Diagnose

Har du en ME-diagnose?

ME-foreningen ønsker å vite mer om de ME-syke i Norge.
Foreningen ønsker å vite mer om alvorlighetsgrad, geografisk fordeling og varighet av sykdommen. 

Undersøkelsen består av 10 spørsmål, og vil ta fem minutter eller mindre å besvare.

Foreningen ber at så mange som mulig svarer, enten selv eller ved at en pårørende svarer. Pårørende til alvorlig syke og svært alvorlig syke pasienter kan svare på vegne av pasienten.

Undersøkelsen er fullstendig anonym, og det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner ut fra svarene.

Question Title

* 1. har du ME?

T