Kunnskap må til for at DU og andre pårørende skal få det bedre i fremtiden!

Bli med og svar og bidra til bedre forholdene for pårørende og familieomsorg!

Dette er DIN mulighet til å fortelle politikere, myndigheter, organisasjoner og media hvordan DU og evt.
deres familie har det i hverdagen.

Vi spurte i 2016 og vi spør igjen nå i 2017 – og det vil vi fortsette med! Når vi nå igangsetter en Nasjonal
strategi for pårørende og familieomsorg så trengs ditt bidrag mer enn noen gang. DU kan påvirke hva
som er viktig for deg!

Undersøkelsen vil ikke ta mer enn 5 -8 minutter å gjennomføre men effekten av den kan vare lenge når
alle svarene legges sammen. Derfor trenger vi at du og mange andre i samme situasjon svarer.
Del gjerne med andre du kjenner!

Pårørendeundersøkelsen 2017

Vi henvender oss til deg som er pårørende eller har vært det siste 2 år

Vår «forståelse» av å være pårørende i denne sammenheng er:

Når du gjør noe for en annen (pasient/bruker/nærstående) som vedkommende ikke klarer å gjøre selv
og/eller som ikke vil bli gjort om du ikke stiller opp.

Du kan være familie med den du er pårørende til men du kan også være en venn, nabo eller kollega.

* 1. Er du eller har du nylig vært pårørende (de siste 2 år)?

Takk for at du vil delta! Undersøkelsen vil ta rundt 5 minutter å svare på.

På flere av spørsmålene kan du sette mer enn 1 kryss. Kommenter gjerne.

* 2. Hvor lenge har du vært en pårørende til en /flere andre?

* 3. Hvor mange timer antar du at du bidrar med hjelp i løpet av 1 uke?

* 4. Hva er det du hjelper med? Sett gjerne flere kryss

* 5. Informasjon om den/de du er pårørende til

Hvor mange personer (fysisk eller psykisk syke, eldre eller personer med andre hjelpebehov)
bidrar du med omsorg/hjelp for?

* 6. Hvem er det du hjelper som pårørende? Sett gjerne flere kryss.

* 7. I hvilken alder er den/de du hjelper? Du kan sette flere kryss.

* 8. Hvilke hovedårsaker gjør at du hjelper denne/disse personene – medfødt eller oppstått

Er du i tvil kan du skrive under "Annet"

* 9. Hvor bor han/hun/de som du er pårørende til og hjelper? Du kan sette flere kryss.

* 10. Mottar du noen form for økonomisk kompensasjon?

* 11. Dersom ja - hvilken type? Sett gjerne flere kryss.

* 12. Hva er ditt nåværende yrke/beskjeftigelse (foruten å være pårørende)?

(Sett bare 1 kryss på det som du gjør flest timer pr uke)

* 13. Hvis du er i arbeid arbeider du i

* 14. Hvis du er i arbeid, hvilke arbeidsforhold har du

* 15. Hvis du er eller har vært i lønnet arbeid (eller er student), har du noen gang benyttet noe av det
følgende på grunn av du er pårørende? Sett gjerne flere kryss.

* 16. Har det at du er pårørende gjort at du har måttet endre på arbeidslivet ditt?
Sett gjerne flere kryss.

* 17. Hvis du har redusert stillingen din eller helt sluttet å jobbe (eller sluttet i studier), hva var hovedårsakene til det? Sett gjerne flere kryss.

Nå vil vi gjerne vite mer om din egen helsesituasjon.

* 18. Hvordan er din egen helse påvirket av å være pårørende?

* 19. Vi lurer på om det å være pårørende har påvirket deg og hvordan du ivaretar deg selv?
Sett gjerne flere kryss.

* 20. Hva er du mest bekymret for?
Sett gjerne flere kryss.

* 21. I løpet av det neste året, tror du at din egen livskvalitet vil bli?

* 22. Hvis du kunne gi tre (3) råd som du mener er viktig for at pårørende får det bedre i sin hverdag så sett kryss på de 3 du mener betyr mest.

* 23. Hvor har du fått hjelp i din pårørendesituasjon (sette gjerne flere kryss)

* 24. Hvis du skulle søke råd eller hjelp som pårørende, i hvilken form ville du foretrukket å finne det?

Sett gjerne flere kryss

Til slutt trenger vi litt personlig data

* 25. Kjønn?

* 26. Din alder

* 27. Sivilstatus

* 28. Yrke/profesjon

* 30. Er du medlem i noen:

T