Søknadsfrist søndag 7. april 2019

Question Title

* Opplysninger om søkeren

Question Title

* Jeg bekrefter at jeg er over 18 år (du må være over 18 år for å delta)

Question Title

* Innen hvilken fagfelt ønsker du praksisplass?

Question Title

* Jeg bekrefter å ha lest og forstått utlysningsteksten på nettsiden til Kulturrom

Question Title

* I hvilken region vil du ha praksisplass? (Sommersesongen 2023)

T