PÅMELDINGSFRIST: Torsdag 20. april kl. 20:00.

E-post med lenke til pålogging blir sendt til alle påmeldte i forkant av møtet.

Avstemming vil skje ved navneopprop. Reglene for dette blir kunngjort ved møtets start.

Våre vedtekter, § 6, sier:

"Alle medlemmer over 15 år kan utøve demokratiske rettigheter som møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til ulike verv i NFCF når forfalt kontingent er betalt. En stemme pr. medlemskap, jfr. § 25.

Medlemmer som deltar på årsmøtet via elektroniske hjelpemidler som strømming, skype el.l. har tale- forslags- og stemmerett på lik linje som medlemmer som er til stede".

Medlemmer som ikke har betalt sist forfalte kontingent, har dessverre ikke stemmerett.

Saksliste og aktuelle dokumenter blir publisert på cfnorge.no innen søndag 9. april.

Question Title

Oppgi kontaktinformasjon

Question Title

Har du betalt medlemskontingent for 2022?

Question Title

Er du 15 år eller mer?

T