* 1. Tusen takk for at du vil delta i denne undersøkelsen som handler om høysensitive mennesker. Esther Bergsma fra www.hoogsensitief.nl og Lian Kirksæther fra www.liank.no utfører denne undersøkelsen. Vår hovedhensikt er å lære mer om hvor høysensitive fungerer godt, og hvor de ikke fungerer så godt. Målet vårt er å bidra til en bedre forståelse av dette karaktertrekket på arbeidsplassen slik at høysensitive vil bli mer verdsatt.
Alle høysensitive personer over 18 år med arbeidserfaring er invitert til å delta.
Deltakelsen er anonym.
Vennligst delta i denne undersøkelsen selv om du ikke er 100% sikker på at du er høysensitiv.

Hvilke av disse gjelder deg?

* 2. Høysensitiv = å være sensitiv til inntrykk og stimuli, og en dypere bearbeiding av disse.
Følgende spørsmål kartlegger de fire områdene du kan være sensitiv i.
Det første området er fysiske inntrykk. Hvilke av følgende punkter stemmer for deg?

* 3. Hvilke av de følgende følelsesmessige stimuli gjelder for deg?

* 4. Hva gjelder for deg i nye situasjoner?

* 5. Hva gjelder for deg i sosiale situasjoner?

* 6. Høysensitivitet er et medfødt karaktertrekk som bearbeider informasjon på et dypere nivå (ikke nødvendigvis bevisst) før man handler, i motsetning til en strategi der man handler på impuls uten å bearbeide informasjonen noe særlig. Hvilke av følgende aspekter av dyp bearbeiding gjelder for deg?

* 7. Høysensitivitet er et karaktertrekk. Det er bare ett av mange andre personlighetstrekk.

* 8. Er du begavet (eller antar du det)?

* 9. Har du noen gang blitt diagnostisert med en form for diagnose?

* 10. Hvor gammel er du?

* 11. Jeg er...

* 12. Hvordan er din arbeidssituasjon? Merk alle punktene som gjelder deg.

* 13. Hvor bor du?

* 14. Vi ønsker å lære mer om hvilke arbeidsforhold som hjelper deg å fungere godt, og hvilke det er vanskeligere å fungere i. Tenk på erfaringene dine fra hele din arbeidskarriere. Hvor mange jobber har du hatt? (samme jobben med en annen arbeidsgiver og en annen jobb med samme arbeidsgiver telles separat)

* 15. Følgende punkter kan bidra til ideelle arbeidsforhold. Angi om følgende punkter ikke er viktige for deg, viktige eller til og med nødvendige for å fungere bra.

  ikke viktig viktig nødvendig
Hyggelig atmosfære
Rolig arbeidsplass
Mitt eget kontor
Tydelig jobbeskrivelse
Handlefrihet
Utfordrende arbeid
Meningsfullt arbeid
Mulighet til å bruke min kreativitet
Mye sosialt samspill
Lite sosialt samspill
Være en del av et team
Variasjon
Mulighet for å bruke talent
Opplæringsmuligheter
Karrieremuligheter
Fleksibel arbeidstid
Nok fritid

* 16. Følgende aspekter kan påvirke arbeidsytelsen negativt. I hvilken grad har følgende elementer en negativ innvirkning på deg? Vennligst oppgi hva som ikke plager deg, hva som gjør det, eller hva som til og med gjør det umulig for deg å fungere godt. Hvis du ikke vet hvilken effekt det har på deg, bruk «vet ikke».

  Plager meg ikke  Plager meg Umulig Vet ikke
Dårlig atmosfære
Åpent kontorlandskap
Kontinuerlig støy
Ingen selvstyrerett
Følelsesmessig utmattende arbeid
Mentalt utmattende arbeid
Fysisk tungt arbeid
Komplekst arbeid
Meningsløst arbeid
Rutinearbeid
For lite å gjøre
For mye arbeid
Tidspress
Lite sosialt samspill
Uklare instruksjoner
Usikkerhet på jobb
For mange regler

* 17. Hvilke uttalelser gjenkjenner du når det gjelder dine arbeidsforhold (nå eller tidligere)?

* 18. Høysensitive mennesker blir lett overveldet. Hvilke situasjoner er overveldende for deg? Du kan legge til situasjoner i kommentarene, eller gi en forklaring i boksen under.

* 19. Hvor ofte føler du deg overveldet på jobb?

* 20. Hvilke symptomer opplever du når du er overveldet?

* 21. Hvor mange timer arbeid i uken vil være ideelt for deg?

* 22. Hva slags ledelse hjelper deg å prestere ideelt?

* 23. Hvordan ville ditt ideelle samarbeid med kollegaer være?

* 24. Hva er dine sterke sider i jobben?

* 25. I hvilken grad føler du at det å være høysensitiv er en ressurs på jobb?
10 er en stor ressurs.

0
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

* 26. I hvilken grad føler du at det å være høysensitiv er en byrde på jobb?
10 er en stor byrde.

0
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

* 27. Har du vært utbrent?

* 28. Hvis du har vært utbrent: Hvilke årsaker spilte en rolle? Skriv Ja hvis årsaken er aktuell, og vennligst gi en kort forklaring. La alternativet stå tomt dersom det ikke spilte en rolle.

* 29. Høysensitive mennesker ser ut til å være mer berørt av stress, men vi vet ikke om dette fører til mer sykefravær. Hva tror du? Er du oftere syk enn dine kollegaer?

* 30. Hvilke verdier er viktig for deg når det gjelder jobb? Velg de to viktigste.

* 31. Basert på denne undersøkelsen vil vi dele informasjon i blogger, artikler etc. Kan vi bruke kommentarene dine (anonyme)? Dette gjør det mulig for oss å illustrere den generelle informasjonen.

* 32. Hvis du ønsker å bli informert om disse artiklene, er det mulig å melde deg på vårt nyhetsbrev om høysensitivitet.

* 33. Takk for at du tok deg tid til å fullføre denne undersøkelsen. Ditt bidrag hjelper oss til å få bedre kunnskap og forståelse av høysensitive.
Som takk for hjelpen kan du være med i trekning av å få nettkurset, Sensitiv og Sterk, til en verdi av kr. 1.200,-.
Dersom du ønsker å være med i trekningen fyller du ut navn og mailadresse

* 34. Takk for at du tok deg tid til å fullføre denne undersøkelsen. Ditt bidrag er høyt verdsatt og hjelper oss med å få bedre innblikk og forståelse av høysensitive.

Du kan skrive melding til oss i feltet under dersom det er noe du vil kommentere eller sende oss en e-post til lian@liank.no

T