Påmeldingsfrist: 18. mai

Rapportlansering: Forestillingen er avlyst!
Tid: Torsdag 19. mai klokka 11.00-12.30
(Dørene åpner 10.30 – kaffe og enkel servering)
Sted: Victoria Nasjonal Jazzscene (Karl Johans gate 35)
Påmelding er gratis. Det kreves kun påmelding ved fysisk deltakelse.
Arrangementet vil også strømmes direkte på Facebook.

Velkommen til presentasjon og samtale om Telemarksforskning sin utredning om konsekvensene av kompetanseflukten i scenetekniske yrker.

Question Title

* 1. Påmeldingsinfo

T