Søknadsfrist 1. april 2023

Fondets formål er å bidra til økt trivsel og tiltak som vil gjøre hverdagen lettere for CF-rammede og deres familier.

Det forutsettes medlemskap i NFCF.

Søknaden må inneholde søknadsbeløp og en kort beskrivelse av hva man søker midler til.

Hvis du ikke er medlem, meld deg inn i NFCF her.

Question Title

Hvem søker du på vegne av?

T