Introduksjon til undersøkelsen

EMEA og Norges Myalgiske Encefalopati forening ønsker å vite mer om hvordan ME-pasienter i Europa opplever sykdomsforløpet.

Denne undersøkelsen er åpen for alle med en ME-diagnose (CFS/ME, ME/CFS eller CFS blir brukt i ulike land), de som er under utredning for ME og de som tror de har ME, men som ennå ikke har fått diagnose.

Vi ber alle som allerede har svart på ME-foreningens forsløpsundersøkelse om å svare igjen! Denne undersøkelsen er litt utvidet og endret, og vil gi mer presise svar. Den gir også mulighet til å sammenligne hjelpetilbudet i ulike land.

Pårørende kan svare på vegne av pasienter som er for syke til å svare selv.

Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi å få informasjon om europeiske ME-syke:

  • Når de ble syke
  • Hvordan de beskriver sykdomsforløpet
  • Hvor syke de er
  • Hvordan de opplever hjelpetilbudet
  • Hva de opplever har en positiv eller negativ innvirkning på forløp


Undersøkelsen består av 16 / 18 spørsmål, og tar under ti minutter å fullføre.

Undersøkelsen er fullstendig anonym, og det vil ikke være mulig å identifisere respondenter på noen måte.

Vi håper så mange som mulig svarer!

Question Title

* 1. Jeg har lest og godtar informasjonen over

T