PÅMELDINGSFRIST: Torsdag 20. april kl. 20:00

NFCF tilbyr streaming av læringsdagen. Dette gjør vi for at alle som ikke kan delta fysisk, f.eks. grunnet sykdom eller smitte, skal få et mest mulig likeverdig tilbud. Det vil være mulig for digitale deltakere å stille spørsmål og komme med kommentarer.

Under læringsdagen kan det bli delt personlige historier og subjektive opplevelser. NFCF ønsker at dette skal være et rom hvor man trygt kan dele erfaringer. Det er derfor viktig for oss at alle som deltar, både fysisk og digitalt, respekterer de historiene man hører. Vi kommer derfor i år til å innføre taushetsplikt. Ved å sende inn påmeldingsskjema for den lukkede streamingen, godtar du denne taushetsplikten.

Question Title

1. Jeg har lest denne teksten og godtar taushetsplikten

Question Title

2. Oppgi kontaktinformasjon

T