Denne uavhengige studien, utført av PatientView, ser på omdømmet til 48 legemiddelselskaper i 2019.
 
Takk for at du deltar.

Merk at svarene dine ikke registreres før du klikker på knappen «Ferdig» nederst på denne nettsiden.
 
En merknad om NAVNENE til enkelte av selskapene:
Allergan inkluderer Actavis og Forest Laboratories.
Gilead inkluderer Kite Pharma.
GSK kan også kalles GlaxoSmithKline.
Janssen er en del av Johnson & Johnson-gruppen med selskaper (som inkluderer Actelion).
Sanofi inkluderer Genzyme.
Takeda inkluderer Shire (og Baxalta).

Question Title

Bilde

Question Title

Bilde

Question Title

* b.) Er organisasjonen BASERT i eller har hovedkontor i Norge?

Question Title

Bilde

Question Title

* c.) Hva er organisasjonens GEOGRAFISKE ANSVARSOMRÅDE?

Question Title

Bilde

Question Title

* d.) Nedenfor står en liste over de 48 største legemiddelselskapene i verden.
Kan du si hvilke selskaper som er KJENTE FOR ORGANISASJONEN DIN, og med hvilke selskaper ORGANISASJONEN DIN har JOBBET eller hatt PARTNERSKAP?


«Kjent» betyr:
«Kjenner godt nok til selskapet til å kunne si noe om dets aktiviteter og produkter».

  Vi KJENNER TIL dette selskapet. Vi har JOBBET MED eller hatt et PARTNERSKAP med dette .
AbbVie.
Acorda Therapeutics.
Allergan (inkludert Actavis og Forest Labs).
Almirall.
Amgen.
Astellas Pharma.
AstraZeneca.
Bayer.
Bial.
Biogen.
Boehringer Ingelheim.
Bristol-Myers Squibb.
Celgene.
Chiesi Farmaceutici.
CSL Behring.
Daiichi Sankyo.
Eisai.
Eli Lilly (Lilly).
Ferring.
Gedeon Richter.
Gilead Sciences (inkludert Kite Pharma).
Grifols.
Grünenthal.
GSK.
Ipsen.
Janssen (inkludert Actelion).
LEO Pharma.
Lundbeck.
Menarini.
Merck KGaA / EMD Serono.
MSD (Merck Sharp & Dohme).
Mundipharma.
Novartis.
Novo Nordisk.
Octapharma.
Otsuka.
Pierre Fabre Laboratories.
Pfizer.
Roche.
Sandoz.
Sanofi (inkludert Genzyme).
Servier.
Takeda (inkludert Shire).
Teva.
UCB.
Vertex Pharmaceuticals.
Vifor Pharma.
ViiV Healthcare.

Question Title

Bilde

Question Title

* e.) Ivis organisasjonen jobber med / har partnerskap med legemiddelselskaper:
Hvilke typer JOBBFORHOLD eller PARTNERSKAP har organisasjonen hovedsakelig med legemiddelselskaper?


Question Title

Bilde
Spørsmål om omdømme 

Denne spørreundersøkelsen omhandler omdømmet til legemiddelbransjen og legemiddelselskaper i 2019.

I denne spørreundersøkelsen er «omdømme» definert som:
HVORVIDT LEGEMIDDELSELSKAPER OPPFYLLER FORVENTNINGENE FRA PASIENTER OG PASIENTGRUPPER
.

Question Title

Bilde

Question Title

* FØRST TO SPØRSMÅL OM OMDØMMET TIL LEGEMIDDELBRANSJEN GENERELT


Spørsmål 1 av 12.

Hvordan tror du organisasjonens medlemmer (eller de du representerer) ville VURDERT OMDØMMET til følgende HELSESEKTORER i 2019?

  Utmerket. Bra. Greit. Dårlig. Jeg vet ikke.
Bioteknologiselskaper.
Generelle legemiddelprodusenter.
Helseforsikringsgivere (for profitt).
Helseforsikringsgivere (ideelle).
Selskaper som produserer medisinsk utstyr.
Legemiddelselskaper (multinasjonale).
Pharmacy Benefit Managers (administratorer av legemiddelytelser) – hvis relevant for ditt land.
Helsetjenester i privatsektor.
Apotekere.

Question Title

Bilde

Question Title

* Spørsmål 2 av 12.
Hvor GOD eller DÅRLIG mener du legemiddelbransjen har vært til å UTFØRE FØLGENDE AKTIVITETER i 2019 (der alle påvirker bransjens anseelse fra pasienter og pasientgrupper)?

  Utmerket. Bra. Greit. Dårlig. Jeg vet ikke.
Ha en strategi som fokuserer på pasientene.
Gi pasientene god informasjon.
Sørge for pasientsikkerhet.
Være nyskapende.
Lage produkter som er fordelaktige for pasienter.
Være åpen om retningslinjer for prissetting.
Være åpen om deling av kliniske data.
Være åpen og dele finansiering til interessenter (som for eksempel leger).
Handle med integritet.
Samarbeide med pasientgrupper.
Tilby pasientene flere tjenester enn bare medisiner.
Rettferdig prissetting (ikke ha upassende høy profitt).
Hjelpe pasienter med å få tilgang til medisiner.
Involvere pasienter/pasientgrupper i legemiddelforskning / oppdagelse av legemidler (før kliniske utprøvinger begynner).
Involvere pasienter/pasientgrupper i utvikling av legemidler (deriblant kliniske utprøvinger og etter kliniske utprøvinger).

Question Title

Bilde
DE SISTE TI SPØRSMÅLENE OMHANDLER OMDØMMET TIL LEGEMIDDELSELSKAPER I 2019

For spørsmål 3 til 12:
Hopp over selskaper du ikke er kjent med

Question Title

Bilde

Question Title

* Spørsmål 3 av 12.
Hvis du ble bedt om å velge:
Hvilke TRE selskaper var BEST i 2019 på å ha en effektiv STRATEGI SOM FOKUSERTE PÅ PASIENTENE?


Velg tre.

Question Title

Bilde

Question Title

* Spørsmål 4 av 12.
Hvis du ble bedt om å velge:
Hvilke TRE selskaper var BEST i 2019 på å gi GOD INFORMASJON TIL PASIENTENE?


Velg tre.

Question Title

Bilde

Question Title

* Spørsmål 5 av 12.
Hvis du ble bedt om å velge:
Hvilke TRE selskaper var BEST i 2019 på å sørge for PASIENTSIKKERHET?


Velg tre.

Question Title

Bilde

Question Title

* Spørsmål 6 av 12.
Hvis du ble bedt om å velge:
Hvilke TRE selskapers produkter var MEST FORDELAKTIGE for pasientene du kjenner i 2019?


Velg tre.

Question Title

Bilde

Question Title

* Spørsmål 7 av 12.
Hvis du ble bedt om å velge:
Hvilke TRE selskaper var best i 2019 på ÅPENHET på følgende områder?

(i.) BEST på ÅPENHET i 2019 om SELSKAPETS RETNINGSLINJER FOR PRISSETTING?

Velg tre.

Question Title

*
(ii.) BEST på ÅPENHET i 2019 om DELING AV RESULTATER FRA KLINISKE UTPRØVINGER?

Velg tre.

Question Title

*
(iii.) BEST på ÅPENHET i 2019 om SELSKAPETS FINANSIERING AV EKSTERNE INTERESSENTER (som leger og pasientgrupper)?

Velg tre.

Question Title

Bilde

Question Title

* Spørsmål 8 av 12.
Hvis du ble bedt om å velge:
Hvilke TRE selskaper var best i 2019 på å handle med INTEGRITET?


Velg tre.

Question Title

Bilde

Question Title

* Spørsmål 9 av 12.
Hvis du ble bedt om å velge:
Hvilke TRE selskaper SAMARBEIDET BEST i 2019 MED PASIENTGRUPPEN DIN (ELLER PASIENTER DU KJENNER)?


Velg tre.

Question Title

Bilde

Question Title

* Spørsmål 10 av 12.
Hvis du ble bedt om å velge:
Wvilke TRE selskaper støttet pasienter BEST UTOVER SELVE LEGEMIDDELET i 2019?
[Det vil si: forstår pasientens situasjon og tilbyr tjenester utover selve legemiddelet.]


Velg tre.

Question Title

Bilde

Question Title

* Spørsmål 11 av .
Hvis du ble bedt om å velge:
Hvilke TRE selskaper var BEST i 2019 på å:

(i.) INVOLVERE PASIENTER i selskapets LEGEMIDDELFORSKNING/-OPPDAGING?
[Merk: forskning/oppdaging før kliniske utprøvinger starter
.]

Velg tre.

Question Title

*
(ii.) INVOLVERE PASIENTER i selskapets LEGEMIDDELUTVIKLING?
[Merk: inkludert kliniske utprøvinger og etter kliniske utprøvinger.]

Velg tre.