1. Framtidas landbruk – bli med og si din mening!

Biologisk-dynamisk forening skal lage en strategi for de neste fire årene.
Vi i styret vil gjerne høre din mening om veien videre for foreningen.
Vi har spørsmål om ulike foreslåtte tema og håper du tar deg tid til å gi oss din tilbakemelding.
Det tar ca. 10 minutter.
Resultatene vil vi i styret ta med oss i arbeidet med ny strategiplan

Question Title

* 1. Hvilken kategori medlem er du? 

Question Title

* 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du?

Question Title

* 3. Her kommer endel forslag til mål som vi bør jobbe for i foreningen. Hvor viktig mener du de enkelte målene er?

  ikke viktig noe viktig viktig meget viktig særs viktig (bør ha høyeste prioritet)
Øke antall biodynamiske gårder
Fremheve at det biologisk-dynamiske landbruket er et svar på dagens klimautfordringer og fremtidens jordbruk
Styrke arbeidet med kunnskapsformidlingen om biodynamisk landbruk og prinsipper
Styrke arbeidet med å formidle forskning om biodynamisk landbruk
Jobbe for å øke kunnskapen om biodynamisk jordkvalitet og matkvalitet spesielt
Biodynamisk forening bør bli en tydelig stemme i samfunnsdebatten
Jobbe for økt dyrevelferd og å fremheve dyrenes betydning for gården
Å gjøre foreningens dyktige formidlere av biodynamisk landbruk bedre kjent via våre nettsider

Question Title

* 4. Denne delen handler om arbeidet overfor ulike grupper. Hvor viktig mener du det er å jobbe for:

  ikke viktig noe viktig viktig meget viktig særs viktig (bør ha høyeste prioritet)
- å inkludere den nye generasjonen og skape en arena for unge biodynamiske og økologiske bønder
- å videreutvikle kontakten til de biodynamiske bøndene gjennom informasjon, veiledning og utviklingssamtaler. Inkludere interesserte bønder som vurdere å drive etter biodynamiske prinsipper
- å styrke samarbeidet med partnere (Økologisk Norge, Bonde- og småbrukarlaget osv.)
- å opprette et «tjenestetorg», dvs. en oversikt for hvem, ringer man til med hvilke spørsmål
- å øke interessen for biodynamisk produksjon og produkter blant forbrukerne

Question Title

* 5. Har du forslag til andre tema som Biologisk-dynamisk forening bør jobbe mer med?

Question Title

* 6. Hvordan mener du Herba kan bidra til å styrke foreningens ansikt utad?

Question Title

* 7. Ville det gjøre noen forskjell for deg om Herba kom ut kun to ganger i året?

0 av 7 besvart
 

T