Søknadsfrist : 1. mai

Praksisplassprogrammet er en ordning der du får økt erfaring gjennom å jobbe for et konsertteknisk firma på en festival. Målgruppen er deg som studerer lys/lyd, er frivillig konserttekniker eller har noe praktisk erfaring innen lys, lyd og scene. Gjennom å delta i programmet får du økt kompetanse, verdifull yrkeserfaring og utvidet ditt profesjonelle nettverk. De med en del erfaring fra før kan også søke ordningen for å få enda mer praktisk erfaring eller for å lære noe nytt. Vi tar en prat i forkant for å diskutere ønsker og mål for praksistiden.

Flere av de som tidligere har deltatt i praksisprogrammet har fått tilbud om flere oppdrag fra firmaet de har vært utplassert hos. Vi vil derfor anbefale at du søker praksisplass hos et utleiefirma i nærheten av der du bor for å få maksimalt utbytte av ordningen. MUO og firmaene velger i samråd ut praktikanter etter endt søknadsrunde. 

Du vil få svar på søknaden 3-4 uker etter søknadsfristen på den oppgitte epostadressen. Hvis du får tilbud om praksisplass har du 2 uker på å bekrefte at du ønsker den og signere avtale for praksisperioden. Du kan få dekt utgifter på inntil kr. 3.000,- for reise og inntil kr. 800,- pr. natt til overnatting av Musikkutstyrsordningen etter endt praksisperiode mot utfylt og signert reiseregning og kopi av eventuelle kvitteringer. MUO dekker ikke diett.

Hvis du har noen spørsmål så kontakt gjerne fagansvarlig Kjetil F. Wevling på tlf. 21 37 88 14 eller e-post kjetil@utstyrsordningen.no.

Question Title

* 1. Opplysninger om søkeren
(Opplysningene lagres og benyttes kun av MUO og det aktuelle firmaet du eventuelt får praksisplass hos)

Question Title

* 2. Jeg bekrefter at jeg er over 18 år
(Du må være over 18 år for å delta i praksisplassprogrammet)

T