Prosjektleder for Grønt veikart for kunst- og kultursektoren, Linnéa Svensson i Stiftelsen Greener Events gjennomfører på oppdrag av Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Konsertarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus en kartlegging av norske kunst- og kultursektor sitt bærekraftsarbeid.
Vi ønsker med dette å få en oversikt av status på dette området og resultatet vil være en del av utarbeidelse av det grønne veikartet for dette feltet.
Det er ca 30 spørsmål og undersøkelsen tar ca 7-10 minutter.

Takk for hjelpen!

T