Om spørreundersøkelsen

Unge funksjonshemmede samarbeider med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å samle inn informasjon om hvilke konsekvenser smittetiltak mot Covid-19 (Koronaviruset) har hatt. Vi ønsker å nå ut til unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer mellom 12 og 35 år.

Spørsmålene dreier seg i hovedsak om endringer i helsetjenester, utdanning, arbeid, hverdag og fritid, og retter seg mot perioden fra regjeringen satte inn tiltak 12. mars og frem til i dag. Vi vil blant annet bruke informasjonen i vårt opplysningsarbeid opp mot myndigheter og media.

Spørreundersøkelsen tar omtrent 10-14 minutter å gjennomføre og er helt anonym. Del gjerne undersøkelsen med andre i målgruppen.

Beste hilsen,
Unge funksjonshemmede og LDO

Svarfrist: 10. august 2020
Spørsmål og kommentarer kan sendes til prosjektleder Maja Lie Opdahl på e-post maja@ungefunksjonshemmede.no
0 av 63 besvart
 

T