hvor godt lykkes vi med å være:

  1 2 3 4 5 6
Profesjonelle
Inspirerende
Handlekraftige

Question Title

* 3. Hva er viktigste motivasjon for din bedrift i forhold til medlemskapet i Sandefjord Næringsforening? (tre mulige svar)

Question Title

* 4. Er du enig eller uenig i disse påstandene om Sandefjord Næringsforening:

  Enig Uenig Verken enig eller uenig
Har et relevant tilbud/program for medlemmene?
Arrangerer møter/aktiviteter av høy kvalitet?
Er synlige?
Ivaretar medlemmenes interesser på en god måte?

Question Title

* 5. Vil du anbefale medlemskap i Sandefjord Næringsforening til andre bedrifter?

Question Title

* 6. Har du andre innspill til oss?

T